Звіт про роботу Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у 2013 році

Логотип

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України (далі – ІБР, Рада) у співпраці з радами, комісіями, комітетами при Президії НАН України, установами здійснювала науково-організаційну координацію роботи бібліотечно-інформаційної сфери з інформаційного забезпечення наукових досліджень і діяльності НАН України.

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України упродовж 2013 р. на наукових конференціях, семінарах, стажуваннях і практикумах, які організовувалися для бібліотек НДУ, акцентувала увагу на висвітленні питань щодо ролі й місця бібліотек, науково-інформаційних центрів в реалізації національної та міждержавної інформаційної політики; світових тенденцій розвитку бібліотечно-інформаційної сфери та їх відображення в науково-інформаційному просторі України.

Питання щодо розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України докладно обговорювались під час семінару «Робота сучасної бібліотеки: тенденції та перспективи розвитку в новому електронному середовищі»  (28 травня 2013 р.). В рамках роботи семінару йшлося про онлайнові ресурси  Національної бібліотеки  України імені В.І. Вернадського  і можливості їхнього використання; про обмінний фонд НБУВ як одне з надійних джерел комплектування бібліотек;  про роботу бібліотек НДУ з малозапитуваною літературою; про бібліометричний моніторинг української науки; про роботу з документами службового характеру та ін. У роботі семінару, крім фахівців НБУВ, взяли участь cпівробітники відділу економічних і правових питань Київського регіонального комітету профспілок працівників НАН України Д.О. Ткач та Ю. Л. Коноваленко.

Питанням відображення ресурсів бібліотек на сайтах установ був присвячений науково-практичний семінар «Сайт Інституту історії України НАН України», організований Інформаційно-бібліотечною радою НАН України на базі Інституту історії НАН України (3 жовтня 2011 р.). У роботі семінару  взяли участь: заст. ген. директора Інституту історії України Г. В. Боряк, наук. співроб. О. В. Жданович, зав. науково-інформаційного відділу  Л. Я. Муха, зав. відділу програмно-технологічного забезпечення НБУВ К.В. Лобузіна, керівник Українського представництва Міжнародної асоціації ЕБНІТ Л. З. Рудзький та ін.

Результати вивчення стану та розвитку бібліотечно-інформаційних  ресурсів представлено в підготовлених під егідою ІБР інформаційно-аналітичних матеріалах:

  • інформаційно-аналітичному огляді «Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2012 році» Вип. 18.  (К, 2013);
  • науково-інформаційному систематичному покажчику «Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2011-2012 рр.) (К., 2013);
  • Інформаційному покажчику неопублікованих бібліографічних списків, підготовлених бібліотеками науково-дослідних установ НАН України за 2012 рік (К., 2013);
  • щорічному звіті НАН України, розділі «Про науково-інформаційну діяльність»;

Статистичні дані що характеризують діяльність НБУВ та мережі бібліотек НДУ НАН України за 2012 р., подано для щорічника «Бібліотечна Україна в цифрах» (К., 2012), який  видає Міністерство культури України та Державний заклад «Національна парламентська бібліотека України».

Зростаючі високими темпами масиви інформації зумовлюють необхідність організації їх ефективного освоєння через кооперацію бібліотечних установ. Динамічно розвивається система реферування української наукової літератури, яка підтримується Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України, НБУВ, Національною науковою медичною бібліотекою України та Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського. Український реферативний журнал «Джерело» виходить у чотирьох серіях (Сер.1. Природничі науки, Сер.2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство, Сер.3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво, Сер.4. Медицина. Медичні науки) 6 разів на рік, усього видано 72 випуски загальним обсягом 2,7 тис. записів.

У 2013 р. Службою інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ (СІАЗ) продовжувалось видання понад 20 журналів і бюлетенів («Україна: події, факти, коментарі», «Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності», «Проблеми інформатизації», «Шляхи розвитку української науки», «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» та ін.). Загальна кількість випусків цих серіальних видань перевищила 654.

На сьогодні постійними абонентами СІAЗ та Національної юридичної бібліотеки (НЮБ) є Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, міські, районні держадміністрації, ради (понад 1443), громадські організації (по лінії Українського союзу промисловців і підприємців – 395), інформаційні центри. Інформаційно-аналітичною продукцією НЮБ та СІАЗ користується ряд українських посольств, члени Конституційної Асамблеї (86). Також матеріали СІАЗ та НЮБ поширюються через мережу пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади у бібліотеках України, започатковану Українською бібліотечною асоціацією (вони діють у 881 бібліотеці). Загальна кількість користувачів на кінець 2013 р. становила 2955.

