Відділ стародруків та рідкісних видань

Дарунок факсимільного перевидання гравірованої Лицьової Біблії «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti» (Аугсбург, 1748) до відділу стародруків

Відділ стародруків нарешті отримав в дарунок довгоочікуване факсимільне перевидання гравірованої Лицьової Біблії «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti» («Історія Біблії, Старого і Нового Заповіту»). Оригінал вперше був надрукований у видавництві братів Клауберів в Ауґсбурзі у 1748 р. Факсиміле було виготовлено з примірника цього рідкісного видання 1748-1757 рр. з фондів Музею книги і друкарства України.

Нові надходження до відділу стародруків

Щиро дякуємо угорському досліднику кириличної книги Шандору Фольдвари з Дебреценського університету за передачу до фондів НБУВ примірника видання

Szögi László. Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon 1526 – 1788. – Budapest, 2003. – 255 old.

Сьоґі Ласло «Угорські студенти в університетах і академіях Польщі та балтійських країн. 1526 – 1788»

Нові надходження білоруських видань до відділу стародруків

Серед нових надходжень відділу стародруків представлені білоруські видання, пов’язані з історією книги та книговидання, писемності, культури. Ці видання отримані як завдяки книгообміну між бібліотеками, так і завдяки дарункам білоруських колег в рамках активної співпраці. У 2015 р. фонд поповнився в тому числі такими виданнями:

Груша, Александр Иванович. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.) / А. И. Груша ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Минск : Беларуская навука, 2013. – 464, [20] с. : ил.

Нові надходження до відділу стародруків

Щиро дякуємо російським дослідникам, давнім друзям НБУВ та відділу стародруків Юрію Лабинцеву та Ларисі Щавинській за дарунки своїх числених публікацій, видані у вигляді ошатних маленьких кишенькових книжечок, присвячених українській тематиці. Серед цьогорічних надходжень представлені такі видання:

1. Лабынцев Ю. Львовская повесть Ивана Федорова / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы, Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Б-ка укр. лит.», Отд. истории укр. кн. – Москва, 2014. – 56 с.

Статті співробітників відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ в збірнику матеріалів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація»

Нещодавно вийшов друком збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (Київ, НБУВ, 6–8 жовтня 2015 р.) в 2-х випусках, в якому опубліковані вісім статей, підготовлених науковцями відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ:
В першій частині:
Бондар Н. П., зав. відділу, канд. іст. наук, ст. наук. співроб. «Методика філігранологічного дослідження для встановлення підроблених аркушів у складі примірника краківського видання «Гербарія польського» Мартіна з Ужендова 1595 р.» – С. 143–147.

«Bibliografia polska Estreicherów. Rama wydawnicza, studia i źródła» – нове надходження до відділу стародруків

До фонду відділу стародруків на рідкісних видань від Дослідницького центру польської бібліографії імені Естрайхерів при Ягеллонському університеті надійшов у подарунок перший том досліджень про історію підготовки, структуру, методику бібліографічного опрацювання та видання широковідомої, багатотомної бібліографічної праці «Bibliografia polska», започаткованої К. Естрайхером старшим.

Книгознавча секція в рамках П’ятого міжнародного конгресу дослідників Білорусі у Каунасі

2-4 жовтня 2015 р. у Каунасі відбувся великий П’ятий міжнародний конгрес дослідників Білорусі. Конгрес зібрав більш ніж 450 учасників з Білорусі, Польщі, Литви, України, Німеччини, Угорщини, Великобританії, США та багатьох інших країн. У рамках Конгресу було проведено 11 різних секцій? серед яких книгознавча секція «Книжкова культура Білорусі: історія та теорія»

До фонду відділу стародруків передане англомовне видання «Мінеї : зразок гімнографічної літератури та засіб формування православного світогляду»

До фонду відділу стародруків передане англомовне видання «Мінеї : зразок гімнографічної літератури та засіб формування православного світогляду», підготовлене під редакцією О. Потєхіної та О. Кравецького в центрі досліджень Східної Європи Вармінського-Мазурського університету в Ольштині. Дякуємо за дарунок доктору гуманітарних наук, професору Зої Ярошевич-Переславцев.

Секція 2 «Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір»

У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (6–8 жовтня 2015 р.) відбулося засідання Секції 2 «Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір».

Відділу стародруків та рідкісних видань був подарований путівник по фондам Відділу рідкісних книг Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург)

Відділу стародруків та рідкісних видань був подарований щойно виданий путівник по фондам Відділу рідкісних книг Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург), що представляє унікальні колекції, видання та примірники. Дарувальник – відомий російський книгознавець, завідуючий відділом рідкісних книг РНБ Микола Вікторович Ніколаєв.

Сторінки