Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

ІНФОРМАТИКА. РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

 Cloud of Science

Видання Московського технологічного інституту. Журнал містить результати прикладних і фундаментальних наукових досліджень в галузі інформаційних технологій, моделювання систем, прикладних інформаційних систем в різних сферах діяльності, наукові огляди за вказаною тематикою, а також обговорення питань використання пакетів прикладних програм в інженерній і науковій практиці. Доступний відкритий повнотекстовий PDF архів публікацій з 2013 р. Надається можливість для завантаження.


 Computer Science (CiteSeerХ)

Найбільш цитовані статті з ком'ютерних наук електронної бібліотеки Університету штату Пенсільванія, що формується з документів в базі данних CiteSeerх і постійно оновлюється.


 Computer Science (HighWire)

Наукові статті з комп'ютерних наук (комп'ютерна архітектура, застосування комп'ютерів, комп'ютерні методи, комп'ютерне моделювання, програмування С, комп'ютерна безпека, обчислювальні системи та криптографія), які доступні як в безкоштовному і в платному перегляді.


 Computer Sciences (PNAS)

Наукові статті у вільному доступі з комп'ютерних наук надані порталом Національної академії наук Сполучених Штатів Америки.


 DBLP

Відкрита бібліографічна інформація про найважливіші журнали з комп’ютерних наук. Індексує понад 2,8 млн. публікацій більш як 1,4 млн. авторів. Статті та монографії надаються як у відкритому вигляді, так і за передплатою. За умов дотримання стандартів, усі охочі можуть запропонувати документи для включення у DBLP. Grey guide

GreyGuide пропонує фахівцям з інформаційних технологій, фахівцям-практикам і студентам загальну основу для передового досвіду та ресурсів задля пошуку літератури. У репозиторії GreyGuide розміщується ряд веб-колекцій GreyNet, які забезпечують можливості пошуку, перегляду і відкритого доступу в репозиторії GreyGuide.

 Items where Subject is "Computer Science" (Site "Cogprints")

Електронний архів документів з комп'ютерних наук: штучний інтелект, теорія складності, динамічні системи, робототехніка, нейронні мережі та ін.


 Open Computer Science Journal (Bentham Open)

Комп’ютерний журнал відкритого доступу (Open Computer Science Journal) публікує рецензовані наукові статті, огляди, листи та питання актуальні у даній галузі.


 Open Electronic Archive of Kharkov National University of Radioelectronics

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки містить публікації наукових праць викладачів та співробітників університету. Серед них статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, наукові публікації студентів, які розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника.


 Technology (Electronic Journals Library)

Наукові статті на технологічну тематику електронної бібліотеки журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Статті представленні у вільному доступі чи доступні тільки для установ-учасників. Загальна кількість на 2014 р. - 1295 записів.


 The Collection of Computer Science Bibliographies

Відкрита колекція бібліографії наукової літератури з комп'ютерних наук з різних джерел. Містить більше 3 млн посилань (в основному до журнальних статей, доповідей та технічних звітів), більше 1 млн посилань на онлайн версії статей. Universum: технические науки

Рецензований електронний науковий журнал з технічних наук у вільному доступі.


 Безопасность информационных технологий

Науковий журнал ВНДІ проблем обчислювальної техніки та інформатизації та Національного дослідницького ядерного університету «МІФІ». Тематика журналу: Теоретичні основи інформаційної безпеки; Безпека мобільного зв'язку; Криптографічний захист інформації; Засоби електронного цифрового підпису; Технічний захист інформації; Організаційне забезпечення інформаційної безпеки; Технологічні аспекти інформаційної безпеки та ін. Доступний повнотекстовий PDF архів з 2008 р. для завантаження.


 Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

На сайті журналу висвітлюються результати досліджень із створення компонентів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем автоматизації програмування, контролю й діагностики, штучного інтелекту. Для аспірантів, студентів, фахівців з обчислювальної техніки, систем керування, автоматизації програмування, штучного інтелекту та інших інформаційно-обчислювальних систем. Журнал входить до переліку наукових фахових видань МОН України.


 Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва. Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.


 Електроніка та Радіотехніка (НБУВ)

Книжкова виставка "Електроніка та Радіотехніка" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ. Издательский дом "Вильямс"

Видавництво займається випуском комп'ютерної і економічної літератури для професіоналів з 1998 року. На сайті представлено анотований каталог книг. Інженерія програмного забезпечення

Науковий журнал “Інженерія програмного забезпечення”, заснований у 2009 р. публікує оригінальні та оглядові статті науково-технічного характеру.


 Наукові вісті НТУУ "КПІ"

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування тощо.


 Проблеми iнформатизацiї та управлiння

Збiрник присвячено актуальним проблемам побудови високопродуктивних обчислювальних систем та мереж, рiшення задач оптимiзацiї управлiння технiчними системами, моделювання процесiв обробки iформацiї, оперативного планування технiчного обслуговування авiацiйних систем. Розрахований на наукових працiвникiв та фахiвцiв, якi займаються питаннями створення, дослiдження та використання комп'ютеризованих, органiзацiйно-технiчних, технiчних iнформацiйних систем.


 Сomputer Science (EZB - Electronic Journals Library)

Публікації з комп'ютених наук електронної бібліотеки журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Статті представленні у вільному доступі чи доступні тільки для визначених установ-учасників (загальна кількість записів на 2014 р. - 3184).


 Таврический Вестник Информатики и Математики

На сайті представлене фахове видання, яке знайомить з оригінальними та оглядовими статтями з теоретичної та прикладної інформатики та математики. Надається вільний доступ у PDF форматі до архіву номерів з 2002 р. Проблематика- висвітлення питань теоретичної і прикладної інформатики і математики по следуючим тематичним разділам: функціональний аналіз і його додатки; інтегральні, дифференційні рівняння и динамічні системи; нелінійний аналіз і його застосування; спектральні і еволюційні задачі математичної фізики; теорія лінійних операторів; математичні проблеми гідродинаміки; математичне моделирование; дискретна оптимізація; математична логіка, теорія алгоритмів и теорія складності обчислень; математичні моделі і методи прогнозування.


 Фізико-математична освіта

Сайт наукового журналу "Фізико-математична освіта", засновником якого є фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. На сайті ви ознайомитесь з архівом номерів та публікацій статей науковців, які займаються проблемами теорії та методики навчання фізики, математики, інформатики.