Потужним інформаційним ресурсом, доступним для вітчизняних та зарубіжних користувачів є БД «Наукова періодика України», який містить понад 800 тис. статей з 2 тис. журналів і збірників наукових праць. Запитуваним зібранням є електронна бібліотека авторефератів дисертацій (64 тис. електронних версій), захищених в Україні, успішно реалізується проект створення електронного ресурсу «Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ», забезпечено онлайновий доступ до імідж-каталогів та баз даних спеціалізованих колекцій НБУВ.

НБУВ проведено комплекс наукометричних досліджень щодо стану представлення української науки у базі даних Scopus, публікаційної активності та показників цитування вітчизняних суб'єктів системи наукових комунікацій. Результати дослідження оперативно представлялись на веб-сторінках "Рейтинг установ НАН України", "Рейтинг установ НАМН України", "Рейтинг установ НААН України", "Рейтинг ВНЗ України" та "Рейтинг науковців України". Цій темі був присвячений семінар, проведений в рамках міжнародної конференції НБУВ «Бібліометрія та бібліотека: світовий досвід, українська перспектива» (Київ, 8 жовтня 2013 р.). Учасниками семінару були: старший науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України В. П. Рибачук, директор Національного антарктичного наукового центру Держінформнауки В. А. Литвинов, пров. наук. співроб. Інституту програмних систем НАН України В. А. Резніченко, керівник проектів Асоціації УРАН Д. В. Соловяненко та ін.

НБУВ як головна установа зі створення загальноакадемічного центру онлайнових науково-інформаційних ресурсів з четвертого кварталу 2013 р. розпочала надавати користувачам послуги з мережевого доступу до ресурсів провідних світових постачальників наукової інформації. За даними EBSCO упродовж  лише двох місяців (вересень-жовтень 2013 р.) науковцями було проведено понад 538 користувацьких сесій. Найбільш активно використовували онлайнові ресурси Інститут радіофізики і електроніки, НБУВ та  Інститут соціології.

Із року в рік зростають обсяги мережевих ресурсів академічних установ. Друга найбільша серед академічних бібліотек – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника – активно нарощує свої електронні ресурси: веде 18 баз даних, загальний обсяг яких становить 543 760 бібліографічних записів, формує електронний каталог, який нині нараховує 430 тис. записів, базу даних авторитетних записів обсягом 25 тис. записів. З 2012 р. Бібліотекою відкрито доступ до імідж-каталогу Бібліотеки, обсяг якого становить 3600 тис. сканованих карток. ЛННБ згідно з «Угодою про реалізацію документально-інформаційного проекту, що стосується культурної спадщини  українського і польського народів у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та Національного закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві» отримала 2 767 787 сканованих копій з рукописних документів XI-XX ст.

Потужний за обсягом електронний ресурс власних праць створює  Інститут історії України: його електронна бібліотека нараховує понад 220 монографій, колективних праць, збірників статей, документальних та довідкових публікацій  (бл. 4 тис. pdf-файлів окремих статей, розділів, параграфів). У мережі представлено 33 тис. бібліографічних записів, що включають електронний архів Голодомору в Україні 1932–1933 рр., повнотекстовий електронний архів «Українського історичного журналу» за 1998-2012 рр., 22 томи хронологічного довідника  «Україна. Хроніка XX ст.» (2004–2010) у вигляді бази даних зі зручною системою навігації тощо.

У 2013 р. до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського НБУВ створено меморіальну електронну колекцію. Даний ресурс  є результатом спільних зусиль підрозділів НБУВ: Інституту рукопису, Інституту архівознавства, відділу національної бібліографії, відділу программно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж. Меморіальна електронна колекція, представлена на порталі НБУВ, є комплексним ресурсом, що акумулював полідокументні матеріали з метою створення єдиного історико-культурного простору: бібліотеки, бібліографії, архіву і музею, призначеного для поширення  та популяризації інтелектуальної спадщини видатного вченого.

