Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

25 років. Заповіти незалежності України : [збірник] / О. В. Савченко [та ін.] ; [за заг. ред. О. В. Савченка]. - 2017ВА813536
Change in communist systems / ed. by Chalmers Johnson; contrib. Jeremy R. Azrael [et al.]. - 1970ІВ224140
Interest groups in soviet politics / ed. by H. Gordon Skilling a. Franklyn Griffiths. - 1973ІВ224143
Political leadership in Eastern Europe and the Soviet Union / ed. by R. Barry Farrell. - 1970ІВ224142
Soviet politics and society in the 1970`s / ed. by Henry W. Morton a. Rudolf L. Tőkés. - 1974ІВ224141
The jews in Soviet Russia since 1917 / ed. by Lionel Kochan. - 1970ІВ224148
The real face of Russia : essays and articles / ed. by Volodymyr Bohdaniuk. - 1967ІВ224138
Ukrainians in Alberta / Ukr. pioneers' assoc. of Alberta. - 1975ІВ224150
Василь Іванович Танцюра - професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (до 80-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Філос. ф-т. - 2017Р132488
М. Костомаров і його епоха: текст і контексти (до 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова) : зб. наук. праць / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Рівнен. обл. краєзнав. музей, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Ін- мистецтв РДГУ. - 2017ВА813514
Стратегічне бачення розвитку на середньострокову перспективу 2016-2021. Пізнай Свободу. Захищай Свободу! Твори Свободу... / Нац. мемор. комплекс Героїв Небес. Сотні - музей революції гідності. - 2016Р132539
Desroches A. The Ukrainian problem and Symon Petlura : (the fire and the ashes) / Alain Desroches. - 1970ІВ224156
Epstein J. Operation Keelhaul : the story of forced repatriation from 1944 to the present / Julius Epstein ; introd. by Bertram D. Wolfe. - 1973ІВ224147
Halich W. Ukrainians in the United States / Wasyl Halich. - 1970ІВ224157
Laran M. Russie - URSS 1870-1970 / Michael Laran. - 1973ІВ224154
Lewytzkyj B. Die sowjetische Nationalitätenpolitik nach Stalins Tod (1953-1970) / Borys Lewytzkyj. - 1970ІВ224153
Lubachko I. S. Belorussia under Soviet rule 1917-1957 / Ivan S. Lubachko. - 1972ІВ224149
Matthews M. Class and society in Soviet Russia / Mervyn Matthews. - 1972ІВ224146
Бачинська О. А. Історія України в книжкових пам'ятках XVII-XVIII ст.. З колекції Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова : зб. наук. пр. / [О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб ; упоряд. Є. В. Бережок (бібліогр. покажч.) ; наук. ред. О. А. Бачинська]. - 2015ВА812783
Варлахова Г. І. У вогні не згорів їх жертовний чорнобильський слід... : [кн. пам'яті] / Галина Варлахова. - 2016ВА813432
Власов В. С. Історія України. Зошит для контрольних і практичних робіт. 7 клас : [за новою програмою, темат. контрол. роботи, завдання до практ. занять] / В. С. Власов. - 2017ВА813442
Ермановская А. Э. Загадки истории. Империя Габсбургов / А. Э. Ермановская. - 2017ВА813617
Жванко В. И. Барокковые закоулки Александрии. - 2016ВА812812
Кузнєцов С. Київські історіі про деякі пам'ятки минулого у світлинах та на грошових купюрах / Сергій Кузнєцов. - 2017ВА813431
Куксенко С. І. Взаємовідносини РПЦ з органами влади в Українській РСР у 1940 - 1960-і рр.: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Куксенко Сергій Іванович. - 2017РА431066
Ландау А. Де Голль. История Франции, 1940 - 1969 / Александр Ландау. - 2017ВА813621
Нетушил, Иван Вячеславович Очерк римских государственных древностей. Т. 1.: Государственное устройство Рима до Августа. - 2014В356776/1
Онобль Е. Революція 1917 року: французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій / Ерік Онобль ; з фр. пер. Андрій Рєпа. - 2016ВА813615
Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. - 2017ВА813643
Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. - 2017ВА813644
Січка М. Л. Діяльність київських мистецтвознавців у 1920 - 1930-ті роки: соціально-культурний аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Січка Марія Львівна. - 2017РА431080
Слободянюк М. А. Антифашистський рух Опору в Україні (1939-1944 рр.): історіографія проблеми : монографія / М. А. Слободянюк. - 2017ВА813530
Танцюра В. І. Історія Слобідської України : [навч. посіб.] / В. І. Танцюра, О. О. Пересада. - 2016ВА812814
Танцюра В. І. Історія України : навч. посіб. / В. І. Танцюра, С. М. Куліш, О. О. Пересада. - 2016ВА812815
Терлецький М. М. Слідами Драго-Сасів у Львові : [іст. аспект] / М. Терлецький. - 2017ВА813594
Туранли Ф. Г. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI - перша чверть XVIII століття) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. - 2017РА431187
Турчин Я. Б. Історія міжнародних відносин (1914–2015) : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Л. С. Матлай. - 2016ВС62726
Удовік В. В. Японсько-українські відносини (1991-2016 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Удовік Віолетта Володимирівна. - 2017РА431215
Христюк С. Б. Трансформація Британської імперії в Співдружність націй (1931-1947 рр.) : монографія / С. Б. Христюк. - 2017ВА813436
Чорний Д. М. Історія Слобідської України : підручник / Д. М. Чорний. - 2016ВА813433
Шульгин О. Нариси з нової історії Європи : перехід від середини віків до нових часів : релігійна боротьба в XVI-XVII вв. : розвиток європ. держав : міжнар. відносини в XVIII в. / Олександер Шульгин. - 1925ІВ224162
Яворський А. А. Професійні громадські об'єднання українських емігрантів у Чехословаччині (1923-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Яворський Андрій Анатолійович. - 2017РА431084

  Періодичні видання:

Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 24: Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм. - 2017Ж69678/2017/24; Ч.1
Історична панорама Спеціальність:  : Історія - 2017, № 24Ж72758/2017/24
Календар знаменних і пам'ятних дат - 2017, № 4; 2017Ж60630/2017/2017; 4
Куликівський краєзнавчий вісник - 2016, № 1Ж74699/2016/1
Українська біографістика - 2016, № 14Ж69079/2016/14
Українське порто-франко - 2017, № 5Ж74534/2017/5
Чорноморська минувшина - 2016, № 11Ж73588/2016/11