Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Сектор безпеки і оборони України: стратегічне планування / Ф. В. Саганюк [та ін.] ; за ред. д-ра військ. наук, ст. наук. співробітника генерал-майора Тимошенка Р. І.. - 2016ВА815564
Сектор безпеки і оборони України: теорія, стратегія, практика : монографія / [Саганюк Ф. В. та ін.]. - 2017ВА815565
Гримич М. В. Антропологія війни. Case Study: Дивізія "Галичина" : монографія / Марина Гримич. - 2017ВС63202
Куцька О. М. Пропагандистське забезпечення вступу та перебування Червоної Армії на території країн Європи (1944-1945 роки) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 / Куцька Олеся Миколаївна. - 2018РА432540
Мацюк І. І. Перехід до професійного найманого війська: причини, становлення, наслідки (кінець XII - початок XVI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Мацюк Ігор Іванович. - 2017РА432507
Пінак Є. Військо Української революції 1917 - 1921 років / Євген Пінак, Микола Чмир ; [під заг. ред. канд. іст. наук Кирила Галушка]. - 2017ВА815554
Шкатула О. П. Методика використання курсантами вищих військових навчальних закладів інтернет-ресурсів у процесі навчання історії України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шкатула Олександр Павлович. - 2018РА432490
Щеглов А. Ю. Львівський гарнізон у період з 1921 по 1939 рік : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Щеглов Андрій Юрійович. - 2018РА432521

  Періодичні видання:

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського - 2017, № 3Ж73897/2017/3