Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 AgEcon

На сайті представлений відкритий репозиторій повнотекстових наукових документів з сільськогосподарської та прикладної економіки, який містить робочі документи, матеріали конференцій, журнальні статті.


 CUL Online

Онлайн бібліотека навчальної літератури видавництва "Центр учбової літератури". Доступ (частковий - з пробним пакетом, та повний - за передплатою) до видань з аудиту, бухгалтерського та кадрового обліку, фінансів, економіки, менеджменту, маркетингу.


 E-бібліотека Академії (Наукова бібліотека УАБС НБУ)

Електронна бібліотека, створена на сайті Наукової бібліотеки Української академії банківської справи Національного банку україни (м. Суми), надає вільний повнотекстовий доступ до матеріалів академії: періодичних наукових видань, монографій та підручників викладачів, збірників наукових праць і матеріалів конференцій, навчально-методичних матеріалів тощо.


 EconBiz

EconBiz (Virtual Library for Economics and Business Studies) - пошуковий портал з економіки, створений спільно Німецькою національною економічною бібліотекою та Кельнською університетською та міською бібліотекою. Портал спрямований на підтримку досліджень та викладання економіки з центральною точкою входу для всіх видів інформації у даній галузі та прямий доступ до повних текстів.


 Economics & Sociology

На сайті представлений міжнародний науковий журнал "Economics & Sociology". Видання публікує результати новітніх досліджень у галузях економіки, соціології та суміжних наукових дисциплін. Проблематика статей стосується питань соціально-економічного аналізу суспільства та економіки, установ і організацій, соціальних груп, мереж і відносин.


 Economics E-Journal

На сайті представлений новаторський електронний журнал з відкритим вихідним кодом для публікацій, перегляду досліджень, створений для співпраці між авторами, редакторами і читачами.


 EconPapers

На сайті представлена колекція матеріалів з економічних наук: статті з журналів (490 тис., з них близько 430 тис. - у вільному доступі), книги (6 тис., з них близько 1,5 тис. - у вільному доступі), програмне забезпечення.


 eUABIR

Electronic Institutional Repository of the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine (Інституційний репозиторій Української академії банківської справи Національного банку України) накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних і навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами УАБС НБУ.


 EUP.RU - Экономика и управление на предприятиях

На сайті представлена безкоштовна електронна бібліотека (монографії, дисертації, автореферати, конспекти лекцій, книги, статті тощо) за тематикою: фінанси та кредит, оподаткування, оцінка майна, економіка нерухомості тощо.


 European Journal of Business and Economics

Сайт аналітичного науково-технічного журналу з економіки та комунікаційних технологій бізнес-інформації.


 European Journal of Government and Economics

Сайт міжнародного академічного журналу для рецензованих наукових досліджень у галузях управління та економіки. EJGE особливо зацікавлений в поточних питаннях, що стосуються взаємозв'язку між владою та економікою, впливу уряду на економіку (економічну політику) тощо.


 Global Commodities: Trade, Exploration and Cultural Exchange

Ресурс об'єднує рукописи, друковані та візуальні першоджерела для вивчення проблеми сировини у світовій історії. Містить інформацію про товари, які перевозились, обмінювались та споживалися у всьому світі протягом сотень років. Документи представлені у вигляді бізнес-рахунків, кореспонденції, урядових звітів, рідкісних брошур, історичних карт, рекламних сувенірів, плакатів і упаковки, фотографій тощо.


 IDEAS

Бібліографічна база даних з економічних наук університету штату Коннектикут. Містить посилання на більш ніж 300 000 робіт, з них 200 000 - повнотекстові.


 iRKNEU

Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана" накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів університету.


 Journal of European Economy

На сайті надається доступ до архіву номерів (з 2002 р.) електронної версії щоквартального наукового видання "Журнал європейської економіки", який видається українською, англійською та російською мовами.


 OECD iLibrary

Онлайн бібліотека Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Бібліотека містить тексти книг організації, статті, робочі документи та статистичні дані. Доступна за підпискою у більш ніж 2 000 організацій світу.


 OKR

Офіційне сховище відкритого доступу Світового Банку для результатів досліджень та інформаційних продуктів. Через OKR Світовий Банк збирає, поширює та зберігає свою інтелектуальну продукцію у цифровому вигляді.


 RePEc

Research Papers in Economics - Інтернет-проект, присвячений систематизації дослідницьких праць у галузі економіки. Надає доступ до посилань на повні тексти робочих документів, журнальних статей, компонентів програмного забезпечення.


 Theoretical Economics

Журнал відкритого доступу публікує провідні дослідження з економічної теорії.


