Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Одяг захисний. Захист від тепла та полум'я. Метод випробування на обмежене поширення полум'я. - 2017СТ9019
Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги. - 2017СТ9018
Кушлик Б. Р. Стабілізація друкування малотиражної продукції офсетним друком : монографія / Б. Р. Кушлик, О. І. Кушлик-Дивульська ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. О. М. Величко. - 2017ВА815734
Мачача Т. С. Трудове навчання: обслуговуючі види праці. [9 клас] : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. С. Мачача, Т. В. Стрижова. - 2017ВС62956
Самолюк Г. Як приручити фотоапарат. Для дітей та дорослих / Геннадій Самолюк. - 2017ВС63144
Сухіна Є. Г. Комплексна оцінка якості банкнот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Сухіна Єлизавета Геннадіївна. - 2018РА432477