Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Білінгвізм і суспільство : хрестоматія / Co-funded by the Tempus programme of the European Union, Tempus Joint Project 530360-Tempus -1-2012-1-GE-Tempus-JPCR DIMTEGU - Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України, DIMTEGU - Development and introduction of multilingual teacher education programs at universities of Georgia and Ukraine. - 2016ВА813088
Виховання мультилінгвів: теорія та практика : хрестоматія / Tempus Joint Proect 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR ; DIMTEGU - "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України" = DIMTEGU - "Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine". - 2016ВА812535
І слово, і пісня, Матусю, Тобі! : творчість юних / Львів. обл. від. Союзу Українок. - 2016ВА812519
Казки, що виховують : аудіокнига / соц. проект Андрія Шипко. - [2015]CDR2072/компл.В356724/3
Квіти кохання : альманах / [авт. ідеї Б. Бартецька]. - 2017ВА812509
Методические указания к практическим занятиям по русскому языку для студентов-иностранцев всех специальностей (базовый уровень, тестовый контроль) / Винниц. нац. техн. ун-т. - 2017ВА813017
Мовне розмаїття сучасної Європи. Т. 1: Південний регіон / Tempus Joint Proect 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR ; DIMTEGU - "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України" = DIMTEGU - "Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine". - 2016В356704/1
Мовне розмаїття сучасної Європи. Т. 3: Мовне розмаїття сучасного світу / Tempus Joint Proect 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR ; DIMTEGU - "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України" = DIMTEGU - "Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine". - 2016В356704/3
Мультилінгвізм та білінгвізм: проблеми та підходи до вивчення : хрестоматія / Tempus Joint Project 530360-Tempus -1-2012-1-GE-Tempus-JPCR DIMTEGU - Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України. - 2016ВА813172
Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - 2002ВА620732
Національна ідентичність в мові і культурі : зб. наук. пр. [X Міжнар. конф., 17-18 трав. 2017 р.] / Нац. авіац. ун-т, Aix-Marseille univer. (France), TESOL -Ukraine. - 2017ВА813018
Позакласне читання. 3 клас : твори класиків та сучас. авт., творчі завдання : [збірка] / упоряд. Надія Кордуба, Мирослава Стрихар ; [ред. Олена Стефанишин]. - 2017ВС62710
Позакласне читання. 4 клас : твори класиків та сучас. авт., творчі завдання : [збірка] / [упоряд.: Н. Кордуба, М. Стрихар ; ред. Олена Стефанишин]. - 2017ВС62709
Програма VIII щорічної Міжнародної наукової конференції "Літературний процес: трансгресії революцій", 07-08 квітня 2017 року / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - 2017Р132408
Розлилися води на чотири броди : [пісен. зб.] / [упоряд. і літ. ред.] Іван Гринькевич. - 2016ВА812406
Русский язык : учеб. для иностр. студентов 1 курса нефилол. специальностей / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - 2016СО35229
Сонячні вітрила. Книжка для позакласного читання. 3 клас : [+ твори сучас. укр. письменників : посібник] / [уклад. Оксани Лабащук, Тетяни Решетухи ; ред. Олена Стефанишин]. - 2017ВС62708
Танки и бронетехника : ил. атлас / [пер. с венг.: Э. Шатилова, Ю. Максимейко]. - 2017СО35227
Українська для іноземців : навч. посіб. / [Барчук О. Г. та ін.] ; за ред. канд. філол. наук, доц. Т. О. Дегтярьової. - 2017ВА813178
Христос народився! Весь люд звеселився! : вертепи та віншівки / [упоряд. Зенон Боровець, Тереза Ференц]. - 2016ВА813395
Prokofieva A. The echo of love / Anisia Prokofieva ; ed. by Alena Tabolich. - 2015ІВ224065
Авраменко О. М. Зошит для контрольних робіт з української літератури, 8 клас / Олександр Авраменко. - 2017Р132415
