Додаток 2

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. ОСНОВНИМИ результатами ДБО є:
1) бібліографічна довідка,
2) бібліографічна консультація.

Визначення термінів

Бібліографічна довідка – відповідь на разовий запит, що містить бібліографічну або фактографічну інформацію, релевантну запиту, із зазначенням бібліографічних відомостей.

Бібліографічна консультація – відповідь на разовий запит, що орієнтує в інформаційних ресурсах, містить поради щодо самостійного використання шляхів, засобів і методів бібліографічного пошуку (у тому числі в електронному середовищі) щодо змісту, структури та використання фондів і ДБА НБУВ, інших бібліотек та інформаційних центрів; містить рекомендації з правил бібліографічного опису документів й складання бібліографічних записів, застосування чинних стандартів, методики оформлення бібліографічного списку документів тощо.

Бібліографічний запит – звернення користувача до довідкової служби в усній, письмовій чи електронній формах, яке відображає потребу в бібліографічній інформації.

Бібліографічний пошук – пошук бібліографічної інформації або пошук документів за джерелами бібліографічної інформації згідно із запитом користувача.

Інформаційна послуга – здійснення інформаційної діяльності з доведення інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб.

Користувач – фізична чи юридична особа, яка звертається за послугами до бібліотеки.

Незадоволений запит – відповідь на разовий запит, що містить мотивування неможливості надати користувачеві релевантну запиту інформацію або негативний результат, отриманий після використання усіх джерел пошуку, які потенційно могли містити запитувану інформацію.

ТИПИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДОВІДОК

Адресна довідка – засвідчує наявність або (вказує) місцезнаходження документа у фондах конкретної бібліотеки, науково-інформаційного закладу.

Тематична довідка – бібліографічна довідка, яка містить перелік документів, релевантних тематичному запиту.

Уточнювальна довідка – встановлює або уточнює елементи бібліографічного опису, які відсутні або неточно наведені в запиті користувача.

Фактографічна довідка – відповідь на разовий запит користувача, що містить фактографічні відомості (хронологічні, біографічні, топографічні, адресні, статистичні), конкретну інформацію про події, процеси, явища тощо з зазначенням джерела інформації.