اطلاعات در باره کتابخانه به زبان فارسی

کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

(کتابخانه ایران)

Прапори України та Ісламської Республіки Іран

Вхід до Бібліотеки Вхід до Бібліотеки

Вхід до Бібліотеки

یکی از مهم ترین شاخص های  توسعه روابط فرهنگی بین اوکراین و ایران، کتابخانه جمهوری اسلامی ایران (کتابخانه ایران) واقع در کتابخانه ملی اوکراین - ورنادسکی می باشد که در سال 2003 در اوکراین آغاز بکار نمود. این کتابخانه به ابتکار رئیس انجمن "اوکراین و ایران" و مدیر کل وقت کتابخانه ملی اوکراین - ورنادسکی، آکادمیسین اُ. س. اُنیشچنکو و نیز با همکاری و مساعدت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین تشکیل شد. کتابخانه ایران زیر مجموعه ای از بخش اطلاعات بین الملل و روابط خارجی کتابخانه ملی اوکراین -  ورنادسکی فعالیت دارد و یکی از قسمت های آن بشمارمی آید.

запрошення

 هدف ایجاد این مجموعه، تشکیل کتابخانه ای تخصصی به منظوررفع  نیاز عملی و اطلاعاتی برای ایرانشناسان اوکراینی، تاریخ دانان، فلاسفه، هنرشناسان، دانشجویان زبان فارسی با کمک منابع و کتب نوشته شده به زبان فارسی شامل آثارکلاسیک و کتب تهیه شده توسط مولفین معاصر به زبان اصلی بود. مراجعین کتابخانه جمهوری اسلامی ایران بیشتر از همه شامل دانشجویان رشته زبان فارسی مراکز آموزش عالی اوکراین، اساتید، دانشجویان دوره دکترا و شرق شناسان می باشند. آشنایی و بررسی وضعیت زبان و ادبیات فارسی در اوکراین نشان میدهد که در اوکراین علاقه به زبان فارسی به عنوان یک زبان شرقی، کـهن، زيبا و شاعرانه هر روز افزایش می یابد. يـکی از شگفتی های اين زبان آن است که امروزه پس از گـذشت قـرنها باز می تـوان کــلام شاعرانی چون رودکی، خـيام، سعدی وحافظ را خواند و فـهميد. زبان  فارسی هيچگاه در محدوده سرزمين ايران محبوس نـبوده  و  نيست. سخنگويان اين زبان را می تـوان در هند، پاکستان، اَفغانستان، تاجيکِستان،عراق و در سایرکشورهای دیگر جهان يافت. اما شعر فارسی حـقيقــتـن مرزی نمی شناسد. کیست که در اروپا از جمله در اوکراین از شعرشاعر بزرگ  - عمرخـيام مفتون نشده باشد. اوکراینیان علاقه زیادی به فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران ابرازمی کنند  و این امر باعث فراهم آوردن  دسترسی مطلوبی به منابع اطلاعاتی ایرانی منجمله کتب نوشته شده به زبان فارسی شده است.

امروزه کتابخانه جمهوری اسلامی ایران بطورنزدیک با تمام  بخش های کتابخانه ملی اوکراین - ورنادسکی، شعبات فرهنگی سازمان های اوکراین در خارج، وزارت امور خارجه، مراکز دیپلماسی و نمایندگان کشورهای دیگر همکاری می نماید. تکیه اساسی در زمینه همکاری بین المللی برروی فعالیت های اطلاع رسانی و کتابخانه ای حرفه ای قرار دارد. روشهای اصلی همکاری بین المللی در زمینه کتابداری بصورت مبادله اطلاعات علمی، فنی، اقتصادی، انسانی و همچنین با کمک اسناد و مشارکت در ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی، تبادل خلاقانه با کارشناسان و دانشجویان می باشد. در این زمینه روابط علمی و فرهنگی  بین اوکراین و ایران بسط و توسعه می یابد.

