Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XV Міжнар. наук.-техн. конф., [30 трав. - 1 черв. 2017 р.] / Донбас. держ. машинобуд. акад.. - 2017ВА813317
Підвищення ефективності оброблення торців кілець роликопідшипників методом переривчастого шліфування : монографія / [В. В. Пташенчук та ін.]. - 2017ВА813238
Триботехнічні характеристики мастильних матеріалів в умовах експлуатації машин і механізмів : монографія / Дмитриченко М. Ф. [та ін.]. - 2016ВА812410
Горошко А. В. Обернені задачі параметричної ідентифікації механічних систем : [монографія] / Горошко А. В., Ройзман В. П.. - 2016ВС62674
Кирилюк С. В. Очищення концентрованих стічних вод гальванічного виробництва у комбінованій системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Кирилюк Світлана Володимирівна. - 2017РА430889
Мірзак В. Я. Компенсатори похибок пресів : монографія / В. Я. Мірзак, В. М. Боков. - 2017СО35232
Мустяца О. Н. Фізико-хімічні властивості розплавів іонно-електронних (поліфункціональних) провідників на основі халькогенідів миш'яку, сурми і вісмуту : монографія / О. Н. Мустяца. - 2016ВА812405
Присташ М. С. Закономірності фазо- та структуроутворення матеріалів систем Fe-Ti-C та Fe-Ti-C-B в умовах іскро-плазмового спікання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Присташ Микола Сергійович. - 2017РА430897
Струтинський В. Б. Вдосконалення обладнання та процесу ударно-імпульсної обробки деталей у вібробункері : монографія / Струтинський В. Б., Симонюк В. П., Денисюк В. Ю.. - 2016ВА812412
Трегуб В. О. Розробка принципів високовольтного електророзрядного синтезу дисперсного наповнювача Ті-ТіС для поліпшення властивостей епоксикомпозитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Трегуб Володимир Олександрович. - 2017РА430896