Свідченням ефективної роботи бібліотек з формування ресурсів є й досить високий показник книгообміну – у більшості бібліотек НДУ він становить майже 20%. Використовуючи видавничу продукцію своїх установ, академічні бібліотеки завдяки книгообміну мають змогу отримувати нові видання колег із-за кордону, доукомплектовувати свої фонди неопублікованими та малотиражними виданнями.

Підрозділи НБУВ – базової організації Інформаційно-бібліотечної ради  активно співпрацюють з бібліотеками НДУ НАН України шляхом організації книгообміну, обслуговування академічних установ за міжбібліотечним абонементом та інформування про нові надходження до НБУВ через електронну пошту. На виконання розпоряджень і постанов НАН України установи передавали свої видання для міжнародного книгообміну. У 2013 р. від редакцій НДУ НАН України було отримано 14538 прим. журналів (2453 комплектів), за міжнародним книгообміном до бібліотек НДУ було передано 5129 прим., в т. ч. 870 видань НБУВ. Видання отримані НБУВ для розповсюдження і передані до бібліотек НДУ в звітному році склали 2 112 прим., від НДУ було отримано для розповсюдження 2 014 прим. документів.

Упродовж багатьох років НБУВ обслуговує своїми фондами науково-дослідні установи за міжбібліотечним абонементом. У 2013 р. сектор міського МБА обслуговував 55 установ НАН України, які надіслали (електронною поштою) 4 717 замовлень, загальна книговидача склала 4 324 прим. документів, на 584 прим. документів було надано відповіді.

З червня 2013 р. НБУВ було впроваджено новий вид послуг – адресне інформування бібліотек НДУ (на адреси електронної пошти) про нові щотижневі надходження книжкових видань до НБУВ. Формування тематичних добірок здійснюється шляхом відбору бібліографічних записів із електронного каталогу Бібліотеки відповідно до профілю діяльності установи. Тематичні добірки формувалися за 28 галузями знання, відповідно до структури рубрикатора НБУВ. За 2013 р. бібліотеки НДУ НАН України отримали 5100 розсилок, в т. ч. секція фізико-технічних і математичних наук за 47 адресами 2 350 розсилок; секція хімічних і біологічних наук за 30 адресами 1500 розсилок; секція суспільних і гуманітарних наук за 25 адресами  1250 розсилок.

У центрі постійної уваги ІБР були питання збереження бібліотечних фондів, контролю за веденням облікової документації, дотриманням графіків проведення перевірок книжкових фондів. НБУВ, як координаційний центр з цього напряму діяльності, постійно надавала методичну та практичну допомогу в питаннях збереження фондів бібліотекам НДУ та бібліотекам інших відомств. Семінар-практикум під назвою «Консервація бібліотечних документів: наукові розробки та практичні впровадження» був організований для бібліотек НДУ НАН України Центром консервації і реставрації Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Київ, 22 листопада 2013 р.). Програма заходу, передбачала ознайомити учасників із основними положеннями  та вимогами по забезпеченню збереження фондів, що мають практичне впровадження не лише у НБУВ, а й в інших провідних бібліотеках Росії та світу.

Багатоаспектний аналіз стану бібліотечно-інформаційної діяльності НДУ НАН України здійснено в рамках наукової теми «Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки», яка виконувалася  Інститутом науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ упродовж 2011–2013 рр. У процесі дослідження переглянуто схему плану-звіту бібліотеки НДУ, доповнено його структуру, введено нові додатки. Результати дослідження викладено у четвертому розділі «Підвищення ефективності інформаційної діяльності бібліотек науково-дослідних установ системи НАН України» та у ряді публікацій фахівців НБУВ у збірнику «Наукові праці НБУВ» Вип. 38.

За активної підтримки ІБР установ бібліотеки НДУ, що входять до складу науково-інформаційних відділів, традиційно беруть участь у виконанні дослідницької планової тематики. Це бібліотеки інститутів літератури, історії України, археології, біології південних морів та ін. Зокрема, працівники науково-інформаційного відділу Інституту літератури у 2013 р. завершили наукове дослідження  «Видання співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 1950–2010 рр.», За результатами дослідження укладено бібліографічний покажчик праць співробітників Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України від 1950 р. до 2010 р.