 از ماه ژانویه سال 2010 بمنظور سازماندهی کیفی منابع کتابخانه ای در کتابخانه ایران، بکارگیری برنامه "ایربیس" که سهولت دسترسی را  به فهرست الکترونیکی منابع ایرانی هم در شبکه محلی و هم در شبکه جهانی  اینترنت امکان می سازد، شروع شده بود. متخصصین، سیستم اتوماتیزاسیون کتابخانه ها  را با عنوان "ایربیس" را بستری برنامه ای و تکنولوژیک برای آغاز نمودن فهرست نویسی اتحادیه ای  به مجموعه منابع کل کتابخانه و تشکیل فهرست مشترک بشمار می آورند.

اهداف و وظایف کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

експозиція

اهداف و وظایف کتابخانه جمهوری اسلامی ایران به این شرح تعیین شده است:

Крапкаتهیه و گردآوری کتاب و سایر منابع کتابخانه ای بر حسب نیاز و تقاضای مراجعان؛

Крапкаگردآوری، تهیه، سازماندهی علمی کتاب و سایر منابع کتابخانه ای در زمینه "ایرانشناسی"؛

Крапкаانجام دادن فرایندهای کتابخانه ای اعم از گردآوری و سازماندهی به منظور سهولت دسترسی؛

Крапкаفراهم کردن شرایط مناسب ( فیزیکی و تسهیلاتی) که استفاده از منابع کتابخانه را ممکن می سازد؛

Крапка ارائه خدمات اطلاع رسانی و ارائه مرجع به مراجعه کنندگان برای رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی، اطلاعاتی ؛

Крапкаفعالیت علمی و پژوهشی در زمینه گسترش تاریخ، فرهنگ، علوم ایران، تبلیغات مجموعه کتابخانه ایران؛

Крапка ارائه خدمات از قبیل برگزاری انواع نمایشگاه ها، نمایش فیلم، سخنرانیها، جشن ها، گردهمایی های صاحب نظران، منجمله برگزاری جلسه های ادبی با مشارکت سفارت جمهوری اسلامی ایران؛

Крапкаهمکاری با کتابخانه ها، مراکز و مؤسسات علمی و کتابخانه ای جمهوری اسلامی ایران.

اعمال عمده کتابخانه جمهوری اسلامی ایران عبارت می باشد از گردآوری و جمع آوری اطلاعات که شامل نگاهداری، رده بندی، سازماندهی و حفاظت منابع سندی  و ترویج آنان می باشد.

کتابخانه برای فراهم آوردن اطلاعات مورد لزوم مؤسسات علمی و پژوهشی اوکراین، اجرای فعالیتهای ترویجی، تبلیغی در مورد تاریخ، فرهنگ، علوم ایران و نیز به طور کلی مجموعه کتابخانه ایران  معرفی شده است. غیر از فعالیت های مخصوص کتابداری، این کتابخانه نقش مرکز فرهنگی ایران در اوکراین را ایفا می کند که در محل آن جلسات علمی و فرهنگی منجمله انواع سمینارها، نمایشگاه ها، کتابخوانی ها و گردهمائی ها با مشارکت علمای نامدار جمهوری اسلامی ایران، اُلمپیاد ها در میان متخصصین زبان فارسی برگذار می گردد و همچنین رویداد های مهم در زندگی مردم ایران برگزار می شود. هر سال به مناسبت جشن عید نوروز کتابخانه در حدود 400 شهروند ایرانی که در اوکراین مقیم می باشند، تحصیل و تجارت می کنند، گردهم می آیند.

در حال حاضر کتابخانه جمهوری اسلامی ایران با توجه به تنوع اطلاعاتی بدلیل خصوصیت زبان و محتویات علمی منابع یکی از ساختارهای بخش اطلاعات بین المللی و روابط خارجی می باشد. با استفاده از این کتابخانه، پژوهشها و تحقیقات در زمینه تاریخ کتاب، چاپ و انتشارات کتاب، تاریخ علم کتابداری در ایران انجام می گیرد.

