Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Nationalism and human rights : processes of modernization in the USSR / ed. by Ihor Kamenetsky. - 1977ІВ224160
Актуальні проблеми соціально-правового статусу осіб, постраждалих під час проведення АТО : зб. матеріалів всеукр. наук-практ. конф. (19 квіт. 2017 р.) / Акад. праці, соц. відносин і туризму, Всеукр. громад. об-ня "Вільні". - 2017ВА813440
Закон України "Про державну службу" : станом на 14 черв. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. - 2017ВА813579
Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - 2002ВА620860
Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. - 2016Р132542
Конституційне право України : посіб. для підгот. до іспитів / [Ю. Г. Барабаш та ін.]. - 2017ВА813596
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 7-8 квіт. 2017 р.) / Кропивниц. ін-т держ. та муніцип. упр.. - 2017ВА813581
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко. - 2001ВА620912
Незаконні затримання та катування, здійснені українською стороною в зоні збройного конфлікту на Сході України : інформ. звіт Укр. Гельсін. спілки з прав людини, Харків. правозахис. групи та неуряд. орг. "Truth Hounds" / [Андрій Гладун та ін.]. - 2017Р132541
Особливості взаємодії засобів масової інформації з правоохоронними органами: міжнародний та національний досвід : матеріали міжнар. кругл. столу, 23 листоп. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - 2017Р132519
Правове регулювання відносин у мережі Iнтернет : монографія / [А. П. Гетьман та ін.] ; за ред. С. В. Глібка, К. В. Єфремової. - 2016ВА813595
Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції в Україні та у світовій науці : матеріали круглого столу (Київ, 15 листоп. 2016 р.) / Нац. акад. внутр. справ, Ф-т № 2, Каф. цивіл.-прав. та госп.-прав. дисциплін. - 2016ВА813541
Экономическая и национальная безопасность : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Национальная экономика" и др. экон. специальностям / [Е. А. Олейников и др.] ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. А. Олейникова. - 2005ВА813544
Албул С. В. Роль оперуповноваженого карного розшуку в досудовому розслідуванні : навч. посіб. / С. В. Албул, Р. В. Мукоіда, Д. О. Ноздрін ; за заг. ред. С. В. Албула. - 2017ВА812787
Анпілогов О. В. Територіальна та галузева організація управління регіоном: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Анпілогов Олег Вікторович. - 2017РА431237
Артюх Ю. І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Артюх Юлія Ігорівна. - 2017РА431221
Бабій А. О. Одностороння зміна та розірвання господарського договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бабій Анастасія Олександрівна. - 2017РА431348
Бамбізов Є. Є. Інформаційна функція Державної фіскальної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бамбізов Євген Євгенійович. - 2017РА431186
Беклеміщев С. О. Примусові заходи медичного характеру: кримінально-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Беклеміщев Сергій Олегович. - 2017РА431342
Болокан І. В. Реалізація норм адміністративного права: проблемні питання теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Болокан Інна Вікторівна. - 2017РА431296
Будник Ю. А. Адміністративно-правове регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Будник Юлія Андріївна. - 2017РА431060
Булгаков А. О. Правове регулювання раціонального використання і охорони земель в Україні в XX ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Булгаков Артур Олександрович. - 2017РА431264
Гаврилов Ю. Г. Бандитизм: кримінально-правова характеристика та проблеми кваліфікації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гаврилов Юрій Геннадійович. - 2017РА431340
Ганущин С. Н. Формування ефективної комунікації в державному управлінні: теоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Ганущин Соломія Несторівна. - 2017РА431265
Главач-Хомин І. І. Учасники спадкових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Главач-Хомин Ірина Ігорівна. - 2017РА431191
Гладій О. В. Адміністративно-правовий режим техногенних родовищ в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гладій Олександр Васильович. - 2017РА431184
Голуб В. О. Становлення та розвиток інституту адміністративно-правового режиму воєнного стану : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Голуб Віктор Олександрович. - 2017РА431236
Гриник Л. І. Зміна та розірвання кредитного договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гриник Лілія Ігорівна. - 2017РА431166
Грицай Т. Захист суспільної моралі як функція сучасної держави: теоретико-правові аспекти : монографія / Тетяна Грицай. - 2016ВА812790
Дзевелюк М. В. Традиції та новації в розвитку функцій сучасної держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дзевелюк Марина Володимирівна. - 2017РА431288
Дибань М. П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дибань Максим Петрович. - 2017РА431220
Дубінська В. О. Феномен політичного лідерства в державному управлінні України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Дубінська Вікторія Олександрівна. - 2017РА431239
Женеску Е. В. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Женеску Елеонора Вячеславна. - 2017РА431188
Журавель П. А. Сучасні засоби комунікації як інструмент взаємодії з громадськістю в системі державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Журавель Петро Анатолійович. - 2017РА431313
Журба М. А. Публічне управління у галузі фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Журба Марина Анатоліївна. - 2017РА431287
Забарна Ю. В. Організаційно-економічні засади забезпечення якості харчових продуктів в системі національної продовольчої безпеки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Забарна Юлія Віталіївна. - 2017РА431366
Завальнюк І. В. Спрощене провадження в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Завальнюк Ігор Вікторович. - 2017РА431289
Занфірова Т. А. Свобода праці в трудовому праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Занфірова Тетяна Анатоліївна. - 2017РА431193
Заяць О. С. Адміністративно-правові засади протидії правопорушенням у фінансовій сфері : автореф. дис. ... канд. юрид наук : 12.00.07 / Заяць Ольга Степанівна. - 2017РА431172
