Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

ЕНЕРГЕТИКА. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 Electrical Engineering, Measurement and Control Technology (EZB)

На сайті представлена електронна бібліотека журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Містить публікації з питань електротехніки, вимірювання та управління технологіями. Статті представлені у вільному доступі чи доступні тільки для визначених установ-учасників. Загальна кількість записів на 2014 р. -1124.


 Energy and Energy Conservation (Science.gov)

Англомовні безкоштовні бази даних з питань енергетики та енергозбереження з серверу наукової інформації США (Science. gov ).


 Energy Efficiency and Environment Archive of Science Articles (Berkeley Lab)

Архів наукових статей з 1996 р.лабораторії Берклі з енергоефективністі у вільному доступі.


 Energy, environment protection, Nuclear Power Engineering (EZB)

Публікації з питань енергетики, охорони довкілля, ядерної енергетики електронної бібліотеки журналів при бібліотеці університету Регенсбурга. Статті представленні у вільному доступі чи доступні тільки для визначених установ-учасників. Загальна кількість записів на 2014р. - 1639.


 SciTech Connect

База даних науково-технічної інформації Департаменту енергетики США (DOE) забезпечує вільний доступ до більш ніж 260 тисяч повнотекстових документів і бібліографічних посилань (матеріали конференцій, журнальні статті, книги, дисертації, патенти. Дослідження в галузі фізики, хімії, біології, екології, енергозберігаючих технологій, інженерних, комп'ютерних та інформаційних наук, поновлювання джерел енергії та інших тем, що представляють інтерес у зв'язку з місією DOE). Хронологічне охоплення з 1991 року до сьогодення. Атомна енергетика в Україні

Сайт створено за підтримки Національного екологічного центру України. На сайті представлені рубрики: "Відходи", "Економіка", "Зміна клімату", "Нові реактори" тощо. Надається доступ до буклетів, текстів доповідей, офіційних документів, прес-релізів, статей. Здійснюється розсилка новин на email.


 Библиотека WWER

Електронна бібліотека з атомної енергетики WWER входить до бази знань з атомної науки і техніки некомерційного підприємства "Російська асоціація ядерної науки та освіти" (РАЯНО), містить документи з теорії та історії атомної енергетики. Всі книги поширюються безкоштовно і призначені виключно для приватного некомерційного використання в просвітницьких цілях.


 Библиотека энергетика

У бібліотеці енергетика зібрано фахову літературу (книги, конспекти лекцій, методичні вказівки, лабораторні роботи та ін) за категоріями: безпека життєдіяльності, насосне та допоміжне обладнання АЕС, нестаціонарні процеси в ядерних реакторах, парогенератори атомних електростанцій, теорія та системи автоматизованого керування, теорія ядерних реакторів, фізика ядерних реакторів та ін.


 Библиотека. Радиотехника

Електронна бібліотека книг з радіотехніки: радіофізика, теорія електричних ланцюгів, конструювання апаратури, обробка сигналів, імпульсні і цифрові пристрої, радіолокаційні та радіонавігаційні системи, радіоавтоматика.


 Восточно-Европейский журнал передовых технологий

На сайті представлений «Східно-Європейський журнал передових технологій». Напрямками наукових досліджень є інформаційні технології і системи управління, інженерія, енергетика та енергозбереження. Результати яких можуть бути використані безпосередньо в сучасному промисловому виробництві: космічному та авіабудуванні, приладобудуванні, машинобудуванні, хімічній промисловості та металургії.


 Енергетика: технології, екологія, економіка

Сайт наукового журналу "Енергетика: технології, екологія, економіка", який охоплює питання енергетики та енергозбереження, економіки та екології. Надається доступ до архіву номерів журналу в електронному форматі з 2004 р. включно.


 Енергетичний потенціал України (НБУВ)

Книжкова виставка "Енергетичний потенціал України" підготовлена Відділом комплексного науково-інформаційного забезпечення наукових установ Академмістечка НБУВ. Енергоощадні технології: перспективи розвитку (НБУВ)

Книжкова виставка "Енергоощадні технології: перспективи розвитку" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ. Інтегровані технології та енергозбереження

На сайті представлений науково-практичний журнал «Інтегровані технології та енергозбереження». В публікаціях журналу виконується аналіз розвитку енергетики та сучасних методів енергозбереження. Розглядаються питання та проблеми сучасної енергетики, енерготехнології енергоємних галузей промисловості; нетрадиційної енергетики, ресурсозбереження; питання моделювання процесів промислового обладнання, процеси та обладнання різноманітних галузей промисловості (хімічної, харчової, комунальної енергетики, медичного обладнання тощо); питання автоматизованих систем управління та обробки інформації тощо.


 Проблемы телекоммуникаций

У журналі «Проблемы телекоммуникаций», заснованого в межах Харківського національного університету радіоелектроніки, публікуються статті за напрямками наукових спеціальностей: телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. У вільному доступі знаходиться архів журналу з 2010-2016р. На сайті розміщенна актуальна інформація, щодо проведення наукових конференцій в галузі.


 Репозиторий БНТУ

Репозиторій Білоруського національного технічного університету. На сайті доступний пошук за розділами та колекціями, авторами, назвами, ключовими словами тощо.


 Тепловые электрические станции

Електронна бібліотека для інженерів-теплотехніків і теплоенергетиків, науковців і студентів вузів відповідних спеціальностей. В електронній бібліотеці зібрані електронні книги, лекції, курсові та дипломні проекти з теплотехніки, термодинаміки, парових і газових турбін тощо; а також представлені журнали, каталоги енергетичного обладнання, креслення котлів, турбін, реакторів, теплові схеми ТЕС і АЕС, нормативні документи, програми.


 Технічна електродинаміка

Журнал «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Журнал публікує оригінальні результати досліджень у таких галузях: теоретична електротехніка та електрофізика, перетворення параметрів електричної енергії, електромеханічне перетворення енергії, електроенергетичні системи та електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій, бібліографічні огляди. Надана можливість перегляду архіву.


 Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.

На сайті представлений загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал заснований Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут». Основні розділи журналу: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація і управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці. Призначений для вчених, аспірантів, керівників підприємств, широкого кола читачів, які цікавляться сучасними науковими розробками в області економіки, енергоефективності, ресурсозбереження та альтернативних джерел енергії.