УКРМАРК. Національний формат представлення бібліографічних даних (проект)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Національна парламентська бібліотека України
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УКРМАРК
Національний формат
представлення бібліографічних даних
(проект)

Київ 2004


Від розробників

Національний формат представлення бібліографічних даних (надалі — Формат) розроблявся міжвідомчою робочою групою фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Національна академія наук України), Національної парламентської бібліотеки України (Міністерство культури і мистецтв України) та Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) в рамках договору про інформаційну співпрацю за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Призначення Формату:
забезпечення комп'ютерної каталогізації документів;
забезпечення обміну бібліографічними даними;
забезпечення розробки сумісних внутрішніх форматів інформаційних систем бібліотек та інших бібліографічних установ України.

Формат містить пакет документів у складі:
Формат представлення бібліографічних записів для всіх видів документів;
Формат представлення авторитетних записів;
Формат представлення класифікаційних даних;
Інструктивно-методичні матеріали для комп'ютерної каталогізації спецвидів видань.

Нормативними документами для розробки Формату є: "ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления" зі змінами та доповненнями, ДСТУ в бібліотечній і суміжних галузях, зокрема "ДСТУ 3578-97. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях".

Вихідними документами визначено матеріали IFLA: "UNIMARC Manual : Bibliographic Format", "UNIMARC / Authorities", "Concise Unimarc Clsssification Format", а також матеріали сімейства ISBD.

У процесі роботи враховано досвід створення: "Российского коммуникативного формата RUSMARC (Российской версии UNIMARC)", "Российского коммуникативного формата представления авторитетных нормативных записей (Российской версии UNIMARC / Authorities)", "Белорусского коммуникативного формата представления библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC)", "MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data", "MARC 21 Concise Format for Authority Data", "MARC 21 Format for Classification Data Concise".

Формат, зберігаючи структуру UNIMARC, має ряд особливостей, які випливають з його первісної орієнтації на підтримку не лише комунікативних, а й каталогізаційних функцій. У ньому застосовуються поля та підполя національного використання, що дозволяє підтримувати корпоративні технології аналітико-синтетичної обробки документів і забезпечує гармонізацію практики вітчизняної каталогізації з міжнародними стандартами.

При обміні бібліографічними ресурсами з використанням Формату слід використовувати MARC-коди організацій, які можна отримати в міжнародній службі підтримки MARC-кодів. Код Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — UnKiNB.

* * *

Опрацьовані блоки полів Формату представлено нижче. Пропонуємо ознайомитися з ними й висловити зауваження та пропозиції. Презентацію перших результатів робіт зі створення Формату проведено в рамках науково-практичної конференції "Роль бібліотеки вищого навчального закладу у виконанні Національної програми інформатизації" (м. Київ, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 вересня 2002 р.) і Міжнародної наукової конференції "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства" (м. Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 8-10 жовтня 2002 р.) та ін.

Розділи Формату Відповідальні за розділи
Структура формату та маркер запису
Структура формату І. Багрій
Маркер запису та поля даних І. Багрій
Блоки формату
0-- Блок ідентифікації О. Ісаєва
1-- Блок кодованої інформації І. Багрій
2-- Блок описової інформації О. Ісаєва
3-- Блок приміток

О. Ісаєва, І. Багрій,
Н. Кириченко, О. Опанасенко

4-- Блок зв'язку описів

Н. Кириченко, О. Опанасенко,
Є.Сидиченко

5-- Блок співвіднесених назв Н. Кириченко, О. Опанасенко
6-- Блок визначення тематики І. Багрій, І. Зарічняк
7-- Блок інтелектуальної відповідальності І. Антоненко
8-- Блок міжнародного використання О. Баркова
Додатки
Додаток A. Коди мов І. Багрій, переклад
Додаток B. Коди країн І. Багрій, підготовка
Додаток G. Коди систем предметизації І. Багрій, підготовка
Додаток H. Коди правил каталогізації
і форматів
О. Баркова, підготовка
Додаток K. Документація, що має
супроводжувати обмінні записи
Н. Кириченко, переклад
Використання UNIMARC
для Складових частин
(Guidelines no. 1)
Н. Кириченко, переклад
Використання UNIMARC
для монографічних стародруків
(антикварних) (Guidelines no. 3)
І. Багрій, переклад
Моделі записів багаточастинного
документа у форматі УКРМАРК
(Guidelines no. 5)
Н. Кириченко, переклад
UNIMARC для класифікаійних записів І. Багрій, переклад
MARC-коди для організацій Н. Кириченко, переклад

* * *

Міжвідомча робоча група

1. Чекмарьов Анатолій Олексійович
(керівник)
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
2. Ісаєва Ольга Володимирівна
(учений секретар)
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
3. Антоненко Ірина Петрівна Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
4. Багрій Ірина Ігорівна Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
5. Баркова Ольга Валентинівна Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
6. Грязнов Дмитро Борисович Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
7. Зарічняк Ірина Андріївна Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
8. Кириченко Надія Василівна Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
9. Костенко Леонід Йосипович Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
10. Опанасенко Олена Федорівна Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
11. Сидиченко Євген Іванович Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
12. Сосова Лариса Павлівна Нац. парлам. б-ка України

Copyright © 2002-2004,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Національна парламентська бібліотека України,
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УКРМАРК. Національний формат представлення бібліографічних даних (проект)

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Національна парламентська бібліотека України
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УКРМАРК
Національний формат
представлення бібліографічних даних
(проект)

Київ 2004


Від розробників

Національний формат представлення бібліографічних даних (надалі — Формат) розроблявся міжвідомчою робочою групою фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Національна академія наук України), Національної парламентської бібліотеки України (Міністерство культури і мистецтв України) та Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) в рамках договору про інформаційну співпрацю за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Призначення Формату:
забезпечення комп'ютерної каталогізації документів;
забезпечення обміну бібліографічними даними;
забезпечення розробки сумісних внутрішніх форматів інформаційних систем бібліотек та інших бібліографічних установ України.

Формат містить пакет документів у складі:
Формат представлення бібліографічних записів для всіх видів документів;
Формат представлення авторитетних записів;
Формат представлення класифікаційних даних;
Інструктивно-методичні матеріали для комп'ютерної каталогізації спецвидів видань.

Нормативними документами для розробки Формату є: "ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления" зі змінами та доповненнями, ДСТУ в бібліотечній і суміжних галузях, зокрема "ДСТУ 3578-97. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях".

Вихідними документами визначено матеріали IFLA: "UNIMARC Manual : Bibliographic Format", "UNIMARC / Authorities", "Concise Unimarc Clsssification Format", а також матеріали сімейства ISBD.

У процесі роботи враховано досвід створення: "Российского коммуникативного формата RUSMARC (Российской версии UNIMARC)", "Российского коммуникативного формата представления авторитетных нормативных записей (Российской версии UNIMARC / Authorities)", "Белорусского коммуникативного формата представления библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC)", "MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data", "MARC 21 Concise Format for Authority Data", "MARC 21 Format for Classification Data Concise".

Формат, зберігаючи структуру UNIMARC, має ряд особливостей, які випливають з його первісної орієнтації на підтримку не лише комунікативних, а й каталогізаційних функцій. У ньому застосовуються поля та підполя національного використання, що дозволяє підтримувати корпоративні технології аналітико-синтетичної обробки документів і забезпечує гармонізацію практики вітчизняної каталогізації з міжнародними стандартами.

При обміні бібліографічними ресурсами з використанням Формату слід використовувати MARC-коди організацій, які можна отримати в міжнародній службі підтримки MARC-кодів. Код Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — UnKiNB.

* * *

Опрацьовані блоки полів Формату представлено нижче. Пропонуємо ознайомитися з ними й висловити зауваження та пропозиції. Презентацію перших результатів робіт зі створення Формату проведено в рамках науково-практичної конференції "Роль бібліотеки вищого навчального закладу у виконанні Національної програми інформатизації" (м. Київ, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 25-26 вересня 2002 р.) і Міжнародної наукової конференції "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства" (м. Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 8-10 жовтня 2002 р.) та ін.

Розділи Формату Відповідальні за розділи
Структура формату та маркер запису
Структура формату І. Багрій
Маркер запису та поля даних І. Багрій
Блоки формату
0-- Блок ідентифікації О. Ісаєва
1-- Блок кодованої інформації І. Багрій
2-- Блок описової інформації О. Ісаєва
3-- Блок приміток

О. Ісаєва, І. Багрій,
Н. Кириченко, О. Опанасенко

4-- Блок зв'язку описів

Н. Кириченко, О. Опанасенко,
Є.Сидиченко

5-- Блок співвіднесених назв Н. Кириченко, О. Опанасенко
6-- Блок визначення тематики І. Багрій, І. Зарічняк
7-- Блок інтелектуальної відповідальності І. Антоненко
8-- Блок міжнародного використання О. Баркова
Додатки
Додаток A. Коди мов І. Багрій, переклад
Додаток B. Коди країн І. Багрій, підготовка
Додаток G. Коди систем предметизації І. Багрій, підготовка
Додаток H. Коди правил каталогізації
і форматів
О. Баркова, підготовка
Додаток K. Документація, що має
супроводжувати обмінні записи
Н. Кириченко, переклад
Використання UNIMARC
для Складових частин
(Guidelines no. 1)
Н. Кириченко, переклад
Використання UNIMARC
для монографічних стародруків
(антикварних) (Guidelines no. 3)
І. Багрій, переклад
Моделі записів багаточастинного
документа у форматі УКРМАРК
(Guidelines no. 5)
Н. Кириченко, переклад
UNIMARC для класифікаійних записів І. Багрій, переклад
MARC-коди для організацій Н. Кириченко, переклад

* * *

Міжвідомча робоча група

1. Чекмарьов Анатолій Олексійович
(керівник)
Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
2. Ісаєва Ольга Володимирівна
(учений секретар)
Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
3. Антоненко Ірина Петрівна Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
4. Багрій Ірина Ігорівна Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
5. Баркова Ольга Валентинівна Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
6. Грязнов Дмитро Борисович Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
7. Зарічняк Ірина Андріївна Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
8. Кириченко Надія Василівна Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
9. Костенко Леонід Йосипович Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
10. Опанасенко Олена Федорівна Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
11. Сидиченко Євген Іванович Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського
12. Сосова Лариса Павлівна Нац. парлам. б-ка України

Copyright © 2002-2004,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського,
Національна парламентська бібліотека України,
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Структура формату

3.1. СТРУКТУРА

УКРМАРК являє собою специфічну реалізацію міжнародного стандарту ISO 2709-1981, який визначає структуру записів, що містять бібліографічні дані.

Він установлює, що кожен підготовлений до обміну бібліографічний запис повинен містити:

а) МАРКЕР ЗАПИСУ — складається з 24 символів;
б) ДОВІДНИК — складається з 3-цифрової позначки для кожного поля даних, довжини поля та позиції початкового символу, який відноситься до першого поля даних;
в) ПОЛЯ ДАНИХ змінної довжини — відокремлюються одне від одного роздільником полів.

Загальна структура:

Загальна структура

Р/З = Роздільник записів

Надалі встановлюється, що даним у полях необов’язково передує індикатор і вони необов’язково поділяються на підполя.

а) Кожна стаття ДОВІДНИКА складається з 3 цифрової позначки, 4 значного числа довжини поля даних і 5-значного числа, яке визначає початкову символьну позицію. Інші символи в статті ДОВІДНИКА неприпустимі.

ДОВІДНИК:

Довідник

Р/П = Роздільник полів

б) У кожному полі, за винятком поля 00-, даним передують два символи, які називаються індикаторами. Коли у визначенні поля зазначено, що наявність індикаторів не є обов’язковою, замість них проставляються пробіли.
в) Усі дані в полях, окрім полів з позначкою 00-, розташовуються у підполях. Кожне підполе забезпечується ідентифікатором поля IS1 7мибітного кодового набору символів (ISO 646), тобто позиція 1/15, а також одним літерним або цифровим символом, який визначається в кожному полі.

Р/П = Роздільник полів

г) Певні позиції символів маркера, відомі як Коди застосування (позиції символів 6 9), заповнюються значеннями, які залежать від особливостей запису. Додаткові відомості про це знаходяться в описі МАРКЕРА ЗАПИСУ.

3.2. МАРКЕР ЗАПИСУ

ISO 2709 приписує, що кожен запис повинен починатися з 24-символьного МАРКЕРА ЗАПИСУ. Він містить дані, які стосуються структури запису, визначення котрих задаються в стандарті ISO 2709, а також деякі елементи даних, призначені ISO 2709 для особливого застосування. Ці елементи визначаються при використанні та пов’язані з типом запису, його бібліографічним рівнем і положенням в ієрархії рівнів, ступенем повноти запису й використанням правил ISBD або інших, базованих на ISBD, правил підготування запису. Елементи даних у МАРКЕРІ ЗАПИСУ призначено передусім для оброблення запису та побічно для ідентифікації самих бібліографічних матеріалів.

3.3. ДОВІДНИК

За МАРКЕРОМ ЗАПИСУ згідно з УКРМАРК та ISO 2709 розташовується ДОВІДНИК. Кожна його стаття складається з трьох частин. Перша — це позначка поля (3 цифри), за ним услід іде кількість символів у цьому полі (4 цифри), яке охоплює весь масив символів: індикатори, ідентифікатори підполів, текстові або кодовані дані та роздільники полів. За довжиною поля міститься позиція початкового символу поля відносно позиції першого символу частини в записі, який складається зі змінних полів (5 цифр). Перший символ першого змінного поля має символьну позицію 0. Її місцезнаходження всередині цілого запису задається позиціями символів 12 16 МАРКЕРА ЗАПИСУ.

Після того, як усі 12 символьні статті довідника приведено у відповідність до кожного поля запису, довідник закінчується роздільником полів IS2 згідно з ISO 646 (1/14 у 7 бітній кодовій таблиці). Статті довідника впорядковано за першою цифрою позначки. При впорядкуванні рекомендується, коли це можливо, використовувати позначку цілком. Безпосередньо для полів визначення порядку не є необхідним, оскільки їх положення повністю визначається довідником.

3.4. ПОЛЯ ДАНИХ ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ

Поля даних змінної довжини розташовуються одразу після ДОВІДНИКА. Вони містять бібліографічні дані (на відміну від МАРКЕРА, який складається з даних загальної обробки).

ПОЗНАЧКИ не розташовуються в полях даних, а наводяться тільки в ДОВІДНИКУ. Виняток становлять ПОЗНАЧКИ у вбудованих полях (блок 4--). Поля з позначкою 00- (так, приміром, 001) складаються тільки з даних і роздільника поля. Інші поля складаються з двох індикаторів і розташованою після них будь-якою кількістю підполів. Кожне підполе починається з ідентифікатора підполя, що складається з роздільника підполя IS1 (1/15 згідно з ISO 646) та коду підполя (літерного чи цифрового символу), який ідентифікує підполе. Після ідентифікаторів підполя розташовуються кодовані або текстові дані довільної довжини, що не перевищує зазначену на початку опису поля. Останнім символом даних у запису є символ кінця запису IS3 (1/13 згідно з ISO 646), який розташовується після символу кінця поля IS2.

3.5. ОБОВ’ЯЗКОВІ ПОЛЯ ДАНИХ

Наступні поля визначаються УКРМАРКом як такі, що мають бути обов’язковими у кожному з записів.

Обов'язкові поля в УКРМАРКу

коли записи конвертуються до УКРМАРКу, наведений перелік не розглядається як обов’язковий, ЯКЩО інтерпретовані поля (крім 001, 100, 200, 801) не можуть бути безпосередньо відтворені в ньому за допомогою комп’ютерного алгоритму. Приміром, поле 101 може бути пропущене, коли відконвертований запис не міститиме жодного з полів крім 101 |#$a|||. Щодо пропускання обов’язкових полів див. також Додаток K.

3.6. ДОВЖИНА ЗАПИСІВ

Довжина записів УКРМАРКу обмежується 99,999 символами згідно з угодою між учасниками обміну.

3.7. ЗВ’ЯЗОК ЗАПИСІВ

На практиці виникають ситуації, коли бажано пов’язати один бібліографічний запис з іншим. Наприклад:

1) зв’язок може створюватися між записами на документи, один з яких являє собою переклад, а другий — оригінал;
2) пов’язуються записи, створювані на різні назви одного серіального видання у разі, коли воно змінювало назву.

УКРМАРКом забезпечується створення таких зв’язків. Детальна інформація щодо нього знаходиться у спеціально з цією метою зарезервованому блоці полів 4--.

Співвіднесені поля можуть містити описову інформацію щодо іншого документа з або без інформації про окремий запис, який описує документ. Співвіднесені поля складаються з підполів, кожне з яких містить поле УКРМАРКу, які являють собою комплекс з позначки, індикаторів і вмісту полів, включаючи ідентифікатори підполів. Зазначимо, що серед них знаходяться поля, не доступні засобами ДОВІДНИКА, оскільки лише повне поле зв’язку (а не його окремі частини), мають відповідні статті ДОВІДНИКА. Позначка зв’язаного поля позначає зв’язок між документом, зазначеним у полі, з документом, на який створюється бібліографічний запис.

3.8. НАБОРИ СИМВОЛІВ

Для обміну даними в УКРМАРКу застосовуються стандарти ISO на набори символів. Маркер запису, довідник, індикатори, ідентифікатори полів і кодові позначення повинні кодуватися з використанням керувальних функцій та графічних символів згідно з ISO 646 (IRV), що розглядаються як набори символів, задані за умовчуванням. Техніка розширення коду, зазначена в ISO 2022, застосовується, коли в записі вимагається декілька наборів. Позиції символів 100$a/26 29 та 100$a/30 33 використовуються для зазначення наборів символів за умовчуванням і додатково застосованих у записі наборів графічних символів. Усі набори символів повинні бути зареєстровані ISO, проте допускаються випадки домовленостей між учасниками обміну.

В УКРМАРКу припустимо застосування наступних керувальних функцій, визначених ISO 646:

 • IS1 згідно з ISO 646 (позиція 1/15 7-бітної кодової таблиці): перший символ двохсимвольного ідентифікатора підполя;
 • IS2 згідно з ISO 646 (позиція 1/14 7-бітної кодової таблиці): роздільник поля, який знаходиться наприкінці ДОВІДНИКА та кожного з полів;
 • IS3 згідно з ISO 646 (позиція 1/13 7-бітноої кодової таблиці): роздільник запису, який знаходиться наприкінці кожного запису.

У разі необхідності в додаткових символьних наборах зазвичай застосовується додаткова керувальна функція ESC згідно з ISO 646. Також УКРМАРКом допускаються дві керувальні функції з ISO 6630, використовувані для сортування. Детальнішу інформацію можна отримати з Додатку J до УКРМАРКу.

3.9. ПОВТОРЕННЯ ДАНИХ

Повторення даних допускається в різних формах у наступних чотирьох випадках:

 • Дані одночасно як кодовані, так і текстові, як у відображуваній, так і не у відображуваній формі. Коли це можливо, в записі можуть зустрічатися обидві форми даних, навіть якщо інформація наводиться у вихідному форматі лише раз.
 • У документі міститься однакова інформація різними мовами. Порядок включення до створюваного на каталогізований документ запису паралельних даних (як і коли) встановлюється правилами ISBD. В УКРМАРКу він забезпечується шляхом використання різних або повторюваних підполів. Приміром, див. поле 200.
 • При каталогізації багатомовного документа використано більш як одну мову. Використання при каталогізації декількох мов (наприклад, у полях приміток) цілком корисно, а в деяких випадках обов’язкове в національних форматах. Однак для міжнародного обміну така практика менш прийнятна, оскільки агентства-отримувачі, одержуючи багатомовні записи, часто змушені виключати інформацію, подану мовами, відмінними від своєї «робочої». Тому бажано, щоб кожний запис на УКРМАРКівських обмінних носіях було створено однією мовою каталогізації. Для інших мов створюються окремі записи або окремі обмінні носії.
 • Деяка інформація повторюється за допомогою різних графічних наборів для подання різних варіантів складних випадків виводу даних. В ідеальному випадку каталогізаційний запис створюється з повним дотриманням графіки оригіналу. Але це не завжди можливо. Тому агентства, які мають можливість одночасно створювати в одному каталозі транслітеровані записи та записи в графіці оригіналу, мають обирати для обміну ті з них, які доступні агентствам-отримувачам. Механізм наводиться в розділі 3.10.
3.10. Застосування різних/ альтернативних графік

Наявність різних графік у полях запису 001 099 і 200 899 зумовлюється визначниками змісту описуваних даних. Усі поля УКРМАРКу розглядатимуться як повторювані для подання даних засобами альтернативних графік незалежно від зазначення їх повторюваності в головному текстовому блоці запису. Поля, які є неповторюваними, мають використовуватися не більше одного разу для альтернативного графічного подання даних, що входять до запису.

Методи, призначені для забезпечення механізму латинізації, кирилізації, транслітерації або подання інформації засобами альтернативних графік та орфографій, розробляються агентствами з каталогізації згідно з діючими стандартами, правилами, методичними розробками тощо.

До кожного повторюваного з метою подання альтернативних/ інших графік поля обов’язково включається підполе $6 (Зв’язок між полями), а також, при потребі, підполе $7 (Абетка/ графіка поля). У цих випадках необхідно дотримуватися наступних інструкцій:

$6  Зв’язок між полями

    ОБО’ВЯЗКОВЕ за умов використання інших/ альтернативних графік

    НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

    СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: $7, $3

    ПРИМІТКИ

Підполе містить інформацію, яка дозволяє для обробки пов’язати в записі це поле з іншими. Крім того поле також містить код причини зв’язування. При використанні поля наявність двох перших елементів підполя (позиції символів 0 2) обов’язкова, третього (позиції символів 3 5) — факультативна. Таким чином довжина підполя становитиме 3 або 6 символів.

Підполе $6, як правило, розташовується в полі на першому місці, за винятком випадків, коли йому передує поле $3 (Номер авторитетного запису). Підполе $6 має розташовуватися перед будь-яким з підполів $7.

Однак, якщо представлення альтернативної графіки відрізняється від пов’язаних з ним назв, то ці паралельні дані повинні знайти відображення в авторитетному файлі. У протилежному випадку агентствами-учасниками обміну застосовуються поля внутрішньонаціонального використання.

До поля $6 заносяться наступні дані:

Поле $6

$6:0    Код зв’язку. Пояснення причини встановлення зв’язку між полями. Може приймати наступні значення:

a  альтернативне графічне зображення/ графіка
z  інші причини зв’язку

$6:1-2    Номер зв’язку. Двозначний цифровий номер, що наводиться в підполі кожного з співвіднесених одне з одним полів. Його функція полягає в забезпеченні приведення у відповідність полів, які співвідносяться. Вона ніяким чином не призначена для встановлення послідовності та місцезнаходження номера. Номер зв’язку може надаватися довільно (доки номери, які присвоюються кожному з співвіднесених у пару чи групу полів, є ідентичними та відрізняються від номерів, які присвоюються іншим парам або групам усередині запису).

$6:3-5    Позначка співвіднесеного поля. УКРМАРКівська позначка співвіднесеного поля, яка складається з трьох символів. ФАКУЛЬТАТИВНА: коли позначки співвіднесених полів ідентичні, вони зазвичай випускаються.

$7    Абетка/ графіка поля
    ФАКУЛЬТАТИВНЕ
    НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
    СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 100$a/34 35
    ПРИМІТКИ

Підполе містить код абетки та/ або графіки основного змісту поля. Кодові значення ті ж самі, що й у полі 100, позиції символів 34 35 Графіка назви. Це підполе здебільшого випускається у тих полях, які мають ту саму абетку/ графіку, що зазначена кодом у символьних позиціях 100$a/34-35.

Це підполе повинне розташовуватися безпосередньо перед першим підполем даних (приміром, $a) поля, яке його містить. Зазвичай, воно знаходиться після підполя $6, за винятком відсутності паралельного поля, а отже, й підполя $6.

Згідно з пропозиціями ISO 2022, Секція 1, які стверджують, що «Коди символьного набору… розроблялися для використання при роботі з даними, які опрацьовуються послідовно в прямому порядку», передбачається, що символи вводяться в певній логічній послідовності.

Коли дані (арабською мовою або мовою іврит) записуються/ читаються справа наліво, після коду графіки ставиться позначка ‘/r’. Секція 1 ISO 2022 також стверджує: «Використання цих кодів у рядку даних, які оброблюються в будь-якому іншому прядку чи які включені до даних, відформатованих як для оброблення записів фіксованої довжини, може привести до небажаних наслідків або вимагатиме додаткової обробки з метою забезпечення коректності їх інтерпретації».


