Структура відділу наукового формування національних реферативних ресурсів

Відділ реферування наукової інформації  включає три групи: реферування наукової літератури, редагування реферативної інформації, адміністрування та технологічної підтримки баз даних.

Група реферування наукової літератури здійснює аналітико-синтетичну обробку вхідного документального потоку НБУВ з усіх галузей знань, що включає: редагування бібліографічних записів, одержаних з електронного каталогу НБУВ, згідно зі стандартами до інформаційних видань, складання анотацій і рефератів на ці видання та увід інформації до технологічних баз даних.

Група редагування реферативної інформації  здійснює  наукове  та  літературне  редагування поточних   випусків галузевих серій  Українського  реферативного  журналу "Джерело", реферативної інформації, введеної до технологічних баз даних співробітниками групи реферування (щоденно) та одержаної в електронному вигляді від інших учасників кооперативної взаємодії зі створення загальнодержавних реферативних ресурсів; введення індексів Рубрикатора НБУВ, проставлених Відділом систематизації на статті з періодичних і продовжуваних видань.

Група адміністрування та технологічної підтримки баз даних здійснює формування та архівування загальнодержавної  реферативної БД “Україніка наукова”, інтеграцію реферативної БД з повнотекстовими БД, підготовку загальнодержавної реферативної БД  до представлення на веб-сайті НБУВ, кумуляцію технологічних баз даних, а також формування та підготовку до верстки поточних  випусків  галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело" у вигляді текстових файлів.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3
(головний корпус, кімната 144/5)
+38 (044) 524-3116
Гарагуля Сергій Сергійович
j_djerelo@ukr.net