Співробітники ЛННБ завершила наукове дослідження «Українська преса в Україні  та світі 1917–1922 рр. як соціокомунікативний феномен».  У 2013 р. Бібліотекою видано першу книгу багатотомного видання «Матеріали до біографічного словника І. О. Левицького: анотований покажчик архівних документів. Т. 1. : А-Б.» (К., 2013).  

З 2013 р. Фахівцями НБУВ виконується відомча НДР «Бібліографія Шевченкіани. Твори Тараса Шевченка мовою оригіналу. Твори Тараса Шевченка мовами народів  світу» (2013–2015). У поточному році створено електронну базу даних, яка налічує 1800 записів, і в подальшому буде поповнюватися; на її основі підготовлено видання «Т. Г. Шевченко. Бібліографія видань творів. 1840–2014», до покажчика включено також видання з мистецької спадщини.

Співробітники ЛННБ завершила наукове дослідження «Українська преса в Україні  та світі 1917–1922 рр. як соціокомунікативний феномен».  У 2013 р. Бібліотекою видано першу книгу багатотомного видання «Матеріали до біографічного словника І. О. Левицького: анотований покажчик архівних документів. Т. 1. : А-Б.» (К., 2013).  

З 2013 р. Фахівцями НБУВ виконується відомча НДР «Бібліографія Шевченкіани. Твори Тараса Шевченка мовою оригіналу. Твори Тараса Шевченка мовами народів  світу» (2013–2015). У поточному році створено електронну базу даних, яка налічує 1800 записів, і в подальшому буде поповнюватися; на її основі підготовлено видання «Т. Г. Шевченко. Бібліографія видань творів. 1840–2014», до покажчика включено також видання з мистецької спадщини.

За ініціативи НБУВ здійснюється формування меморіальної колекції Т. Г. Шевченка, що органічно поєднує в собі: бібліографічну БД творів Т. Г. Шевченка; повнотекстову електронну бібліотеку творів Т. Г. Шевченка та матеріалів про дослідження його життя та творчості; галерею фотоматеріалів, пам’ятників та пам’ятних знаків; Інтернет-ресурси присвячені вивченню життя і творчості Т. Г. Шевченка.   

Тривала робота з формування пакету законодавчих та інструктивних документів у галузі бібліотечної справи, у цій роботі взяли участь фахівці НБУВ та бібліотек НДУ. Зокрема, фахівці НБУВ оновили окремі інструктивно-методичні документи «Положення про систему довідково-бібліографічного обслуговування у НБУВ»; Правила користування послугою «Електронна доставка документів»; Керівництво для користувача «Веб-версія електронного каталогу IRBIS»; Пам’ятка  щодо підготовки електронної версії періодичного видання до публікації та ін. ЛННБ розробила та представила на експертизу до НБУВ «Методичні рекомендації з опису колекцій». Бібліотека Інституту зоології розробила «Положення про порядок розповсюдження та обліку видавничої продукції Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України», згідно з яким створено комісію з оцінювання літератури, розроблені критерії з оцінювання літератури, відпрацьовано механізм співпраці з бухгалтерією щодо організації обліку дарів та визначення їх вартості. Про стан нормативного забезпечення бібліотек йшлося на круглому столі «Нормативне забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності» (Київ, 8 жовтня 2013 р.). Учасниками круглого столу були фахівці Книжкової палати України та найбільших бібліотек м. Києва, в т. ч. бібліотек НДУ НАН України.

Потреби бібліотечних практиків у методичному забезпеченні різних напрямів діяльності сучасної бібліотеки обумовили проблематику та змістове наповнення шостого випуску збірника «Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України», що готується до друку у 2014 р.

У звітному році Радою здійснено комплекс заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня працівників бібліотечно-інформаційної системи НАН України. Так, міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (жовтень 2013 р.) запропонувала до розгляду фахівцям найактуальніші проблеми розвитку бібліотечної галузі, які було виголошено у 252 доповідях, інформаціях та повідомленнях. Матеріали конференції (у скороченому викладі) надруковані у «Бібліотечному віснику» № 6 за 2013 р., а повні тексти  доповідачів будуть видані у збірнику праць НБУВ у 2014 р.