* Поле має фігурувати у всіх без винятку записах

Маркер запису та поля даних

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

4.1. Повторення полів і підполів

Поля та підполя в записі можуть послідовно повторюватися відповідно до указань, наведених у розділі «Наявність» у кожному описі поля даних і у визначеннях підполів. Поля, які вставляються до полів зв’язку блоку 4--, мають таку ж повторюваність у полі зв’язку, як і в межах запису.

4.2. Порядок полів

У записі не вимагається дотримання певної послідовності полів. Порядок статей довідника, які відповідають певним полям, не обов’язково відповідає порядку полів у записі.

4.3. Порядок підполів

У записі не вимагається певного порядку підполів відповідно до значень ідентифікаторів підполів. У певних випадках даються рекомендації щодо розташування окремих полів. Відповідно до правил ISBD, дані записуються у певному порядку, що і зумовлює порядок слідування підполів.
У практиці використовуються наступні цифрові підполя:

Цифрові підполя

Цифрові підполя розташовуються в порядку зростання відповідно до наступного правила: підполя $0, $3, $6, $7 ідуть попереду, а $2, $4, $5 — позаду усіх інших підполів.

4.4. Символи

У полях текстових даних УКРМАРК’у будь-який символ є припустимим, якщо він відповідає графічному символу. В кодованих підполях УКРМАРК’у та в позиціях індикаторів допускаються тільки символи, зазначені у відповідному полі/підполі.

4.5. Символи, використовувані у випадках невизначеності

4.5.1. Символ заповнення (|) призначено для випадків відсутності можливості присвоїти правильне значення елементу кодованих даних. Найчастіше це трапляється, коли у вихідному форматі немає відповідного значення.
Згідно з ISO 646 символ заповнення є графічним символом «|» (вертикальна лінія), позиція 7/12 у 7-мибітовій таблиці кодів. Це дозволяє відмовитися від використання символів «0» (нуль) або «#» (пробіл), оскільки вони часто мають специфічне значення.

4.5.2. Символ заповнення не застосовується:

 • у МАРКЕРІ ЗАПИСУ або ДОВІДНИКУ;
 • у ПОЗНАЧЦІ;
 • для заміни обов’язкових кодованих елементів даних;
 • для заміни будь-яких ідентифікаторів підполів;
 • у будь-яких текстових даних;
 • для заміни знаків пунктуації або інших спеціальних символів;
 • для заміни всіх кодів у факультативному кодованому полі.

4.5.3. Використання символу заповнення при кодуванні
При кодуванні символ заповнення використовується, коли агенція не присвоює значень певному типу кодів, наприклад, підполе $a поля 100 (Дані загальної обробки), позиції символів 17-19 (Коди цільового призначення).

Таке застосування символу заповнення повинно принципово відрізнятися від використання таких інших основних кодів, як то:

Символи заповнення при кодуванні

4.5.4. Використання символу заповнення в індикаторах

У разі, коли агенція не в змозі визначити значення окремого типу інформації, символ заповнення також може використовуватися для індикаторів як, приміром, для індикатора 1 (Індикатор наради) поля 601 Найменування організації, використовуване як предметна рубрика.

Крім того, символ заповнення може застосовуватися аналогічно символам ‘u’, ‘v’, ‘z’, а саме для зазначення:

 • невизначеності

Дані не можуть бути встановленими каталогізатором, проте, коли це можливо, визначений індикатор задається.

 • сполучення

Використовується, коли в документі є в наявності комбінація окремих характеристик.

 • інші випадки

Визначений індикатор для характеристик відсутній, але документ має ознаки характеристик даної категорії. Застосовується також, коли вихідний формат містить індикатор, якому на відповідає жоден з індикаторів УКРМАРК.

4.6. Індикатори для зазначення символів, що не сортуються

Символи, які не враховуються при сортуванні, визначаються за допомогою керувальних функцій, у заданому ISO 6630 «Наборі контрольних бібліографічних символів (знаків)». Ознаками початку та закінчення символів, що не сортуються, є відповідно <NSB> і <NSE>, які розташовуються в даних безпосередньо перед і після них. Набір контрольних бібліографічних символів наводиться у Додатку J.

4.7. Форма та зміст даних

Насамперед, УКРМАРК є форматом обміну. Його призначення — сприяти передаванню створюваних агенціями та системами даних, при створенні яких було використано різні формати. Оскільки ці дані первісно можуть записуватися відповідно до різних правил каталогізації, їх форма не завжди може бути точно відтворена в записах УКРМАРК або перелік елементів даних, які необхідно представити в УКРМАРК-записі, інколи не може бути складеним. Втім існує тенденція значного співпадання бібліографічних записів, які складаються різними агенціями. Однією зі сфер такого співпадання є частина запису, на яку поширюються правила ISBD. УКРМАРК рекомендує формулювати описові дані відповідно положенням ISBD. Для отримання інформації про відповідні видання ISBD див. Додаток M.

Правила ISBD впливають на подання даних у призначеному для користувачів каталогів і бібліографії записі. Проте вони не враховують вимог, які ставляться до записів у машиночитаній формі, з котрих генерується візуально сприйманий каталогізаційний запис у форматі ISBD. Посібник УКРМАРК містить для користувачів формату рекомендації з забезпечення найповнішої сумісності записів, перетворюваними в УКРМАРК різними агенціями. Детальніші відомості щодо конкретних дій, пов’язаних з ISBD, знаходяться в блоці 2-- БЛОК ОПИСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ та його окремих полях. Стосовно галузей опису, на які цей стандарт не поширюється, Посібник, в основному, рекомендує обирати підхід, який грунтується на існуючій практиці. Використані в Посібнику приклади базуються на наведених у ньому правилах, проте вони жодною мірою не є вичерпними.

Згідно деяких правил складання бібліографічного опису, до одного запису можуть бути занесені дані, які стосуються декількох варіантів видань або редакцій однієї й тієї ж самої назви. Вони можуть бути поданими різними засобами УКРМАРК’у, включаючи використання полів приміток, повторення полів 010 (ISBN) і 011 (ISSN) з примітками в підполях уточнень або умов придбання або з використанням полів 4-- БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ОПИСІВ.

При використанні вищенаведених варіантів з практики рекомендується давати пояснення в супровідній документації до обмінної стрічки. Детальнішу інформацію див. у Додатку К.

4.8. Пунктуація

В інтересах узгодженості між користувачами УКРМАРК Посібник дає деякі рекомендації щодо пунктуації. За невеликим винятком, рекомендується випускати знаки пунктуації ISBD на границях підполів, оскільки вони можуть проставлятися автоматично на підставі кодів полів. Задля цього в специфікації полів включено спеціальні вказівки.

В інших частинах запису пунктуація представляється відповідно до прийнятої в агенції, що готує запис, практики. Така пунктуація повинна вводитися кожною агенцією, щоб джерело створення запису вказувало одержувачеві, яку обробку необхідно здійснити задля забезпечення потреб у пунктуації. Багато агенцій не вносять пунктуацію на границях підполів у полях точок доступу (приміром, у блоці 7-- БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) в записах MARC, оскільки знаки пунктуації, відповідно до ISBD, можуть проставлятися при роздруку запису. Приклади таких полів відображають як застосування, так і пропускання пунктуації.

4.9. Внутрішньонаціональні та локальні формати бібліографічних даних

Усі поля, мітки яких містять цифру ‘9’, тобто 9--, -9-, --9, а також підполе $9 і значення індикатора ‘9’, резервуються для використання в національних і локальних форматах бібліографічних даних. Їх визначення, а також індикатори та підполя зазначених полів не повідомляються Постійному Комітету з УКРМАРК’у.

МАРКЕР ЗАПИСУ

1. Визначення
Область запису, що містить загальну інформацію, використовувану при формуванні машиночитаного запису, який готується відповідно до положень ISO 2709.

2. Наявність
Маркер запису є обов’язковим елементом. Він розташовується на початку кожного запису. Не повторюється.

3. Позначка, індикатори та підполя
Маркер запису не має позначки, індикаторів та ідентифікаторів підполів.

4. Елементи даних фіксованої довжини
Маркер запису являє собою набір елементів даних фіксованої довжини, які ідентифікуються символьною позицією всередині маркера. Він має довжину в 24 символи. Позиції символів нумеруються від 0 до 23.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини

Таблиця елементів даних фіксованої довжини

5. Примітки щодо змісту полів
МАРКЕР ЗАПИСУ (покажчик) розташовується на початку кожного запису УКРМАРКу. Він містить дані, необхідні при обробці запису. Позиції символів 9, 10, 11, 20 23 містять спеціальні, фіксовані на поточний момент, значення та можуть програмно генеруватися комп’ютером. Позиції символів 0 4 і 12 19 містять числові дані про кількість символів у певних областях. Вони автоматично визначаються комп’ютером при форматуванні запису. Значення для позицій символів 5, 6 8, 17 19 можуть бути або переведені з даних первісного запису за допомогою програми перетворення, або, коли УКРМАРК використовується як вихідний формат, надаватися вручну.

0-4  Довжина запису

П’ять десяткових цифр, які при необхідності вирівнюються вправо початковими нулями, вказують кількість символів у запису, включаючи МАРКЕР ЗАПИСУ, ДОВІДНИК та змінні поля. Цей елемент визначається автоматично, коли запис цілком сформовано до обміну.

5  Статус запису

Один символ, який визначає статус обробки запису.

Статус запису

6-9   Коди застосування

Коди застосування мають визначаються специфічним впровадженням стандарту ISO 2709. Їх використання в УКРМАРКу визначено наступним чином:

6  Тип запису

    Необхідний, оскільки у внутрішніх форматах конкретних агентств можливе виконання різних функцій одними й тими ж полями, підполями тощо залежно від типу запису. Інколи деякі типи записів є еквівалентними «Загальному визначенню матеріалу».

Тип запису

Перевага віддається коду виду каталогізованого матеріалу над кодом вторинної фізичної форми. Приміром, перелік не має коду для мікроформ. Мікроформи, які містять друкований текст, кодуватимуться як мовні матеріали (друковані).

Тим не менш, ISBD (ER), сторінка 2, дають два варіанта для каталогізації електронних ресурсів, які поділяють характеристики інших форм: перший передбачає каталогізацію документа як електронного ресурсу і окреме додавання додаткових характеристик, другий — каталогізацію документа згідно з іншими відповідними правилами ISBD і окреме додавання характеристик електронних ресурсів. У випадку оцифрованої географічної карти перший варіант каталогізаційного запису міститиме «l» у символьній позиції 6, і документ описуватиметься як електронний ресурс з додаванням полів кодованих даних та приміток, у яких знаходитимуться картографічні відомості. Другий варіант каталогізаційного запису міститиме «e» у символьній позиції 6, і документ описуватиметься як карта з додаванням полів кодованих даних та приміток, у яких знаходитимуться відомості щодо документу як електронного ресурсу. Останні рекомендації пов’язуються з рекомендованим методом обробки мікроформ.

7  Бібліографічний рівень

Визначається чотири можливих рівня:

Бібліографічний рівень

Бібліографічний рівень запису повзується з головною частиною запису первинною бібліографічною одиницею, назву якої занесено до поля 200.

Деякі з наведених каталогізаційних кодів не проводять чіткого розрізнення між документами, які складаються з декількох частин (багатотомними монографіями) та монографічними серійними виданнями. В цих випадках агенцією застосовуватиметься той з кодів, який є найприйнятнішим у більшості випадків. Якщо таке розрізнення було проведено, проте не може бути визначено у поодиноких випадках, документ каталогізується як серіальне видання.

8  Код ієрархічного рівня

Код визначає ієрархічний зв’язок запису з іншими записами, а також його відносне положення в ієрархії. Його призначено для систем, які створюють окремі записи в ієрархічних структурах, оскільки їм бракує інформації для представлення цих записів поза межами ієрархії. Інші записи в ієрархії завжди представлено в тому ж самому файлі. Використовуються наступні коди:

Код ієрархічного рівня

Агенції, які не використовують ієрархічні зв’язки, повинні при підготуванні записів уводити знак пробілу ‘#’. Агенції, які створюють зв’язки між ієрархічно підпорядкованими записам, мають уводити той з кодів ‘0’, ‘1’, ‘2’, який є найприйнятнішим. Код ‘0’ відповідає випадку, в якому, хоч система і створює ієрархічні зв’язки, конкретний запис не пов’язується з жодним із наявних у файлі. Коди ‘1’ і ‘2’ застосовуються тільки тоді, коли реально існують записи інших рівнів.
Якщо 5 та символьна позиція містить ‘o’, тоді у 8-му позицію повинно бути занесено ‘2’.

9  Не визначено

Завжди містить пробіл ‘#’.

10  Довжина індикатора

Одна десяткова цифра, яка завдає довжину індикатора. В УКРМАРК’у вона є сталою величиною і завжди дорівнює ‘2’.

11  Довжина ідентифікатора підполя

Одна десяткова цифра, яка завдає довжину ідентифікатора підполя, приміром ‘$a’. В УКРМАРК’у вона є сталою величиною і завжди дорівнює ‘2’.

12-16  Базова адреса даних

П’ять десяткових цифр, вирівняних вправо початковими нулями, які вказують на початкову символьну позицію першого поля даних відносно початку запису. Оскільки перший символ запису позначається ‘0’, число, введене як базова адреса даних, дорівнюватиме загальній кількості символів у маркері та довіднику, включаючи роздільник поля наприкінці довідника. У довіднику початкова позиція символів для кожного поля завдається не від початку запису, а відносно першого символу першого поля даних, тобто поля 001. Таким чином, базова адреса є основою, за допомогою якої розраховується позиція кожного поля. Зазвичай, це число обчислюється автоматично по закінченні повної генерації УКРМАРК-запису.

17 19  Додаткове визначення запису

Три позиції символів, які містять коди для надання додаткових відомостей, необхідних при опрацюванні запису:

17  Рівень кодування

Односимвольний код, яким позначається ступінь повноти машиночитаного запису та відомості про перегляд документу в процесі створення запису.

Рівень кодування

18  Форма каталогізаційного опису

Односимвольний код застосованої в документі форми каталогізаційного опису. Вказує, чи відповідають описові поля 200 225 вимогам ISBD.

Код може мати наступні значення:


Значення коду

Агенція, яка каталогізує книги відповідно до ISBD (M), а серіальні видання — тільки частково дотримуючись вимог ISBD (S), можуть уводити коди ‘#’ (пробіл) в усі записи на книжкові видання та ‘i’ в усі записи на серіальні видання, навіть якщо більшість записів на останні повністю відповідала б ISBD (S).

19  Не визначено

Містить пробіл ‘#’.

20-23  Карта ДОВІДНИКА

Надається додаткова інформація про довжину та структуру статей ДОВІДНИКА для кожного поля УКРМАРК по чотирьох позиціях****:

20  Довжина поля

Одна десяткова цифра, яка вказує кількість символів у довжині поля. В УКРМАРК’у вона є сталою величиною, яка завжди дорівнює ‘4’. Тобто, максимальне значення довжини поля становить 9,999 символів.

21  Довжина початкової позиції символів

Одна десяткова цифра, яка вказує кількість символів у довжині початкової позиції символів. В УКРМАРК’у вона є сталою величиною, яка завжди дорівнює ‘5’. Дозволяється максимальне значення довжини запису приблизно 100,000 символів.

22  Довжина частини, що визначається при застосуванні

Одна десяткова цифра, яка вказує кількість символів у частині, що визначається при застосуванні кожної статті ДОВІДНИКА. Оскільки стаття ДОВІДНИКА УКРМАРК’у не містить такої складової частини, значення її довжини в УКРМАРК’у завжди дорівнює ‘0’.

23  Не визначено

Містить пробіл ‘#’.

6.  Взаємопов’язані поля

Елементи даних, які входять до МАРКЕРА ЗАПИСУ, більш ніде у форматі УКРМАРК на фігурують. Деякі значення кодів використання (приміром, ‘тип запису’ та ‘бібліографічний рівень’) можуть частково співпадати з іншими кодованими даними, реально коди у МАРКЕРІ ЗАПИСУ (покажчику) відносяться до характеристик запису, проте не до описуваної ним бібліо¬графічної одиниці.

7.  Приклад

01225ncm0#2200265#i#450#

У цьому прикладі наводиться маркер нового запису, створеного вручну безпосередньо з нотного видання.

Позиція
символу

Значення

Примітка

0

0

Кількість символів у запису дорівнює 1225. Нуль на

1

1

початку застосовано для вирівнювання

2

2

 

3

2

 

4

5

 

5

n

Новий запис

6

c

Музична партитура (друкована)

7

m

Монографічна

8

0

Ієрархічний зв’язок відсутній

9

#

Не визначено

10

2

Довжина індикатора в УКРМАРК завжди дорівнює ‘2’

11

2

Довжина ідентифікатора підполя в УКРМАРК завжди дорівнює ‘2’

12

0

Кількість символів у маркері і довіднику 265, тому

13

0

базова адреса даних, які розташовано безпосередньо

14

2

після довідника, дорівнює ‘265’

15

6

 

16

5

 

17

#

Повний рівень (запис переглядався при підготуванні до включення в машиночитану базу)

18

i

Запис частково у форматі ISBD

19

#

Не визначено

20

4

Довжина поля кожної статті довідника завжди дорівнює ‘4’

21

5

Початкова позиція символів кожної статті довідника завжди дорівнює ‘5’

22

0

Довжина частини, що визначається при застосуванні УКРМАРК, завжди дорівнює ‘0’

23

#

Не визначено


*Пробіл

**Код використовується за умов застосування ієрархічних зв’язків між записами.

***Код використовується за умов застосування ієрархічних зв’язків між записами.

0-- Блок ідентифікації

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
005 ІДЕНТИФІКАТОР ВЕРСІЇ
010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN)
011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN)
012 ІДЕНТИФІКАТОР ФІНГЕРПРИНТУ
013 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР НОТНОГО ВИДАННЯ (ISMN)
014 ІДЕНТИФІКАТОР СТАТТІ
015 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ (ISRN)
016 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КОД ЗВУКО-/ВІДЕО-/АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ЗАПИСУ (ISRC)
020 НОМЕР ДОКУМЕНТА В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОГРАФІЇ
021 НОМЕР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
022 НОМЕР ПУБЛІКАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
035 ІНШІ СИСТЕМНІ НОМЕРИ
040 CODEN (ДЛЯ СЕРІАЛЬНИХ ВИДАНЬ)
071 ВИДАВНИЧІ НОМЕРИ (ДЛЯ МУЗИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ)

001 Ідентифікатор запису

001    ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ

Поле містить набір символів, однозначно ідентифікуючий запис, а саме контрольний номер запису, привласнений агентством, що його підготувало.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:  Якщо ідентифікатором запису виступає будь-який міжнародний стандартний номер або номер національного рівня з можливим доповненням іншими даними, то необхідно дубльовано заносити стандартні номери у відповідні поля (наприклад, 010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР КНИГИ (ISBN), 011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРИАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN) та ін.).


 • ІНДИКАТОРИ

Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.


 • ПІДПОЛЯ

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів.


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Ніяких обмежень щодо форми ідентифікатора запису не встановлюється.
Рекомендовано у якості ідентифікатора запису використання алкоду, структура якого складатиме 4 позиції:


Найменування
елемента даних

Обов`яз­ковість заповнення позицій

Позиції
симиво­лів

Примітки

Сигла чи умов­ний номер аген­ції, що підготу­вала запис

Обов’язкове за наявності офіційної сигли

1-7

Цифровий номер з вирів­нюванням вправо почат­ковими пробілами.

За відсутності сигли за­повнюється пробілами.

Умовний номер присво­юється агенцією, відпо­відальною за створення корпоративного елек­тронного каталогу.

Рік створення запису

Обов’язкове

8-11

Чотирьохзначне число

Номер запису

Обов’язкове

12-20

Номер запису в конкрет­ному інформаційному масиві в довільній формі з вирівнюванням вправо початковими пробілами.

Позначення масиву

Обов’язкове за наяв­ності в агенції, що підготувала запис, декількох  масивів

21…

Формулювання в довіль­ній формі

Ідентифікатором запису може виступати, наприклад, будь-який міжнародний стандартний номер, якщо це забезпечить унікальність номера запису певного інформаційного масиву.

005 Ідентифікатор версії

Поле містить дату і час останньої обробки запису.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

100    ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ позиції символів 0-7
Дата первісного складання запису. Дата в полі 100 не змінюється, навіть якщо запис  коректувався  чи змінювалася.

801    ДЖЕРЕЛО ЗАПИСУ підполе $c Дата складання
Підполе включає рік, місяць і число модифікації, транскрипції і / чи складання запису.

Маркер запису (п.с. 5): статус запису.


 • ІНДИКАТОРИ

Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.


 • ПІДПОЛЯ

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів.


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Дані вводяться у форматі стандарту ISO 8601 1988 для дат: YYYYMMDD, де YYYY представляє рік, ММ — місяць, DD — число місяця. Час вводиться у формі HHMMSS.T, де HH означає годину, виходячи з 24-годинного відліку, MM — хвилини, СС — секунди і Т — десяті частки секунди. Для всіх чисел, якщо необхідно, додають початкові нулі.

010 Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN)

Поле містить Міжнародний стандартний книжковий номер й уточнення, що визначають розходження між номерами ISBN, якщо в запису міститься більш одного номера. Поле відповідає Області стандартних номерів і умов придбання (ISBD) і Області Міжнародного стандартного книжкового номера, ціни і тиражу (ДСТ 7.1-84).

Поле може містити дані про умови придбання видання і (чи) ціну, тираж, навіть якщо воно не містить ISBN.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА УМОВ НАЯВНОСТІ ISBN

ПОВТОРЮЄТЬСЯ при наявності документа в різних оправах або фізичних форматах, загальної частини та специфікації; участі різних видавництв у випуску документа; приведенні ISBN оригіналу та перекладу тощо.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:


ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a Номер (ISBN). Містить правильно складений ISBN, включаючи дефіси, без абревіатури 'ISBN'.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ISBN
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Уточнення. Вказує особливості ISBN у підполі $a: найменування  видавництва чи ім'я видавця, наявність оправи, указівка на взаємозв'язок ISBN з комплектом чи окремим томом.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Умови придбання і/або ціна. Містить дані про ціну документа і/або будь-які відомості щодо умов його придбання.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Тираж. Містить дані про тираж каталогізуємого документа.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий ISBN. Помилково наданий (наприклад, для періодичних видань) ISBN, анульований згодом, ISBN з невірною контрольною сумою, чи невірно надрукований.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Структура ISBN

ISBN є унікальний номер, що привласнюється опублікованій одиниці відповідно до положень ISO 2108. ISBN складається з 4-х різних частин, кожна з який відокремлюється дефісом.

Усі цифри ISBN- арабські, за винятком контрольної цифри (остання частина, відділена дефісом), що може бути або арабською, або римською цифрою Х (при вводі обов'язково використовувати велику латинську літеру 'Х').

Перевірка контрольної цифри:

Для перевірки правильності ISBN необхідно взяти кожну цифру і помножити на число, значення якого залежить від позиції даної цифри, скласти отримані результати і розділити на 11. Якщо залишок від розподілу не дорівнює нулю, то одна чи більш цифр невірні. Проілюструвати механізм перевірки можна в такий спосіб:

ISBN

0

1

1

8

8

4

0

9

4

X (римська)

“Ваговий коефіціент”

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Результат

0

9

8

56

48

20

0

27

8

10- разом 186

186 не ділиться на 11 без залишку, тому ISBN є помилковим.

011 Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)

Поле містить Міжнародний стандартний номер серіального видання, привласнений документу ISSN-центром,  анульований чи помилково привласнений ISSN, а також дані про умови придбанняі і (чи) ціну видання. Поле відповідає Області стандартних номерів і умов придбання (ISBD(S), а також Області Міжнародного стандартного номера сериального видання, ціни і тиражу (ДСТ 7.1-84.).

Поле може містити дані про умови придбання видання і (чи) ціну, тираж, навіть якщо воно не містить ISSN.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА УМОВ НАЯВНОСТІ ISSN

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

225 СЕРІЯ
ISSN для серії, у яку входить каталогізуємий документ, може заноситись в підполе $x поля 225.

