Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Агапшук С. С. Хімія. Квести. 7-11 класи : [посібник] / Світлана Агапшук, Ірина Філоненко ; [упоряд. С. Агапшук]. - 2017ВА813655
Калкаманова О. С. Синтез термозворотніх сітчастих полімерів на основі фурфурилоксипропілциклокарбонату та його похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Калкаманова Олеся Салімовна. - 2017РА431294
Рубцов В. І. Потенціометричні методи дослідження розчинів : навч. посіб. / В. І. Рубцов. - 2016ВА812816
Шкумат А. П. Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві. Лабораторний практикум : навч. посіб. / А. П. Шкумат. - 2015ВА812826