Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Українсько-польське партнерство: сьогодення та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк-Світязь, 26-27 черв. 2017 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі українки [та ін.]. - 2017ВА813527
Berdyaev N. The origin of Russian communism / Nicolas Berdyaev ; transl. from the Russ. by R. M. French. - 1966ІВ224159
Dallin A. Political terror in communist systems / Alexander Dallin, George W. Breslauer. - 1970ІВ224161
Johnson A. R. The transformation of communist ideology: the Yugoslav case, 1945-1953 / A. Ross Johnson. - 1972ІВ224139
Tys-Krokhmaliuk Y. UPA warfare in Ukraine : strategical, tactical and organizational problems of Ukrainian Resistance in World War II / Yuriy Tys-Krokhmaliuk ; pref. by prof. Ivan Wowchuk ; transl. from Ukr. by Walter Dushnyck. - 1972ІВ224152
Воронова Т. В. Інститут політичного лідерства як чинник демократизації політичного процесу в сучасній Україні : монографія / Т. В. Воронова. - 2016ВА813509
Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - 2001В345423/Т. 1
Славіна О. В. Символізація політичної реальності: трансформація концептуального дискурсу : монографія / Славіна О. В.. - 2016ВА813510
Третяк О. А. Політична реклама як чинник формування системи політичної комунікації в умовах демократичного транзиту : монографія / Третяк О. А., Машевська А. В.. - 2016ВА813511

  Періодичні видання:

Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 24; Ч.2: Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм. - 2017Ж69678/2017/24; Ч.2
Геополітика України: історія і сучасність - 2017, № 1Ж73745/2017/1