Агеев В. И. Раствориться в облаках : избр. стихотворения / Виталий Агеев. - 2016ВА813328
Алексеева Г. А. Иная реальность : рассказы / Галина Алексеева. - 2017ВА813087
Белильщикова Е. Сладостный ад. - 2016ВА813185
Блудова Е. И. Мы дарим добрые слова... : сб. стихотворений / Елена Блудова. - 2017ВА812982
Бондаренко С. Ніж і ніжність : [вірші, поеми] / Станіслав Бондаренко. - 2016ВА812894
Булгаков М. А. Афоризмы : [сборник] / Михаил Булгаков ; [сост.: А. Кончаковский, Е. Кончаковская-Купин]. - 2017АО274119
Буссенар Л.А. Без гроша в кармане : романы / Луи Буссенар ; [пер. с фр. Е. Мурашкинцевой, Е. Киселева]. - 2017ВА812765
Вайлд Оскар Казки для дітей / Оскар Вайлд ; з англ. пер. Дар’я Лученкова ; [іл. Ясінська Ю.]. - 2017ВА813494
Варга Л. І. Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Варга Леся Іванівна. - 2017РА430978
Вебб Г. Загублена в снігах, або Пухнасточка / Голлі Вебб ; з англ. пер. Євгенія Кононенко ; [іл. Софі Вільямс]. - 2017ВА813492
Вебб Г. Цуценя-нечупара / Голлі Вебб ; з англ. пер. Любов Пилаєва ; [іл. Софі Вільямс]. - 2017ВА813493
Винк Т. Рядом с тобой : роман / Таня Винк. - 2017ВА813177
Візінська, Марія Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів. Дидактичний матеріал. Ч. I: Синтаксис і пунктуація. - 2016В356758/1
Візінська, Марія Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів. Дидактичний матеріал. Ч. II: Морфологія та орфографія Ч. III: Узагальнювальне повторення. Підготовка до ЗНО. - 2017В356758/2, 3
Вікович Р. News in English. Video comprehension. Discussion. Reading : a textbook for university students / Roksoliana Vikovych. - [2016]DVD757/компл.ВА812653
Вікович Р. Англомовні новини. Відеоаудіювання. Обговорення. Читання : навч. посіб. / Роксоляна Вікович. - 2016ВА812653/компл.DVD757
Волгіна О. О. Зміни стилістичного маркування у французьких лексикографічних джерелах другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Волгіна Олена Олександрівна. - 2017РА431007
Вуколова К. В. Соціолінгвістична варіативність мовлення носіїв піттсбурзького діалекту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Вуколова Катерина Володимирівна. - 2017РА430892
Гeоргієвська В. В. Творчість Крістофера Марло і жанр трагедії в англійській літературі доби Відродження : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Гeоргієвська Валерія Володимирівна. - 2017РА430991
Гайворон І. Й. Гойра : [роман] / Іван Гайворон. - 2015ВА812756
Галла В. В. Не грусти, когда наступит буря... : сб. произведений / Василий Галла. - 2017ВА812904
Годунок З. В. Літературне редагування (практикум) : навч.-метод. посіб. / Годунок З. В.. - 2017ВА813085
Горовий І. Ф. Мертве дерево : новели, лірич. мініатюри / Іван Горовий. - 2017Р132424
Греб М. М. Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Греб Марія Михайлівна. - 2017РА430938
Данієлян А. Книжкова подорож до 3 класу : навч. посіб. / Анна Данієлян ; [худож. Вікторія Дунаєва, Олена Мамаєва]. - 2017ВС62717
Довга Ю. Небезпечна пригода малого Сіровуха : [оповідання для дітей мол. шк. віку] / Юлія Довга. - 2017Р132418
Довга Ю. Подорож малої Мурасі : [оповідання для дітей мол. шк. віку] / Юлія Довга. - 2017Р132419
Довга Ю. Сім'я їжачка Колючика : [оповідання для дітей мол. шк. віку] / Юлія Довга. - 2017Р132420
Довга Ю. Турботливий горобчик Чирчик : [оповідання для дітей мол. шк. віку] / Юлія Довга. - 2017Р132417
Дойл А. К. Изгнанники : роман / Артур Конан Дойл ; [пер. с англ. А. Горского]. - 2017ВА812755
Домотенко, Юрій Корнійович Все знайоме до болю. Кн. 2. - 2015В356744/2
Енар М. Компас : роман / Матіас Енар ; з фр. пер. Ірина Славінська. - 2017ВА812766
Заболотний О. В. Українська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - 2017ВС62712
Іванотчак Н. І. Лінгвокогнітивні і прагматичні параметри емпатії в англомовній дитячій прозі жанру фентезі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Іванотчак Наталія Іллівна. - 2017РА430915
