Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

6-та міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація, суспільство", 18-20 травня 2017, Україна, Славське. - 2017CDR2105
Зовнішня торгівля України : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - 2017СО35408
Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали першої міжнар. конф. "Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства" / Ін-т українознавства Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - 1993СО35359
Олашин М. В. Робоча програма навчальної дисципліни "Історична демографія" (за вимогами кредитно-модульної системи) : для студентів іст. ф-тів, напрям підгот. 6.020302 - "Історія", спец. "Історія" / М. В. Олашин. - 2014Р132991
Шаповал А. П. Демографічний стан сучасного українського суспільства: соціологічно-філософський дискурс : [монографія] / А. П. Шаповал. - 2017ВА814976

  Періодичні видання:

Інтелігенція і влада - 2017, № 36Ж71797/2017/36
Соціально-гуманітарний вісник - 2017, № 17Ж74326/2017/17
Статистичний щорічник м. Києва за ... рік - 2017, № 2016Ж73157/2017/2016