530 КЛЮЧОВА НАЗВА (СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ)
Ключова назва як частина Області Міжнародного стандартного номера серіального видання (ISSN), ціни і тиражу, або альтернатива стандартного номера заноситься у поле 530.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Номер (ISSN). Містить правильно складений ISSN, включаючи дефіс між четвертою і п'ятою цифрами, без абревіатури 'ISSN'.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ISSN
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Уточнення.
Не використовується
$d Умови придбання і/або ціна. Містить дані про ціну документа і/або будь-які відомості щодо умов його придбання.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Тираж. Містить дані про тираж каталогізуємого документа.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Анульований ISSN. Містить будь-які ISSN, що є формально правильними, але анульованими центром ISSN.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий ISSN. Включає будь-які неправильні ISSN, найчастіше внаслідок помилок, що відрізняються від тих, що містяться в підполі $y.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Структура ISSN:

ISSN є унікальний номер, що привласнюється опублікованій одиниці відповідно до положень ISO 3297. ISSN складається з 2-х різних частин, кожна з якої включає 4 цифри та відокремлюються дефісом.

Усі цифри ISBN- арабські, за винятком контрольної цифри,  що може бути або арабською, або римською цифрою Х (при вводі обов'язково використовувати велику латинську літеру 'Х').

Перевірка контрольної цифри:

Контрольна цифра завжди розташовується в крайній правій позиції й обчислюється по модулі 11 на підставі вагових коефіцієнтів від 8 до 2. Формула обчислення контрольної цифри та ж, що і для ISBN.

Поле 011 може бути присутнім тільки в записах на видання сериального рівня (код "s" у позиції маркера 7). У полі 011 вводиться ISSN серії, назва якої приведено в полі 200.

Для відображення в бібліографічному записі (каталожна картка) ISSN серії чи підсерії в області серії використовується підполе $x поля 225.

012 Ідентифікатор фінгерпринту

Поле містить ідентифікатор фінгерпринту для монографічних стародруків, а також код організації, де знаходиться цей стародрук. Використовується для розрізнення фінгерпринтів коли у записі їх міститься декілька.

Фінгерпиринт  — це засіб ідентифікування монографічних стародруків. Він являє собою групу знаків, узятих з тексту певних сторінок окремого примірника для визначення його унікальності. Є альтернативою до ISBN для стародруків.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ. РЕКОМЕНДОВАНЕ ДО ВИКОРИСТАННЯ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

301 ПРИМІТКИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ НОМЕРІВ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Фінгерпринт. Обчислюваний ідентифікатор фінгерпринту. Фінгерпринт надається агентством, яка створює запис.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301$a

$2 Код системи утворення фінгерпринту. Визначення кодованої форми системи, згідно з якою було утворено ідентифікатор фінгерпринту.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301$a

$5 Організація, якої стосується поле ідентифікатора фінгерпринту. Кодована форма назви організації, до якої додається поле ідентифікатора фінгерпринту. Доки не існує міжнародно визнаних кодів організацій, рекомендовано застосовувати USMARC Code List for Organizations, який містить більшість бібліотечних агенцій (у тому числі й неамериканських)* . Якщо організація має понад один примірник, у підполі після двокрапки необхідно зазначати шифр зберігання (shelfmarc).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301$a


 • ПРИМІТКИ

Оскільки на сьогодні не існує єдиної міжнародно прийнятої формули утворення фінгерпринту, на практиці застосовуються різні системи. Рекомендовано до використання метод конструювання фінгерпринту, базований на Fingerprints = Empreintes = Impronte (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (Paris), National Library of Scotland, 1984).


*Якщо організація не входить до переліку, може бути використано її національний код або повну назву.

013 Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)

Поле містить ISMN і характеристики, які встановлюють розходження між ISMN, якщо у записі їх міститься декілька. Це поле пов’язується зі стандартним номером нотних видань ISBN (або альтернативним) і умовами придбання та/або ціною навіть якщо нотний документ не містить ISMN.

ISMN використовується для ідентифікації нотних документів, незалежно від того, чи вони доступні у продажі, прокаті, безкоштовному розповсюдженні, чи видані винятково з метою отримання копірайту тощо згідно з ISO 10957.

Кожна окремо доступна складова частина публікації має отримувати власний ISMN.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДЛЯ НОТНИХ ВИДАНЬ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного правильного ISMN. Може також повторюватися для кожного неправильного ISMN, окрім випадків коли неправильний ISMN однозначно пов’язується з уведеним до запису відомим правильним еквівалентом. В останньому разі обидва ISMN заносяться до одного поля 013.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ. Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISMN як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISMN потрібно додатково заносити до поля 013.

010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN). Деколи важко з’ясувати, чи є документ нотним виданням, чи книгою, чи нотним виданням і книгою одночасно. У цих випадках документові одночасно можуть бути привласнені ISMN й ISBN.

011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN). Для монографічних серій нотних видань ISSN привласнюється назві серії, а ISMN — кожній індивідуальній одиниці серії.

016


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Код ISMN. Правильний код ISMN, включаючи дефіси. ISMN надається спеціальним агентством у кожній країні.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$b Характеристики. Додаткові характеристики ISMN, зазначеного у 013$a. Як звичайно, це видавець, відомості про обкладинку або ознака пов’язаності ISMN з набором томів чи окремим томом.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$d Умови придбання та/або ціна. Ціна документу та примітки щодо умов його придбання. Якщо в запису одночасно присутні поля 010 (ISBN) і 013 (ISMN), це підполе не заповнюється.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 010$d, 011$d.

$z Помилковий ISMN. ISMN, який визначається як помилково привласнений документу, чи помилково надрукований, чи недійсний. Приміром, ISMN, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі скасовується, або ISMN, який було помилково надруковано.
Якщо встановлено, що ISMN неправильний, то він заноситься до підполя $z, а $a не заповнюється.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ПРИМІТКИ
Структура ISMN:

Поле містить код, форматований відповідно до умов ISO 10957.
ISMN поділяється на чотири елемента, які відокремлюються дефісами або пробілами. Два з них мають змінну довжину.

 1. Опізнавальний елемент: літера М відрізняє ISMN від ISBN.
 2. Ідентифікатор видавця: вказує видавця нотного документа. Надається кожному видавцеві національним або регіональним агентством ISMN.
 3. Ідентифікатор нотного документа: Ідентифікує нотний документ в цілому та його окремі складові частини. Нотний документ (у термінах Стандарту) це одна окрема складова частина нотного видання.
 4. Контрольний символ: Одинична цифра наприкінці ISMN, розраховувана за модулем 10 зліва направо, починаючи з літери M, з коефіцієнтами 1 та 3 у послідовності, що чергується. Літера M враховується як 3. Це значить, що кожна з перших дев’яти цифр ISMN, виключаючи саму контрольну цифру, множаться на 1 і 3, які послідовно чергуються, зліва направо, і сума отриманих величин плюс контрольна цифра повинна без залишку ділитися на 10.

Наприклад:

 

Опізна­вальний елемент

Ідентифікатор
видаця

Ідентифікатор документа

 

 

ISMN

M

3

4

5

2

4

6

8

0

 

Коефіцієнти

3

1

3

1

3

1

3

1

3

 

Результат
множення

9

3

12

5

6

4

18

8

0

 

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Контрольна цифра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65+5=70

Оскільки 70 без залишку ділиться на 10, M-345-24680-5 вважається коректним міжнародним стандартним номером нотного видання.

Формат даних:

ISMN складається з латинської літери M та дев’яти цифр після неї. Перед «M» розташовуються літери ISMN. У країнах, які не використовують латинську абетку, абревіатура ISMN може додатково наводитися місцевою графікою.

Літери «ISMN», які звичайно друкуються разом з ISMN на нотному виданні, не заносяться до поля 013.

Кожен з неправильних ISMN, який знаходиться на документі, повинен бути занесеним до підполя 013$z Помилковий ISMN забезпечує доступ до документу за запитами, які містять помилковий ISMN, що зустрічається на документі.

Дефіси вводяться для відокремлення чотирьох частин ISMN у підполях 013$a та 013$z. Усі інші пунктуаційні знаки є неприпустимими. Коли ISMN відображається в каталожну точку доступу, включення дефісів та пробілів є обов’язковим. Багато національних агентств не зберігають дефіси чи пробіли у машиночитаних записах, оскільки, коли ідентифікатор видавця є відомим, вони можуть генеруватися за допомогою алгоритму. Застосування дефісів у полі 013 рекомендується з метою впевненості в забезпеченні правильності відображення виводу на екран.

Строго кажучи, кожне нотне видання має один ISMN. Тим не менш, залежно від практики каталогізаційних агентств, існують обставини виникнення необхідності в кількох ISMN для одного запису. Приклади ситуацій появи в записі багатократного ISMN:

a) видавець друкує нотний документ у більш як одній обкладинці або на різних фізичних носіях (кожна одиниця з власним ISMN). У цьому випадку агентство створює єдиний каталогізаціний запис, який охоплює більше одного «видання»;
b) єдиний каталогізаційний запис створено для багатотомного нотного виданя і видавець привласнює ISMN індивідуально кожному тому та всьому виданню в цілому;
c) коли єдиний нотний документ друкується чи друкується та розповсюджується у вигляді кількох одиниць, кожній з яких привласнюється окремий ISMN.

Коли в записі наявні декілька ISMN, з метою їх розрізнення згідно з практикою каталогізаційного агентства до одного чи декількох з них додаються характеристики.

Сфера доступності та ціна часто зв’язуються з кожним ISMN. Такм чином, ця інформація розташовується в тому ж полі. Необхідна пунктуація вводиться разом з даними.

014 Ідентифікатор статті

Поле містить унікальний код, присвоєний журнальній статті.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: не визначено


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Ідентифікатор статті
ОБОВ'ЯЗКОВО ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий ідентифікатор статті
ФАКУЛЬТАТИВНЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Ідентифікатор системи, відповідно до якої був сконструйований ідентифікатор у подполе $a чи $z. Використовуються наступні коди:

biblid

Бібліографічна ідентифікація статей із сериальных видань і книг (ISO 9115).

sici

Ідентифікатор сериальных видань і статей (ANSI/NISO Z39.56)

ОБОВ'ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКА: ISO 9115 був відмінний, тому використання коду bibilid не рекомендується.

015 Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ISRN)

Поле містить ISRN, привласнений Національним центром ISRN. Він пов’язується з ISBD Стандартним номером (або альтернативним) і галуззю доступності


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN). Цифровий код, який привласнюється книгам, використовуваний аналогічно ISRN.

011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN). Цифровий код, який привласнюється серіальним виданням, використовуваний аналогічно ISRN.

014 ІДЕНТИФІКАТОР СТАТТІ. Код, привласнений журнальним статтям.

040 CODEN. Додаткова система ідентифікації серіальних видань.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Код ISRN. Правильно привласнений код ISRN, включаючи дефіси. ISRN надається спеціальним агентством у кожній країні.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$b Характеристики. Ознаки меж ISRN, зазначеного у 015$a. Як звичайно, це видавець, ознака наявності обкладинки або ознака пов’язаності ISRN з набором томів чи окремим томом.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$d Умови придбання та/або ціна. Ціна документу та примітки щодо умов його придбання.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$z Скасований/недійсний/помилковий ISRN. ISRN, який визначається як помилково привласнений документу чи, в іншому випадку, недійсний. ISRN, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі анулюється. ISRN, який було помилково надруковано.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ПРИМІТКИ

Поле містить код, форматований відповідно до ISO 10444. Його максимальна довжина дорівнює 36 символам.

016 Міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC)

Поле містить міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC) і характеристики, які розрізняють різні ISRC, якщо каталогізований документ містить декілька ISRC.

ISRC використовується для ідентифіікації аудіо- та відеозаписів та аудіо-візуальних матеріалів зідно з вимогами ISO 3901.

Кожна окремо доступна складова частина каталогізованого документа повинна отримувати власний ISRC.

Код ISRC пов’язується з Стандартним книжковим номером ISBN (або альтернативним) і сферою доступності. Поле може містити відомості щодо сфери доступності та/або ціни, навіть якщо каталогізований звуко-/відео-/аудіовізуальний запис на містить ISRC.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо каталогізованому звукозапису привласнено декілька правильних ISRC.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ. Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISRC як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISRC потрібно додатково заносити до поля 016.

010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN). Деколи важко з’ясувати, чи є документ музичним виданням, чи книгою, чи музичним виданням і книгою одночасно. У цих випадках документові одночасно можуть бути привласнені ISRC й ISBN.

011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN). Для серій звуко-/відео-/аудіовізуальних записів ISSN привласнюється назві серії, а ISMN — кожній індивідуальній одиниці серії.

013 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР НОТНОГО ВИДАННЯ (ISMN). ISMN використовується для друкованих музичних видань.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a Код ISRC. Правильно привласнений код ISRC, включаючи дефіси. ISRC надається спеціальним агентством у кожній країні.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$b Характеристики. Ознаки меж ISRC, зазначеного у 015$a. Як звичайно, це видавець, ознака наявності обкладинки або ознака пов’язаності ISRC з набором томів чи окремим томом.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$d Сфера доступності та/або ціна. Ціна документу, примітки щодо умов його придбання тощо. Коли запис також містить поле 010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР та вміст підполя 016$d повністю збігається з вмістом 010$d, останнє при створенні запису може бути опущене.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 010$d

$z Помилковий ISRC. ISRC, який визначається як помилково привласнений документу чи, в іншому випадку, скасований. ISRC, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі анулюється. ISRN, який було помилково надруковано.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ПРИМІТКИ
Структура ISRC:

ISRC складається з дванадцяти цифр, яким передують літери ISRC. У країнах, які не використовують латинську абетку, абревіатура ISRC може додатково наводитися місцевою графікою.

ISRC поділяється на п’ять елементів, два з них мають змінну довжину, кожний з яких відокремлюється дефісом.

 1. Код країни: двохлітерний код країни, привласнений відповідно до ДСТУ ISO 3166 1 2000 (ISO 3166 1).
 2. Код першого власника: абетково-цифровий трьохсимвольний код, привласнений відповідними агентствами.
 3. Рік коду аудіо-/відео-/аудіовізуального запису: останні дві цифри року.
 4. Код аудіо-/відео-/аудіовізуального запису: складається з трьох або чотирьох цифр, присвоєних першим власником. Якщо записаних одиниць менш ніж десять, код повинен бути в діапазоні 0000—2999, якщо — більше дев’яти, то в діапазоні 300—999.
 5. Код записаної одниці: Складається з числа з інтервалу 0—9, якщо довжина коду аудіо-/відео-/аудіовізуального запису дорівнює чотирьом цифрам, або з інтервалу 00—99, якщо — трьом.
Формат даних:

Літери ISRC, які звичайно друкуються разом з ISRC на нотному виданні, не заносяться до поля 016.

Кожен з неправильних ISRC, який знаходиться на документі, повинен бути занесеним до підполя 016$z. Помилковий ISRC, яке забезпечує доступ до документу за запитами, які містять помилковий ISRC, що зустрічається на документі.

Дефіси вводяться для відокремлення чотирьох частин ISRC у підполях 016$a та 016$z. Усі інші пунктуаційні знаки є неприпустимими. Коли ISRC відображається в каталожну точку доступу, включення дефісів та пробілів є обов’язковим. Багато національних агентств не зберігають дефіси чи пробіли у машиночитаних записах, оскільки, коли ідентифікатор видавця є відомим, вони можуть генеруватися за допомогою алгоритму. Коли створювані каталогізаційні записи беруть участь у міжнародному обміні, їх отримувачеві на завжди відомі довжини ідентифікаторів видавця. Тому застосування дефісів у полі 016 рекомендується з метою впевненості в забезпеченні правильності відображення виводу на дисплей.

Коли в записі наявні декілька ISRC, з метою їх розрізнення згідно з практикою каталогізаційног о агентства до одного чи декількох з них додаються характеристики.

Сфера доступності та ціна часто зв’язуються з кожним ISRC. Такм чином, ця інформація розташовується в тому ж полі. Необхідна пунктуація вводиться разом з даними.

Поле 016 повторюється для кожного дійсного ISRC. Воно може повторюватися для кожного неправильного ISRC, окрім випадків коли неправильний ISRC ясно пов’язується з уведеним до запису відомим правильним еквівалентом. В останньому разі обидва ISRC заносяться до одного поля 016.

Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISRC як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISRC потрібно додатково заносити до поля 016.

020 Номер документа в національній бібліографії

Поле містить номер документа в національній бібліографії і код країни місцезнаходження агентства.

Для документів, що ввійшли в національні бібліографії, поле може містити код країни і номер видання у відповідному літописі (у книжковому літописі, літописі серіальних видань, нотному літописі тощо).


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: не визначено


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Код країни. Двохсимвольный код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 020 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Номер. Містить номер документа в національній бібліографії.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 020 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий номер. Містить номер документа в національній бібліографії, помилково привласнений документу.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Основна назва видання Української/ іншої національної книжкової палати. Містить основну назву відповідного Літопису, у якому приводиться бібліографічні дані щодо каталогізуємого документа. Можливо при наявності відповідної методики замінити зміст підполя на числовий суфікс додатково до коду країни, як це регламентується UNIMARC Manual.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Коли відомо тільки помилковий номер, поле може містити підполе $z без наявності підполя $b.

021 НОМЕР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Поле містить номер, присвоєний документу національним бібліографічним агентством, і код країни місцезнаходження агентства, номер, присвоєний документу службою депонування чи службою охорони авторських прав країни.

Для обов'язкових екземплярів документів, можливо відображення реєстраційного номеру, під яким документ зберігається в національній книжковій палаті.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ НОМЕРА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ П/ПП:


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a Код країни. Двохсимвольный код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 021 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Номер. Містить номер, привласнений документу національним бібліографічним агентством.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 021 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий номер державної реєстрації. Містить номер державної реєстрації, помилково привласнений документу.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Джерелом інформації про номер державної реєстрації може бути Книжковий літопис, Лист державної реєстрації (ЛДР) чи картка національної книжкової палати.
Коли відомо тільки помилковий номер, поле може містити підполе $z без наявності підполя $b.  

022 НОМЕР ПУБЛІКАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Поле містить номер, привласнений органом державної влади власній публікації, чи публікації, виданої від його імені.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ П/ПП: 100 ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ, код урядової публікації
(позиція символу 20)


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a Код країни. Двохсимвольный код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 022 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Номер. Номер, присвоєний органом влади.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 022 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Помилковий номер. Номер, помилково присвоєний документу.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

У поле приводяться номери указів, постанов, роз'яснень тощо, виданих органами державної влади будь-якого рівня.
Коли відомо тільки помилковий номер, поле може містити підполе $z без наявності підполя $b.

035 Інші системні номери

Поле містить ідентифікатор запису, отриманого з іншої системи.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ П/ПП:

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
Набір символів, однозначно ідентифікуючий запис, а саме контрольний номер запису, привласнений агентством, що його підготувало.

801 ДЖЕРЕЛО ЗАПИСУ
Ідентифікатор і найменування організації, що створила чи модифікувала запис, отриманий з іншої системи.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Ідентифікатор запису. Ідентифікатор запису, отриманого з іншої системи. Перед ним у круглих дужках приводиться код організації, що присвоїла цей ідентифікатор у своїй системі.
До створення міжнародної системи прийнятих кодів рекомендується використовувати коди з USMARC Code List for Organizations. Можливо також використання повного найменування чи національного коду організації.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 035 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСУ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Скасований чи помилковий ідентифікатор запису
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

040 CODEN (для серіальних видань)

Поле містить унікальний шестисимвольний код, привласнений назві серіального видання Міжнародною службою CODEN.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN). Цифровий код, застосовуваний для унікальної ідентифікації серіальних видань.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a CODEN. Шестисимвольний код, останній символ якого є або літерою, або цифрою.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$z Помилковий CODEN. CODEN, який визначається як помилково привласнений документу чи, в іншому випадку, недійсний. CODEN, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі анулюється. CODEN, який було помилково надруковано.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ПРИМІТКИ

CODEN — це унікальний шестисимвольний код для назв серіальних видань, привласнюваний Міжнародною службою CODEN науковим і технічним серіальним виданням.

Перші п’ять символів CODEN є літерами та базуються на назві серіального видання. Останній (шостий) є літерно-цифровоим контрольним числом.

071 Видавничі номери (для музичних матеріалів)

Поле містить видавничі номери, застосовувані для музичних звукозаписів і нотних видань.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301 ПРИМІТКИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ НОМЕРІВ.
Позаформатні номери записуються винятково до цього поля.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Тип видавничого номера.
Індикатор специфікує тип видавничого номера, який міститься в полі. Може використовуватися для генерації примітки (поле 301), коли примітка повністю виводиться з цього поля.

0: Номер випуску (для звукозаписів)
Номер випуску чи номер на етикетці, використовуваний для ідентифікації документу або серіального видання, призначений видавцем певному аудіозапису, стороні аудіозапису, виконанню аудіозапису або групі аудіозаписів. Номер випуску зазвичай розташовується на етикетці чи часто на упаковці цих аудіозаписів. Для набору звукозаписів номер випуску знаходиться на кожному носії, а також повинен бути номер для всього набору на упаковці.

1: Номер матриці (для звукозаписів)
Номер матриці використовується для ідентифікації першого оригіналу, з якого було створено звукозапис. Може застосовуватися для ідентифікації звукозапису за відсутності номера випуску чи номера на етикетці.

2: Номер дошки
Номер дошки — це серійний номер, привласнюваний видавцем нотному виданню. Зазвичай друкується внизу кожної сторінки нотного тексту і, крім того, деколи з’являється на титульному аркуші.

3: Інші видавничі номери
Інші видавничі номери — це номери, аналогічні номеру дошки, проте вони не зустрічаються на кожній сторінці нотного документа. Вони можуть розташовуватися на титульному аркуші, обкладинці та/або першій сторінці нотного тексту.

Індикатор 2:    Індикатор примітки.
Індикатор відображає, чи буде агентство використовувати дані для автоматичної генерації примітки. Якщо автоматична генерація примітки не вимагається (можливо, у разі, якщо агентство також внесло дані до полів 300 та 301), індикатору 2 привласнюється значення «0».

Якщо номер, який записано в полі 071, може бути використаним у такій самій формі, другому індикатору привласнюється значення «1» і примітку буде згенеровано. В протилежному випадку індикатор 2 дорівнює «0» і додається примітка в полі 301.

0: Генерація примітки не вимагається

1: Генерація примітки вимагається


 • ПІДПОЛЯ

$a Видавничий номер. Номер, призначений агенстством.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301$a

$z Джерело. Агентство, яке призначило номер.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

1-- Блок кодованої інформації

Визначення та призначення полів

Блок містить елементи кодованих даних фіксованої довжини.

Примітки щодо вмісту полів
Дані в полях блоку 1-- визначаються на основі позиції символу, рахуючи перший символ, що іде за ідентифікатором підполя як нульовий. Якщо бібліографічне агентство не заносить до даного поля жодної кодованої інформації, воно може пропускатися, окрім обов’язкових полів. Якщо деякі дані заповнюють позиції поля не цілком, пропущені позиції елемента даних повинні містити символи заповнення.

У блоці визначаються наступні поля:

100 ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ

101 МОВА ДОКУМЕНТУ

102 КРАЇНА ПУБЛІКАЦІЇ/ВИРОБНИЦТВА

105 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ (МОНОГРАФІЧНІ)

106 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

110 КОДОВАНІ ДАНІ: СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ

115 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ВІЗУАЛЬНО-ПРОЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДЕОЗАПИСИ ТА КІНОФІЛЬМИ

116 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ДВОВИМІРНІ ЗОБРАЖУВАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ

117 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТРИВИМІРНІ  ШТУЧНІ ТА ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ

120 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ЗАГАЛЬНЕ

121 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

122 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ПЕРІОД ЧАСУ, ОХОПЛЮВАНИЙ ЗМІСТОМ ДОКУМЕНТА

123 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — МАСШТАБ ТА КООРДИНАТИ

124 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ

125 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: НЕМУЗИЧНІ ЗВУКОЗАПИСИ ТА НОТНІ ВИДАННЯ

126 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ЗВУКОЗАПИСИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

127 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТРИВАЛІСТЬ ЗВУКОЗАПИСІВ І МУЗИЧНОГО ВИКОНАННЯ (ДЛЯ НОТНИХ ВИДАНЬ)

128 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ЖАНР І ФОРМА МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ, ЗАСОБИ ВИКОНАННЯ

130 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАННЫХ: МІКРОФОРМИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

131 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ГЕОДЕЗИЧНІ ТА КООРДИНАТНІ СІТКИ ТА СИСТЕМА ВИМІРІВ

135 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАННЫХ: ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

140 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРОДРУКИ — ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

141 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРОДРУКИ — СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМІРНИКА

100 Дані загальної обробки

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо записів про документи на будь-яких носіях.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: наводяться далі при описі окремих кодів підполя $a


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Дані загальної обробки. Усі дані, що містяться в підполі $a, ідентифікуються позиціями символів, які нумеруються від 1 до 35. Усі позиції підполя обов’язково повинні бути наявними в підполі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: наводяться далі в тексті при описі окремих кодів
ПРИМІТКИ
Обов’язкове

Найменування
елемента даних

Обов’язковість заповнення позицій

Кількість
символів

Позиції
символів

Дата вводу до файлу

+

8

0-7

Тип дати публікації

+

1

8

Дата публікації 1

+

4

9-12

Дата публікації 2

+

4

13-16

Коди цільового призначення

3

17-19

Код урядової публікації

1

20

Код модифікації запису

1

21

Мова каталогізації

+

3

22-24

Код транслітерації

1

25

Набір символів

+

4

26-29

Додатковий набір символів

4

30-33

Графіка назви

2

34-35

$a/0-7 Дані загальної обробки. Дата вводу запису до файлу.

