Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Кругляк Андрій Петрович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1970-2017 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. - 2017ВА815401
Сільськогосподарська біотехнологія: теоретичні розробки і впровадження в селекцію рослин : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, "Селекц.-генет. ін-т" - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. - 2016ВА815558
Боровська І. Ю. Методологічні основи селекції соняшнику на стійкість до основних хвороб та їх практичне використання : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Боровська Ірина Юріївна. - 2017РА432562
Дудченко Т. В. Екологічне обґрунтування контролю шкідливих організмів у посівах рису в Україні : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Дудченко Тетяна Володимирівна. - 2017РА432497
Катеринчук І. М. Формування продуктивності насіннєвих посівів ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Катеринчук Ірина Миколаївна. - 2017РА432575
Кнігніцька Л. П. Ефективність способів основного обробітку ґрунту й удобрення за вирощування льону-довгунця в умовах Передкарпаття : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / Кнігніцька Любов Петрівна. - 2017РА432576
Марченко А. Б. Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом агробіоценозів Callistephus chinensis L. Nees : монографія / А. Б. Марченко. - 2016ВА815154
Тимощук О. О. Ліси Хмельниччини / [О. О. Тимощук, М. А. Зведенюк, В. В. Климчук]. - 2017СО35391
Федотова М. О. Автоматизація процесу стабілізації висоти киплячого шару насіння у зерносушарці за неповними вимірами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Федотова Маріанна Олександрівна. - 2017РА432498

  Періодичні видання:

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету : Економічні науки - 2016, № 3Ж73707/2016/3