Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 American Memory

На сайті "Пам'ять Америки" надається вільний доступ через Інтернет до рукописів, звукозаписів, зображень, відеоматеріалів, гравюр, карт і нот, які документують американську спадщину. Матеріали зібрано із колекцій Бібліотеки Конгресу США та інших установ для відображення літописних історичних подій, людей, місць і ідей, які сформували Америку. Ресурс орієнтований на вільний доступ широких верств населення до матеріалів для освіти.


 Bibliotheca Chersonessitana

На сайті представлені цифрові копії старовинних видань з історії та археології Криму.


 Canadiana

Інтернет-проект, що створений у коаліції культурних установ та бібліотек Канади, орієнтований на надання доступу до канадської документальної спадщини у цифровому форматі.


 Encyclopedia Virginia

Енциклопедія Вірджинії - публічно доступне Інтернет-видання, яке служить інструментом для вивчення людей, історії, уряду, економіки і культури штату Вірджинія.


 eScriptorium

На сайті розміщений архів рідкісних видань та рукописів для науки та освіти, що підтримується Центральною науковою бібліотекою Харьківського національного університету імені В. Н. Каразіна.


 Internet Encyclopedia of Ukraine

Джерело інформації англійською мовою про Україну, її історію, людей, суспільство, економіку, географію та культурну спадщину.


 Nineteenth-Century Serials Edition

На сайті вільний доступ до текстів шести газет дев'ятнадцятого століття. Щомісячний Monthly Repository of Theology and General Literature(1806-1837), Northern Star (1838-1852), Leader (1850-1860), English Woman's Journal (1858-1864), Tomahawk (1867-1870), Publishers' Circular (1880-1890).


 The Canadian Encyclopedia

Енциклопедія надає інформацію про Канаду для читачів по всьому світу. Статті доповнені мультимедійними елементами (зображення, мапи, ігри, аудіо і відео).


 The Encyclopedia of Arkansas History & Culture

Енциклопедія містить статті з історії, географії та культури штату Арканзас.


 Titanic facts, history and passenger and crew research - Encyclopedia Titanica

Ресурс публікує інформацію про пасажирське судно Titanic: списки пасажирів та екіпажу, їх біографії, фото судна, дослідження та дискуссії про його катастрофу.


 Автореферати дисертацій (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (НАН України)

На сайті Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України надається доступ до текстів авторефератів дисертаційних робіт.


 Бабин Яр. Біль нашої пам'яті. Документи. Свідчення. Осмислення (НБУВ)

Книжкова виставка "Бабин Яр. Біль нашої пам'яті. Документи. Свідчення. Осмислення." підготовлена до 70-х роковин трагедії Інститутом рукопису НБУВ. Библиотека "ВЕХИ"

В електронній бібліотеці "ВЕХИ" розміщенні публікації релігійних мислителів, філософів і письменників, спогади про них, їх замітки, огляди і дослідження, біографічна та бібліографічна інформація,тощо. Бібліотека складається з розділів присвячених релігійно-філософським, богословським або історичним напрямкам. Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927). Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки

В електронній бібліотеці "Культура України" розміщений "Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927). Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки" для перегляду у відкритому доступі.


 Бібліографічний покажчик (Кам'янець-Подільський історичний)

На сайті представлений список джерел і літератури про Кам'янець-Подільськ.


 Бібліографічний покажчик сайту "Ізборник"

Представлена бібліографія на сайті «Ізборник» з історії України IX-XVIII ст.


 Бібліографічні покажчики (Національна історична бібліотека України)

Список бібліографічних покажчиків в електронному вигляді, розміщений на сайті Національної історичної бібліотеки України.


 Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники

Бібліографічний покажчик „Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники”, підготовлений на основі автоматизованої бази даних. Він вміщує відомості про БП з історії України та АД, видані друком у 1991-2010 рр. Виданий Національною історичною бібліотекою України.


 Бібліографія видань (Інститут історії України НАН України)

На сайті Інститу історії України НАН України розміщені бібліографічні покажчики наукових студій Інституту історії України НАН України за всю історію його існування. Подається бібліографічна інформація як про індивідуальні праці співробітників, так і колективні студії та серійні видання Інституту, а також розпис змісту низки колективних праць, наукових збірників та часописів. Велика Вітчизняна війна 1941-1945

Книжкова виставка "Велика Вітчизняна війна 1941-1945" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ. Видання бібліотеки (Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека)

На сайті представлені видання бібліотеки: бібліографічні покажчики, збірники статей, новини краєзнавчої літератури тощо.


 Відлуння віків

Відлуння Віків - український пам'яткоохоронний інтернет-ресурс, віртуальне представництво найбільших вітчизняних пам’яткоохоронних структур: Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) і Центру пам’яткознавства Національної академії наук України та УТОПІК. Водночас сторінки наповнені найрізноманітнішою культурологічною інформацією.


 Голодомор 1932-1933 рр.

На сайті публікуються матеріали пов'язані із темою Голодомору 1932-1933 років в Україні та у Харківській області зокрема.


 Довідкові видання (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (НАН України)

На сайті Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України надається доступ до текстів довідкових видання (у форматі PDF).
 Документальні виставки on-line (Архіви України)

На сайті Архіви України представлений розділ: "Документальні виставки", який містить тематичний покажчик виставок та окремих розділів з історії України.


