Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Fifty years of communism in Russia / ed. with an introd. by Milorad M. Drachkovitch. - 1968ІВ224574
Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej : studia i szkice / pod red. Moniki Banaś. - 2013ІВ224563
Десятий конґрес українців у ЗСА, 24, 25 і 26 жовтня 1969 р. Камодор готель, Ню Йорк, Н. Й.. - 1969ВС63602
Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні : [монографія] / [В. А. Войналович та ін. ; редкол.: О. О. Рафальський (голова), В. А. Войналович, Л. П. Нагорна]. - 2017ВА815807
Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції : монографія / [С. О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф.. - 2017ВА815365
Allen R. V. Democracy and communism: theory and action / Richard V. Allen, Hall Bartlett, Kenneth Colegrove ; teaching aids by Richard M. Perdew. - 1967ІВ224579
Gehlen M. P. The communist party of the Soviet Union : a functional analysis / Michael P. Gehlen. - 1969ІВ224581
Levine I. E. Lenin. The man who made a revolution / I. E. Levine. - 1969ІВ224583
Андрощук І. М. Політична структуризація партій і партійної системи в Чехії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрощук Ірина Миколаївна. - 2017РА432579
Білинський А. Світ і ми : аналіза укр. політики на тлі конфлікту вільної демократії з комунізмом / Андрій Білинський. - 1963ІВА819066
Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - 2001В345423/Т. 1
Кононенко К. С. Україна і Росія : соціяльно-економічні підстави української національної ідеї, 1917-1960 / К. С. Кононенко. - 1965ВС63601
Кухарський В. М. Геноцид в Україні на порозі третьої світової війни : [на прикладі Захід. України] : [дод. до 4-го, допов. вид.] / Володимир Кухарський. - 2017ВА815405
Майборода О. М. Етнічність у міжнародній системі / О. М. Майборода. - 2017ВА815825
Штепа П. Мафія / П. Штепа. - 1971ВС63600
Штокало В. Поразка суспільної революції - підстава створення Української Військової Організації (УВО - ОУН - УПА - УГВР) / Василь Штокало. - 2017Р133383