Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Контрольні задачі та методичні вказівки для самостійної роботи за курсом "Загальна хімічна технологія" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - 2017Р132495
Теория и практика разделения суспензий в свеклосахарном производстве. Кн. 1: Образование суспензий и их свойства. - 2017В356775/1
Крикливий Р. Д. Теоретичні та технологічні основи переробки фосфатних руд природним газом із сумішами хлоралканів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Крикливий Ростислав Дмитрович. - 2017РА431210
Нестеркіна М. В. Нові похідні терпеноїдів з протисудомною, аналгетичною та протизапальною активністю : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 02.00.10 / Нестеркіна Марія Володимирівна. - 2017РА431174
Сорокова Н. М. Математичне моделювання динаміки тепломасопереносу в процесах сорбції і сушіння в апаратах періодичної і безперервної дії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Сорокова Наталія Миколаївна. - 2017РА431229