Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / [Вороненко Ю. В. та ін.] ; за ред. акад. Ю. В. Вороненка, проф. О. Г. Шекери, проф. М. М. Долженко. - 2017ВА815275
Диференційоване застосування кремнієвої маломінералізованої гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води у комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки : (метод. рек.) (120.16/275.16) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи. - 2016Р133011
Діагностика синдрому крижово-клубових суглобів : (метод. рек.) (66.17/110.17) / Нац. акад. мед. наук України, Укр. центр наук.- мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи. - 2017Р133010
Засоби медичної техніки. Умовні познаки на етикетках засобів медичної техніки, марковання й обов'язкові відомості. Ч. 1: ДСТУ ISO 15223-1:2015. Загальні вимоги (ISO 15223-1:2012, IDT). - 2017СТ8814/1
Комплекси санаторно-курортного лікування хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду з супутньою патологією (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, гонартроз) : (метод. рек.) (114.16/281.16) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи. - 2016Р133009
Природні чинники запобігання розвитку онкологічних захворювань / [В. Ф. Почерняєва та ін.]. - 2013ВА815229
Фармакологія : підруч. для студентів стоматол. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації за спец. "Стоматологія" / [І. С. Чекман та ін.]. - 2017ВС62966
Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування : [навч.-метод. посіб.] / А. А. Лайко [та ін.]. - 2017ВА814975
Этюды физиотерапии и курортологии. Ч. 9, 10 / [под. науч. ред. проф. Н. Н. Богданова]. - 2012С10770/9,10
Я - мама : как все успевать и никогда не уставать : [дневник-блокнот] / [рук. проекта С. И. Мозговая]. - 2017АО274230
Я - мама : як весь день крутитись і не заморитись : [щоденник-блокнот] / [керівник проекту С. І. Мозгова]. - 2017АО274231
Безшапочный С. Б. Гиперплазия и воспаление глоточной миндалины : [монография] / С. Б. Безшапочный, Ю. А. Гасюк, Е. В. Смеянов. - 2017ВА814980
Боброва Н. Ф. Катаракты. Токсические. Врожденные. Вторичные : [монография] / Н. Ф. Боброва, З. М. Скрипниченко. - 2017ВС62914
Вакула Н. С. Новак Андрій (Ендре) (21.11.1849 - 11.09.1939) : біобібліогр. покажч. / Наталія Вакула. - 2016ВА815241
Вракін В. О. Розробка та валідація методик контролю якості комбінованих мазей з тетрацикліном та гідрокортизоном : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Вракін Валентин Олексійович. - 2017РА432087
Галандаров В. М. Пути улучшения косметических функциональных результатов при реконструкции больших дефектов мягких тканей : автореф. дис. ... д-ра мед. наук по медицине : 3213.01 / Вагиф Магеррам оглы Галандаров. - 2017РА432053
Гасанова С. С. Современный метод профилактики гипотонических кровотечений в раннем послеродовом периоде у женщин группы высокого риска : автореф. дис. ... д-ра философии по медицине : 3215.01 / Самира Сельядар гызы Гасанова. - 2017РА432054
Жеентаева Ж. К. Распространение паразитов среди населения Ошской области и их биоэкологические особенности : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.11, 03.02.08 / Жеентаева Жыпаргул Кенешовна. - 2017РА432048
Казымов А. Т. Комплексная оценка местной распространенности рака предстательной железы на основании данных магнитно-резонансной томографии и клинических прогностических факторов : автореф. дис. ... д-ра философии по медицине : 3225.01, 3224.01 / Анар Тахир оглы Казымов . - 2017РА432044
Кметь Т. І. Патогенез селективної чутливості різних відділів неокортекса до ішемічно-реперфузійного пошкодження в щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Кметь Тарас Ігорович. - 2017РА432080
Меладзе І. Н. Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики захворювань пародонта у хворих з аліментарно-конституційним ожирінням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Меладзе Ігор Нісанович. - 2017РА432076
Мигаль А. В. Дослідження хімічної взаємодії та розробка методик контролю якості лікарських форм з метронідазолом та фамотидином : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Мигаль Артем Володимирович. - 2017РА432086
Мороз П. В. Особливості розвитку, перебігу та лікування хворих на гострий перитоніт при різних варіантах модифікації гена IL1-β -511[(С/Т)] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Мороз Петро Васильович. - 2017РА432065
Пехньо В. В. Особливості стоматологічного ортопедичного лікування вагітних та жінок у післяпологовому періоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Пехньо Василь Васильович. - 2017РА432067
Стороженко К. В. Удосконалення диференційної діагностики прогенічних форм прикусу та прогнозування результатів ортодонтичного лікування у пацієнтів різного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Стороженко Катерина Валеріївна. - 2017РА432068
Султанова А. И. Фотопротекция в лазерной рефракционной хирургии роговицы (экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... д-ра наук по медицине : 3219.01 / Айтен Ихтияр кызы Султанова. - 2017РА432040

  Періодичні видання:

Прикарпатський вісник НТШ. № 7(43): Пульс / ред.: М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк. - 2017Ж73616/2017/7
journal of V. N. Karazin Kharkiv National University Series:  : Medicine - 2017, № 33Ж29137:Мед./2017/33
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики - 2017 т. 10, № 3Ж69485/2017/10/3
Гастроентерологія - 2017 т. 51, № 3Ж63141/2017/51/3
Чорнобиль: екологія і здоров'я - 2017, № 5Ж74642/2017/5