Додаток 4

СПИСОК КОРИСТУВАЧІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ПРІОРИТЕТНЕ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

I. Керівники органів державної і виконавчої влади України:

  • Керівництво Верховної Ради (Голова і його заступники, голови комітетів і комісій);
  • Президент України, його помічники, керівники апарату Адміністрації Президента;
  • Прем’єр-міністр, міністри й керівники державних комітетів України, керівники центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, керівники органів судової влади України.

II. Керівники Київської міської державної адміністрації.
III. Президія НАН України, керівники НДУ НАН України, академіки НАН України.
IV. Керівники адміністрації Бібліотеки (генеральний директор, його заступники).

 

Затверджено Вченою радою НБУВ
(протокол № 4 від 12 квітня 2011 р.)