Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Катушков В. О. Технологія оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції : навч. посіб. для студентів спец. 193 "Геодезія та землеустрій" / В. О. Катушков, Б. І. Денисюк. - 2017ВА815913
Кобернік С. Г. Географія в опорних схемах та таблицях. Україна і світове господарство. 9 клас / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - 2017СО35433
Кобернік С. Г. Календарно-тематичне планування уроків географії у 6-10 класах та природознавства у 5 класі (за оновленим у 2017 році змістом програм) : [метод. посіб.] / Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.. - 2017Р133047
Морозов Ю. П. Добыча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в подземных горизонтах : [монография] / Ю. П. Морозов. - 2017ВА815908
Сиренко Е. А. Палиностратиграфия континентальных верхнеплиоценовых-нижненеоплейстоценовых отложений южной части восточно-европейской платформы : [монография] / Е. А. Сиренко. - 2017СО35426 з дод.

  Періодичні видання:

Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту - 2017, № 3Ж71494/2017/3
Інженерна геодезія - 2017, № 64Ж28573/2017/64
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського] Серія:  : Географія - 2017 т. 29, № 3-4Ж69898:Геогр./2017/29/3-4
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія:  : Географія - 2017, № 2Ж68937:Геогр./2017/2