Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Карпенко І. О. Нафтогазова система південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.17 / Карпенко Іван Олексійович. - 2017РА431356
Поліщук Л. К. Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій стрічкових конвеєрів мобільних машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.09 / Поліщук Леонід Клавдійович. - 2017РА431068
Фык М. И. Основы технологий, R&D проектирования и эксплуатации подземных хранилищ нефти и газа : конспект лекций с баз. практ. упражнениями и вопросами для тестирования для студентов 5 и 6 курсов спец. 7.05030401 и 8.05030401 "Добыча нефти и газа" / Фык М. И., Донской Д. Ф. ; под. общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Фыка И. М.. - 2016ВА813520