Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Занурення : [кат. вист.] / Центр Сучас. Мистецтва. - 2004ВА813532
Мистецтво : робочий зошит для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. : [до підруч. Л. М. Масол [та ін.] "Мистецтво, 4 клас" : за оновл. програмою, творчі завдання. детальні інструкції, художні зразки] / Л. М. Масол [та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Масол. - 2017ВС62731
Просто Україна : [фотоальбом] / фот. Тані Д'Авіньйон ; [пер. з англ. О. Пастухів]. - 1998СО35243
Бикова О. В. Формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії в процесі позааудиторної виховної роботи вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бикова Ольга Вікторівна. - 2017РА431254
Ван Тяньці Методика підготовки майбутніх учителів музики до формування основ співацької культури учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ван Тяньці. - 2017РА431276
Волошинець В. А. Реставраційне матеріалознавство : навч. посіб. / Владислав Волошинець, Микола Бевз. - 2017ВА812775
Годіна І. В. Типологія сонорного інтонування в стильовій поетиці сучасних українських композиторів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Годіна Інна Василівна. - 2017РА431196
Загнітко К. М. Григоріанський хорал у сучасному науковому дискурсі: історія, теорія, практика : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Загнітко Катерина Миколаївна. - 2017РА431252
Загреба, Максим Україна в медальєрному мистецтві. Т. 1: Персоналії. - 2016В356777/1
Івановська Н. В. Проект ''Мистецький Арсенал'' у часопросторі культури України початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства (д-ра філософії) : 26.00.01 / Івановська Ніна В'ячеславівна. - 2017РА431272
Лу Цзє Концептосфери китайської програмної фортепіанної музики XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лу Цзє. - 2017РА431251
Масол Л. М. Мистецтво : робочий зошит для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. : [до підруч. Л. М. Масол, О. В. Гайдамаки, Н. В. Очеретяної "Мистецтво, 3 клас" : за оновл. програмою 2016 р., творчі завдання з муз. та образотвор. мистецтва, запитання для самоперевірки, творча діяльність "На дозвіллі"] / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна ; за заг. ред. Л. М. Мосол. - 2017ВС62730
Ню Нін Одночастинність як категорія теоретичного та історичного музикознавства : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ню Нін. - 2017РА431069
Рожак-Литвиненко К. Б. Мистецьке угруповання українських січових стрільців: художники, традиції, жанрові та стильові особливості творів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Рожак-Литвиненко Ксенія Богданівна. - 2017РА431169

  Періодичні видання:

Духовність особистості в системі мистецької освіти - 2016, № 2Ж74697/2016/2
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті - 2017, № 1Ж69434/2017/1
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті - 2017, № 2Ж69434/2017/2