Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

XXXIV науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конф., 13-14 січ. 2015 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - 2015Р132484
XXXV науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конф., 12-13 січ. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - 2016ВА813578
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Захист програмного забезпечення" для студентів напряму підготовки 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132499
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи мікроелектроніки та функціональної електроніки" для студентів спеціальності "Електронні пристрої та системи" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132498
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Прикладне програмування" для студентів спеціальності "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132504
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі та системи" для студентів спеціальностей 153 - "Мікро- та наносистемна техніка" 171 - "Електроніка" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132503
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Цифрова обробка інформації" для студентів спеціальностей 153 - "Мікро- та наносистемна техніка" 171 - "Електроніка" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132501
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Цифрові методи обробки інформації" для студентів спеціальностей 153 - "Мікро- та наносистемна техніка" 171 - "Електроніка" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132502
Методичні вказівки до виконання студентами самостійної роботи з дисципліни "Котельні установки промислових підприємств" для студентів спеціальності "Теплоенергетика" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132497
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Вступ до фаху "Електроніка" для студентів спеціальності 171 - "Електроніка" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132500
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Цифрова схемотехніка" для студентів спеціальності 153 - "Мікро- та наносистемна техніка" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132505
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Сучасні інформаційні технології в галузі електроніки та телекомунікацій" для студентів спеціальностей 171 - "Електроніка" 172 - "Телекомунікації та радіотехніка" / Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2017Р132506
Теоретичні основи електротехніки. Комп'ютерне моделювання електричних та електронних кіл в середовищі MicroCap : лаб. практикум / С. Ш. Кацив [та ін.]. - 2017ВА813592
Антонова О. П. Робочий зошит з інформатики. 2 клас : за оновл. програмою 2016 р., перевірка предмет. компетентностей, цікаві і творчі завдання / О. П. Антонова, Н. В. Васильєва. - 2017ВА813450
Антонова О. П. Робочий зошит з інформатики. 3 клас : за оновл. програмою 2016 р., перевірка предмет. компетентностей, цікаві і творчі завдання / О. П. Антонова, Н. В. Васильєва. - 2017ВА813451
Антонова О. П. Робочий зошит з інформатики. 4 клас : за оновл. програмою 2016 р., перевірка предмет. компетентностей, цікаві і творчі завдання / О. П. Антонова, Н. В. Васильєва. - 2017ВА813452
Гололобов А. Ю. Методи та моделі адаптивних систем оцінки ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гололобов Андрій Юрійович. - 2017РА431360
Граняк, Валерій Федорович Теорія електричних та електронних кіл. Ч. 1. - 2017В356778/1
Заяць В. М. Логічне і функціональне програмування : навч. посіб. / В. М. Заяць, М. М. Заяць. - 2016ВС62723
Кичак В. М. Методи та пристрої оцінювання бітових помилок у телекомунікаційних системах : монографія / В. М. Кичак, Г. Г. Бортник, В. Д. Тромсюк. - 2017ВА813589
Кучер С. О. Удосконалення методів оцінювання технічного стану та безпечної експлуатації головного циркуляційного насосу атомної станції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кучер Сергій Олександрович. - 2017РА431358
Мартинюк Г. В. Комп'ютеризована система оцінювання характеристик шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мартинюк Ганна Вадимівна. - 2017РА431300
Мельник В. Г. Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансометричних каналів та сенсорних систем на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Мельник Володимир Григорович. - 2017РА431301
Онай М. В. Методи та засоби підвищення ефективності реалізації обчислювальних операцій у скінченних полях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Онай Микола Володимирович. - 2017РА431330
Павленко А. Р. Методы и приборы защиты от торсионного излучения / Анатолий Павленко. - 2017ВА813506
Поліщук О. А. Методи підвищення точності симетрування напруг і струмів в електричних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Поліщук Олександр Анатолійович. - 2017РА431178
Сандовал З. К. Р. Режими роботи автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором в метеорологічних умовах Еквадору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сандовал Зархі Карлос Роландо. - 2017РА431359
Синявський О. Ю. Основи електропривода : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. " Електротехніка та електротехнології" / О. Ю. Синявський, В. В. Савченко. - 2017ВА813531
Солодовніков А. С. Інформаційна технологія синтезу програмної архітектури на основі графової моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Солодовніков Андрій Сергійович. - 2017РА431334
Федорова Н. В. Методологія управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Федорова Наталія Володимирівна. - 2017РА431321
Філатова Г. Є. Проектування цифрових фільтрів : навч. посіб. за курсом "Обробка сигналів і зображень" / Г. Є. Філатова. - 2017ВА813430
Чжоу ХуиЮй Підвищення надійності енергетичних насосів методом зниження коливань витрат та тиску в трубопровідних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Чжоу ХуиЮй. - 2017РА431246
Шпачук О. О. Вдосконалення методу захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Шпачук Олександр Олександрович. - 2017РА431170

  Періодичні видання:

Моделювання та інформаційні технології - 2017, № 78Ж69991/2017/78
Моделювання та інформаційні технології - 2017, № 79Ж69991/2017/79
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку - 2017, № 2Ж73337/2017/2
Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова - 2017, № 1Ж70260/2017/1
Радиотехника. Вып. 189: Информационная безопасность : темат. вып. / Редкол.: Н. И. Слипченко (гл. ред.) [та ін.]. - 2017Ж29221/2017/189