Вісім цифрових символів у стандартній формі (відповідно до ISO 8601 1988) для дати: YYYYMMDD, де YYYY відповідає року, MM — місяцю (якщо є необхідність, з початковим нулем), DD — дню (також з початковим нулем у разі необхідності).
ри коректурі помилок уводу та редагування дату не змінюють.
При обміні інформацією зберігається первісна дата створення запису.

$a/8    Дані загальної обробки. Тип дати публікації (дати публікації 1 і дати публікації 2)

Односимвольний код, який характеризує тип дати відповідно до одинадцяти категорій видавничого статусу каталогізованого документу. Цей код визначає типи дат, які наводяться у позиціях 9 12 (Дата публікації 1) та 13 16 (Дата публікації 2). Ці дати завжди вводяться як чотирьох символьне значення року.

Тип дати публікації a-d

Тип дати публікації e-i

Тип дати публікації j, o

$a/9 12    Дата публікації 1.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 210$d Область вихідних даних. Дата видання.
ПРИМІТКИ. На відміну від нормованих дат у позиціях 9 12 та 13 16 підполя $a поля 100, у 210$d дати наводяться у тому вигляді, який вони мають на каталогізованому документі.

$a/13 16 Дата публікації 2.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 210$d Область вихідних даних. Дата видання.
ПРИМІТКИ. На відміну від нормованих дат у позиціях 9 12 та 13 16 підполя $a поля 100, у 210$d дати наводяться у тому вигляді, який вони мають на каталогізованому документі.

$a/17 19 Коди цільового призначення.

Коди цільового призначення вказують, на яку вікову категорію розраховано каталогізований документ. Коди вводяться послідовно зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами.

Коди цільового призначення

$a/20 Код урядової публікації. Код публікації органу державної влади.

Односимвольний код, який визначає рівень органу державної влади, від імені якої видано чи якою фінансовано видання каталогізованого документу.
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 710, 711, 712.
ПРИМІТКИ. Визначається у випадку, коли в запис містить поле 710. Якщо організація, зазначена в полі 710, не є органом державної влади чи несе інтелектуальну співвідповідальність або вторинну інтелектуальну відповідальність (поля 711 і 712), застосовується код “y”.
Видання академічних установ не розглядаються як урядові публікації.

$a/20 Код урядової публікації. Код публікації органу державної влади a-u

$a/20 Код урядової публікації. Код публікації органу державної влади y, z

$a/21 Код модифікації запису.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо запис було модифіковано.
Односимвольний код, призначений для відображення того, чи достатньо виявилося наявного набору символів для опису даних таким чином, яким вони представлені в документі.

$a/21 Код модифікації запису

Запис вважається модіфікованим, якщо у ньому використано два чи більше стандартних наборів символів для безпосереднього або транслітерованого відтворення символів, які не входять до стандартного комп’ютерного набору. Наприклад, для подання математичних формул було застосовано транслітерацію, літери грецької абетки тощо.

Але запис не буде вважатися модифікованим, якщо текст титульного аркуша не може бути транслітерованим через наявність у ньому символів, які не входять до стандартних комп’ютерних наборів.

$a/22-24 Мова посилань, довідок, приміток тощо каталогізатора.

Трьохсимвольний код, який визначає мову посилань, довідок приміток тощо каталогізатора. Перелік кодів наводиться у додатку A.
УКРМАРК не має механізмів вказувати мову окремих полів усього запису.

$a/25 Код транслітерації.

УКРМАРК передбачає використання міжнародних стандартів транслітерації. Проте, їх застосування не завжди забезпечує адекватність передачі інформації. Тому код транслітерації відображає, чи були використані в каталогізованому записі ISO стандарти транслітерації.

$a/25 Код транслітерації

$a/26-29 Набори символів.

Два двохсимвольних кода, що визначають основні використані при обміні набори графічних символів (Додаток J). Позиції 26-27 визначають набір G0, позиції 28-29 — G1. Якщо набір G1 не було використано, позиції 28-29 заповнюються пробілами.
Нижченаведений набір кодів у разі необхідності може бути розширеним.

$a/26-29 Набори символів

$a/30-33 Додаткові набори символів.

Два двохсимвольних кода (див. перелік до $a 26-29), що визначають два додаткові графічні набори символів, застосовані при обміні записами. Позиції 30–31 відображають набір G2, позиції 32-33 — G3. Якщо додаткові набори символів не було використано, позиції 30–31 і 32–33 заповнюються пробілами.

$a/34-35 Графіка назви.

Двохсимвольний код, який характеризує абетку назви, використовуваної як основна назва, або зведена назва серіального видання. Стосується абетки, якою назва наводиться на джерелі опису, а не набору символів запису.

За відсутності міжнародних стандартів наборів кодів, рекомендовано наступні коди:

$a/34-35 Графіка назви

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:
ПРИМІТКИ. Обов’язкове, якщо графіка назви відрізняється від звичайної для мови, вказаної в підполі 101$g (або 101$a, коли 101$g відсутнє).


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1.
Монографія видана протягом одного календарного року, основний текст якої має кириличну графіку, основна назва  — латинську.
100##$a19950815d1995####ky0rusy0201####ba
Манс, Визе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. с нем.) В. А. Вишняков (ред. пер.).— К.: Торг.-изд. бюро BNV; М.: Бином, 1995.—192 с.: ил..

Приклад 2. Приклад буде перероблено!!!
Факсимільне видання Галицько-Волинських літописів: Острозького списку (Хлєбніковського) і списку Четвертинського (Погодінського)
100##$a20020911e19901621ky0ukry0104####ba
The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and četvertins’kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990.— lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix—lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

Приклад 3. Приклад буде перероблено!!!
Серія «Harvard Library of Early Ukrainian Literature». Має три підсерії «Texts», «English Translations», «Ukrainian Translations». Видавалася у 1989   1995 рр.
100##$a19980506b19891995ky0ukry0104####ba


* Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G2.
** Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G0.
*** Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G1.

101 Мова документу

Поле містить кодовану інформацію щодо мови документу, його частин, назви, а також мови оригіналу, якщо документ є перекладом.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

100$a, символьні позиції 21 (ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ/ Код модифікації запису), 34 35 (ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ/ Мова посилань, довідок, приміток тощо каталогізатора). У цих позиціях зазначається код мови, використаної каталогізатором для приміток, тобто таких елементів запису, мова яких може відрізнятися від мови каталогізованого документу;

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Мови паралельних назв заносяться до повторюваного підполя 200$z Мова паралельної назви);

510–545 ВАРІАНТИ НАЗВИ ТА СПІВВІДНЕСЕНІ НАЗВИ (поля різних взаємопов’язаних назв містять спеціальні підполя для зазначення їх мов. Вони заповнюються в тих випадках, коли ці мови відрізняються від зазначених у повторюваному підполі 101$a).


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор перекладу, який встановлює, є чи ні документ пере¬кладом, або чи містить він переклади.
0: Документ мовою (мовами) оригіналу
1: Документ є перекладом з мови оригіналу чи проміжного перекладу
2: Документ містить переклади (окрім перекладів резюме статей тощо)
«|» (символ заповнення): якщо у конвертованих з вихідного формату записах неможливо встановити, є вони перекладом чи ні;

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Мова тексту, звукової доріжки тощо
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ коли в документі наявний текст кількома мовами

$b Мова проміжного перекладу
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо текст документа було перекладено не з мови оригіналу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо існувало кілька проміжних перекладів тексту документа (приміром, з грецької латинською, з латинської українською)

$c Мова оригіналу
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ, якщо текст документа є перекладом
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо оригінал містить текст більше ніж однією мовою

$d Мова резюме/ реферату. Мова резюме або рефератів документа в цілому або окремих робіт частин тощо, які містяться в документі
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мови резюме тощо відрізняється від мов основного тексту документа
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з мов резюме тощо.
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 330 РЕЗЮМЕ/РЕФЕРАТ

$e Мова сторінок змісту
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мова змісту відрізняється від мов основного тексту документа
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з мов змісту (крім мов основного тексту документа)

$f Мова титульного аркуша, яка відрізняється від мов основного тексту документа
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мови титульних аркушів відрізняється від мов основного тексту документа
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з мов титульних аркушів (крім мов основного тексту документа)
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 513 НАЗВА НА ДОДАТКОВОМУ ТИТУ¬ЛЬНОМУ АРКУШІ

$g Мова основної назви
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мова основної назви відрізняється від першої або єдиної мови підполя 101$a
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ, оскільки, за визначенням, основна назва може наводитися тільки однією мовою
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 200$a НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Основна назва
ПРИМІТКИ. Повторення основної назви іншими мовами є, за визна¬ченням, паралельними назвами і заносяться до підполя 200$z НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Мова паралельної основної назви.

$h Мова лібрето тощо. Мова чи мови тексту, коли каталогізований документ містить вокальну/ текстову складову частину надруковану як супровідний текст або у складі документа
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо документ містить лібрето тощо
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ. Вміст цього підполя не обмежується лібрето як таким

$i Мова супровідного матеріалу (крім резюме, реферату, лібрето тощо). Мова чи мови супровідного матеріалу (документація до програмних продуктів, увідні частини, коментарі, інструкції тощо)
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мова супровідного матеріалу змісту відрізняється від мов основного тексту документа
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Мова субтитрів. Мова чи мови субтитрів, підзаголовків, біжучого рядка тощо коли вона відрізняється від мови звукової доріжки.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Кожне підполе містить трисимвольний код мови (див. Додаток A). У разі повторю¬ваності підполів порядок кодів мов повинен відображати обсяг та значимість мови в документі. Коли це неможливо, коди мов уводяться за абеткою. Якщо якесь з підполів повинно містити велику кількість кодів мов, до нього заноситься код «mul».


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1.
Документ, виданий російською мовою, є перекладом з німецької та має назву англійькою мовою.
1011#$arus$cger$geng
Манс, Визе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. с нем.) В. А. Вишняков (ред. пер.).— К.: Торг.-изд. бюро BNV; М.: Бином, 1995.—192 с.: ил..

Приклад 2.
Двомовний документ (українською та російською мовами), котрий має основну назву українською мовою та сторінки змісту обома мовами.
1010#$aukr$arus$eukr$erus$gukr
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.— Введ. 1998.01.01.— Офіц. вид.— К: Вид во Держстандарту України, 1997.— Різн. паг.—(Державний тсндарт України)

Приклад 3.
Документ українською мовою, котрий має назву латинською мовою.
1010#$aukr$glat
Медвідь, В’ячеслав. Pro domo sua: Щоденники, есе.— К.: Український письменник, 1999.— 223 с.— (Сучасна українська література)

Приклад 4.
Документ українською мовою, котрий має назву італійською мовою.
1010#$aukr$gita
Коцюбинський, Михайло. …Intermezzo: Оповідання / Я. Хоменко (передм.).— 2-е вид.— Х.:Держ. вид во України, 1930.— 48 с.

Приклад 5.
Двомовний документ (російською й англійською мовами), котрий має сторінки змісту обома мовами.
1012#$aeng$arus$eeng$erus
Ukrainian Market Review = Обзор украинского рынка: Информа¬ционно-аналитический журнал / Министерство внешних экономических связей и торговли Украины, Гос. Информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков; А. Болодурин (ред.).— К: Укрвнешконсалт, 1999-… — Текст парал. англ., рус. языками

Приклад 6.
Документ українською мовою, котрий містить реферати та сторінки змісту українською, англійською, німецькою та французькою мовами.
1010#$aukr$dukr$deng$dger$dfre$eukr$eeng$eger$efre
Бібліотечний вісник: Наук.-теор. Та практ. Жур. / НАНУ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; О. Онищенко (гол. ред.).— К., 1993-…

Приклад 7.
Документ, який є факсимільним виданням текстів давньоукраїнською та давньопольською мовами з українською й англійською мовами титульних аркушів, сторінок змісту, рефератів та основною назвою англійською мовою.
1010#$achu$apol$deng$dukr$eeng$eukr$feng$fukr$geng
The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and četvertins’kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990.— lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix—lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

102 Країна публікації/виробництва

Поле містить коди однієї чи кількох країн публікації або виробництва документа.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

210 ОБЛАСТЬ ВИХІДНИХ ДАНИХ (ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО) (У цьому полі знаходиться інформація щодо публікації, розповсюдження документу тощо в текстовій формі);

620 МІСЦЕ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ (У цьому полі знаходиться інформація щодо публікації, розповсюдження документу тощо в структурованій текстовій формі)


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Країна публікації. Містить код країни, в якій каталогізований документ було надруковано чи вироблено з урахуванням сучасного стану політичної карти світу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ опубліковано в більш як одній країні
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 210$a Місце публікації, розповсюдження тощо;
   210$e Місце виробництва;
   620$a Країна
ПРИМІТКИ. До поля заносяться двосимвольні коди Альфа 2 ISO 3166 (ДСТУ ISO 3166 1 2000) (див. Додаток B).

$b Місце публікації. Код місця видання/ виробництва документа.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ опубліковано/ вироблено в більш як одному місці
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні
ПРИМІТКИ. ISO TC46 пропонує встановити міжнародну систему кодування регіонів. Доки існують такі стандарти, агентства можуть використовувати в цьому підполі будь-який з встановлених національних або інтернаціональних кодів.


 • ПРИМІТКИ

Кожен код місця повинен розташовуватися безпосередньо після коду країни, якої він стосується. У разі необхідності для записів, які містять декілька кодів регіонів, що відповідають одному коду країни, з метою спрощення обробки рекомендується у кожному випадку коду місця повторювати код країни, тобто кожному підполю $b повинно передувати підполе $a. Також рекомендується наявність у полі 210 кожної з закодованих у полі 102 країн публікації/ виробництва.

Зважаючи на те, що при обробці стародавніх друкованих монографій найменування та розташування друкаря по статусу дорівнює відповідним відомостям щодо видавця та поширювача, у цьому полі наводяться дані щодо країни та місця знаходження друкаря, видавця, поширювача. Для монографічних стародруків країна чи місце публікації/ виготовлення кодується відповідно до сучасного стану державних кордонів.


 • ПРИКЛАДИ

Приклади

105 Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)

Поле містить кодовані дані щодо монографічних текстових матеріалів.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

МАРКЕР ЗАПИСУ, кодові позиції 6-7 (Коди застосування): у позиції 6 визначається, чи є каталогізований документ текстовим матеріалом, позиція 7 встановлює, чи є він монографією;

106 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Це поле містить додаткові специфічні кодовані дані щодо фізичної форми каталогізованого документу);

328 ПРИМІТКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ* /АВТОРЕФЕРАТУ (Це поле може містити довільний текст про каталогізований документ, якщо у $a/4 7 його закодовано як «m»)


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані про монографію. Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією всередині цього підполя. Позиції символів нумеруються від 0 до 12. Усі визначені позиції символів повинні бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Коди ілюстрацій

4

0-3

Коди форми змісту

4

4-7

Код конференції чи наради

1

8

Індикатор ювілейного видання

1

9

Індикатор покажчика

1

10

Код літературного жанру

1

11

Код біографії

1

12


ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: див. конкретні позиції символів
ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0-3 Коди ілюстрацій

Чотири символьні позиції, призначені для кодів ілюстрацій, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку. Зазначимо, що пробілу надається перевага над кодом «y = немає ілюстрацій».
Зазвичай ці коди стосуються фізичного опису документу. Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 0 3 заносяться чотири символи заповнення «||||». Якщо ж вони застосовуються, проте наявні менш, ніж чотири типи ілюстрацій, тоді позиції, що залишилися, містять пробіли.

$a/0-3 Коди ілюстрацій a-k

$a/0-3 Коди ілюстрацій l-#

$a/4-7 Коди форми змісту

Чотири символьні позиції, призначені для кодів форми змісту, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку.

Ці коди повинні проставлятися, коли зміст каталогізованого документа має нижчезазначену форму або документ складається з окремих частин, кожна з яких може кодуватися наведеними в переліку кодами за винятком «c» (покажчик), який застосовується тільки для документів, які являють собою покажчики (див. $a/10). Таким чином, якщо документ є каталогом, він кодується як «b». Якщо він містить каталог як складову частину, код «b» також застосовується разом з іншими кодами форми змісту цього документу.

Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 4 7 заносяться чотири символи заповнення «||||».

Якщо перелік не містить код форми каталогізованого документа, застосовується код «z».

$a/4-7 Коди форми змісту a-c

$a/4-7 Коди форми змісту d-p

$a/4-7 Коди форми змісту q-#

$a/8 Код конференції чи зустрічі

Односимвольний код, який відображає, чи містить каталогізований документ наукові праці, звіти або резюме конференцій, зустрічей, симпозіумів.

$a/8 Код конференції чи зустрічі

$a/9 Індикатор ювілейного/ меморіального видання

Односимвольний код, який вказує, чи є каталогізований документ ювілейним/ меморіальним виданням.

$a/9 Індикатор ювілейного/ меморіального видання

$a/10 Індикатор покажчика

Односимвольний код, який вказує, чи каталогізований документ містить покажчик до тексту. Якщо документ являє собою покажчик до інших документів, див. символьні позиції 4 7 Коди форми змісту, код «c».

$a/10 Індикатор покажчика

$a/11 Код літературного жанру

Односимвольний код, який вказує тип літературного тексту.

$a/11 Код літературного жанру

$a/12 Код біографії

Коли каталогізований документ є біографією, односимвольний код вказує тип біографії.

$a/12 Код біографії


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1.
Документ є ілюстрованою збіркою поетичних творів з портретами та нотами.
105##$acfg#z###000gy
Шумило, Стефанія. З любов’ю до рідного краю: Поезії.— Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2002.—176 с., 16 арк. іл., ноти.

Приклад 2.
Документ містить білети для іспиту з математики.
105##$ay###q###000yy
Тадеєв, В. О. Та ін. Поглиблене вивчення математики: Випускний екзамен / В. О. Тадеєв, В. Р. Кравчук, О. М. Мартинюк.— Тернопіль: Підручники &Посібники, 1997.—128 с.

Приклад 3.
Ілюстрований підручник, котре місить таблиці, малюнки, схеми.
105##$aae##z###000yy
Долина, Леонід Федорович. Проектування станції очистки стічних вод населеного пункту.— Дніпропетровськ, 2002.—145 с.: табл., рис., схеми.

Приклад 4.
Дисертація з кресленнями та ілюстраціями на окремих аркушах, яка відповідно до ГОСТ 7.1 84 кодується як недруковане видання. Альтернатива: код «m» у 4 й символьній позиції.
****105##$aef#z###000yy
Маценко, Андрей Михайлович. Взаимодействие зданий и сооружений с грунтовым основанием при динамических и сейсмических взаимодействиях: Дис… канд техн. наук: 05.23.01 / Государствен¬ный НИИ строительных конструкций (НИИСК). — К., 2001.— 187 с.: табл, рис., схемы, чертежи

Приклад 5.
Документ є неілюстрованим довідником.
105##$ay###g###000yy
Довідник вищих навчальних закладів України на 2002 2003: [Академії, університети, інститути, коледжі, технікуми, училища].— 4 е вид. доповн. і перер.— К: Торба, 2002.—264 с.

Приклад 6.
Документ є ДСТУ.
105##$ay###l###000yy
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.— Введ. 1998.01.01.— Офіц. вид.— К: Вид во Держстандарту України, 1997.— Різн. паг.—(Державний тсндарт України)

Приклад 7.
Документ є програмованим підручником.
105##$ay###j###000yy
Бойсан, Олег Омелянович. Збірник програмованих текстів із загальної хімії: Навч. Посібник для студ. техн. вузів / ІСДО, Державний ун-т «Львівська політехніка».— К: ІСДО, 1995.— 264 с.

Приклад 8.
Документ є факсимільним виданням, яке має покажчики.
Факсимільне видання Галицько-Волинських хронік
105##$ah###z###001yy
The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and četvertins’kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990.— lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix—lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

Приклад 9.
Документ є виданням словників на CD-ROM.
105##$a||||e###000yy
Словники України — інтегрована лексикографічна система: Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Електронний ресурс / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець та ін.; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд.— К., 2001.— 1 електронно-оптичний диск (CD-ROM).— (Словники України)


* Окрім дисертацій на правах рукописів
** В умовах викристання ГОСТ 7.1-84 дисертації визнаються недрукованими виданнями
*** В умовах викристання ГОСТ 7.1-84 звіти про НІР визнаються недрукованими виданнями
**** Див. виноску до коду «m». Альтернативне заповнення поля: 105##$aef#m###000yy

106 Поле кодованих даних: текстові матеріали - фізичні характеристики

Поле містить кодовані дані стосовно фізичної форми текстових матеріалів.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

МАРКЕР ЗАПИСУ, символьна позиція 6, Тип запису

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, підполе 200$b За¬гальне визначення матеріалу;

451 ІНШЕ ВИДАННЯ НА ТОМУ Ж НОСІЇ;

452 ВИДАННЯ НА РІЗНИХ НОСІЯХ

500 УНІФІКОВАНА НАЗВА, підполе 500$b Загальне позначення матеріалу


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані позначення фізичної форми текстових матеріалів. Односимвольний код, який відображає фізичну форму документа.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ опубліковано більш як на одному носії

$a Кодовані дані позначення фізичної форми текстових матеріалів


 • ПРИМІТКИ

Коли текстові матеріали надруковані звичайним друком, поле може містити код «r» або опускатися.

110 Кодовані дані: серіальні видання

Поле містить кодовані дані, пов’язані з серіальними виданнями, включаючи монографічні серії, які каталогізуються як серіальні видання, а не як індивідуальні монографії.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ. Рекомендується, щоб поле 110 було в наявності у кожному записі на серіальні видання.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: МАРКЕР ЗАПИСУ, Бібліографічний рівень (символьна позиція 7). Бібліографічний рівень у МАРКЕРІ ЗАПИСУ визначає, чи є каталогізований документ серіальним виданням, отже чи очікується наявність цього поля.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані про серіальне видання. Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 10. Усі визначені позиції символів повинні бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Позначення типу серіального видання

1

0

Періодичність виходу друком

1

1

Регулярність виходу друком

1

2

Код типу матеріалу

1

3

Код типу змісту

3

4–6

Індикатор публікації конференції

1

7

Код наявності титульного аркуша

1

8

Код наявності індивідуального покажчика окремого тому

1

9

Код наявності кумулятивного покажчика

1

10

ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ. Якщо кодування елементів даних не проводилося, то у відповідній позиції 110$a використовується символ заповнення «|».

$a/0 Позначення типу серіального видання

Односимвольний код, який відображає тип серіального видання.

$a/0 Позначення типу серіального видання

$a/1 Періодичність виходу друком

Односимвольний код, який характеризує періодичність виходу друком серіального видання.

$a/1 Періодичність виходу друком

$a/2 Регулярність виходу друком

Односимвольний код, який характеризує регулярність виходу друком серіального видання.

$a/2 Регулярність виходу друком

$a/3 Код типу матеріалу

Односимвольний код, який вказує, чи належить серіальне видання в цілому до одного з наступних типів довідкових матеріалів. Оскільки наявна тільки одна символьна позиція, має бути обраною найістотніша для даного документа категорія.

$a/3 Код типу матеріалу a, b

$a/3 Код типу матеріалу c-o

$a/3 Код типу матеріалу p-#

$a/4–6 Код типу змісту

Три символи, які відображають, чи містить серіальне видання один або більше часто застосовуваних типів супровідного довідкового матеріалу, на відміну від коду типу матеріалу, який вказує, чим є серіальне видання усе цілком. Використовується до трьох кодів з вирівнюванням вліво. До незаповнених позицій заносяться пробіли. Якщо вимагається більш як три коди, їх порядок у переліку визначає, які з них будуть записані. Використовуються ті ж самі коди, що й для символьної позиції 3.

