Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка : [монографія] / С. О. Довгий [та ін.]. - 2016ВА813607
Геоінформаційні системи в науках про Землю : монографія / В. І. Зацерковний [та ін.]. - 2016ВА812830
Кафедра геодезії. 145 років : [іст.-біогр. нарис] / [О. І. Мороз та ін.]. - 2016ВС62651
Кузишин А. В. Відповіді до підсумкових контрольних робіт з географії. 9 клас : [посібник] / Андрій Кузишин, Оксана Заячук. - 2017ВА813657
Курочкін В. М. Метод та технологія автоматизованої обробки даних аерофотозйомки з географічною прив'язкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Курочкін Віктор Михайлович. - 2017РА431318
Лузовіцька Ю. А. Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення методів його моделювання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Лузовіцька Юлія Анатоліївна. - 2017РА431173
Руденко І. М. Фракціонування важких ізотопів водню в системі "вода - мінерал" : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.02 / Руденко Ірина Михайлівна. - 2017РА431213

  Періодичні видання:

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія - 2017, № 2Ж70590/2017/2
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія:  : Географія - 2017, № 1Ж68937:Геогр./2017/1
Часопис картографії - 2017, № 1Ж70354/2017/1