Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Адміністративне право : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. М. Гаращука . - 2017ВА813585
Глосарій балістичних, вибухотехнічних та тактико-технічних термінів (з метою використання при виявленні, фіксації та вилученні криміналістично значимої інформації в умовах антитерористичної операції) / Одес. держ. ун-т внутр. справ. - 2017ВА812789

  Періодичні видання:

Бюлетень військово-технічної інформації - 2017, № 5Ж74429/2017/5
Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України - 2017, № 1Ж73870/2017/1