Працівники бібліотек НДУ брали участь і в міжнародних заходах, організованих бібліотечно-інформаційними установами України та країн СНД. Зокрема, у четвертій науковій конференції ВД «Академперіодика» «Наукова періодика: традиції і новації» (Київ, 13 червня 2013 р.); міжнародній науковій конференції «Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу» «Крим-2013» (Судак, 8-16 червня 2013 р.); X міжнародній науково-практичній конференції INFORMATIO-2013 «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» (Київ, 27-29 листопада 2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції Української бібліотечної асоціації «Бібліотека в електронному середовищі» (Київ, 26-28 листопада 2013 р.).

Голова ІБР НАН України О. С. Онищенко направив привітання, присвячене 20-річному ювілею кримської конференції «Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу» «Крим-2013» (Судак, 8-16 червня 2013 р.).

У 2013 р. була завершена науково-дослідницька робота з підготовки збірника документів «Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали»  (К., 2013). Завдяки зібраному матеріалу вченим секретарем ради Г. І. Солоіденко було підготовлено виступ та наукову статтю «Роль голів Інформаційно-бібліотечної ради НАН України в діяльності бібліотечної академічної мережі та розвитку книжкової культури» до восьмого міжнародного конгресу україністів (Київ, 21-24 жовтня 2013 р.).

Стан інформаційного середовища України та особливості розвитку соціальних мереж в системі соціальних комунікацій сучасності докладно висвітлюється у колективних монографіях НБУВ «Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства» (К., 2013),  «Тенденції впливу глобального інформаційного середовища  на соціокультурну сферу України» (К., 2013). Системотехнічні засади формування та використання електронної періодики України розроблено та представлено у монографії «Наукова періодика України в електронному середовищі» (К., 2013).

Діяльність бібліотек НДУ НАН України окремими розділами подається у колективній монографії НБУВ «Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток» (К., 2013) та у монографії Т. Добко «Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття ХХI ст.)» (К., 2013).

Упродовж року ІБР традиційно активно співпрацювала з Науково-видавничою радою НАН України, Асоціацією бібліотек України, Культурно-просвітницьким центром НБУВ в організації ювілейних та просвітницьких заходів присвячених Дню науки, Дню слов’янської писемності та культури, Дню бібліотек; загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна».

Для працівників бібліотек НДУ НАН України проходили заняття з циклу засвоєння програми ІРБІС. Спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України для технічних та бібліотек НДУ НАН України  було організовано практикум «ІРБІС: проблемні питання» (Київ, 15 лютого 2013 р.). Своїм досвідом роботи з впровадження ІРБІС поділилися фахівці НБУВ,  Національної парламентської бібліотеки України, Державної науково-технічної бібліотеки України та президент Асоціації користувачів системи ІРБІС в Україні Л.З. Рудзський. 26 листопада 2013 р. на базі НБУВ було проведено зустріч з директором ДПНТБ Росії Я. Л. Шрайбергом.

Інформаційно-бібліотечною радою НАН України на 2014 р. планується  взяти участь  у:

  • реалізації Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ»;
  • виконанні меморіального проекту «Наукова спадщина України» для надання суспільству інформації про видатних українських учених, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки;
  • створенні бібліотеками НДУ «Державного реєстру національного культурного надбання»;
  • формуванні електронних колекцій наукових публікацій світового репертуару, БД з історії та культури українського народу, етнічних меншин;
  • розробці технологічної  та інструктивно-методичної документації з упровадження корпоративної каталогізації та формуванні зведеного каталогу фондів бібліотек НДУ, які працюють за програмою ІРБІС;
  • міжнародній науковій конференції НБУВ «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору».

Триватимуть дослідження бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України в рамках наукових тем затверджених до виконання у 2013–2015 рр. «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору», «Бібліотеки як центри формування ресурсів біографічної інформації», «Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини України», «Створення бібліографічних баз даних спеціалізованих фондів НБУВ», «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору».

Планується розробити та оновити окремі інструктивно-методичні документи, які увійдуть  до Вип. 6 збірника «Організація роботи бібліотеки НДУ НАН України», провести низку семінарів та практикумів з бібліотечно-інформаційної діяльності та опанування нових технологій, в т. ч. за програмою ІРБІС; видати Інформаційно-аналітичний огляд «Робота бібліотек НДУ НАН України в 2013 році» (вип. 19); розпочати збір матеріалів до довідника «Бібліотеки науково-дослідних установ НАН України».

Голова Інформаційно-бібліотечної
ради НАН України,
академік НАН України

О. С. Онищенко