Нормативно-правові документи

Ресурс у стадії тестування

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів

Концепція формування системи національних електронних інформаційних ресурсів. Мета Концепції є визначення стратегії формування системи національних електронних інформаційних ресурсів. Концепція визначає основні засади і напрями формування, використання та захисту національних ресурсів.

Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”

Бібліотеки України є базовим елементом культурної, наукової, освітньої, інформаційної інфраструктури держави. Вони важливі для розвитку інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури. Бібліотеки сприяють розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної практично втілювати набуті знання і досвід у розбудову незалежної України.