Корпоративний проект "Система реферування української наукової літератури"

Наукові засади проекту детально викладено в монографії М. Б. Сороки
"Національна система реферування української наукової літератури"

Мета створення Системи реферування української наукової літератури — досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності інформування суспільства про наукові напрацювання вітчизняних учених і фахівців.

Основні учасники корпоративного проекту:

  • Інститут проблем реєстрації інформації НАН України;
  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  • Національна наукова медична бібліотека України;
  • Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського.

Система реферування забезпечує:

  • формування загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова";
  • випуск галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело" (друкованих і на компакт-дисках);
  • підтримку онлайнового доступу до бази даних "Україніка наукова" засобами глобальних комп'ютерних мереж.

Розвиток Системи реферування української наукової літератури передбачає

  • досягнення вичерпного представлення інформації про результати діяльності українських учених і фахівців (у базі даних "Україніка наукова" відображається 0,7 тис. серіальних видань, а їх загальна кількість складає близько 1,5 тис.);
  • рейтингування серіальних видань за критерієм інтегрованості в систему наукової комунікації (визначення "українського" імпакт-фактора) на основі проведення бібліометричних та інформетричних досліджень;
  • виділення галузевих фрагментів бази даних "Україніка наукова" та їх наступну передачу до відповідних міжнародних реферативних баз даних для включення вітчизняної наукової інформації до світової системи документальних комунікацій.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3
(головний корпус, кімната 144/5)
+38 (044) 524-3116
Гарагуля Сергій Сергійович
j_djerelo@ukr.net