 Актуальні проблеми економіки

На сайті представлений науковий журнал "Актуальні проблеми економіки". Індексується у міжнародних наукометричних базах даних.


 Актуальні проблеми економіки і управління

На сайті представлено збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. У збірнику публікуються результати наукових досліджень студентів та аспіратів, що навчаються на факультеті. Значна частина статей, що публікуються у збірнику наукових праць, – результати наукових досліджень магістрів та бакалаврів факультету.


 Бібліографічний покажчик " Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліографічний покажчик (2008-2012) "

Фахівці Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ підготували покажчик на допомогу економістам, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами подолання кризових явищ в економіці. У покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій та дисертації, статті з періодичних та продовжуваних видань, нормативно-правові документи, що висвітлюють широке коло питань сучасної економічної кризи, причин, наслідків та шляхів її подолання, видані в Україні та Російській Федерації, які переважно зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Бібліографічний покажчик "Дисертації, захищені у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця"

Видання розміщено на сайті Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. До складу покажчика увійшли дисертації, які були захищені в університеті протягом 68 років (1947-2015). Створений покажчик призначений насамперед для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також для тих користувачів, які цікавляться науковими дослідженнями у сфері економічних наук. Бібліографічні покажчики (Бібліотека ТНЕУ)

Бібліографічні покажчики наукових праць на сайті Бібліотеки Тернопільського національного економічного університету.


 Бібліографічні покажчики (Університет банківської справи НБУ)

На сайті Університету банківської справи НБУ розміщені бібліографічні покажчики у PDF форматі з економіки для наукових працівників, фахівців економічної, банківської та фінансової систем, аспірантів, студентів та широкого кола зацікавлених.


 Бібліотека економіста

На сайті представлено бібліотеку з економіки, менеджменту, банківської справи, фінансів підприємства тощо.


 Бухгалтерия

База аналітичних матеріалів та нормативних документів, які були опубликовані в газеті "БУХГАЛТЕРИЯ".


 Видавництво "Кондор" (Бібліотека ТНЕУ)

На сайті бібліотеки Тернопільського національного економічного університету надається доступ до повнотекстових документів з економіки та суміжних дисциплін від видавництва "Кондор".


 Видання бібліотеки (Бібліотека КНЕУ)

На сайті бібліотеки Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана представлені бібліографічні та біобібліографічні покажчики. Видання адресовані науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться досягненнями у галузі економічної науки.


 Віртуальна виставка "Економічна теорія: від історії до сучасності" (НБ ЗНТУ)

Віртуальна виставка присвячена зародженню та етапам розвитку eкономічної теорії на сайті Наукової бібліотеки Запорізького національного технічного університету. Віртуальна виставка "Фондовий ринок України: тенденції розвитку" (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань та електронних ресурсів, які розкривають тему розвитку фондового ринку України на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка"

На сайті надається повнотекстовий доступ до електронної версії наукового видання у форматі .pdf - "Вісник ДНУ. Серія: Економіка". У журналі висвітлюються досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економіки, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації і кризи.


 Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Економічні науки"

Збірник належить до переліку наукових видань, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт з економічних наук.


 Вісник. Право знати все про податки і збори

Сайт офіційного видання Державної фіскальної служби України. На сайті розміщено розділи: "Електронний архів номерів", "Документи", "Популярне".


 Все про бухгалтерський облік

Сайт всеукраїнської професійної газети публікує матеріали у рубриках: "Вебінари", "Додатки до номерів", "Відеоуроки 1С", "Нормативна база", "Зразки та шаблони документів" тощо. Надається доступ до архіву змісту номерів газети з 2002 р. Державне регулювання економіки (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з питання державного регулювання економіки, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Економіка (Виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з економіки, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Економіка АПК

Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» є провідним періодичним виданням економічного профілю з питань розвитку агропромислового комплексу країни та розрахований на керівників і спеціалістів АПК, науковців, студентів, широкий загал сільських читачів. Журнал «Економіка АПК» входить до переліку фахових наукових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень у галузі економіки.


 Економіка праці і соціально-трудові відносини (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених економіці праці та соціально-трудовим відносинам. Економіка промисловості

На сайті представлений науково-практичний журнал «Економіка промисловості» засновано у 1998 році Інститутом економіки промисловості НАН України. Представлені в журналі матеріали направлені на інформування наукової спільноти, фахівців, представників місцевих та державних органів влади, всіх зацікавлених науковими дослідженнями осіб про напрямки розвитку сучасної економічної науки.


 Економіка розвитку. Харківський національний економічний університет.

Економіка розвитку - міжнародний рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.


