Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених, [5-10 верес. 2017 р.] : [зб.] / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. - 2017ВА816255
Віркун В. О. Біологія. 9 [клас] : лаб. дослідж., практ. роботи, лаб. робота, проекти : [посіб.] / В. О. Віркун. - 2017Р133096
Галай О. О. Фізіологія рухової активності : навч. посіб. для студентів спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" ВНЗ / О. О. Галай. - 2017ВА815447
Кришталь О. О. Наука та мистецтво: дві ноги для поступу : [лекція] / Олег Кришталь. - 2017Р133121
Кулініч О. М. Біологія, 6 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання : з урахуванням змін у навч. програмі / О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко. - 2017ВС63185 з дод.
Кулініч О. М. Біологія. 8 [клас] : зошит для дослід. практикуму, лаб. робіт і дослідж. : за оновл. програмою / О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко. - 2017Р133114
Кулініч О. М. Біологія. 8 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання : за оновл. програмою / О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко. - 2017ВС63219 з дод.
Мирна Л. А. Біологія. 6 клас : лаб. дослідж., дослід. практикум, практ. роботи, проекти : [посібник] / Л. А. Мирна, М. Ю. Бітюк, В. О. Віркун. - 2017СО35453
Мирна Л. А. Біологія. 7 клас : лаб. дослідж., практ. роботи, проекти, екскурсії / Л. А. Мирна, В. О. Віркун, М. Ю. Бітюк. - 2017Р133077
Мирна Л. А. Біологія. 8 клас : лаб. дослідж., лаб. робота, дослідн. практикум, проекти / Л. А. Мирна, М. Ю. Бітюк, В. О. Віркун. - 2017Р133062
Мирна Л. А. Біологія. 9 клас : лаб. дослідж., лаб. робота, практ. роботи, проекти / Л. А. Мирна, М. Ю. Бітюк, В. О. Віркун. - 2017Р133063
Пилипчук О. Я. Ервін Чаргафф (1905-2002) : монографія / О. Я. Пилипчук, Р. О. Фандо ; наук. ред. д-р іст. наук Г. В. Дефорж. - 2017ВА815812
Сало Т. О. Тест-контроль. Біологія. 11 [клас]. 1 варіант : зошит для поточ. і темат. оцінювання + [лаб. і практ. роботи] : [акад. рівень] / Тамара Сало. - 2017ВС63208
Січняк О. Л. Генетика популяцій та еволюція : навч. посіб. / О. Л. Січняк. - 2017ВА815446
Соболь В. И. Биология. [9 класс] : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / В. И. Соболь. - 2017ВС63153
Соболь В. І. Біологія. [9 клас] : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Соболь. - 2017ВС63156
Супрун А. Д. Квантовая теорія конформаційних збуджень білкових молекул : навч. посіб. / А. Д. Супрун. - 2005ВА702375
Федотов О. В. Біотехнологічні засади регулювання і використання прооксидантно-антиоксидантної активності базидієвих грибів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Федотов Олег Валерійович. - 2018РА432545
Юрченко Л. П. Біологія, 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання : з урахуванням змін у навч. програмі / Л. П. Юрченко. - 2017ВС63186 з дод.