Український реферативний журнал "Джерело"

фото обкладинок журналівУкраїнський

реферативний журнал

"Джерело"

Пошук рефератів

Рік заснування: 1995
Проблематика: Реферати української наукової літератури з усіх галузей знань
Періодичність: 6 разів на рік (4 галузеві серії)
ISSN: 1561-1086  
1561-1094  
1561-1108  
1729-2719  
Передплатні індекси: Сер. 1 — 74622
Сер. 2 — 22411
Сер. 3 — 22412
Сер. 4 — 08399
Свідоцтва про державну реєстрацію: КВ № 17926-6776ПР від 23.03.2011 Серія 1. Природничі науки
КВ № 17927-6777Р від 23.03.2011 Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство
КВ № 17929-6779Р від 23.03.2011 Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво
КВ № 17928-6778Р від 23.03.2011 Серія 4. Медицина. Медичні науки
Мова видання: Бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати — переважно українською мовою
Засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Головний редактор: Петров Вячеслав Васильович, академік НАН України
Заступник головного редактора: Онищенко Олексій Семенович, академік НАН України
Члени редколегії журналу: М.Я. Валах, чл.-кор. НАНУ; В.Т. Грінченко, акад. НАНУ; Ю.П. Зозуля, акад. НАН України та НАМН України; І.М. Коваленко, акад НАНУ;  С.В. Комісаренко, акад. НАНУ; А.А. Крючин, чл.-кор. НАНУ; Ю.І. Кундієв, акад. НАН і НАМН України; В.П. Кухар, акад. НАНУ; С.І. Кучук-Яценко, акад. НАНУ; Б.А. Малицький, д-р екон. наук; Д.О. Мельничук, акад. НАНУ; В.П. Семиноженко, акад. НАНУ
Адреса редакції: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
2, вул. Шпака, Київ-113, 03113, Україна
Тел.: (380-44) 454-2197 — Мініна Наталія Микитівна
Факс: (380-44) 241-7233. E-mail: djerelo@cki.ipri.kiev.ua
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
3, проспект 40-річчя Жовтня, Київ-39, 03039, Україна
Тел.: (380-44) 524-3116 — Гарагуля Сергій Сергійович
Факс (380-44) 524-3398. E-mail: j_djerelo@ukr.net