$a/7 Індикатор публікації конференції

Односимвольний код, який вказує, чи містить серіальне видання праці, звіти або реферати конференцій, зустрічей або симпозіумів, приміром, праці щорічних конференцій.

$a/7 Індикатор публікації конференції

$a/8 Код наявності титульного аркуша

Односимвольний код, який вказує про існування титульного аркуша на окремих томах серіального видання та спосіб його придбання.

$a/8 Код наявності титульного аркуша

$a/9 Код наявності покажчика

Односимвольний код, який вказує на наявність покажчика чи змісту в окремих томах серіального видання та спосіб його придбання. Серіальне видання яке є покажчиком, має код «c» у символьній позиції 3.

$a/9 Код наявності покажчика

$a/10 Код наявності кумулятивного покажчика

Односимвольний код, який вказує, чи було видано кумулятивний покажчик або зміст.

$a/10 Код наявності кумулятивного покажчика


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1.
Журнал, який виходить регулярно один раз на два місяці, в останньому ромері якого міситься кумулятивний покажчик до усіх річних номерів.
110##$aaga#kpz0xa1
Бібліотечний вісник: Наук.-теор. та практ. жур. / НАНУ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; О. Онищенко (гол. ред.).— К., 1993-…

Приклад 2.
Журнал, який виходить регулярно щомісяця, в останньому ромері якого міситься кумулятивний покажчик до усіх річних номерів.
110##$aafaz###0xa1
Ukrainian Market Review = Обзор украинского рынка: Информа¬ционно-аналитический журнал / Министерство внешних экономических связей и торговли Украины, Гос. Информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков; А. Болодурин (ред.).— К: Укрвнешконсалт, 1999 … — Текст парал. англ., рус. языками.

Приклад 3.
Журнал, який виходить щоквартально, нерегулярно, в останньому ромері якого міситься кумулятивний покажчик до усіх річних номерів..
110##$aahy####0xa1
Politics and the Times / The Foreign Ministry of Ukraine; L. Bajdak (Ed.-in-Chief.).— K, 1996 … — The journal is published in Ukrainian (monthly) and Ukrainian (quarterly). — ISSN 0868 8273

Приклад 4.
Серія «Harvard Library of Early Ukrainian Literature». Має три підсерії «Texts», «English Translations», «Ukrainian Translations». Видавалася у 1989   1995 рр. Планувалося окреме видання зведеного покажчика окремих томів на мікроносіях.
110##$abyyzaz#0xa1

115 Поле кодованих даних: візуально-проекційні матеріали, відеозаписи та кінофільми

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо візуально-проекційних матеріалів, відеозаписів та кінофільмів згідно з їх визначенням в ISBD (NBM).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

215 ФІЗИЧНИЙ ОПИС

307 ПРИМІТКИ ЩОДО ФІЗИЧНОГО ОПИСУ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані — загальні. Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 19. Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Вид матеріалу

1

0

Тривалість/ кількість

3

1–3

Індикатор кольору

1

4

Індикатор звуку

1

5

Носій звуку

1

6

Ширина чи розміри

1

7

Форма виготовлення: візуально-про­екційні матеріали, кінофільми

1

8

Техніка: відеозаписи, кінофільми

1

9

Формат зображення: кінофільми

1

10

Супровідний матеріал

4

11–14

Форма виготовлення: відеозаписи

1

15

Формат запису інформації: відеоза­писи

1

16

Основа емульсійного матеріалу: візу­ально-проекційні матеріали

1

17

Матеріал оправи: візуально-проек­ційні матеріали

1

18

Стандарт трансляції

1

19

ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0 Вид матеріалу

Односимвольний код виду матеріалу.

$a/0 Вид матеріалу

$a/1-3    Тривалість/ кількість

Три цифри, які вказують тривалість/ кількість матеріалу, визначеного попереднею символьною позицією. Невикористані позиції заповнюються нулями.

Для діафільмів до цих символьних позицій заноситься кількість кадрів.

Тривалість кінофільму, відеострічки чи електронного відеозапису виражається в хвилинах.

Для слайдів і діапозитивів до цих символьних позицій заноситься їх кількість.
Числове значення тривалості/ кількості вирівнюється вправо. Якщо значення тривалості/ кількості перевищує три символи, ці символьні позиції заповнюються трьома нулями. Якщо довжина/ кількість невідома або матеріал не специфіковано, до цієї символьної позиції записуються три пробіла.
Наприклад:

1. Кінофільм тривалістю 19 хвилин
Тип матеріалу: a
Довжина/ кількість: 019

2. Діафільм, який має 44 кадри
Тип матеріалу: b
Довжина/ кількість: 044

3. Комплект слайдів, який складається з 1012 одиниць
Тип матеріалу: b
Довжина/ кількість: 000

$a/4 Індикатор кольору

Односимвольний код, який відображає характеристики кольору.

$a/4 Індикатор кольору

$a/5 Індикатор звуку

Односимвольний код, який відображає наявність звуку, його розташування безпосередньо на носії чи окремо.

$a/5 Індикатор звуку

$a/6 Носій звуку

Односимвольний код, який вказує носій звуку, якщо звук існує.

$a/6 Носій звуку

$a/7 Ширина чи розміри

Односимвольний код, який вказує ширину кіноплівки чи розміри слайдів, діапозитивів або відеострічок.

$a/7 Ширина чи розміри

z — жоден з вищенаведених

$a/8 Форма виготовлення: візуально-проекційні матеріали, кінофільми

Односимвольний код, який характеризує форму виготовлення.

$a/8 Форма виготовлення: візуально-проекційні матеріали, кінофільми

$a/9 Техніка створення: відеозаписи, кінофільми

Односимвольний код, який характеризує техніку, в якій створено відеозапис або кінофільм.

$a/9 Техніка створення: відеозаписи, кінофільми

$a/10 Формат зображення: кінофільми

Односимвольний код, який характеризує, чи має кінофільм стандартний або спеціальний формат зображення.

$a/10 Формат зображення: кінофільми

$a/11-14 Супровідний матеріал

Літерні коди, які характеризують типи супровідного матеріалу. Може бути використано до чотирьох кодів, які вирівнюються вліво. До невикористаних позицій заносяться пробіли. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, перевага серед них надається залежно від їх розташування в переліку.

$a/11-14 Супровідний матеріал

$a/15 Форма виготовлення: відеозаписи

Односимвольний код, який характеризує форму виготовлення.

$a/15 Форма виготовлення: відеозаписи

$a/16 Формат запису інформації: відеозаписи

Односимвольний код, який характеризує формат відеозапису.

$a/16 Формат запису інформації: відеозаписи a-g

$a/16 Формат запису інформації: відеозаписи h-z

$a/17 Основа емульсійного матеріалу: візуально-проекційні матеріали

Односимвольний код, який характеризує тип матеріалу, використаного як основу під емульсію.

$a/17 Основа емульсійного матеріалу: візуально-проекційні матеріали

$a/18 Матеріал оправи: візуально-проекційні матеріали

Односимвольний код, який характеризує тип матеріалу, використаного для оправи.

$a/18 Матеріал оправи: візуально-проекційні матеріали

$a/19 Стандарт трансляції: відеозаписи

Односимвольний код, який відображає кількість рядків зображення та, у разі необхідності, систему.

$a/19 Стандарт трансляції: відеозаписи

$b Кодовані дані архівних кінофільмів. Усі дані, введені до $b ідентифікуються символьною позицією всередині цього підполя. Позиції символів нумеруються від 0 до 14.

Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $b.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Статус каталогізованого екземпляра

1

0

Елементи виробництва

1

1

Категорії кольорів для кінофільмів

1

2

Світлочутливий шар (емульсія) плів­ки (полярність)

1

3

Основа плівки

1

4

Тип звуку

1

5

Тип неекспонованої кіноплівки чи фільмокопії

1

6

Стадія спрацьованості

1

7

Повнота

1

8

Дата перевірки фільму

6

9–14

ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$b/0 Статус каталогізованого екземпляра.

Односимвольний код, який вказує статус каталогізованого екземпляра плівки.

$b/0 Статус каталогізованого екземпляра

$b/1 Елементи виробництва

Односимвольний код, який характеризує документ як елемент виробництва фільму. Якщо може бути одночасно застосовано декілька кодів, серед них обирається найсуттєвіший.

$b/1 Елементи виробництва

$b/2 Категорії кольорів для кінофільмів

Односимвольний код, який характеризує категорії кольорів.

$b/2 Категорії кольорів для кінофільмів

$b/3 Світлочутливий шар/ емульсія плівки (полярність)

Односимвольний код, який вказує полярність світлочутливого шару плівки.

$b/3 Світлочутливий шар/ емульсія плівки (полярність)

$b/4 Основа плівки

Односимвольний код, який вказує тип основи плівки.

$b/4 Основа плівки

$b/5 Тип звуку для кінофільмів

Односимвольний код, який вказує, яка кількість каналів для відтворення звуку повинна підтримуватися.

$b/5 Тип звуку для кінофільмів

$b/6 Тип неекспонованої плівки чи фільмокопії

Односимвольний код, який вказує тип кольорової неекспонованої плівки чи кольорової фільмокопії.

$b/6 Тип неекспонованої плівки чи фільмокопії

$b/7 Стадія спрацьованості

Односимвольний код, який характеризує ступінь спрацьованості неекспонованої кіноплівки. Якщо може бути застосовано більш як один код, використовується той з них, який характеризує найсерйозніше ушкодження.

$b/7 Стадія спрацьованості

$b/8 Повнота

Односимвольний код, який вказує, можна вважати фільм повним чи ні.

$b/8 Повнота

$b/9–14 Дата перевірки фільму

Шестицифрова дата останньої перевірки фільму в форматі YYYYMM, де YYYY — рік, MM — місяць останньої перевірки. Значення року та місяця вирівнюються вправо. Невикористані позиції заповнюються нулями. Наприклад:
200101 Остання перевірка здійснена в січні 2001 року.
199900 Остання перевірка здійснена в 1999 році, місяць невідомий.

116 Поле кодованих даних: двовимірні зображувальні об'єкти

Поле містить кодовані дані щодо непроекційних двовимірних зображувальних об’єктів у відповідності до ISBD (NBM), які застосовуються у бібліотечній та музейній каталогізації.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо об’єкт каталогізації має декілька специфічних ознак


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані для двовимірних зображувальних об’єктів. Дані, що заносяться до підполя $a, визначаються позицією символу в підполі. Підполе має фіксовану довжину 18 символів, які нумеруються від 0 до 17.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $a

Найменування елементу даних

Кількість
символів

Позиції символів

Визначник специфіки двовимірного зображувального об’єкту

1

0

Матеріал первинної основи

1

1

Матеріал вторинної основи

1

2

Колір

1

3

Техніка (рисунок, живопис)

6

4–9

Технологія (друк)

6

10–16

Визначник функціонального призначення

2

16–17

$a/0 Визначник специфіки двовимірного зображувального об’єкту

Односимвольний код, що використовується для позначення специфіки класу фізичного об’єкту.

$a/0 Визначник специфіки двовимірного зображувального об'єкту a-c

$a/0 Визначник специфіки двовимірного зображувального об'єкту d-z

$a/1 Матеріал первинної основи

Односимвольний код для визначення типу матеріалу, що використовується як первинна основа (тобто основа або база, на яку нанесене зображення).

$a/1 Матеріал первинної основи

$a/2 Матеріал вторинної основи

Односимвольний код, що визначає специфіку типу матеріалу (відмінного від звичайного музейного полотна), на який накладається матеріал первинної основи (монтаж).
Позиція цього символу кодується тільки в тому випадку, коли монтаж або накладене полотно має історичне, інформаційне, естетичне або архівне значення (в інших випадках використовується код “y”). Для кодування даного елементу використовуються ті ж самі коди, що і для кодування Матеріалу первинної основи (поз. символу 1) з таким додатковим кодом:

$a/2 Матеріал вторинної основи

$a/3 Колір

Односимвольний код, що визначає колір двовимірного непроекційного зображувального об’єкту.

$a/3 Колір

$a/4-9 Техніка (рисунок, живопис)

Двосимвольний код, що визначає техніку, в якій виконано рисунок або живопис. Існує три двосимвольні позиції для кодування техніки, які повинні заповнюватись зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо двовимірний зображувальний об’єкт не є рисунком або твором живопису, перша позиція символів містить “хх” (не використовується), решта позицій містить пробіли.

$a/4-9 Техніка (рисунок, живопис)

$a/10-15 Техніка (гравюри)

Двосимвольний код, що визначає техніку, в якій виконані гравюри. Існує три двосимвольні позиції для кодування техніки, які повинні заповнюватись зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо графічний матеріал не є гравюрою, перша позиція символів містить “хх” (не використовується), решта позицій містить пробіли.

<strong>$a/10-15 Техніка (гравюри)

$a/16-17 Функціональне визначення

Двосимвольний код для визначення функціональної форми документу. Якщо код не використовується, позиції двох символів містять “xx” (не використовується).

$a/16-17 Функціональне визначення

117 Поле кодованих даних: тривимірні штучні та природні об'єкти

Поле містить кодовані дані щодо тривимірних штучних та природних об’єктів, які визначені у ISBD (NBM) для бібліотечної та музейної каталогізації.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо об’єкт каталогізації має декілька специфічних ознак


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані для тривимірних штучних та природних об’єктів
Всі дані, що заносяться до підполя $a визначаються позицією символу . Підполе має постійну довжину 9 символів, позиції яких нумеруються від 0 до 8.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $a

Найменування елементу даних

Кількість
символів

Позиції символів

Визначник специфіки двовимірного тривимірного штучного або природного об’єкту

2

0–1

Матеріал

6

2–7

Колір

1

8

ОБОВ’ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ. Якщо кодування для елементу даних не застосовувалось, до невикористаної позиції заноситься символ заповнення.

$a/0-1 Визначник специфіки тривимірного штучного або природного об’єкту. Двосимвольний код, що використовується для  визначення специфіки об’єкту. Він визначає спеціальний клас фізичних об’єктів.

$a/0-1 Визначник специфіки тривимірного штучного або природного об'єкту

$a/2-7 Матеріал. Двосимвольний код, що визначає тип матеріалу, з якого зроблений тривимірний штучний або природний об’єкт . Використовуються три двосимвольні позиції для визначення типу матеріалу, які вирівнюються вправо. Невикористані позиції заповнюються пробілами.

$a/2-7 Матеріал

$a/8 Колір. Односимвольний код, що використовується для визначення кольору тривимірних штучних та природних об’єктів. Використовуються такі коди:

$a/8 Колір

120 Поле кодованих даних: картографічні матеріали - загальне

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо картографічних матеріалів.ОБОВ’ЯЗКОВЕ для картографічних матеріалів.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

131 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ГЕОДЕЗИЧНІ ТА КООРДИНАТНІ СІТКИ ТА СИСТЕМИ ВИМІРІВ. Поле описує інші фізичні характеристики.

206 КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: МАТЕМАТИЧНІ ДАНІ. Поле містить відомості про проекції у формі, що відповідає вимогам стандарту ISBD(CM).

215 ФІЗИЧНИЙ ОПИС. Поле також містить дані щодо кольору документу.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані картографічних матеріалів (загальні). Усі дані, які заносяться до підполя $a, ідентифікуються позицією символу в підполі. Звичайно позиції символів нумеруються від 0 до 12. Визначені позиції символів мають бути наявними в підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Індикатор кольору

1

0

Індикатор покажчика

1

1

Індикатор оповідального тексту

1

2

Коди рельєфу

4

3–6

Проекції карти

2

7–8

Початковий (нульовий) меридіан

4

9–12

ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0 Індикатор кольору. Односимвольний код, що визначає використання кольорів в даному документі.

$a/0 Індикатор кольору

$a/1 Індикатор покажчика. Односимвольний код, що визначає наявність чи відсутність в документі географічного або іменного покажчика.

$a/1 Індикатор покажчика


$a/2 Індикатор оповідального тексту. Односимвольний код, що визначає наявність текстового матеріалу в картографічному документі.

$a/2 Індикатор оповідального тексту

$a/3-6 Коди рельєфу. Літерні коди, що визначають тип рельєфу. Наведений перелік містить коди тих типів рельєфу, що використовуються найчастіше. Можуть бути використані чотири коди (вирівняні ліворуч).Невикористані позиції містять пробіли. Якщо жоден з кодів рельєфу не застосований, усі чотири позиції містять пробіли. Типи рельєфу заносяться до підполя у послідовності їх значення для документу, що описується.

$a/3-6 Коди рельєфу

$a/7-8&    Картографічні проекції. Двосимвольний код, що визначає тип проекції, якщо проекція наявна в документі.

Азимутальні проекції:

$a/7-8 Картографічні проекції. Азимутальні проекції

Циліндричні проекції:

Картографічні проекції. Циліндричні проекції

Конічні проекції:

Картографічні проекції. Конічні проекції

Інші проекції:

Картографічні проекції. Інші проекції

$a/9-12    Початковий (нульовий) меридіан. Двосимвольний код, що визначає початковий (нульовий) меридіан документу, якщо на нього є посилання, або він легко визначається. Можуть бути записані до двох початкових меридіанів (вирівняні ліворуч); невикористані позиції містять пробіли.

$a/9-12 Початковий (нульовий) меридіан


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1
120 ##$abyaa###bdaa##
Кольорова карта з текстом, але без покажчика. Проекція Меркатора, рельєф горизонталями, початковий (нульовий) меридіан від Гринвіча.
 

121 Поле кодованих даних: картографічні матеріали: фізичні характеристики

Поле містить кодовані дані, щодо фізичних характеристик картографічних матеріалів.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

120 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ - ЗАГАЛЬНЕ

131 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ - ГЕОДЕЗИЧНІ ТА КООРДИНАТНІ СІТКИ ТА СИСТЕМА ВИМІРІВ
Ці поля використовуються для кодування інших характеристик картографічних матеріалів

105 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КНИГИ (поз. символів 0-3, код "b")


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані картографічних матеріалів: фізичні характеристики (загальні).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Фізична розмірність

1

0

Основи картографічного зображення

2

1–2

Фізичний носій

2

3–4

Технологія створення

1

5

Форма відтворення

1

6

Геодезична прив’язка

1

7

Фізична форма видання

1

8

$a/0 Фізична розмірність. Односимвольний код, що визначає фізичну розмірність картографічного документу.

a/0 Фізична розмірність

$a/1-2 Основи картографічного зображення. Односимвольні коди, що визначають технологію створення основи картографічного зображення. Може бути записано до двох технологій (вирівнювання ліворуч). Не використані позиції містять пробіли.

$a/1-2 Основи картографічного зображення

Приклади:

 • Друкована контурна карта визначається кодом: a#
 • Фотокарта з піднятими горизонталями рельєфом місцевості визначається кодом: ba
 • Зображення одержане за допомогою MSS супутникового дистанційного датчика визначається кодом: e#
 • Зображення одержане за допомогою радарного дистанційного датчика визначається кодом: d#

$a/3-4    Фізичний носій. Двосимвольний код, що визначає фізичний носій картографічного документу. Перший символ коду визначає загальний тип фізичного носія. Другий символ уточнює специфіку типу. Цей код використовується для ідентифікації матеріалу, з якого зроблено картографічний документ, наприклад, картографічний документ є металевою пластинкою, літографічним каменем, розміченою пластинкою на пластиковій основі, тощо.
Нефотографічний носій:

$a/3-4 Фізичний носій. Нефотографічний носій


Фотографічний носій:

$a/3-4 Фізичний носій. Фотографічний носій

$a/5 Технологія створення. Односимвольний код, що визначає технологію остаточного етапу створення оригінального картографічного документу.

$a/5 Технологія створення

Приклади:

Друкована фотокарта з піднятими горизонталями: b
Фотокарта на фотопапері: c

$a/6 Форма репродукування. Односимвольний код, що визначає форму відтворення документу.

$a/6 Форма репродукування

$a/7 Геодезична прив’язка. Односимвольний код, що визначає геодезичну прив’язку документу. Подальші пояснення надані у полі 131.

$a/7 Геодезична прив'язка

$a/8 Фізична форма видання. Односимвольний код, що визначає фізичну форму видання.

$a/8 Фізична форма видання

$b Кодовані дані аерофотографічної та космічної зйомки: Фізичні характеристики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Висота датчика

1

0

Положення датчика

1

1

Спектральний діапазон

2

2–3

Якість зображення

1

4

Хмарність

1

5

Середня величина роздільної здатно­сті при зйомці наземних об’єктів

2

6–8

$b/0 Висота датчика. Односимвольний код, що визначає висоту платформи датчика для картографічних документів.

$b/0 Висота датчика

$b/1 Положення датчика. Односимвольний код, що визначає кутове положення дистанційного датчика при одержанні зображення для  картографічних документів.

$b/1 Положення датчика

$b/2-3 Спектральний діапазон. Два цифрових символи, що визначають кількість використаних спектральних діапазонів. Кількість вирівнюється праворуч, невикористані позиції містять нулі. Застосовується тільки для дистанційних датчиків.

$b/2-3 Спектральний діапазон

$b/4 Якість зображення. Односимвольний код, що визначає якість зображення.

$b/4 Якість зображення

$b/5 Хмарність. Цифровий символ, що визначає рівень хмарності за восьмибальною шкалою.

$b/5 Хмарність

$b/6–7 Середня величина роздільної здатності при зйомці наземних об’єктів. Двосимвольний код, що визначає середнє значення наземної роздільної здатності.

Позиція символу 6 містить як числове значення роздільної здатності, так і вказує, що воно менше за 1 сантиметр або більше ніж 9 кілометрів.

Позиція символу 7 містить код для використаної метричної системи вимірів. Застосовується тільки для дистанційних датчиків.

$b/6 Середнє значення наземної роздільної здатності

$b/6 Середнє значення наземної роздільної здатності

$b/7 Коди метричної системи

$b/7 Коди метричної системи

Приклади:

Середнє значення наземної роздільної здатності 5 см: 5с
Середнє значення наземної роздільної здатності 80 м: 8d
Середнє значення наземної роздільної здатності 10 км: +k
Не дистанційна (космічна) зйомка): xx .

122 Поле кодованих даних: період часу, охоплюваний змістом документа

Поле містить кодований визначальник періоду часу, охоплюваного змістом документа.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ тільки для розрізнення між декількома одиничними датами та проміжками дат.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

100 ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ, Дата публікації (символьні позиції 8 16). Це поле використовується як разом, так і замість поля 122, коли дата виходу співпадає з періодом часу, охоплюваним змістом документу;

661 КОД ПЕРІОДУ ЧАСУ. Це поле містить Код періоду часу, який визначає тільки десятиліття, охоплювані змістом матеріалу. Може застосовуватися як разом, так і замість поля 122.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Індикатор кількості дат
0 Документ з однією датою
1 Документ з декількома одиничними датами
2 Документ з проміжком дат

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Період часу від 9999 до н.е. до теперішнього часу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗАПОВНЕННЯ СИМВОЛЬНИХ ПОЗИЦІЙ 0 ТА 1 4
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 100$a/8 16 Дата видання;

661$a    Код періоду часу
ПРИМІТКИ. Підполе містить мінімум 5 максимум 11 символів. Якщо в підполі заповнені хоча б одні з факультативних символьних позицій, то усі попередні факультативні повинні позиції теж повинні бути заповнені.
$a/0 Ідентифікатор ери (заповнення обов’язкове)
Односимвольний код, який відображає тип серіального видання.

$a/0 Ідентифікатор ери (заповнення обов’язкове)

$a/1-4 Рік (заповнення обов’язкове)
Чотири вирівняні вправо цифри. Невикористані позиції заповнюються нулями.

$a/5-6    Місяць (заповнення факультативне)
Дві вирівняні вправо цифри. Невикористані позиції заповнюються нулями.

$a/7-8 День (заповнення факультативне)
Дві вирівняні вправо цифри. Невикористані позиції заповнюються нулями.

$a/9-10 Час (заповнення факультативне)
Дві вирівняні вправо цифри. Невикористані позиції заповнюються нулями. Базується на 24 годинній системі обчислення місцевого часу, округленого до найближчої години.

123 Поле кодованих даних: картографічні матеріали - масштаб та координати


Поле містить дані у кодованій формі щодо масштабу та координат картографічного документу.


ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ містить дані в різних масштабах та з різними координатами

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

206 КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ – МАТЕМАТИЧНІ ДАНІ. Масштаб та координати записуються у полі 206 у відповідності із стандартом ISBD (CM).