 Дослідження з історії техніки

На сайті представлено "Дослідження з історії техніки" – періодичний збірник, присвячений актуальним проблемам історії техніки.

 Електронний архів українського визвольного руху

Спільний проект Центру досліджень визвольного руху, Львівського національного університету ім. І. Франка та Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", покликаний забезпечити відкритий доступ до електронних копій документів з історії українського визвольного руху у XX ст.


 Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)

Онлайн енциклопедія України ХХ–ХХІ століть в особах, інституціях, поняттях - проект Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.


 Знання про Україну

Довідник опублікованих матеріалів і досліджень з усіх наук, які висвітлюють минуле і сучасне України: бібліографічні описи книг і статей, анотації, які розкривають їх зміст, гіперпосилання на повні тексти праць (якщо вони доступні у Веб).


 Ізборник

Сайт "Ізборник" надає доступ до матеріалів з історії України IX-XVIII сторіччя: першоджерела та інтерпретації, електронна бібліотека давньої української літератури, українські літописи, хроніки, житія, апокрифи, граматики, лексикони, історично-мемуарна проза, перекладні та поетичні твори тощо.


 Інтернет-проекти, пов'язані з писемною історико-культурною спадщиною (Центральний Державний Історичний Архів України)

На сайті Цетрального Державного Історичного Архіву України представлена підбірка українських та зарубіжних інтернет-проектів присвячених історії та культурі.

 Історична Волинь

На сайті надається доступ до бібліографічної бази даних та бази даних повнотекстових документів, які відображають відомості з історії Волині. До створення сайту залучені джерельні бази обласних універсальних наукових бібліотек Житомира, Луцька, Рівного, Тернополя, Хмельницького, обласних краєзнавчих музеїв та обласних архівів. Історичні науки (НБУВ)

Виставка нових надходжень з історичних наук до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування


 Історичні постаті в процесах державотворення України

Книжкова виставка "Історичні постаті в процесах державотворення України" підготовлена Відділом комплексного науково-інформаційного забезпечення наукових установ Академмістечка НБУВ. Історія (НБУВ)

Виставка нових надходжень з історичних наук до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування. Історія Австрії. Бібліографія

На порталі НБУВ надано доступ до матеріалів бази даних «Історія Австрії. Бібліографія», яка забезпечить оперативний доступ до інформаційних ресурсів широкого загалу користувачів, надасть можливість вибіркової інформації на цільові запити за традиційним набором ознак, можливість обміну інформацією між Австрійськими бібліотеками в Україні та за її межами.


 Каталоги книжкових виставок, що експонувалися Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича

Каталог історичних книжкових виставок Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича.


 Книги у флеш-перегляді (Національна історична бібліотека України)

На сайті Національної історичної бібліотеки України в розділі "Електронні ресурси" предсталені книги у флеш-перегляді.


 Книжкові виставки (Національна історична бібліотека)

На сайті Національної історичної бібліотеки представлені книжкові виставки історичної літератури.


 Навічно в пам'яті народу

Фонд Президентів України НБУВ пропонує виставку книжкових видань присвячену Дню пам’яті жертв фашизму та Дню пам’яті жертв Бабиного Яру. На ній представлено літературу, яка висвітлює страшні сторінки вітчизняної історії.


 Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету

На сайті фахового видання “Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету” можна ознайомитись з повнотекстовими електронними версіями статей збірника, який висвітлює актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії. Видання публікує статті вчених, рецензії, наукові роботи, хроніку наукового життя. Надається доступ до архіву випусків збірника з 1993 р.


 Польське повстання 1863 р.

Книжкова виставка "Польське повстання 1863 р." приурочена 150 річниці повстання, підготовлена Відділом бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.


 Проти війни

Проти війни: видання часів Першої світової війни у фондах відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ. Публікації (Інститут всесвітньої історії НАН України )

На сайті Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України у розділі "Публікації" опубліковані реферативні огляди монографій, наукові збірки, статті співробітників Інституту. Публікації на порталі (Архіви України)

На сайті Архіви України представлені наступні реферативні публікації: нові видання, повнотекстові матеріали конференцій, збірники наукових праць, перелік переодичних та продовжуваних видань держархівів України, тематичні публікації та ін.


 Реабілітовані історією

На сайті надається доступ до архіву документів у PDF-форматі по областях України; журналу "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" (архів випусків за 1994-2014 рр.); "Національного банку репресованих" – бази даних з вибіркою за алфавітом, місцем народження, за місцем проживання; інших видань у PDF-форматі.


 Тайни радянської епохи (1917-1991 рр.) (НБУВ)

Книжкова виставка "Таїни радянської епохи (1917-1991 рр.)" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування. Україна Incognita

Інтернет-проект всеукраїнської газети "День", де зібрані статті на історичну тематику, опубліковані в газеті за весь період її існування. Міістить розділи: "Онлайн музей", "Інтелектуальний календар", "Інтелектуальна карта України" тощо.


 Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі: особистість, національна державність (XIX – поч. XXI ст.)

Науковий реферативний огляд з питання євроінтеграції України на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (НБУВ)

Електронні колекції оцифрованих документів історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.