منابع کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

фото книжки

      کتابخانه در حال حاضر با 2000  عنوان کتاب به زبان فارسی، انگلیسی ونیز زبان های اسلاو در زمینه های گوناگون از جمله تاریخٍٍٍٍٍٍٍٍٍ، ادبیات، جغرافی، معماری، هنر، کتاب کودک و آموزش زبان فارسی می باشد که توسط وزارت امور خارجه ایران به کتابخانه ملی اوکراین - ورنادسکی  اهدا شد. این منابع برای برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی  پژوهشگران، اساتید و دانشجویان ایرانی و اوکراینی می باشد. کلکسیون مجموعه اشعار فارسی که شامل آثار شعرای  معروف ایران ماننده فردوسی، سعدی، رودکی، حافظ، خیام زینت های مخزن کتابخانه می باشد.

фото обкладинки
фото обкладинки
фото обкладинки
фото обкладинки
 

   علاوه بر آن، کتبی در این کتابخانه وجود دارد که با عکس های زیبا و زنده خود قادر به شناساندن کشور و فرهنگ ایران به علاقه مندان این سرزمین کهن می باشد، بدون اینکه مشکل زبان بتواند از شناسائی اولیه تمدن ایرانی مانع گردد.

фото обкладинки
фото обкладинки
фото обкладинки
 

باید خاطر نشان ساخت که در کتابخانه ایران  سری کتب علمی با موضوعات متفاوت به زبان فارسی تشکیل شده است. کتابخانه همچنین کلکسیون بزرگ لغت شناسی دارا می باشد که بدون شک و تردید علاقمندان زیادی جلب می نماید و فعالیت های پژوهشی را امکان پذیر می کند. از نظرحجم لغوی این فرهنگ ها پاسخگوی نیازهای محافل وسیع علاقمند به یادگیری زبان فارسی می باشد. امکانات این کتابخانه، تقاضای آموزشگاه ها در تمام سطوح و زمینه ها را تامین می کند و همچنین راحت مورد استفاده می باشد.

фото обкладинки фото обкладинки фото обкладинки

تمام منابع کتابخانه ایران قابل دسترسی برای استفاده مراجعان می باشد.

  تالار قرائت کتابخانه جمهوری اسلامی ایران

تالار کتابخانه ایران به صورت قفسه باز خدمات ارائه می کند و به طور مطلوبی قادر است که گستره وسیعتری از علوم و دانش را پیش روی مراجعه کننده باز نمایند. این امر سبب می شود تا استفاده کننده بتواند در فضایی مطلوب در میان کتابها و قفسه ها به جستجوی اطلاعات مورد لزوم پرداخته و دامنه بررسیها و پیگیری های خود را افزایش دهد.

در کتابخانه کتابداران مسلط بر زبان فارسی که همیشه برای کمک کردن به مراجعه کنندگان در جستجوی اطلاعات مورد نیاز حاضر می باشند، مشغول به کار می باشند.

 کارمندان کتابخانه ایران تعداد وسیع خدمات اطلاعاتی و کتابخانه ای ارائه می دهند: اطلاعات مربوط به موضوع معین، عکس یابی، آدرس یابی، کتبی و شفاهی.

Крапкаدر مورد اسلوب جستجوی کتابشناسی؛

Крапкаدر مورد استفاده از دستگاه اطلاعاتی و کتابشناسی کتابخانه؛

Крапкаتنظیم فهرستهای ادبیات به آثار علمی و ثبت کتابشناسی آنان مطابق به استانداردهای جاری دولتی؛

Крапка

جستجوی اطلاعات و اطلاع رسانی کتابشناسی.

کتابخانه ایران با مجهزبودن به کامپیوتر با استفاده از اینترنت و نیز تلویزیون مجهز به سیستم ماهواره ای و ضبط صوت و ویدئو همراه با کورس های آموزشی زبان فارسی و فیلم های سینمایی ایرانی از نظر سمعی و بصری یاری رسان دانشجویان زبان فارسی دانشگاه های مختلف کی یف می باشد.

از طرف کارشناس ارشد علمی  خانم لیودمیلا دمیانیوک

 

تماس با ما:

تلفن:

+38 (044) 524-47-94

ساعت کار: از9:15  علی 18:00 (دوشنبه - جمعه)

شنبه، یکشنبه – روز های تعطیل

پست الکترونیکی: iranlib@ukr.net

 

Контактна інформація

+38 (044) 524-4794
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)
субота, неділя – вихідні