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Індикатор типу масштабу.
Індикатор визначає запис одного чи декількох масштабів:
0 невизначений масштаб
1 один масштаб
2 декілька масштабів
3 діапазон масштабів
4 наближений масштаб

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Тип масштабу. Односимвольний код, що визначає тип масштабу.
При невизначеному масштабі поле складається тільки з підполя $a та координат, якщо вони присутні.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Тип масштабу може приймати такі значення:

$a Тип масштабу

$b Постійне відношення лінійного горизонтального масштабу. Горизонтальний масштаб у формі знаменника чисельного масштабу, що виражений звичайним дробом. Використовується для планетарних та земних картографічних документів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Постійне відношення лінійного вертикального масштабу. Вертикальний масштаб у формі знаменника чисельного масштабу, що виражений звичайним дробом. Використовується для планетарних та земних картографічних документів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Координати — Західна довгота

$e Координати — Східна довгота

$f Координати — Північна широта

$g Координати — Південна широта. Координати для планетарних або земних картографічних документів. Кожне підполе має фіксовану довжину 8 символів.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
Кожне з підполів ($d, $e, $f, $g) містить такі дані:
Позиція символу 0
Півкуля/ напівсфера: односимвольний код:

$g Координати - Південна широта

Позиції символів 1–3 Градуси: 3 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 4–5 Мінути: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 6–7 Секунди: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.

ПРИКЛАД
123 1#$aa$de0150000$ee0173045$fn0013012$gs0023035
Карта частини Заїру з лінійним масштабом , довгота від 15°E до 17°30'45 E; широта від 1°30'12 N до 2°30'35 S.

$h Кутовий масштаб. Кутовий масштаб зоряних карт у формі 4-х символьного числа, що вирівнюється праворуч  нулями, задається у відношеннях міліметрів до градусів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Схилення – Північна межа. Координати для зоряних картографічних документів
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Схилення – Південна межа. Координати для зоряних картографічних документів
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ. Підполя $i та $j мають довжину 8 символів кожне і містять такі компоненти:

Позиція символу 0    Знак  “+” або “-”
Позиції символів 1–3    Градуси: 3 цифрових символи, що вирівнюються пра¬воруч нулями.
Позиції символів 4–5    Мінути: 2 цифрових символи що вирівнюються пра¬воруч нулями.
Позиції символів 6–7    Секунди: 2 цифрових символи що вирівнюються пра¬воруч нулями.

ПРИКЛАД
123 0#$ab$i-0160000$j-0490000
Небесна карта з кутовим масштабом, схилення  від -16° до -49°  *

$k Пряме піднесення — Східна межа. Координати для зоряних карто¬графічних документів.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Пряме піднесення — Західна межа. Координати для зоряних карто¬графічних документів.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ. Підполя $k і $m мають довжину  6 символів кожне і містять такі дані:

Позиції символів 0–1 Година: 2 цифрових символи, що вирівнюються право¬руч нулями
Позиції символів 2–3 Мінута: 2 цифрових символи, що вирівнюються право¬руч нулями
Позиції символів 4–5 Секунда: 2 цифрових символи, що вирівнюються пра¬воруч нулями

ПРИКЛАД
123 0#$ab$k163000$m193000
Небесна карта з кутовим масштабом, пряме піднесення від 16 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.

$n Рівнодення. Рівнодення для зоряних картографічних документів із роком, занесеним згідно з Григоріанським календарем. Підполе має довжину 4 символи, що вирівнюються праворуч нулями.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$o Епоха. Епоха для зоряних картографічних документів із роком, занесеним згідно з Григоріанським календарем. Підполе має довжину 4 символи, що вирівнюються праворуч нулями.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ. Якщо документ складається з декількох частин, що мають різні горизонтальні та/ або вертикальні масштаби, всі масштаби подаються в підполях, що повторюються. При запису 3-х чи більшої кількості масштабів у підполях $b або $c, менший знаменник записується в першій появі відповідного підполя, більший – у другій.

Коли координати для карти або плану подаються відносно центральної точки, а не зовнішніх меж, довгота та широта, що формують центральні осі, записуються двічі, в підполях $d та $e (довгота) та в підполях $f та $g (широта). Коли схилення та пряме піднесення для небесних карт подаються відносно центру карти, а не її меж, то вони записуються двічі в підполях $i та $j (схилення) та підполях $k та $m (пряме піднесення).


 • ПРИКЛАДИ

Плоскі карти та глобуси:

Приклад 1*
123 l#$aa$b253440$de0790000$ee0860000$fn0200000$gn0120000*
Карта частини території Індії, 4 милі до дюйму (1:253440) довгота від 79°E до 86°E, широта від 20°N до 12°N.

Приклад 2*
123 2#$aa$bl50000$b25000д$de0150000$ee0173045$fn0013012$gs0023035*
Карта частини Заїру з лінійними масштабами1:150000 та 1:25000, довгота від 15°E до 17°30'45 E; широта від 1°30'12 N до 2°30'35 S.
Моделі рельєфу:

Приклад 3*
123 2#$aa$b744080$c96000$de1193000$eel220000$fn0250000$gn0220000*
Рельєфна карта Тайваня з горизонтальним масштабом 1:744080 та вертикальним масштабом 1:96000; довгота від119°30'E до 122°E, широта від 25°N до 22°N.

Приклад 4*
123 2#$aa$b90000$cl0000$dwll20000$ewl090000$fn0600000$gn0490000*
Рельєфна карта частини Альберта і Саскічеван у Канаді з горизонтальним масштабом 1:90000 та вертикальним масштабом 1:10000; довгота від 109°W до 112°W; широта 60°N до 49°N.
Небесні карти:


Приклад 5*
123 0#$ab$i-0160000$j-0490000$k163000$m193000$nl950$o1948*
Небесна карта з кутовим масштабом, схилення від -16° до -49°, пряме піднесення від 16 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв., рівнодення 1950, епоха 1948.

124 Поле кодованих даних: картографічні матеріали - специфічні характеристики матеріалу

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо характеристик фотографічних, нефотографічних та одержаних за допомогою дистанційних датчиків типів зображень картографічних матеріалів.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Характеристика зображення

$a Характеристика зображення

$b Форма картографічного документу. Містить односимвольний код.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Форма картографічного документу

$c Техніка подання фотографічних або нефотографічних зображень. Містить двосимвольний код.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Техніка подання фотографічних або нефотографічних зображень

$d Позиція платформи фотографування або дистанційного датчика. Містить односимвольний код.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Позиція платформи фотографування або дистанційного датчика

$e Категорія супутника для одержання дистанційного зображення. Містить односимвольний код.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Категорія супутника для одержання дистанційного зображення

$f Найменування супутника для дистанційного зображення. Містить двосимвольний код.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Найменування супутника для дистанційного зображення

$g Техніка запису для одержання дистанційного зображення. Містить двосимвольний код.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Техніка запису для одержання дистанційного зображення

 

125 Поле кодованих даних: немузичні звукозаписи та нотні видання

Поле містить інформацію щодо формату нотних видань, типу партитури, наявності частин, а також коди різновидів літературного тексту немузичних звукозаписів.
Поєднання в полі інформації щодо нотних видань та немузичних звукозаписів зумовлюється необхідністю відповідності структурі базового формату UNIMARC.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Формат нотного видання.
Складається з двох символів. Не повторюється.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $а

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Тип партитури

1

0

Визначник частин

1

1

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$a/0 Тип партитури. Односимвольний код, який визначає тип партитури.

$a/0 Тип партитури

$a/1 Визначник частин. Односимвольний код, який визначає наявність частин партитури.

$a/1 Визначник частин

$b Визначник літературного тексту для немузичних звукозаписів. Літерні коди, які визначають тип літературного тексту для немузичного виконання. Використовують до двох односимвольних кодів (вирівнювання вліво). Якщо тип літературного тексту можна виразити більше, ніж двома кодами, їх вибір здійснюється в порядку послідовності нижченаведених кодів. Не повторюється.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$b Визначник літературного тексту для немузичних звукозаписів


 • НАПРИКЛАД:

125$acx$ba
Нотний документ, що є партитура, вокальне виконання у супроводі фортепіано, без частин, літературний текст закодовано як вірш.

126 Поле кодованих даних: звукозаписи - фізичні характеристики

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо фізичних характеристик звукозаписів.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

215 ФІЗИЧНИЙ ОПИС

307 ПРИМІТКИ ЩОДО ФІЗИЧНОГО ОПИСУ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані: загальні. Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 14. Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Форма виготовлення

1

0

Швидкість

3

1

Тип звуку

1

2

Ширина канавки

1

2

Розміри (звукозапису)

1

4

Ширина стрічки

1

5

Конфігурація стрічки (кількість дорі­жок)

1

6

Супровідний текстовий матеріал

6

7-12

Техніка створення звукозапису

1

13

Спеціальні характеристики відтво­рення

1

14

ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0 Форма виготовлення
Односимвольний код виду матеріалу.

$a/0 Форма виготовлення

$a/1 Швидкість
Односимвольний код для зазначення швидкості.

$a/1 Швидкість a-r

$a/1 Швидкість u-z

$a/2 Тип звуку
Односимвольний код, який відображає режим запису звуку.

$a/2 Тип звуку

$a/3 Ширина канавки
Односимвольний код, який відображає ширину канавки на диску.

$a/3 Ширина канавки

$a/4 Розміри (звукозапису)
Односимвольний код, який вказує діаметр відкритої бобінної стрічки або диска чи розміри касети, картриджа чи валика.

$a/4 Розміри (звукозапису)

$a/5 Ширина стрічки
Односимвольний код, який вказує ширину стрічки.

$a/5 Ширина стрічки

$a/6 Конфігурація стрічки (кількість доріжок)
Односимвольний код, який характеризує конфігурацію стрічки.

$a/6 Конфігурація стрічки (кількість доріжок)

$a/7–12    Супровідний текстовий матеріал
Шестилітерний код, який характеризує зміст приміток до програми й іншого супровідного тексту. Може бути використано до шести кодів, які вирівнюються вліво. До невикористаних позицій заносяться пробіли. Якщо може бути застосовано більш як шість кодів, перевага серед них надається найсуттєвішим.

$a/7-12 Супровідний текстовий матеріал

$a/13 Техніка запису
Односимвольний код, який характеризує техніку запису.

$a/13 Техніка запису

$a/14 Спеціальні характеристики відтворення
Односимвольний код, який вказує характеристики відтворення.

$a/14 Спеціальні характеристики відтворення

$b Кодовані дані: спеціальні. Усі дані, введені до $b ідентифікуються символьною позицією всередині цього підполя. Позиції символів нумеруються від 0 до 2. Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $b.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Статус каталогізованого екземпляра

1

0

Вид матеріалу

1

1

Вид нарізки

1

2

ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $b не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$b/0 Статус каталогізованого екземпляра.
Односимвольний код, який вказує статус каталогізованого екземпляра диска, валика чи стрічки.

$b/0 Статус каталогізованого екземпляра

$b/1 Вид матеріалу
Односимвольний код, який характеризує вид матеріалу диска, валика чи стрічки.

$b/1 Вид матеріалу a-l

$b/1 Вид матеріалу u-z

$b/2 Вид нарізки
Односимвольний код, який характеризує вид нарізки. Оскільки всі валики мають нарізку виступами та заглибленнями, використання цієї позиції для них є факультативним.

$b/2 Вид нарізки


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1.
Компакт-диск
126##$aagbxhxxd#####cd$bbex
«Скрябін», група
Моdна країна / Виконав. Скрябін. — К., Nova Records: 2000. — 1 CD [36 хв. 18 сек.]: стерео, в кор. — NR CD 2L.

127 Поле кодованих даних: тривалість звукозаписів і музичного виконання (для нотних видань)

Поле містить одне чи більше 6-ти значних чисел, які відображають тривалість звукозапису, частини звукозапису або приблизно підрахованої тривалості композиції, яка відображена в нотному документі


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

327 ПРИМІТКИ ЩОДО ЗМІСТУ. Інформація про тривалість звучання може бути здубльована в полі 327 ПРИМІТКИ ЩОДО ЗМІСТУ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Тривалість.
Підполе містить шестизначну числову строку, що відображає тривалість звукозапису, частини звукозапису або орієнтовно визначений час музичного виконання, який зазначено в нотному документі. Час розподіляється на три піделемента (години, хвилини, секунди) довжиною два символи кожний. Кожний піделемент вирівнюється вправо. Невикористані позиції заповнюються пробілами або нулями

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1.
Компакт-диск, на якому записано 11 пісень і рекламний текст тривалістю 16 секунд
127##$a000319$a000250$a000314$a000335$a000335$a000302$a000243$a000327
$a000325$a000400$a000300$a000016
3271#$aНема дурних (3:19)$aБультер’єр (2:50)$aЦукор (3:14)$aНеділя понеділок (3:35)$aДжапан ТіВі (3:35)$aМодна країна (3:02)$aЧорнобиль форева (2:43)$aЛюди чекають (3:27)$aЗламані крила (3:25)$aЯк музика (інструментал) (4:00)$aБуль мікс (3:00)$aРеклама (0:16)
«Скрябін», група
Моdна країна / Виконав. Скрябін. — К., Nova Records: 2000. — 1 CD [36 хв. 18 сек.]: стерео, в кор. — NR CD 2L.

Приклад 2.
127 $a001356$a002005
327 $aDurations: 13:56, ca. 20:05
Партитура, містить дві частини. Перша має тривалість 13 хвилин 56 секунд, друга — 20 хвилин 5 секунд. В примітках про зміст (#327) інформація дублюється в формі, яка представлана на нотного документу.

128 Поле кодованих даних: жанр і форма музичної композиції, засоби виконання

Поле містить інформацію щодо жанру і форми композиції та складу інструментів та/ або голосів, які використовуються для виконання.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Жанр і форма твору (музичне відтворення або партитура)
Підполе містить 2-х символьний код, який визначає форму твору.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ за наявності кількох жанрів і форм

$a Жанр і форма твору (музичне відтворення або партитура) ai-cz

$a Жанр і форма твору (музичне відтворення або партитура)df-ms

$a Жанр і форма твору (музичне відтворення або партитура) mz-sn

$a Жанр і форма твору (музичне відтворення або партитура) sp-zz

$b Інструменти або голоси для ансамблів. Підполя $b та $c використовують однакові коди.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Інструменти або голоси для солістів. Підполя $b та $c використовують однакові коди. Довжина кожного підполя два або чотири символи. Перші два визначають тип інструмента або голоса. Третій та четвертий символи визначають кількість інструментів і голосів. В разі, коли кількість менше десяти, третя позиція містить нуль. Використовується тільки для музичних творів та партитури.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: інформація може дублюватися в незакодованому вигляді в відповідних полях, які містять відповідну бібліографічну інформацію , наприклад, назва нотного документу.

$c Інструменти або голоси для солістів. Мідні духові інструменти. Хори. Електронні інструменти. Клавішні інструменти

$c Інструменти або голоси для солістів. Оркестри. Ударні інструменти. Струнні смичкові інструменти. Голоси

$c Інструменти або голоси для солістів. Струнні щипкові інструменти. Дерев'яні духові інструменти


 • ПРИКЛАДИ:

128  $aavr$cka01
128  $avr$bka01$csa01$csc01
128  $avr$bka01$csa01$csb01$csc01
200  $aVaraation for solo piano, piano trio and piano quartet

 

130 Поле кодованих даних: мікроформи - фізичні характеристики

Поле містить кодовані дані, пов'язані з мікроформами.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли більш ніж одна мікроформа описана в одному каталогізаційному запису.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$а Мікроформа кодовані дані — фізичні характеристики. Усі дані, які заносяться до $а, ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 10. Визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Визначник специфіки матеріалу

1

0

Полярність

1

1

Розміри

1

2

Коефіцієнт кратності зменшення

1

3

Числове значення коефіцієнту кратності зменшення

3

4-6

Колір мікроформи

1

7

Емульсія на плівці

1

8

Статус екземпляру плівки

1

9

Основа плівки

1

10

ОБОВ’ЯЗКОВЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$a/0 Визначник специфіки матеріалу

$a/0 Визначник специфіки матеріалу

$a/1 Полярність

$a/1 Полярність

$a/2 Розміри

$a/2 Розміри

$a/3 Коефіцієнт кратності зменшення

$a/3 Коефіцієнт кратності зменшення


$a/4-6 Числове значення коефіцієнту кратності зменшення.

Збільшення потребує створення мікроформи чіткою (розбірливою). Якість встановлюється на мікроформі. Якщо величину вказано, вирівнюється праворуч за допомогою "0". Відсутні позиції замінюються "u". Якщо коефіцієнт невідомий, заповнюється пробілами.

$a/7 Колір мікроформи

$a/7 Колір мікроформи

$a/8 Емульсія на плівці

$a/8 Емульсія на плівці

$a/9 Статус екземпляру плівки

$a/9 Статус екземпляру плівки

$a/10 Основа плівки

$a/10 Основа плівки

Приклад

130 ##$aebmb024aaca
#
#
$a
e   мікрофіша
b   негатив (негативна полярність)
m   4x6 дюймів
b    нормальне зменшення (нормальний редукційний коефіцієнт)
024 (24:1)
а   монохромна
а   емульсія - срібло halide
с   сервісна копія
а   безпечна основа

131 Поле кодованих даних: картографічні матеріали - геодезичні та координатні сітки та система вимірів

Поле містить кодовані дані щодо деталей геодезичної та координатних сіток та системи вимірів  картографічних матеріалів.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

120 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ – ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

121 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ – ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ці поля використовуються для кодування інших характеристик картографічних матеріалів.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Сфероїд. Двосимвольний код, що визначає сфероїд, який використовується для конструювання карти. (Коди для підполя $a див. у Додатку F)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Горизонтальна основа системи координат. Трисимвольний код, що визначає горизонтальну початкову вісь, яка вказана в картографічному матеріалі. (Коди для підполя $b див. у додатку F)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної початкової осі.

$c Сітка координат. Двосимвольний код, що визначає головну систему координат. Цей код (та коди в підполях $d і $e) визначає сфероїд сітки (на відміну від сфероїду для конструювання карти, що вказаний у підполі $a).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (коди для підполя $c див. у додатку F)

$d Накладені сітки. Двосимвольний код, що визначає додаткову сітку координат, яка накладена на картографічне зображення.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Додаткова сітка. Двосимвольний код, що визначає додаткову сітку координат, яка представлена у вигляді виходів ліній  сітки позначок.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Початок відліку висот. Двосимвольний код, що визначає початкову рівневу поверхню, від якої ведеться відлік висот в картографічних матеріалах.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного рівня (Коди для підполя $f див. у додатку F)

$g Одиниці виміру висот. Двосимвольний код, що визначає одиниці виміру висот.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (коди для підполя $g  див. у додатку F)

$h Переріз рельєфу. Максимальна довжина коду – від одного до чотирьох символів, які визначають значення перерізу рельєфу завжди в одиниці виміру, що вказана в підполі $g. Може бути записаний десятковий дріб до одної десятої. Більш точні значення повинні бути округлені.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного значення, коли, наприклад, значення змінюється з висотою.

$i Допоміжний переріз рельєфу. До чотирьох символів, що визначають значення  інтервалу додаткових горизонталей, тобто горизонталей, які використовуються між основними горизонталями для уточнення рельєфу місцевості (наприклад, в області низького рельєфу з невеликим перепаданням висот), або горизонталі, значення яких не повторюються на поверхні карти. Одиниці системи виміру вказані у підполі $g. Може бути записаний десятковий дріб з одною десятою, Більш точні значення повинні бути округлені.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Одиниці батиметричного виміру глибин

$k Батиметричні інтервали (шкала глибин)

$l Додаткові ізобати (додатковий батиметричний інтервал). Океанографічний еквівалент підполів $g та $i. Правила використання цих підполів такі ж  як і підполів $j та $1. Перелік кодів дивися у Додатку F.


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1
131 ##$auu$baqh$cpe
Сфероїд, що використаний для конструювання карти невідомий. Горизонтальна початкова  вісь є віссю єдиної Європейської системи координат. Карта використовує універсальну поперечну проекцію Меркатора, Міжнародний сфероїд.

Приклад 2
13l ##$auu$bbpm$cpd$fnk$gab$h40$i20
Сфероїд, що використаний для конструювання карти невідомий. Горизонтальна початкова вісь є Північно-Американською початковою віссю1927. Карта використовує універсальну поперечну проекцію Меркатора, невідомий сфероїд. Відлік висот від рівня моря,1929, США. Висоти виміряються у футах, переріз рельєфу горизонталями у 40 футів чергуються з горизонталями у 20 футів.

135 Поле кодованих даних: електронні ресурси

Поле містить кодовані дані, пов'язані з електронними ресурсами.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного типу файлу/ програмного засобу, описаного в одному каталогізаційному запису


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані для електронних ресурсів
Усі дані в підполі $а ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 12.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Тип електронного ресурсу

1

0

Визначник специфіки матеріалу

1

1

Колір

1

2

Геометричні розміри

1

3

Звук

1

4

Глибина зображення (у бітах)

3

5–7

Кількість форматів файлів у електронному ресурсі

1

8

Покажчики гарантії якості

1

9

Антецедент/ джерело

1

10

Рівень стиснення

1

11

Якість та призначення електронного ресурсу

1

12


ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$a/0 Тип електронного ресурсу. Односимвольний  код, який вказує основний тип вмісту електронного ресурсу.

$a/0 Тип електронного ресурсу


$a/1 Визначник специфіки матеріалу. Односимвольний код, який вказує тип носія інформації.

$a/1 Визначник специфіки матеріалу

$a/2 Колір. Односимвольний код, який вказує кольорові характеристики електронного ресурсу.

$a/2 Колір

$a/3 Геометричні розміри. Односимвольний код, який використовується при кодуванні геометричних розмірів носія електронного ресурсу. Інформація про геометричні розміри береться з контейнера, в який вправлено магнітний або оптичний носій.

$a/4 Звук. Односимвольний код, який вказує на наявність звуку в електронному ресурсі.

$a/4 Звук

$a/5-7 Глибина зображення (у бітах). Трисимвольний числовий код, який вказує точну бітову глибину сканованого зображення, що містить електронний ресурс, або трисимвольний буквений код, який вказує, що точна глибина зображення не відома або електронний ресурс містить численні зображення різної глибини.

$a/5-7 Глибина зображення (у бітах)

$a/8 Кількість форматів файлів у електронному ресурсі. Односимвольний код, який вказує чи є файли, що включено до електронного ресурсу, одного формату.

$a/8 Кількість форматів файлів у електронному ресурсі

$a/9 Покажчики гарантії якості. Односимвольний код, який вказує,  чи має електронний ресурс покажчики гарантії якості.

$a/9 Покажчики гарантії якості

$a/10 Антецедент/ Джерело. Односимвольний код, який вказує джерело, з якого відтворено електронний ресурс.

$a/10 Антецедент/ Джерело

$a/11 Рівень стиснення. Односимвольний код, який вказує рівень стиснення електронного ресурсу.

$a/11 Рівень стиснення

$a/12 Якість та призначення електронного ресурсу. Односимвольний код, який вказує загальні фізичні особливості й призначення електронного ресурсу. Розрізняються  файли, які призначені для використання, від тих, що призначені для збереження (та, можливо, заміни оригіналу).

$a/12 Якість та призначення електронного ресурсу


 • ПРИКЛАДИ

Приклад 1.
135##$adrcg#nnnmacua
Словники України — інтегрована лексикографічна система: Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Електронний ресурс / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець та ін.; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд.— К., 2001.— 1 електронно-оптичний диск (CD-ROM).— (Словники України)

Приклади

ПР 1
135 ##$adrbn#---aaaan
#     
#    
$a    
d   текст
r   система оперативного доступу
b   чорно-білий
n   нема фізичних розмірів
#   без звуку
--- глибина зображення невідома
a   в одному файловому форматі
a   покажчики гарантії якості відсутні
a   файл відтворений з першоджерела
a   не стиснутий
n   переформатування не застосовано

ПР 2
135 ##$acrmn#mmmmucda
#
#
$a
c   зображення
r   система оперативного доступу
m   змішана кольоровість
n   розміри не застосовані
#   без звуку
mmm більш ніж один тип зображення
m   багато форматів файлів
u   невідомо
c   відтворений з електронного ресурсу
d   стиск з втратами
a   ресурс для доступу

140 Поле кодованих даних: монографічні стародруки - загальні характеристики

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо фізичної форми монографічних стародруків.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

105 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КНИГИ. Поле містить кодовані дані щодо книг, тобто монографічних друкованих текстових матеріалів, які не є старовинними.

