Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження", 4-5 квітня 2017 року. Т. 1. - 2017В356717/1
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження", 4-5 квітня 2017 року. Т. 2. - 2017В356717/2
II Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених "Соціально-політичні проблеми сучасності", 30 березня 2017 р., Дніпро : тези доп. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. політології, соціології та гуманітар. наук. - 2017ВА812512
Економічна статистика : навч. посіб. / [В. М. Соболєв та ін. ; за ред. В. М. Соболєва]. - 2017ВА813326
Статистика. Конспект лекцій : навч. посіб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. упр. персоналом та економіки праці. - 2017ВА813227
Чорнобиль. Довге і болісне відлуння : спец. вип. альм. "Київський журналіст" / [Сергій Бабаков та ін. ; авт.-упоряд.: А. М. Малієнко, М. М. Сорока ; ред.: В. Г. Іванова та ін.]. - 2016ВА813408
Балахтар В. В. Педагогіка і психологія в соціальній роботі : навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. - 2017ВА813014
Рахманов О. А. Демократія в системі політичних відносин суспільства : навч.-метод. комплекс / О. А. Рахманов. - 2017Р132438
Рябикіна Н. І. Загальна теорія статистики : навч. посіб. / Рябикіна Н. І., Рябикіна К. Г.. - 2017ВА812528
Солодько С. Ю. Акторно-мережева теорія Бруно Латура як інструмент соціологічного аналізу : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Солодько Сергій Юрійович. - 2017РА431104
Щербина-Яковлева, Олена Юхимівна Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. Ч.1: Дидактика, логіка, методологія / [за заг. ред. О. Ю. Щербини-Яковлевої]. - 2017В356761/1

  Періодичні видання:

Валовий регіональний продукт за ... роки - 2017, № 2015Ж73079/2017/2015
Грані - 2017 т. 20, № 4Ж69893/2017/20/4
Грані - 2017 т. 20, № 5Ж69893/2017/20/5
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах - 2017, № 35Ж71779/2017/35
Гуманітарний часопис - 2017, № 1Ж72856/2017/1
Софія - 2016, № 3Ж74469/2016/3
Співробітництво між Україною та країнами ЄС у ... року - 2017, № 2016Ж72602/2017/2016