Зінич Л. В. Правовий режим використання державою об'єктів промислової власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зінич Любомир Васильович. - 2017РА431190
Зінченко І. О. Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм : навч. посіб. / І. О. Зінченко. - 2017ВА813584
Казакевич П. В. Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України та Ради Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Казакевич Поліна Віталіївна. - 2017РА431192
Калюга К. В. Теорія та практика встановлення та ототожнення особи злочинця засобами криміналістики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Калюга Каріна Вікторівна. - 2017РА431339
Канфуі І. В. Правовідносини слідчого, прокурора та слідчого судді у досудовому кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Канфуі Іван Васильович. - 2017РА431183
Кисельова О. І. Співвідношення міжнародного, державного та договірного регулювання трудових відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Кисельова Олена Іванівна. - 2017РА431216
Кізілов Ю. Ю. Особливості проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Кізілов Юрій Юрійович. - 2017РА431234
Кобаль М. І. Забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобаль Михайло Іванович. - 2017РА431219
Коваленко Н. В. Адміністративно-правові режими : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Коваленко Наталія Володимирівна. - 2017РА431299
Комарницький М. М. Кримінально-правова охорона осіб чи їх близьких родичів у зв'язку з виконанням ними свого службового чи громадського обов'язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Комарницький Микола Михайлович. - 2017РА431309
Коротун І. В. Архітектурно-містобудівні основи створення буферних зон об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Коротун Ірина Вадимівна. - 2017РА431319
Левчук С. М. Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Левчук Сергій Миколайович. - 2017РА431232
Лесь І. О. Становлення та розвиток дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР-УРСР (1919-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Лесь Ірина Олександрівна. - 2017РА431268
Лисенко М. І. Ізоляція засуджених до позбавлення волі на певний строк у виправних колоніях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лисенко Марина Ігорівна. - 2017РА431308
Луцький Р.П. Теоретико-правові засади формування та розвитку сучасного позитивного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Луцький Роман Петрович. - 2017РА431258
Мазурик С. В. Інформаційно-правове забезпечення діяльності органів прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мазурик Святослав Володимирович. - 2017РА431347
Макух О. В. Фінансові правовідносини: теорія, сучасний стан і тенденції розвитку : монографія / О. В. Макух. - 2016ВА813593
Маломуж С. І. Малозначність діяння в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Маломуж Сергій Ігорович. - 2017РА431345
Мустеца І. В. Відповідальність посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мустеца Ігор Васильович. - 2017РА431218
Омаров А. А. Інститут підслідності в кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Омаров Аміл Азад огли. - 2017РА431071
Орлова Н. С. Порядок учета и рекомендации по стоимостной оценке объектов интеллектуальной собственности : метод. пособие / Н. С. Орлова, Г. В. Бромберг, Г. М. Соловьева. - 2000ВА813551
Паламарчук І. В. Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Паламарчук Іван Васильович. - 2017РА431298
Прокоп Н. М. Державно-правові погляди митрополита Андрея Шептицького : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Прокоп Наталія Мирославівна. - 2017РА431267
Ребриш Б. Ю. Правове регулювання зобов'язань, що виникають внаслідок недобросовісної конкуренції, в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ребриш Богдан Юрійович. - 2017РА431343
Седов А. Плата за войну : анализ методов привлечения к ответственности иностран. граждан за противоправ. действия, соверш. в ходе вооруж. конфликта в Украине / [А. Седов, А. Бида ; общ. ред. А. Павлюк, А. Бида] . - 2017Р132540
Скрябін О. М. Захисник в кримінальному процесі: нормативно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Скрябін Олексій Миколайович. - 2017РА431341
Сурілова О. О. Адміністративно-правове регулювання у сфері використання і охорони надр : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сурілова Олена Олексіївна. - 2017РА431297
Україна. Закони Про оперативно-розшукову діяльність : закон України : станом на 14 черв. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. - 2017Р132485
Фалатюк О. С. Адміністративно-правове забезпечення вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Фалатюк Олександр Сергійович. - 2017РА431089
Ференець О. Б. Організаційно-правові засади антикорупційної діяльності прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Ференець Олександр Борисович. - 2017РА431171
Хлабистова К. В. Інститут люстрації: конституційно-правові засади регулювання та вдосконалення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Хлабистова Ксенія Вікторівна. - 2017РА431202
Чернілевська О. І. Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чернілевська Олена Ігорівна. - 2017РА431189
Шевченко П. Ю. Адміністративно-правове регулювання митної процедури визначення походження товару : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шевченко Павло Юрійович. - 2017РА431185
Штогрин О. П. Теоретичні основи державного управління у сфері репродуктивного здоров'я населення в контексті прав людини : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Штогрин Оксана Павлівна. - 2017РА431303

  Періодичні видання:

Досвід та перспективи розвитку міст України. Вип. 30: Законодавча та нормативна база містобудування / відп. ред. Ю. М. Палеха. - 2016Ж72531/2016/30
Збірник наукових праць Національної Академії державного управління при Президентові України - 2016, № 2Ж69866/2016/2
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право - 2017, № 2Ж73401/2017/2
Угриновська О. Праці Львівської Лабораторії прав людини Академії правових наук України. 2004, Вип.6: Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин / О. Угриновська, Ю. Білоусов. - 2004Ж70485:С.1/2004/6