106 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

215 ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

307 ПРИМІТКИ ЩОДО ФІЗИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані: загальні. Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 27. Усі позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Коди ілюстрацій: книги

4

0–3

Коди ілюстрацій: гравюри на повний аркуш

4

4–7

Код ілюстрацій: техніка виконання

1

8

Коди форми змісту

8

9–16

Коди літературного жанру

2

17–18

Код біографії

1

19

Код матеріалу носія: книги

1

20

Код матеріалу носія: гравюри

1

21

Код водяних знаків

1

22

Код знаку друкаря

1

23

Код знаку видавця

1

24

Код знаку орнаментувальника

1

25

Не заповнюються

2

26–27

ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0–3 Коди ілюстрацій: книги

Чотири позиції символів, призначені для кодів ілюстрацій, які заносяться до них зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному переліку. Коли в цих символьних позиціях можуть бути застосовані пробіл або «y», перевага надається пробілу.

Ці коди зазвичай пов’язуються з елементами фізичного опису документа. Якщо елемент даних не використовується, до символьних позицій 0–3 заносяться символи заповнення. Проте, якщо застосовується менш як чотири коди, невикористані позиції мають містити пробіли.

$a/0-3 Коди ілюстрацій: книги

$a/4–7 Коди ілюстрацій: гравюри на повний аркуш

Чотири позиції символів, призначених для кодів ілюстрацій гравюр на повний аркуш, які заносяться до них зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному переліку. Коли в цих символьних позиціях можуть бути застосовані пробіл або «y», перевага надається пробілу.

Ці коди зазвичай пов’язуються з елементами фізичного опису документа. Якщо елемент даних не використовується, до символьних позицій 0–3 заносяться символи заповнення. Проте, якщо застосовується менш як чотири коди, невикористані позиції мають містити пробіли. Коли документ не містить гравюр на повний аркуш і це відомо, тоді до символьних позицій 4–7 заносяться пробіли.

$a/4-7 Коди ілюстрацій: гравюри на повний аркуш

$a/8 Код ілюстрацій: техніка виконання

Односимвольний код, який відображає техніку, в якій було виконано ілюстрацію.

$a/8 Код ілюстрацій: техніка виконання

$a/9–16    Коди форми змісту

Чотири двосимвольних позиції, призначених для кодів форми змісту, які заносяться до них зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному абетковому переліку. Коли в цих символьних позиціях можуть бути застосовані пробіл або «y», перевага надається пробілу.

Ці коди використовуються, коли документ містить матеріал нижченаведених форм або повністю складається з матеріалу цих форм. Якщо елемент даних не використовується, до символьних позицій 9–16 заносяться символи заповнення. Для документів, форма змісту яких не відповідає жодному з наведених у переліку кодів, застосовується код «zz».

$a/9-16 Коди форми змісту: aa-ea

$a/9-16 Коди форми змісту: ea-ia

$a/9-16 Коди форми змісту: ja-####

$a/17–18 Код літературного жанру

Двохсимвольний код, який вказує тип літературного жанру

$a/17-18 Код літературного жанру: aa-ej

$a/17-18 Код літературного жанру: fa-zz

$a/19 Код біографії

Коли документ є біографічним, односимвольний код відображає його тип.

$a/19 Код біографії

$a/20 Код матеріалу основи: книги

Односимвольний код, який несе інформацію про матеріал основи, на якій документ було надруковано чи написано.

$a/20 Код матеріалу основи: книги

$a/21 Код матеріалу основи: гравюри

Односимвольний код, який несе інформацію про матеріал основи, на якій було зроблено відтиск гравюри. Якщо документ не містить гравюр і це відомо, до цієї символьної позиції заноситься пробіл.

$a/21 Код матеріалу основи: гравюри

$a/22 Код водяних знаків

Односимвольний код, який відображає, чи має папір водяні знаки.

$a/22 Код водяних знаків

$a/23 Код знаку друкаря

Односимвольний код, який відображає, чи має книга знак друкаря.

$a/23 Код знаку друкаря

$a/24 Код знаку видавця

Односимвольний код, який відображає, чи має книга знак видавця.

$a/24 Код знаку видавця

$a/25 Код знаку орнаментувальника

Односимвольний код, який відображає, чи має книга знак орнаментувальника.

$a/25 Код знаку орнаментувальника

$a/26–27 Не заповнюється

Ці символьні позиції мають містити пробіли.

141 Поле кодованих даних: монографічні стародруки - специфічні характеристики примірника

Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо специфічних характеристик примірників монографічних стародруків.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо запис містить відомості про більш як один примірник.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

318 ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ПРИМІРНИКОМ. Поле застосовується для приміток щодо збереження інформації та поводження з примірником. Загалом, використовується для монографічних стародруків.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані монографічного стародруку: специфічні характеристики примірника. Усі дані, введені до $a ідентифікуються позицією символу в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 7. Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Коди матеріалу оправи

3

0–2

Код типу оправи

1

3

Код «оправлено разом з…»

1

4

Код стану збереження: оправа

1

5

Коди стану збереження: книжковий блок

2

6–7


ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0–2 Коди матеріалу оправи

Три односимвольні коди для відображення типу матеріалу оправи, які заносяться до символьних позицій 0–2 зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як три коди, обираються найсуттєвіші з них.

$a/0-2 Коди матеріалу оправи

$a/3 Код типу оправи

Односимвольний код, який характеризує тип оправи.

$a/3 Код типу оправи

$a/4 Код «оправлено разом з…»

Односимвольний код, який відображає, чи є каталогізований примірник окремим документом, чи його оправлено разом з іншим або іншими документами.

$a/4 Код «оправлено разом з…»

$a/5 Код стану збереження: оправа

Односимвольний код, який несе інформацію щодо стану збереження оправи примірника.

$a/5 Код стану збереження: оправа

$a/6–7 Коди стану збереження: книжковий блок

Два односимвольнх коди для відображення стану збереження книжкового блоку, які заносяться до символьних позицій 6–7 зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як два коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному переліку.

$a/6-7 Коди стану збереження: книжковий блок

$5 Організація, до якої додається поле. Кодована форма назви організації, до якої додається поле. Оскільки не існує міжнародно узгоджених кодів для назв організацій, рекомендуються до використання коди з USMARC Code List for Organizations, які містять коди багатьох неамериканських бібліотечних агентств. В інших випадках, може бути застосованим повна назва агентства чи національний код. Якщо в установі зберігається більше одного примірника, підполе $5 може також містити розстановочний шифр після двокрапки.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 141 НАЯВНЕ В ЗАПИСІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

2-- Блок описової інформації

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
205 ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАННЯ
206 ОБЛАСТЬ СПЕЦИФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛУ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ – МАТЕМАТИЧНІ ДАНІ
207 ОБЛАСТЬ СПЕЦИФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛУ: СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ – НУМЕРАЦІЯ
208 ОБЛАСТЬ СПЕЦИФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛУ: ВІДОМОСТІ ПРО PRINTED MUSIC SPECIFIC STATEMENT
210 ПУБЛІКУВАННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО (ВИХІДНІ ДАНІ)
211 ЗАПЛАНОВАНА ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ
215 ОБЛАСТЬ КІЛЬКІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
225 СЕРІЯ
230 ОБЛАСТЬ СПЕЦИФІКИ МАТЕРІАЛУ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ

200 Назва та відомості про відповідальність

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Поле містить назву, підзаголовок, відомості про відповідальність, паралельні назви іншими мовами, паралельні відомості про відповідальність, зазвичай у формі та послідовності, в якій вони наведені у документі. Це відповідає Області назви та відомостей про відповідальність ISBD та ГОСТ 7.1-84


ОБОВ'ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

101 МОВА ДОКУМЕНТА
Мова основної назви, яка міститься в 200$a, може бути позначена у 101$g.
Проте, якщо жодна мова не позначена в 101$g , вважається, що мова основної назви збігається з мовою тексту, занесеною до підполя  $а  (першого при  повторюванні).
Мова будь-яких паралельних назв міститься в 200$z.

304 ПРИМІТКИ ЩОДО НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Використовується для приміток про зміст поля 200.
Примітки  можуть уточнювати джерело бібліографічних даних про  назву та містити додаткові слова, опущені в заголовку. Прізвища авторів, опущені відповідно до правил каталогізації, заносяться в дане поле.

312 ПРИМІТКИ ЩОДО ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ НАЗВ
Використовується для приміток, що містять текст та/або коментарі до взаємопов’язаних назв.

4.. БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ
Використовується для формування точок доступу на варіанти назв шляхом реалізації механізму зв’язку між записами.

423 ВИДАЄТЬСЯ В ОДНІЙ ОБКЛАДИНЦІ З...
Дані про назви творів різних авторів, які розміщені у збірнику без загальної назви або видавничому конволюті, що містяться в 200$c, заносяться у відповідні поля, убудовані в поле 423 з метою формування додаткових точок доступу.

У повторюване підполе 200$a заносяться назви творів одного автора (групи авторів), розміщених в збірнику без загальнї назви.

464 АНАЛІТИЧНИЙ РІВЕНЬ
Дані про назви творів одного автора (групи авторів) чи назви творів різних авторів, які розміщені у збірнику, що має загальну назву, заносяться у відповідні поля, вбудовані в поле 464.

5.. БЛОК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ НАЗВ
Використовується для формування точок доступу на паралельні назви, що містяться в 200$d, і для варіантів назв, таких як назва обкладинки, назва на спинці книги тощо.

530 КЛЮЧОВА НАЗВА (СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ)
Якщо вихідний формат містить ключову назву, яка може збігатися чи не збігатися з основною назвою, вона заноситься до поля 530.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: визначник значимості назви

Визначає чи є назва, відображена у першому з повторюваних 200$a, значимою (обробляється як точка доступу). Може вимагати генерації пов’язаних з нею додаткових точок доступу для інших варіантів назв (наприклад, для  другої назви того ж автора, паралельної назви тощо). Це відповідає практиці традиційного каталогізування, а саме: необхідністі складання на назви додаткових записів.

0 - не є значимою (не обробляється як точка доступу).
1 - є значимою (обробляється як точка доступу)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Основна назва. Містить основну назву, включаючи альтернативну назву, окрім підзаголовка, підназви та паралельних назв.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для інших основних назв того ж автора.
ПРИМІТКИ: основна назва у формі перекладу, транслітерації тощо наводиться у полі 541 Перекладена назва, складена каталогізатором, якщо оригінальне формулювання присутнє у 200$a. В іншому разі заповнюється тільки 200$a.

$b Загальне визначення матеріалу носія інформації. Містить дані про носій інформації документа, що каталогізується. Інформація надається мовою, або графікою агентства, яке підготувало запис, відповідно переліку “Загального визначення матеріалу” ISBD.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ для непаперових носіїв. Для паперових допускається визначення „друкований текст” не наводити крім випадків коли документ під основною назвою включає більш ніж один взаємопов’язаний компонент, що належить до різних матеріальних категорій включно друковану.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ якщо частини того самого документа представлені на різних носіях.
ПРИМІТКИ: обмежувальна пунктуація „ [ ] “ до підполя не заноситься. Проте при відображенні у формі каталожної картки загальне визначення носія інформації наводиться у квадратних дужках.

$c Основна назва твору іншого автора. Містить  основну назву твору іншого автора (групи авторів), наприклад, у збірнику без загальної назви.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної додаткової назви твору іншого автора.
ПРИМІТКИ: деякі зарубіжні бібліографуючи агентства як  альтернативну методику каталогізування збірника без загальної назви використовують 200$a, що вбудоване до поля 423. У цьому випадку 200$c на застосовується.

$d Паралельна назва. Містить  основну назву іншою мовою або іншою графікою, занесенною до підполя $a або $c.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної паралельної назви.
ПРИМІТКИ: дані заносяться в формі, як вказано на документі. Паралельним даним передує знак „=”.

$e Підзаголовок. Містить дані, що уточнюють основну назву та розташовані на титульному аркуші -підназву та інші дані, наприклад, на звороті титульного аркуша.  Не включає варіанти назв, такі як:  назва на обкладинці, на спинці книги тощо.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної групи підзаголовкових даних.
ПРИМІТКИ: дані можуть відноситись до назв занесених в підполя $a, $c, $d.
Дані заносяться в тій формі, як і на документі відповідно до правил каталогізації (скорочення тощо).

$f Перші відомості про відповідальність. Містить відомості про відповідальність для назви, занесеної до підполів $a, $c, $d або для нумерованої чи для озаглавленої частини документа, яка міститься в підполях $h або $i.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ після кожного з підполів $a, $c, $d, $h, $i.
Відомості про відповідальність, що відносяться до конкретного підполя і відносяться до одного типу, наприклад, автори заносяться послідовно разом (через кому).
ПРИМІТКИ: дані заносяться в  тій формі, як  на документі.

$g Наступні відомості про відповідальність. Містить відомості про відповідальність, наступні після перших відомостей, які відносяться до тієї самої назви.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного типу наступних відомостей з однаковим ступенем відповідальності і для кожних паралельних.
ПРИМІТКИ: дані заносяться в формі, як вказано на документі.

$h Позначення та/або номер частини. Містить цифрове чи літерне позначення частини документу. Використовується у записі для специфікації багатотомного або серіального видання при розподілі на томи частини, випуски тощо.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного підрозділу або поділу нижчого рівня або для кожного з паралельних номерів частин.

$i Найменування частини. Містить найменування розділу або частини документа, що має загальну назву.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного з підрозділів або поділів нижчого рівня, або для кожного паралельного найменування частини.

$v Позначення тому.  Використовується для позначення окремої частини документу яка пов’язана з іншим документом. Використовується коли поле 200 вбудоване до блоку 4__. Наприклад, документ є томом серії. В цьому випадку назва серії та позначення тома заносяться до поля 200, вбудованого в поле 400. Том може позначатися числом, роком тощо.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова паралельної основної назви. Містить: код мови паралельної назви, приведеної в підполі $d.
Використовується список кодів найменувань мов (див. Додаток А). Підполе наводиться в кінці поля 200. Коди мов наводяться в порядку розташування відповідних паралельних назв.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності підполя $d.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо повторюється підполе $d.

$5 Організація – власник примірника.  Найменування (у кодованій чи повній формі) організації - власника примірника. Для кодування може використовуватися USMARC Code List for Organizations.
Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також повинне містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою. Підполе заповнюється в разі, коли поле 200 включене в поля 48- (481, 482, 488).
ОБОВ'ЯЗКОВЕ, якщо поле 200 включене в поля 481 чи 482.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ: Зазвичай, підполе використовується для стародруків з метою ідентифікації установи, яка володіє примірником із специфічною інформацією. Це може стосуватися штучно зформованої, невидавничої, збірки (конволюта).


 • ПРИМІТКИ

Для заповнення підполів поля 200 не допускається генерувати інформацію з інших полів.

У випадку включення відповідних паралельних даних у підполя $e, $f, $g, $h і $i ці дані повинні випереджатися знаком '='.

Таблиця співвідношення підполів поля 200 Області назви та відомостей про відповідальність ISBD (G) та ГОСТ 7.1-84.

Підполе UKR MARC

Найменування елемента ДСТУ 2394-94

Номер розділу ГОСТ 7.1-84

Номер розділу ISBD (G)

Попередня пунктуація

$a

основна назва

2.5.3

1.1

Нова область

$a (повтор.)

для інших основних назв того ж автора

2.5.7.2

1.6

;

$b

загальне визначення матеріалу

 

1.2

[ ]

$d

паралельна назва

2.5.4

1.3

=

$e

підзаголовок

2.5.5

1.4

:

$f

перші відомості про відповідальність

2.5.6

1.5

/

$g

наступні відомості про відповідальність

2.5.6

1.5

;

$h

позначення та/або номер частини

3.5.2.4

1.1.4 ISBD (S)

.

$i

найменування частини

3.5.2.4

1.1.4 ISBD (S)

, після $h, інакше .

 

205 Відомості про видання

Поле містить відомості про видання документу, що відрізняють його від інших видань того ж твору, сумісно з будь-якою додатковою інформацією про видання та відомостями про відповідальність відносно видання. Це відповідає Області видання ISBD.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ
зазвичай у випадку помилково вказаного видання. Супроводжується текстовим коментарем у відповідному з полів 3—Блоку приміток (Поля 305, 300). Наприклад:

205 ##$a[3-є вид.]
205 ##$a1-е вид.
305 ##$aНа тит. арк. помилково: 1-е вид.
Приклад повторення поля 205 у разі помилкової інформації на тит. арк.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Відомості про відповідальність, що стосуються  назви в цілому заносяться до поля 200. 305 ПРИМІТКИ ЩОДО ВИДАННЯ ТА БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІСТОРІЇ
Використовується для приміток до змісту поля 205.

7 _ _ БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Будь-які персони/найменування у відомостях про видання, для яких має бути сформовані точки доступу, заносяться до полів 7 _ _ блоку.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор1:  пробіл (не визначено)’
Індикатор2:  пробіл (не визначено)


ПІДПОЛЯ

$a Відомості про видання Слово, фраза або група символів, наявних на документі, що ідентифікують належність документу до певного видання. Додаткові відомості про видання заносяться до підполя $b
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ: За наявності порядкового номеру видання його заносять арабськими цифрами на початку формулювання даних  незалежно від того, як його зазначено на документі, що відповідає українській каталогізаційній традиції (ГОСТ 7.1-84 з доповн.).
Якщо порядковий номер не зазначений, то наводять дані про видання вказані на документі, наприклад: Репр. вид., Доп. и перераб. изд., Rev. a. enl. [ed.] тощо.

$b Додаткові відомості про видання. Підполе містить відомості про видання/перевидання, які відносяться до  окремого випуску або додаткові відомості про видання, а саме:

 • відомості про видання/перевидання складової частини твору, що виходив окремими випусками ;
 • додаткові відомості про видання з зазначенням  значних відмінностей у змісті конкретного перевидання документу порівняно з іншими виданнями/перевиданнями даного твору в цілому (EX 5),
 • додаткові відомості про видання , які є альтернативними до визначених у підполі $a (EX 6).

Зміст підполя відповідає Області додаткових відомостей про видання.ISBD
ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для паралельних або додаткових відомостей про випуск.
ПРИМІТКИ: Додаткові  відомості наводять в 200$b в разі, коли вони наведені на основному джерелі каталогізування: титульному аркушу.

$d Паралельні відомості про видання. Підполе містить відомості про видання мовами та/або графікою, відмінними від тих, що занесені до підполя $a (EX 9).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної групи відомостей про видання, що наведені іншими мовами.

$f Перші відомості про відповідальність відносно видання. Підполе містить перші відомості про відповідальність відносно видання. Заносяться після $a (EX 8, 9), $b (EX 7), або $d (EX 9).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ для відомостей про видання в підполі $a.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для альтернативних відомостей про видання, що відносяться до підполя $b.

$g Наступні відомості про відповідальність. Підполе містить будь-які наступні відомості про відповідальність відносно видання (EX 7). Заносяться наступними за підполем $f.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожних додаткових наступних відомостей та для паралельних відомостей, що відносяться до видання і містяться в підполях $a, $b.
ПРИМІТКИ ДО ПІДПОЛІВ $f, $g:
Відомості про відповідальність відносно видання заносяться безпосередньо після відомостей про видання/перевидання, яких вони стосуються. Якщо відомості про відповідальність стосуються твору в цілому, а не одного окремого видання/перевидання, вони заносяться до 200 $f або $g.
В окремих випадках відомості про відповідальність відносно видання в підполях $f, $g можуть містити більш ніж одне ім’я/найменування за умови, коли вони граматично пов’язані (EX 8).


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ:

Паралельні дані, що наявні на документі, тобто дані повторені іншими мовами або графікою, за правилами ISBD визначаються знаком рівності з наступним пробілом '= ' на початку кожного блоку паралельних даних. За методикою UNIMARCу символи '= ' передують даним, до яких вони відносяться (EX 9).

Інформація ISBD:
Дані до підполя повинні заноситись, як визначено у правилах ISBD, у термінах як зазначено на документі. Якщо дані сформульовані каталогізатором, вони повинні бути взяті у дужки [ ]. Відповідність цього поля до визначень ISBD проілюстровано нижче:

Підполе

Найменування елемента за ГОСТ 7.1-84

Номер розділу ISBD (G)

Попередня пунктуація

$a

$d

$f

$g

$b

Відомості про видання

Паралельні відомості про видання

Перші відомості про відповідальність щодо видання

Наступні відомості про відповідальність

Додаткові відомості про видання

2.1

2.2

2.3, 2.5

2.3, 2.5

2.4

Нова область

=

/

;

,


ПРИКЛАДИ:

Examples
EX 1
205 ##$a16th ed.
EX 2
205 ##$aNew and revised ed.
EX 3
205 ##$aLarge print ed.
EX 4
205 ##$a2nd impression
EX 5
205 ##$a3rd ed.$b2nd (corrected) impression
A title Ireland edited by L. Russell Muirhead states 'Third edition. Second (corrected) impression'. Second (corrected) impression is an issue statement and is entered in $b.
EX 6
205 ##$aEnglish full ed.$b4th international ed.
The English full edition of UDC is also labelled 'Fourth international edition'. The additional edition statement is entered in $b.
EX 7
205 ##$a2nd ed.$breissued$fwith a foreword by Magnus Magnusson$gextra notes by P. Gardner
The second edition of an item is reissued with the addition of a foreword by Magnus Magnusson, with extra notes by P. Gardner.
EX 8
205 ##$a4th ed.$frevised by H.G. Le Mesurier and E. McIntosh$breprinted with corrections
The 4th edition of The pocket Oxford dictionary of accurate English is revised by H.G. Le Mesurier and E. McIntosh. A reprint is issued with corrections.
EX 9
205 ##$a2nd ed.$fedited by Larry C. Lewis$d= 2e éd.$frédigé par Larry C. Lewis.
A parallel edition statement

206 Область специфічних характеристик матеріалу: картографічні матеріали - математичні дані

Визначення поля
Відомості про масштаб, проекціях, координатах та рівнодення для картографічного документа.

Наявність
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЛЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.  

Індикатори
Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя
$a Відомості про математичні дані
Текст відомостей про масштаб, проекції, координати, рівнодення та епоху  для картографічного документа, включаючи пунктуацію ISBD. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

Примітки до змісту поля
Поле еквівалентно Області  ISBD(CM) Математичні дані. Поле не ділиться на підполя, тому що дані поля зазвичай не використовуються при пошуку по контексту запису. Поле використовується в першу чергу для дисплейного відображення, в той час як поля кодованих даних для картографічних матеріалів 120, 122, 123 та 131 використовуються для інформаційного пошуку. Специфікації для формату та пунктуації даних в цьому полі наведені у  ISBD (CM). Зверніть увагу, що вся спеціально визначена пунктуація ISBD, заноситься до поля, навіть якщо вона з’являється на межах підполя.

Співвіднесені поля
120 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
Поле містить код для проекції карт.
122 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ПЕРІОД ЧАСУ ЗМІСТУДОКУМЕНТА
Поле містить кодовану форму дати, до якої відноситься  зміст документа. Воно включає дані, які знаходяться у відомостях про рівнодення у записах для небесних карт.
123 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ – МАСШТАБИ ТА КООРДИНАТИ
131 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ – ГЕОДЕЗИЧНІ ТА КООРДИНАТНІ СІТКИ ТА СИСТЕМА ВИМІРІВ
Приклади
EX 1
206 ##$aScale 1:6 336 000 (W 170º-W 50º/N 80º -N 40º)
EX 2
206 ##$aScale 1:250 000. Vertical scale 1:125 000 ; Universal Transverse Mercator proj. (W 124º- W 122º/N 58º-N57º)
EX 3
206 ##$a(RA 16 hr. 30 min. to 19 hr. 30min./Decl. -16º to -49º; eq. 1950, epoch 1948)
Приклад для небесних карт.

207 Область специфічних характеристик матеріалу: серіальні видання - нумерація

Визначення поля
Поле містить нумерацію  та/або дати діапазону від першого до останнього випусків, коли вони відомі. Це відповідає Області  ISBD(S) Нумерація.

Наявність
ФАКУЛЬТАТИВНЕ. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

Індикатори
Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: Індикатор форматованої нумерації
Індикатор визначає структурованість або форматованість томів та дат
0 Форматована
1 Неформатована

Підполя
$a Нумерація: Визначення дат і томів
Нумерація та/або дати діапазону, як визначено вище. ПОВТОРЮЄТЬСЯ коли починається нова послідовність нумерації.
$z Джерело інформації про нумерацію
Примітка про джерело інформації щодо нумерації, коли вона відсутня на самому документі. (EX 6). ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

Примітки до змісту поля
Поле містить нумерацію та/або дати діапазону, які не обов’язково співпадають з датою публікації, наданою у запису. Рекомендації щодо формату даних цього поля містяться в ISBD(S).