Іншаков А. Історія кольоративів української мови : монографія / Артур Іншаков. - 2017ВА813230
Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Конотопська відьма / Григорій Квітка-Основ'яненко. - 2017ВА813335
Ковальчук Л. А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся (регіональна специфіка) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Лілія Анатоліївна. - 2017РА430908
Колгушкіна В. Г. Основи теорії літератури : навч. посіб. / В. Г. Колгушкіна, Н. І. Дрожанова. - 2016Р132416
Колісниченко А. В. Міфопоетика творчості Гарта Крейна : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Колісниченко Анна Віталіївна. - 2017РА431101
Коловоротна, Наталя Дмитрівна Українська мова за професійним спрямуванням. Тестовий контроль. Ч. 1. - 2016В356884/1
Коломієць М. І. Майданний гомін : [поезії] / Микола Коломієць. - 2016Р132421
Короленко В. Г. Сліпий музикант : [повість] / Володимир Короленко ; з рос. пер. Тетяна Шкарупа. - 2017ВА812979
Красносельська О. Теорія Дикого Поля. Софія : роман у новелах / Олена Красносельська, Ганна Лупинос. - 2016ВА812407
Кук А. Англійська мова за 4 тижні. Рівень 2 : Інтенсив. курс англ. мови / [А. Кук, М. Ґлоґовська]. - 2017CDR2070/компл.ВА812654
Кук А. Англійська мова за 4 тижні. Рівень 2 : інтенсив. курс англ. мови з компакт-диском. / Алан Кук, Малґожата Ґлоґовська ; [пер. М. Войнова]. - 2017ВА812654/компл.CDR2070
Лаґерлеф С. Казки, що виховують. Ч. 3 : [7 найкращих казок з іл. юних худож.] / [С. Лаґерлеф ; пер. зі швед. І. Малішевської]. - 2015В356724/3компл.CDR2072
Лазебна О. А. Німецька мова економічного спрямування : навч. посіб. для студентів екон. спец. / О. А. Лазебна, В. А. Котвицька. - 2017ВА813234
Лейдерман Ю. А. Моабитские хроники / Юрий Лейдерман. - 2017ВА812900
Лем С. Футурологічний конгрес / Станіслав Лем ; [пер. з пол. І. Шевченко та ін. ; іл. А. Антоніва, Л. Василенко]. - 2017ВА813186
Литвин А. А. Лінгвальні, лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні параметри англомовної інноваційної лексики та фразеології сфери спорту та туризму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Литвин Андріана Андріївна. - 2017РА430907
Маліш П. І. Князь слова : [літ. портрет Івана Франка] / Петро Маліш. - 2016Р132423
Мастиляк В. І. Книжка для читання польською мовою. 9 клас (п'ятий рік навчання) : [посібник] / Віта Мастиляк. - 2017ВА813501
Матевски М. Денови и книги / Матеја Матевски. - 2017ВА815119
Мовчан Б. В. Відтворення англомовної образної фразеології: еволюція перекладацьких принципів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мовчан Богдан Володимирович. - 2017РА430919
Муракамі Х. Безбарвний Цкуру Тадзакі та роки його прощі : роман / Харукі Муракамі ; [пер. з яп. Орести Забуранної]. - 2017ВА812984
Наумец А. В. Буду речью... : стихотворения / Александр Наумец. - 2016ВА812899
Несвіт А. М. Англійська мова. 2 [клас] : підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт. - 2017ВС62711
Нечуй-Левицький І. С. Кайдашева сім'я : повість / Іван Нечуй-Левицький. - 2017ВА813336
Онуфрів А. Р. Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Онуфрів Андріана Ростиславівна. - 2017РА431017
Осипчук Н. В. Нас чекають у Щасливому : [пригодницька повість] / Наталія Осипчук. - 2017ВА813489
Остін Д. Гордість і упередження : [роман] : [навч. посіб.] : відповідає вимогам чин. програми з англ. мови / Джейн Остін ; [адапт., вправи, словник М. Є. Соловей]. - 2017ВА813491
Панов С. Сей скандальный был ученик / Сергей Панов. - 2017Р132422
Пировски Л. Т. Душата на поета : поетичен сб. / Любомир Т. Пировски. - 2016ВА815121
Плющ Б. О. Прямий та непрямий переклад української художньої прози англійською, німецькою, іспанською та російською мовами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Плющ Богдана Олесівна. - 2017РА431010
