Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

A magyar történelem oktatása az Ungvári Nemzeti Egyetemen / szerk.: Dr. Kiss Éva prof.. - 2017ІВ224588
František Dvorník / Akad. věd České Republiky. - 2016ІР8916
Institute of history, CAS / The Czech acad. of sciences. - 2017ІР8915
Nikolaj Lvovič Okuněv / Akad. věd České Republiky. - 2015ІР8917
Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej / red. Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak. - 2016ІВ224315
Археологічні зошити з Пересопниці. V : зб. ст. учасників V наук. археол. симп. "Літописні міста давньоруської держави", 5-6 лип. 2017 р. / Рінен. облрада [та ін.]. - 2017ВА816938
Джерела з історії Полтавського полку (середина ХVII - XVIII ст.). Т. 6: Компути та ревізії Полтавського полку. Відомості полку Полтавського 1734 р. / упоряд., підгот. до друку та передм. В. О. Мокляк. - 2017В350390/6
Охматів. Минуле і сьогодення : нариси, наук. ст., відомості, довідки, спогади, док. і матеріали / [авт.-упоряд.: А. Кравченко (керівник) та ін.]. - 2017СО35494
Пам'ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / А. В. Войнаровський та ін. ; [упоряд.: Ю. А. Зінько, А. М. Подолинний ; редкол.: Ю. А. Зінько та ін.]. - 2016ВС63330
Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр., 6 жовтня 2017 р. : [матеріали конф.] / Чернів. райдержадмін. Вінниц. обл. [та ін.]. - 2017ВА816480
Список шляхти Київської губернії кінця XVIII - першої чверті XIX ст. Васильківський повіт / Білоцерків. рицар. коло [та ін.]. - 2016ВА816450
Список шляхти Київської губернії кінця XVIII - першої чверті XIX ст. Чигиринський повіт / Білоцерків. рицар. коло [та ін.]. - 2017ВА816449
Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : до 60-річного ювілею від дня народж. : наук.-допоміж. біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка. - 2017ВА816922
Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення : навч.-метод. посіб. для вищ. та загальноосвіт. навч. закл. / Л. О. Цибуленко [та ін.]. - 2017ВА816995
Артимишин П. І. Суспільно-політичні процеси у Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000-2012) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Артимишин Павло Іванович. - 2018РА432912
Бойкевич О. Й. Рогатинщина в іменах, назвах, подіях : [довідник] / Бойкевич Олег. - 2017ВС63326
Гавриш П. Я. Більська минувшина : нариси з історії села Більська на Полтавщині 1917-1991 років / Петро Гавриш. - 2017ВА816763
Ганул А. М. Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751-1786) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ганул Антон Миколайович. - 2018РА432906
Головко В. Оккупация Крыма / Владимир Головко ; [отв. ред. Алла Шорина]. - 2016ВА816443
Горобець В. М. Гетьман руїни. Іван Брюховецький та Москва / Віктор Горобець. - 2017ВА816835
Гук О. І. Збірник завдань для проведення підсумкової атестації з історії України. 9 [клас] : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / О. І. Гук. - 2017ВС63376
Дмитренко В. М. Полтава в окупаційний період (1941-1943) : [спогади та свідчення очевидців] / Віктор Дмитренко. - 2017ВА816755
Епплбом Е. Залізна завіса. Прибокоркання Східної Європи, 1944-1956 / Енн Епплбом ; [пер. з англ. І. Гарнік]. - 2017ВА816830
Загородній А. Г. Історичні символи Львівської політехніки. Пам'ятні монети, медалі, значки та шеврони : каталог / А. Г. Загородній, В. М. Якубенко. - 2016ВА816844
Іваднєв В. І. Судноплавство русів (з найдавніших часів до Х ст.) : дослідж. з історії культури судноплавства давн. населення України / В. І. Іваднєв, В. В. Іваднєв. - 2017ВА816885
Клюнтер В. П. Золота колиска : [іст.-краєзнав. нариси] / Валентина Клюнтер. - 2017ВА816872
Кудінов Д. В. Історія символіки міста Суми / [Д. В. Кудінов ; пер. англ.: Я. М. Хапалов, М. А. Химченко, Є. О. Кугук]. - 2013ВА816826
Литвинова Л. Мечта и дело Виктора Кошелева : [информ.-биогр. кн.] / Лада Литвинова. - 2017ВС63353
Малиночка А. Л. Іван Сірко. Великий полководець і характерник : [життєпис] / Анна Малиночка. - 2017АО274330
Павленко С. О. Військо Карла XII на Півночі України / Сергій Павленко. - 2017ВА816842
Савченко В. А. Анархістський рух в Україні в 1903-1929 рр.: організаційні форми, комунікації і механізми функціонування : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Савченко Віктор Анатолійович. - 2017РА432833
Середницький, Ярослав Антонович ПУМА - "Дромедар". Абвер. Кн. 1: Відновлення збройної боротьби за незалежність України і Вірменії. 1939-1941 роки. - 2016В356913/1
Смирнов, Владимир Александрович Реквием XX века. Ч. 3. - 2016В356923/3
Смирнов, Владимир Александрович Реквием XX века. Ч. 4. - 2017В356923/4
Терещенков О. М. Село з духмяними садками. Лютенські Будища : [опис краю] / Терещенков О. М.. - 2017ВС63332
Харькова Н. С. Опорний конспект. Історія України. Повний курс у 49 таблицях. Підготовка до ЗНО : [посібник] / Н. С. Харькова. - 2018СО35471
Чернецький Є. А. З історії шляхти Білоцерківського графства: Каплінські та Хижевські : [дослідж., спогади] / Євген Чернецький. - 2017ВА816448
Чернецький Є. А. Привілеї Білої Церкви та спільні інтереси, права і власність мешканців Білоцерківського староства другої половини XVI - першої половини XVII століть / Євген Чернецький. - 2017ВА816440
Чернецький Є. А. Шляхта Радомишльського повіту Київської губернії (кінець XVIII - перша третина XIX ст.): генеалогічний та історико-демографічний аналіз / Євген Чернецький. - 2016ВА816441