Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Божко Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій і креслення засобами проектування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Божко Людмила Володимирівна. - 2018РА432541
Макаренко Р. О. Гідрогазомеханіка : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Енергомашинобудування" / Р. О. Макаренко, О. Д. Коваль, О. І. Хлистун. - 2016ВА816262
Чмовж В. В. Експериментальна гідравліка : навч. посіб. до лаб. практикуму / В. В. Чмовж, В. О. Захаренко, Ю. В. Гирька. - 2017Р133113

  Періодичні видання:

Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету Сер.:  : Технічні науки - 2017, № 1Ж70240:Техн.н./2017/1
Перспективні технології та прилади - 2017, № 11Ж74340/2017/11