 Економіка України (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з економіки України, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Економічна спадщина. Нове життя рідкісних та цінних книг (Бібліотека КНЕУ)

Віртуальна виставка рідкісних та цінних видань праць видатних економістів минулого та їх сучасних перевидань з фонду бібліотеки Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. Економічна стратегія підприємства (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з економічної стратегії підприємства, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Економічний вісник НТУУ "КПІ"

Сайт Економічного вісника Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", призначеного для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.


 Економічні дослідження: методологія та організація (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з методології та організації економічних досліджень, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Економічні науки (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з економічних наук, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Електронний архів Одеського національного економічного університету (eONEU)

Електронний архів Одеського національного економічного університету - eONE, який призначений для накопичення, зберігання та надання безкоштовного повнотекстового доступу до електронних публікацій наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників університету.


 Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі

Електронний архів, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Полтавського університету економіки і торгівлі.


 Журнал "Computational nanotechnology"

Науковий журнал, що рецензується, публікує надані матеріали за наступними базовими спеціальностями: фізико-математичні науки, технічні науки, економічні науки. Присвячений питанням нанотехнологій, що виникають в різних теоретичних і практичних наукових розробках. Розглядаються питання поєднання фундаментального і прикладного аспектів у розділах фізики, матеріалознавства і обчислювальної техніки. Архів з 2014 року. Журнал "Ефективна економіка"

Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". Розділи: Про журнал, Розміщення статті, Автори, Контакт, Архів номерів.


 Збірник наукових праць "Управління розвитком"

На сайті представлений збірник наукових праць Харківського національного економічного університету. Управління розвитком - міжнародний рецензований науковий збірник з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних з забезпеченням випереджаючого зростання світової та національної економіки.


 "Зелена" економіка - економіка майбутнього (НБУВ)

Науковий реферативний огляд з проблем "зеленої" економіки на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Издательский дом "Вильямс"

Видавництво займається випуском комп'ютерної і економічної літератури для професіоналів з 1998 року. На сайті представлено анотований каталог книг. Інвестиції в економіці України (Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського)

Віртуальна виставка видань, наявних у Хмельницькій ОУНБ ім. М. Островського, знайомить з основами забезпечення глобальної конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості країни та концептуальними засадами стратегії інтеграції України у світовий економічний простір. Інвестиційна діяльність в Україні: стан та шляхи її активізації (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених стану та шляхам активізації інвестиційної діяльності в Україні. Інноваційна економіка

На сайті представлений фаховий науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка", який вирішує проблематику інноваційно-інвестиційного розвитку, конкурентоспроможність підприємств, організацій, регіонів національної економіки, найновіші досягнення науки і передової практики.


 Інноваційна економіка: світовий досвід та Україна (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань з світової та української інноваційної економіки на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Інтелектуальна техніка менеджменту: прикладні аспекти кадрового управління (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з питань інтелектуального менеджменту, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Китай: геоекономіка світового лідера (ХДНБ ім. В. Г. Короленка)

Віртуальна тематична виставка видань з економіки Китаю на сайті Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Книжкова виставка "Світ маркетингових комунікацій" (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань та електронних ресурсів з проблеми маркетингових комунікацій на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Книжкові виставки (МБІЦ)

Тематичні книжкові виставки, представлені на сайті Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом.


 Консалтинг, коучинг, управління розвитком виробництва (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з консалтингу, коучингу та управління розвитком виробництва, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань та електронних ресурсів з консалтингової діяльності на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Лідерство - фактор економічного розвитку (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань з проблеми лідерства, як фактора економічного розвитку, на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 М. І. Туган-Барановський – економіст світового виміру. До 150 річчя з дня народження (1865-1919) (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури присвяченої М. І. Туган-Барановському, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 "Малий бізнес – сходинка до великого успіху" (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань по малому бізнесу на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Маркетингова діяльність: теоретичні та практичні аспекти (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених теоретичним та практичним аспектам маркетингової діяльності. Менеджмент в сучасному управлінні людськими ресурсами (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених менеджменту в сучасному управлінні людськими ресурсами. Менеджмент: сутність, значення та особливості розвитку (Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського)

Віртуальна виставка видань, наявних у Хмельницькій ОУНБ ім. М. Островського, знайомить з сутністю, значенням та особливостями розвитку менеджменту. Менеджмент: сучасні концепції розвитку (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань з сучасних концепцій розвитку менеджменту на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Механізм регулювання економіки

На сайті представлений міжнародний науковий журнал "Механізм регулювання економіки", який є одним з провiдних спецiалiзованих видань України. Журнал висвiтлює актуальнi питання за такими основними напрямами: загальноекономiчнi проблеми функцiонування господарських систем; проблеми дiяльностi пiдприємства в перехiднiй i ринковiй економiцi; екологiчнi проблеми розвитку i економiка природокористування тощо.


