Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 Stanford Encyclopedia of Philosophy

Онлайн енциклопедія з філософії від Стендфордського університету (США).


 Актуальні проблеми духовності

На сайті представлений електронний архів номерів наукового збірника "Актуальні проблеми духовності". Тематична спрямованість збірника передбачає публікацію статей за основними розділами сучасної філософської науки та історії філософії. Библиография исследований религиозно-философской мысли Древней Руси

Бібліографія досліджень релігійно-філософської думки Давньої Русі сектору російської філософії Інституту філософії РАН.


 Библиотека "ВЕХИ"

В електронній бібліотеці "ВЕХИ" розміщенні публікації релігійних мислителів, філософів і письменників, спогади про них, їх замітки, огляди і дослідження, біографічна та бібліографічна інформація,тощо. Бібліотека складається з розділів присвячених релігійно-філософським, богословським або історичним напрямкам. Бібліографія історії української філософії 1960-2005 рр. (Інститут філософії НАН України імені Г.С.Сковороди)

В електронному документі подано перелік журнальних статей, монографій, збірників текстів, бібліографічних довідників, що стосуються історії української філософії періоду 1960–2005 років.


 Бібліографія основних видань праць Д. І. Чижевського

На сайті Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського представлена бібліографія основних видань праць Д. І. Чижевського.


 Бібліотека (Наукове товариство студентів та аспірантів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

В електронній бібліотеці цього веб-сайту розміщені наукові роботи студентів та аспірантів, тези конференцій, збірки статей, які були опубліковані в друкованих виданнях НТСА Філософського факультету - часописі “Сократ” та "Записках НТСА Філософського факультету".


 Бібліотека (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України)

У розділі Бібліотека на сайті Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України представлені у відкритому доступі монографії, дослідження, доповіді, наукові часописи, біобібліографічні покажчики з питань філософії. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів.


 Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.


 Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Сайт журналу, призначеного для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. Архів номерів журналу з 2005 року.


 Електронна бібліотека

Електронна бібліотека кафедри філософії та методології науки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


 Євген Костянтинович Бистрицький. Бібліографічний покажчик.

Бібліографічний покажчик в електронному вигляді містить твори та матеріали про життєвий і творчий шлях українського філософа, науковця та громадського діяча - Євгена Костянтиновича Бистрицького. Покажчик складається з трьох розділів: матеріали про Є. К. Бистрицького, наукові та публіцистичні праці науковця. Повнотекстовий доступ до частини публікацій.


 Журнал Логос

На сайті представлений електронний архів номерів (з 1991 р.) провідного російського філософсько-літературного журналу "Логос".


 Избранная библиография по философии

На сайті представлено бібліографію видань з філософії, які були опубліковані російською мовою у 1958-2005 рр.


 История философии. Энциклопедия

На сайті розміщено електронну енциклопедію, яка містить більш ніж 700 статей, присвячених феноменам класичної, некласичної та посткласичної філософії.


 Історія європейської філософії: становлення та розвиток (НБУВ)

Книжкова виставка "Історія європейської філософії: становлення та розвиток" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ. Історія філософії України (НБУВ)

Віртуальна виставка видань з історії української філософії представлена на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Мандрівець

На сайті всеукраїнського наукового журналу "МАНДРІВЕЦЬ" розміщений архів номерів з 2007 року. Журнал включений до переліку наукових фахових видань з філософії.


 Мультиверсум. Філософський альманах

Офіційний сайт наукового видання «Мультиверсум. Філософський альманах». У розділі "Архів" представлені випуски з 1999-2013 р.р. Також на сайті передбачений пошук статей. Нова парадігма

На сайті представлено фахове видання з філософських наук, політології та соціології. Концепція журналу базується на багатоплановому науковому та філософському висвітленні актуальних проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі соціальної педагогіки, психології, соціології, політології, філософії та культурології. Видання розраховано на вчених гуманітарного напрямку, аспірантів та докторантів, студентів та здобувачів.


 Новая философская энциклопедия

На сайті Інституту філософії Російської академії наук представлено філософську енциклопедію, яка містить статті про персоналії, філософські напрямки, школи та вчення, поняття і терміни, філософські твори.


 Психологія та філософія (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з психології та філософії, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Публікації (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)

На сайті Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України розміщені бібліографічні списки публікацій та архіви Наукових часописів Інституту.


 Философская библиотека Средневековья

На сайті надається доступ до колекції творів середньовічних філософів і богословів, створеної Руською Християнською Гуманітарною Академією. Тексти представлені в HTML, рідше в PDF-форматі. Окрім спеціально оцифрованих джерел використані видання, запозичені з інших сайтів подібної тематики.


 Філософія (НБУВ)

На виставці «Філософія» представлені нові надходження до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ.


 Філософська бібліотека НБУВ

На сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського зібрано електронні інформаційні ресурси, які представляють акумульовані документальні ресурси з питань філософських наук з відповідним пошуковим апаратом.


 Філософські дисципліни

Бібліографічний покажчик "Філософськи дисципліни" у PDF-форматі представлений на сайті Чернігівського державного технологічного університету.