Прабово Х. Теоретична граматика індонезійської мови : підручник / Хімаван Прабово. - 2016ВА813406
Проценко Е. Марафон : сб. поэзий / Елена Проценко. - 2017ВА813184
Пулінець П. В. Спалахи сполоху : поезії / Петро Пулінець. - 2016ВА812527
Савченко Ю. А. Калейдоскоп жизни : сб. произведений / Юрий Савченко. - 2017ВА812898
Семенчук Ю. А. Интерактивное обучение студентов английской экономической лексике : монография / Семенчук Ю. А.. - 2017ВА812526
Сетон-Томпсон Е. Оповідання про тварин / Ернест Сетон-Томпсон ; з англ. пер. Артем Зозуля. - 2017ВА813495
Сидорук Д. Г. Возрождение духовное / [Сидорук Д. Г. ; под ред. В. Д. Сидорука, К. Д. Сидорука, Д. Г. Сидорука]. - 2017ВА813027
Сітнікова Т. К. Царство солоних вітрів : поет. зб. / Тетяна Сітнікова. - 2017ВА812983
Славянин В. П. За новой верой : [повесть и рассказы] / Виктор Славянин. - 2017ВА813176
Сливинский О. Орфей : [сб. поэзии] / Остап Сливинский ; пер. с укр. Станислав Бельский. - 2017ВА813086
Смоляна Т. А. Текст німецькомовної максими: когнітивно-дискурсивні аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Смоляна Тетяна Альбертівна. - 2017РА430987
Сортланн Бйорн Таємниця Венеції : арт-детектив / Бйорн Сортланн ; іл. Трунд Бредесен ; [пер з норв. В. Рудич]. - 2017ВА813499
Сортланн Бйорн Тайна Венеции : арт-детектив / Бйорн Сортланн ; ил. Трунд Бредесен ; [пер з норв. О. Била]. - 2017ВА813500
Стефурак Н. В. Квіти на морозі : есеї, образки / Неоніла Стефурак. - 2016АО274095
Стівенсон Р. Л. Острів скарбів : [пер. з англ.] / Роберт Стівенсон. - 2017ВА813496
Сумишин М. Ф. День святого Дмитра. - 2017ВА812981
Тенев Т. И винаги ще има обич : избрана лирика / Тенко Тенев . - 2015ВА815122
Тимчук В. Вогнити! Вижити! Перемогти! : [поезії. переклади] / Володимир Тимчук ; за літ. ред. Ярини-Марії Тягнибок. - 2016ВА813307
Товкус В. Мастер. История первая : [роман] / Владислав Товкус. - 2017ВА812970
Турчак-Ільницька Г. Сповідь душі : [поезії] / Галина Турчак-Ільницька. - 2017ВА813231
Уайльд О. Сказки : [пер. с англ. яз.] / Оскар Уайльд. - 2017ВА813497
Ходунов О. Д. Моя Вітчизна там де я живу : [лірика] / Олександр Ходунов. - 2017Р132413
Холодьон О. М. Семантична варіативність дієслівної лексики в східнополіському діалекті : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Холодьон Олена Миколаївна. - 2017РА430890
Христюк С. Б. Особливості перекладу міжнародних документів та дипломатичної кореспонденції як різновиду офіційно-ділового стилю англійської мови : монографія / С. Б. Христюк. - 2017ВА813396
Царик О. М. Теорія і практика розвитку культури писемного мовлення учнів у системі вітчизняної шкільної освіти XX століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Царик Ольга Михайлівна. - 2017РА431110
Чужа Ф. О. На вітрилах слова : рецензії, відгуки, оповідання / Федір Чужа. - 2017ВА812980
Шастова І. В. Формування англомовної компетенції в техніці читання в учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шастова Ірина Вікторівна. - 2017РА431020
Шевкопляс Л. В. Формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шевкопляс Людмила Вікторівна. - 2017РА431016
Шкарлута Т. М. Містифікація "Порфирій Горотак" в еміграційному літературному процесі 1940-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шкарлута Тетяна Миколаївна. - 2017РА430909
Юшкалюк Я. С. Записки Люблячого Серця : [лірика] / Ярема Юшкалюк. - 2017Р132414

  Періодичні видання:

Прикарпатський вісник НТШ. № 2 (34): Слово / ред.: С. І. Хороб . - 2016Ж73616/2016/2
Лінгвістика - 2017, № 1Ж72634/2017/1
Саксагань - 2017, № 1Ж68736/2017/1
Стиль і переклад - 2016, № 1Ж74496/2016/1
Смаль-Стоцький С. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1965, Т.179: Т.Шевченко : Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. - 1965Ж67866/1965/179