 Наукові праці викладачів академії (Наукова бібліотека УАБС НБУ)

Списки наукових праць викладачів Української академії банківської справи Національного банку України.


 Науково-практичний журнал "Економіка промисловості"

На сайті науково-практичного журналу "Економіка промисловості", який інформує наукову спільноту, фахівців про напрямки, розвиток сучасної економічної науки, проблеми економічної та промислової політики, надається доступ до архіву номерів в електронному форматі від 2005 р. включно.


 Облік і фінанси

Офіційний сайт журналу "Облік і фінанси" - фаховий науково-виробничий журнал з відкритим доступом до повних текстів. Видання індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах. Мета - наукове забезпечення розвитку теорії і практики обліку, фінансів та інших економічних спеціалізацій.


 Податкова система України: сучасний стан та вплив на економіку країни (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених податковій системі України. Покажчики (Наукова бібліотека ЧДІЕУ)

Серія біобібліографічних покажчиків наукових праць викладачів Чернігівського державного інституту економіки і управління, що містять дані біографічного характеру, бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах, статті в періодичних виданнях.


 Політична економія і сучасна економічна теорія (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з політичної економії і сучасної економічної теорії, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Постаті світової економічної думки (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань з історії світової економічної думки на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Проблеми економіки

Журнал «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» – міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом. У журналі публікуються оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки. Статті журналу знаходяться у вільному доступі з 2009р. по 2017р вкючно. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.


 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку

На сайті представлено науковий журнал, завданням якого є публікація наукових статей, пошуки шляхів стимулювання інноваційного процесу в економіці, активізації інноваційних наукових досліджень, особливо серед молодих вчених.


 Проблеми системного підходу в економіці

Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.


 Проблеми системного підходу в економіці підприємств

Тематика журналу, наукові статті, в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.


 Регіональна економіка: проблеми соціально-економічного розвитку (Бібліотека ПУЕТ)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі представлено віртуальну виставку видань, присвячених проблемам соціально-економічного розвитку регіонів. Регіональни чинники економіки України (Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка)

Бібліографічний покажчик на сайті Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Видання розраховане на економістів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, науковців.


 Репозитарій (електронний архив) irHNEU

Електронний архів Харківського національного економічного університету(HNEU) накопичує, зберігає та забезпечує постійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.


 Ресурси бібліотеки (Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі)

На сайті Бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі надано доступ до віртуальних виставок, бібліографічних та біобібліографічних покажчиків, дайджестів, рекомендаційних списків літератури та електронної бібліотеки з доступом до повних текстів з бібліотеки університету. Ресурси бібліотеки (Бібліотека Тернопільського національного економічного університету)

У рубриці "Ресурси бібліотеки" надано повнотекстовий доступ до праць викладачів ТНЕУ, науково методичних матеріалів, наукових видань ТНЕУ, бібліографічних покажчиків.


 Світова економіка: пріоритетні напрямки (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з пріоритетних напрямків розвитку світової економіки, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право.

У науковому журналі досліджуються актуальні проблеми соціально-економічної політики, розвитку відкритих економік, міжнародних економічних відносин, можливості використання зарубіжного досвіду при проведенні економічного регулювання в Україні. Аналізуються галузеві, регіональні та комерційні аспекти зовнішньоекономічної діяльності, особливості участі України в інтеграційних процесах.

 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань. Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.


 Теоретическая экономика

На сайті електронного наукового журналу "Теоретическая экономика" публікуються статі з теоретичної економіки, політекономії, інституціональної економіки та інших напрямків даної науки. Надається доступ до архіву електронних версій номерів журналу з 2011 р.


 Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі (Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва)

Віртуальна виставка видань та електронних ресурсів з проблем торгівлі України на сайті Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва.


 Український журнал "Економіст"

Український журнал "Економіст" входить у міжнародну наукометричну базу RePec. Журнал публікує різнопланові статті з економічних питань, авторами яких є провідні вітчизняні вчені, аналітики, громадські діячі. На сайті у вільному доступі розміщений архів з 2011р по 2017р. включно.


 Управление экономическими системами: электронный научный журнал

"Управление экономическими системами: электронный научный журнал" публікує дослідження основних наукових результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук РФ. На сайті доступний архів номерів з 2005р. по 2017р. включно


 Циклоп - енциклопедії та словники

На сайті надається доступ до довідників, що містять економічні та юридичні терміни і поняття.