Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Maglev solutions for people, cities, and regions? MAGLEV 2016. Vol. 1: Technological research and development. - 2016С11635/1
Maglev solutions for people, cities, and regions? MAGLEV 2016. Vol. 2: Maglev projects, implementations and impacts. - 2016С11635/2
Базима Л. О. Комп'ютерне моделювання процесів теплообміну в плазмово-іонних двигунах : навч. посіб. до курс. й диплом. проектування / Л. О. Базима. - 2017ВА812549
Єпіфанов С. В. Міцність і ресурс деталей авіаційних газотурбінних двигунів : навч. посіб. до лаб. практикуму / С. В. Єпіфанов, Д. Ф. Симбірський, Є. В. Марценюк. - 2017ВА812545
Золотарев, Виктор Александрович Дорожные битумные вяжущие и асфальтобетоны. Ч. 2: Дорожные асфальтобетоны. - 2016В355887/2
Калініченко І. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи автоматизованого проектування в судновій енергетиці" / І. В. Калініченко. - 2016Р132428
Калініченко О. П. Рішення задач оперативного планування вантажних перевезень на автомобільному транспорті : навч. посіб. / О. П. Калініченко. - 2015ВА813181
Кашканов А. А. Безпека дорожнього руху : навч. посіб. / Кашканов А. А., Грисюк О. Г., Гуменюк І. І.. - 2017ВА812550
Кашканов А. А. Організація дорожнього руху : навч. посіб. / А. А. Кашканов, В. П. Кужель. - 2017ВА812541
Кобріна, Наталія Віталіївна Діагностування елементів системи розподіленого впорскування. Ч. 1. - 2017В356726/1
Кріль С. О. Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Кріль Сергій Олександрович. - 2017РА430924
Лобатюк В. А. Оптимізація режимів роботи електротехнічного комплексу електромобіля з електроприводом постійного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Лобатюк Віталій Анатолійович. - 2017РА430951
Мокін Б. І. Регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту : монографія / Б. І. Мокін, О. А. Паянок. - 2017ВА812553
Новошицкий А. В. Технология изготовления тонкостенных профильных элементов судовых конструкций гибкой с продольным растяжением : [монография] / Новошицкий Антон Владимирович. - 2017ВА812909
Павлюк Д. О. Визначення осідань дорожніх конструкцій при штампових випробуваннях : навч. посіб. для студентів ден. та заоч. форми навчання галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" та 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізації "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" / Павлюк Д. О., Гладун С. А.. - 2016ВА812411
Пєсков В. І. Розрахункове визначення експлуатаційних характеристик автомобіля : монографія / В. І. Пєсков, Г. В. Шкарівский. - 2017ВА813329
Толмачев С. Н. Дорожно-строительные материалы. Минеральные вяжущие и цементобетон (Краткий курс) : учеб. пособие для иностр. студентов / Толмачев С. Н., Беличенко Е. А.. - 2016ВА813075

  Періодичні видання:

Водний транспорт - 2017, № 1Ж70728/2017/1