Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Marxism in the modern world / ed. by Milorad M. Drachkovitch ; contrib.: Raymond Aron [et al.]. - 1965ІВ224144
Soviet communism and the socialist vision / ed. by Julius Jacobson. - 1972ІВ224158
Загальна психологія. Збірник кейсів : навч.-метод. посіб. / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т, Каф. психології та соц. роботи. - 2017Р132538
Психологу ДНЗ : форми роботи з дітьми, батьками, педагогами дошкілля : [посібник] / [С. Ліщина та ін. ; упоряд. О. Семібаламут]. - 2017СО35254
Юридична логіка : підручник / [В. С. Бліхар та ін. ; за наук. ред. проф. В. С. Бліхара]. - 2016ВА812810
Алексеев В. Г. Научная (Объективная), научно-обоснованная, Практическая Технология Познания и Изменения "Природы" : (Технология Познания и Изменения Энергетических Частиц, Энергетических Пространств, Энергетических Процессов) / В. Г. Алексеев. - [201-?]Р132496
Білошицька А. С. Індивідуально-психологічні особливості рівневої структури самодостатності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Білошицька Анастасія Сергіївна. - 2017РА431057
Васильченко Е. Н. Измена как любовный наркотик. На приеме у психолога. Три реальные истории / Е. Васильченко, Л. Щербина. - 2017ВА812785
Власов П. К. Психологія проектування організації на етапі задуму : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.10 / Власов Петро Костянтинович. - 2017РА431275
Возович А. А. Психологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Возович Антоніна Анатоліївна. - 2017РА431261
Войціх І. В. Формування емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Войціх Інна Володимирівна. - 2017РА431278
Гончарова О. О. Прекарні практики молоді в умовах трансформації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гончарова Олена Олександрівна. - 2017РА431235
Дусавицкий А. К. Психология личности и развивающего обучения : [цикл лекций] / А. К. Дусавицкий. - 2016ВА813425
Кабанцева А. В. Психодіагностика надійності професійної діяльності водіїв пасажирського автотранспорту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Кабанцева Анастасія Валеріївна. - 2017РА431279
Карпенко О. О. Ідея абсолютної музики в історико-філософському вимірі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Карпенко Олена Олексіївна. - 2017РА431249
Кеннеди Г. Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах / Гэвин Кеннеди ; пер. с англ. М. Вершовского. - 2017ВА813623
Копиевская Е. В. Между прошлым и будущим : монография (для использования в рамках ОДОЗ) / Елена Копиевская. - 2017ВА813573
Корнієнко І. О. Психологія опанувальної поведінки особистості : монографія / Корнієнко І. О.. - 2017ВА813576
Несправа М. В. Соціально-філософський вимір ідей І. Ільїна та А. Бадью щодо сутності та походження зла : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Несправа Микола Вікторович. - 2017РА431250
Пахомова Н. Г. Спеціальна психологія : навч. посіб. для студентів спец. 6.010105 - "Корекційна освіта", 016 - "Спеціальна освіта" / Пахомова Наталія Григорівна, Кононова Марина Миколаївна. - 2016ВА813522
Рябека О. Г. Глобалізаційні зміни морфології планетарного світу: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Рябека Олександр Григорович. - 2017РА431365
Санников А. И. Психология жизненного выбора личности : монография / А. И. Санников. - 2015ВА813622
Сафонік Л. М. Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-антропологічний контекст : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сафонік Лідія Миколаївна. - 2017РА431371
Ульянова Т. Ю. Індивідуально-психологічні особливості конфліктності як властивості особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ульянова Тетяна Юріївна. - 2017РА431059
Фёрстер фон Х. Часть вселенной. Фрактальность этики - или: Хейнц фон Фёрстер танцует со вселенной. Общество. Системная теория. Философия : по третьему неизменён. изд. 2014 [Карл-Ауэр] / Хейнц фон Фёрстер, Моника Брёкер совместно с Георгом Ивановас ; [пер. с нем. Ложкин А. М.]. - 2017ВА813600
Шинкаренко Т. І. Культура міжнародного спілкування і професійна етика : підручник / Т. І. Шинкаренко. - 2017ВА813597

  Періодичні видання:

Духовність особистості: методологія, теорія і практика - 2017, № 2Ж72678/2017/2
Навчання і виховання обдарованної дитини: теорія і практика - 2016, № 1Ж73683/2016/1
Навчання і виховання обдарованної дитини: теорія і практика - 2016, № 2Ж73683/2016/2