Співвіднесені поля
210 ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ тощо
Підполе $d містить дату публікації документа, назва якого занесена до поля 200 у належній формі,  незалежно від збіжності її з будь-якою датою у полі 207.
225 СЕРІЯ
Коли документ є окремим випуском серій, то його серійний номер в межах цієї серії заноситься до поля 225.

Приклади
EX 1
207 #0$aVol. l, no. l (Jan. 1940)-
Серіальне видання, яке з початку публікації нумерується з тому 1  номеру 1  і до цього часу. Випуски датуються з січня 1940 р.
EX 2
207 #0$aVol. 1, no. 1 (1 Apr. 1946)-vol.26, no. 195 (10 Oct.1972) = no. l-no. 6943
Щоденна газета виходила з 1-го квітня 1946 р. до 10 жовтня 1972 р., починаючи з тома 1 номера 1 і закінчила публікуватися з номером 195 тома 26. На додаток кожен випуск мав наскрізну нумерацію від 1 до 6943.
EX 3
207 #0$aApr.1978-July 1983
Серіальне видання публікувалося щомісячно з квітня 1978 р. до липня 1983. і не мало нумерації томів або випусків.
EX 4
207 #0$aVol. l, pt. l (June 1845)-vol. 72, pt. 12 (Dec.1916)$aN.s. vol. l, no. l (Jan.1917)-
Серіальне видання почалось з тому 1 частини 1 в червні 1845 р. і в 1917 закінчилось томом 72 частиною 12 та після зміни формату почало нову нумерацію з Нової серії, томом 1 номером 1. Кожна послідовність записується до окремого підполя..
EX 5
207 #0$a1951/1-
Серіальне видання почало виходити у 1951 і зберігає ту ж нумерацію 1951/1 до цих пір.
EX 6
207 #l$aBegan in 1963$zBUCOP
Неформатовані відомості про нумерацію серіального видання з джерелом інформації.

208 Область специфічних характеристик матеріалу: відомості про printed music specific statement

Визначення поля
Поле містить відомості, переписані(відтворені) з документа, що відносяться до особливого формату друкованого або рукописного музичного документа. Поле відповідає Області ISBD(PM) Визначення друкованого нотного видання.

Наявність
ФАКУЛЬТАТИВНЕ. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

Індикатори
Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя
$a Специфічні відомості про нотне видання
Відомості відносно особливого формату екземпляра документа, які взяті з титульного аркушу. (EX 1, 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
$d Паралельні специфічні відомості про нотне видання
Будь-які додаткові відомості іншими мовами та/або графіками, які взяті з титульного аркушу (EX 2). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної групи додаткових відомостей.

Примітки до змісту поля
Parallel data:
Parallel data appearing on the item, i.e. data repeated in another language or script, is denoted in ISBD by the use of the equals sign followed by a space = at the start of any block of parallel data. In UNIMARC '= ' is included in the data whenever required by ISBD, preceding and in the same subfield as the data to which it relates (EX 2).

Співвіднесені поля
125 КОДОВАНІ ДАНІ: АУДІОЗАПИСИ ТА МУЗИЧНІ ПАРТИТУРИ

Examples
EX 1
208 ##$aMiniature score
EX 2
208 ##$aOrchester-Partitur$d= Full score

210 Публікування, розповсюдження тощо (вихідні дані)

Поле містить інформацію про публікування, розповсюдження та виготовлення документа, а саме: де, коли та ким був виданий документ, включаючи порв’язані з цим дані. Поле відповідає Області публікування,   розповсюдження  тощо ISBD та Області вихідних даних ГОСТ 7.1-84.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ  (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ
100 ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ, Дати публікації (позиції символів 9-16). Дати публікації мають заноситися до поля 100 і до поля 210 $d у формі як на документі.
102 КРАЇНА ПУБЛІКАЦІЇ АБО ВИРОБНИЦТВА
Поле містить код країни/країн публікації або виробництва або код їх місцезнаходження. Рекомендується поле 102 використовувати  додатково до поля 210.
205 ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАННЯ
Дата друку  для репринтів та ін. може включатися до відомостей про видання або випуск.
345 ПРИМІТКИ ПРО УМОВИ ПРИДБАННЯ
Поле містить повну поштову адресу видавця/видавництва, розповсюджувача тощо.
620 МІСЦЕ ВИДАННЯ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ
Якщо бажано створити точку доступу для місця публікації, виробництва тощо, його найменування заноситься до цього поля.
7-- БЛОК ІНТЕЛКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
При необхідності створення точки доступу на місце публікування, виробництва тощо, дані про ім’я особи або найменування організації заносяться до полів 7-- блоку.

***

300 ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания, относящиеся к сведениям о публикации/распространению, за исключением примечаний о дате основания сериального издания, записываются в поле 300.

305 ПРИМЕЧАНИЕ О ДАТЕ ОСНОВАНИЯ ИЗДАНИЯ

Примечания о дате основания сериального издания записываются в поле 305.

620 МЕСТО КАК ТОЧКА ДОСТУПА

При необходимости создания точки доступа для места издания, принятая форма наименования места издания записывается в это поле, в отличие от подполя 210$a, куда записывается та форма наименования места издания, которая приведена на источнике описания.

7-- БЛОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

При необходимости создания точки доступа для имени издателя (издательства) или имени изготовителя, принятая форма имени лица, или названия организации записывается в соответствующее поле блока 7--, в отличие от подполей 210$с и 210$g, куда записывается та форма имени/названия организации, которая приведена на источнике описания.

***


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Місце публікування, друку, розповсюдження.
Підполе містить інформацію про місто або місцевість, де документ було опубліковано або розповсюджено у формі, як зазначено у документі зі збереженням його орфографічної форми, синтаксичної форми (наявність сполучників та інших пов’язаних слів, наприклад: In Venetia, Печатано в Санктпетербурге) що має особливе значення для стародрукованих видань.
При наявності одноіменних назв, формулювань з помилками або наведених у архаїчній формі, дані підполя супроводжуються уточнюючими відомостями у квадратних дужках відповідно до рекомендацій ISBD (EX 2, 3).

??? ОБОВ’ЯЗКОВЕ  Обязательное, если поле 210 приводится в записи: при отсутствии сведений о месте издания приводят слова: "Б. м.".  ???

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного зазначеного місця (EX 7, 12, 13) або для місця публікації іншою мовою (EX 14).

$b Адреса видавця, розповсюджувача, тощо.
Підполе містить інформацію про повну поштову адресу видавця/розповсюджувача організації, відповідної за видання, зазвичай подається в лапках або дужках з умови наявності цих даних на титульному аркуші (EX 4).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$c Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо.
Підполе містить інформацію про назву видавництва, ім’я видавця або розповсюджувача.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX 8).
ПРИМІТКИ: При наявності повної та скороченої форми найменування видавництва відповідно до національних правил каталогізації у підполі наводять скорочену форму (стр. 217) (EX 1).
Коли наявне формулювання функції розповсюждувача, воно наводиться у цьому підполі у квадратних дужках (EX 5, 12).

$9???Коли видавництво має характерне найменування, взяте зазвичай у дужки, то заноситься тільки це найменування; супроводжуючі дані про статус видавничої організації (видавництво, ООО, ЗАО) наводяться після назви в квадратних дужках,  наприклад:
на виданні                        у підполі
ОАО ПО "Пресса-1"                    Пресса-1 [ОАО ПО]

$d Дата публікації, розповсюдження, тощо.
Підполе містить інформацію про дату або приблизну дату (в квадратних дужках) публікації або дату копірайту (EX 7), або дату виготовлення  (EX 11). Допускається вказувати откриту дату (EX 6) або  дані про періодичність  (EX 10).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для дати розповсюдження, якщо вона включається додатоково до дати публікації і відокремлюється від останньої якимось проміжним  підполем (EX 12).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при можливості встановлення.
ПРИМІТКИ: дату наводять у формі, як на документі, навіть у разі використання іншого літочислення. У квадратних дужках наводять рік в перекладі на сучасне літосчислення при можливості його встановлення, наприклад:
на виданні                        у підполі
4308                                  4308 [1975]
$9???  Для стародрукованих видань дата видання включає дані про день, місяць і рік вижоду видання, або початку та завершення його друку

$e Місце виробництва
Підполе містить інформацію про місце виробництва документа, наприклад, місце друкування книги (EX 9) з необхідними уточненнями та доповненнями (в квадратних дужках) відповідно до рекомендацій ISBD.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ/ОБОВ’ЯЗКОВЕ для стародрукованих видань
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$f Адреса виробника.
Підполе містить інформацію про повну поштову адресу виробника.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$g Ім’я виробника, найменування друкарні
Підполе містить інформацію про ім’я виробника (наприклад, друкаря) або найменування друкарні (EX 3, 9). Може бути наведене у скороченій формі достатній для розпізнавання.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Дата виробництва
Підполе містить інформацію про дату виробництва документа як додаткову до дати публікації (EX 13).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ПРИМІТКИ

При наявності квадратних дужок " [ ] " в тексті підполів перед першою та після другої дужки ставиться пробіл.

Рекомендується, щоб кожний запис включав поле 210 у максимальному обсязі. Коли місцезнаходження та ім’я видавця/найменування видавництва не відомі, до відповідних підполів заноситься уніфікована інформація стосовно їх відсутності: [Б.м.] (без місця), [S.l.] (sine loco) і [s.n.] (sine nomine) або їх еквіваленти у відповідній графіці (EX 9).
Коли наявні більш ніж один видавець/розповсюджувач/видавництво, кожний елемент може передуватися даними про своє місцезнаходження в окремому повторюваному підполі (EX 5, 8).
??? Правила для пропуску (не наведення) найменувань місць та видавців залежать від практики агентства. ??? (НАЦИОНАЛЬНЫЙ???)
Дати:
Дати завжди містяться у підполі  $d. Якщо дата публікації не відома,  має бути наведена дата копірайту або приблизна дата (в квадратних дужках) (EX 7). Дата копірайту може бути наведена додатково до дати публікації: обидві заносяться до того самого підполя $d. Дата виробництва повторно заноситься до підполя $h (EX 13). Круглі дужки у це підполе не заносяться, вони генеруються при дисплейному/картковому відображенні даних.
Дати періоду (проміжні дати) можуть бути занесені до будь-якого підполя дати (EX 10). Якщо заноситься відкрита дата (EX 6), вона заноситься без наступних пробілів. Якщо необхідно, такі  пробіли генеруються при виведенні даних.
Приблизне формулювання дати супроводжується знаком питання.
Паралельні дані:
У це поле можуть заноситися паралельні дані. У такому випадку вони заносяться у півторювані  підполя  та  перед  ними  заноситься знак рівняння з пробілом '= '' (EX 14).

ISBD інформація:
??? ISBD рекомендує будь-яку повну адресу в  $b або $f має заниситись у квадратних дужках, якщо вона додається каталогізатором, та у круглих дужках, якщо вона береться з документа. Хоча це небов’язкова пунктуація, вона має бути застосована, ящо це необхідно для запису, навіть коли вона міститься у границі підполя (EX 4). Якщо наводиться розповсюджувач, слова такі як «розповсюджувач» або його еквівалент має бути занесений у квадратних дужках (EX 5, 12). Хоча такі дужки є пропонованою в ISBD пунктуацією, вони не опускаються в границях підполя запису UNIMARC. ????

??? Наступна інформація щоде змісту даних цього поля посилається до відповідних даних у ISBD. Взаємозв’язок між цими полями та спеціфікацікованими  у  ISBD проілюстровані нижче:

Підполя UNIMARC

Найменування

елемента

Розділ

ISBD

Пунктуаці

$a Місце публікації, розповсюдження 4.1 Нова область
$a (повторюється) Підпорядковане місце публікації,
розповсюдження тощо
4.1 ;
$b Адреса видавця, розповсюджувача  тощо 4.2 :
$c Адреса видавця, розповсюджувача  тощо 4.3 ,
$d Дата видання, розповсюдження тощо 4.4 за наявності
$e Дата виробництва 4.5 ;
$e (повторюється) Підпорядковане місце виробника 4.6  
$f Адреса виробника 4.7 :
$g Ім’я виробника   ,
$h Дата виробництва    

Повні відомості про виробництво містяться всередині круглих дужок.
The entire statement of manufacture is enclosed within parentheses.

Examples
EX 1
210 ##$a[Cambridge, Mass.]$cHarvard Univ. P.$dl981
The place of publication is not in the chief source of information. The agency abbreviates common words in the publisher's name.
EX 2
210 ##$aBrampton [Cumbria]$cL.Y.T.C.$d[1978 or 1979]
The place in the imprint is not well-known and a county is added. The date is not certain.
EX 3
210 ##$aNottigham [i.e. Nottingham]$c[s.n.]$dl966$gSherwood Printers
The place name is incorrectly or archaically spelled and no publisher is named.
EX 4
210 ##$aLondon$b(52, St. George's Avenue, N7)$cSt George's Church$d[1975]
The address of the publisher has been included by the agency preparing the record. The date is taken from elsewhere than the chief source of information and is enclosed in brackets.
EX 5
210 ##$aColorado Springs$cMyles$aLondon$cHouseman [distributor]$dl980
The statement of the function of the distributor is added.
EX 6
210 ##$aLondon$cMacmillan for the Linnean Society$dl964-@
The date is an open date. In this example the end of field marker is included for clarity.
EX 7
210 ##$aLondon$aBoston$cButterworth$dcop. 1982
A repeated place of publication is needed for one publisher. The date is a copyright date and indicated as such.
EX 8
210 ##$aIpswich$cBoydell P.$aBungay$cWaveney Publications$dl976
The item has more than one publisher.
EX 9
210 ##$a[S.l.$cs.n.]$dl974$eManchester$gUnity Press
The item has only the name of the printer. S.l.and s.n. are supplied.
EX 10
210 ##$aLondon, [etc.]$cO.U.P.$dl978-1981
The agency preparing the record enters only the first place of publication. The item was published in separate volumes over a period of time.
EX 11
210 ##$aBombay$c[s.n.]$dl980 printing
The date of printing is given in lieu of a date of publication and indicated as such.
EX 12
210 ##$aLondon$cEducational Record$dl973$aNew York$cEdcorp [distributor]$dl975
EX 13
210 ##$aGeneva$cWHO$aLondon$cdistributed by H.M.S.O.$dl970$hl973 printing
EX 14
210 ##$aBern$cBundeskanzlei$a= Berne$cChancellerie fédérale$dl974
Both name and place of publisher are in more than one language.
EX 15
210 ##$aA Paris$cChez l'auteur$dAvec Privilège du Roy, 1700
The item has a privilege date.

211 Запланована дата публікації

Поле містить заплановану дату публікації документа. Поле використовується для CIP (Каталогізація в публікації) записів та подібних завчасних записів, які формуються з інформації що надається видавцем.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
Співвіднесені поля
МАРКЕР ЗАПИСУ, Статус запису (позиція символа 5)
210 ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, ТОЩО, підполе $d


 • Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Дата
Підполе містить інформацію стосовно запланованої дати публікації у повністю числовій формі без роздільників між роком, місяцем, днем, за схемою: РРРРММДД (Р-рік, М-місяць, Д-день) відповідно до ISO 8601-1989. Якщо день або місяць і день не відомі, ці позиції містять пробіли.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
Не повторюється.

Примітки до змісту поля.
Поле тимчасове. Анулюється за умовою оновлення запису.
3-тя редакція UNIMARC рекомендувала форму: РРММДД, яка є застарілою.

Приклади
У наступних прикладах МАРКЕР ЗАПИСУ показує тільки відповідну позицію символу 5 (Статус запису)
EX 1
RECORD LABEL -----n------------------
210 ##$aLondon$cFaber$dl999
211 ##$a199911##
A new CIP record for a work scheduled to be published in November 1999.
RECORD LABEL -----p------------------
210 ##$aLondon$cFaber$dl999
The 211 field is deleted when the updated record for the work is issued after publication.
EX 2
RECORD LABEL -----n------------------
210 ##$aNew York$cMacmillan$dl999
211 ##$a199912##
A new record for a work scheduled to be published in December 1999.
RECORD LABEL -----p------------------
210 ##$aNew York$cMacmillan$d2000
The updated record for the same work. Publication was delayed.

215 Область кількісної характеристки (фізична характеристика)

Поле містить інформацію про фізичні характеристики докумекнта. Це поле відповідає Області кількісної характеристики ГОСТ 7.1-84, Області ISBD Фізичний опис. Включає дані про обсяг, розмір, ілюстративні та супроводжуючі матеріали.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для однотомних монографічних видань???. (ФАКУЛЬТАТИВНЕ???)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли потрібний окремий фізичний опис кожному компоненту мультимедіа (EX 15).
Співвіднесені поля
105 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КНИГИ, Коди ілюстрацій (позиції символів 0-3)
Ці позиції символів містять коди ілюстрацій, які відносяться до даних про ілюстрації в 215 $c.
126 ЗВУКОЗАПИСИ: ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
130 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МІКРОФОРМИ: ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
307 ПРИМІТКИ СТОСОВНО ФІЗИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Будь-які деталі щодо фізичної характеристики, які не можуть бути записані у поле 215 мають бути занесені в поле 307.


 • Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа
Найменування специфічного типу матеріалу, до якого належить документ (EX 3, 6, 7-14) та/або позначення кількості сторінок або складових частин (EX 1, 2, 5).  Повторюється (EX 8).
$c Інші уточнення фізичних характеристик
Фізічні дані про документ, що відрізняються від інших поданих в цьому     полі або в полях приміток, наприклад, елементи, які стосуються ілюстативного матеріалу, кольору або звуку, тощо (EX 9-10).   Не повторюється.
$d Розміри
Лінейний вимір документа та/або (у випадку, коли документ вимагає   спеціального обладнання для використання) розміри необхідні для використання документа (EX 9), та/або бібліографічний формат для стародруків (EX 16). Це поле містить також елементи стосовно будь-якого контейнера (EX 15). Повторюється після повторюваного $a (EX 8).
$e Супроводжувальний матеріал
Короткий опис будь-якого матеріалу, що супроводжує документ і має   бути використаним разом з ним (EX 4, 8). Повторюється.
Примітки до змісту поля
Обробка супровідного матеріалу буде залежати від погляду каталогізатора на його важливість. Порівняйте EX 4, 8, 15.

До поля не вноситься пунктуація у межах підполів; однак всередині підполя заноситься будь-яка відокремлююча пунктуація  (дивіться особливо EX 4). Для подальшої інформації по даним змісту поля зверність до відповідного ISBD. Співвіднесеність поміж цим полем та специфікаціями ISBD проілюстрована нижче.

Співвіднесеність поміж полем $e та специфікаціями ISBD

Приклади

EX 1
215 ##$a264 p., 24 leaves of plates$cill., 17 facs.$d21 cm$el map
EX 2
215 ##$ax, 32, 73 p., [1] leaf of plates$cmaps$d21 cm
EX 3
215 ##$al folder (6 p.)$cmaps, plans, charts, portraits$d21 x 30 cm
EX 4
215 ##$a3 vol. (49, 37, 18 p.)$cill., col.maps$d22 cm$esound disk (16 min): 33 1/3 rpm., mono., 17.5 cm
EX 5
215 ##$a35 S.$c16 graph. Darst.$d24 cm
EX 6
215 ##$al map$cboth sides, col.$d41 x 84 cm, folded to 22 x 10 cm
EX 7
215 ##$al globe$ccol., mounted on metal stand$d31 cm in diam.
EX 8
215 ##$al score(vi, 63p.)$d20cm.$al6 parts$d32 cm.$el booklet
The main components are a score and 16 parts. The heights of these items differ. There is an accompanying booklet.
EX 9
215 ##$al film reel (20 min., 570 m)$cnitrate, b&w, si.$dl6 mm
The item is a silent black and white 16mm. 20 minute film reel on a nitrate base. It is 570 metres long. The catalogue entry would appear as follows:
1 film reel (20 min., 570 m) : nitrate, b&w, si. ; 16 mm
EX 10
215 ##$al videocassette (Umatic) (30 min.)$ccol., sd.
The item is a colour videocassette in U-matic format, with sound, lasting 30 minutes.
EX 11
215 ##$al sound reel (100 min.)$c19 cm/s., 4 track, adjacent
The item is a fourtrack sound reel with a playing time of 100 minutes at a speed of 19 cm./second. The track configuration is given.
EX 12
215 ##$al sound reel (50 min.)$c38 cm/s., 2 track, stereo, Dolby processed
The item is a two-track stereo sound reel with a playing time of 50 minutes at a speed of 38 cm./second. A Dolby noise reduction system has been used.
EX 13
215 ##$al sound disc$c33 1/3 rpm, coarse
The item is a sound disc with a playing speed of 33 1/3 rpm. The groove width is coarse.
EX 14
215 ##$al sound disc$c78 rpm, vertical
The item is a sound disc with a playing speed of 78 rpm. The groove direction is vertical.
EX 15
215 ##$a3 filmstrips (96 fr.)$ccol.$d35 mm
215 ##$a1 map$ccol.$d25x25 cm folding to 10x18 cm
215 ##$a13 rocks and minerals$din container$d14x9x2 cm
215 ##$a1 wallchart$ccol.$d48x90 folding to 24x15 cm
EX 16
215 ##$a340 p., 4 leaves of plates$cill.$d4to (19 cm.)
The item is a book from the hand-press era.

225 Серія

Визначення поля
Поле містить назву серії (підсеріі), підзаголовок, відомості про відповідальність відносно назви, включаючи  ці дані, повторені іншими мовами у формі і послідовності, в якій вони наведені на документі. Це відповідає  ISBD Область серії.

Наявність

Обов’язкове  (ФАКУЛЬТАТИВНЕ).
 ПОВТОРЮЄТЬСЯ якщо документ належить більш ніж до одної серії .
ІНДИКАТОРИ
Індикатор 1: Індикатор форми назви
Назва серії у формі точки доступу форми назви серії повинна бути записана у пов’язаному полі 410. Цей індикатор визначає чи співпадає форма відомостей про серію із формою точки доступу, записаної у полі 410.
0 Не співпадає з встановленою формою
Форма точки доступу у 410 відрізняється від відомостей про серію у полі 225 (EX 1, 6).
1 Немає встановленої форми
Форма  точки доступу не є встановленою, тому  поле 410 не містить відповідної назви (EX 2).
2 Співпадає з встановленою формою
Дані у полі 225 еквівалентні встановленій формі.
У всіх випадках рекомендовано щоб будь-яку встановлену форму було занесено до поля 410.
Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя
$a Назва серії
Назва серії у формі як на каталогізованому документі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
$d Паралельна назва серії
Назва серії іншою мовою та/або графікою що відноситься до назви серії у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної додаткової паралельної назви серії (EX 3).
$e Підзаголовок
Підназви та підзаголовок, які наявні у документі та стосуються назви серії у $a або $d або назви частини у $i (EX 4). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з груп даних підзаголовку та кожної групи даних паралельного підзаголовку.
$f  Відомості про відповідальність
Відомості про відповідальність щодо назви, вказаної в підполях $a або $d (EX 1) або для частин, що мають номер або назву в межах серії у підполях $h або $i (EX 5). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для додаткових відомостей про відповідальність та для паралельних відомостей про відповідальність
$h Номер частини
Розділ або номер частини серії у  $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного підрозділу або ділення нижчого рівня, або доля паралельних номерів частини (EX 3).
$i Найменування частини
Найменування частини або розділу підсерії, якщо серія у $a поділена на підсерії. ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного нижчого рівня підсерій або для паралельних назв підсерій. (EX 3, 5).
$v Визначення тому  
Номер документа, записаного у полі 225 і будь-який термін, використаний для його визначення, що може мати скорочену форму (EX 1, 2, 3, 4, 5). ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX 3).
$x ISSN серії
ISSN серії заноситься як 8-символьне число з дефісами між четвертим та п’ятим знаками. Термін ISSN випускаєть і повинен генеруватися у вихідній формі ISSN (EX 1). ПОВТОРЮЄТЬСЯ коли кожна серія і підсерія має свій ISSN.
$z Мова паралельної назви
Кодоване визначення мови паралельної назви у підполі $d  (EX 3). ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо повторюється $d.  Визначення мови відображує послідовність паралельних назв. Це підполе за будь-якої повторюваності завжди є останнім у полі 225.
Див.Додаток А  Коди мов.
Примітки до змісту поля
Інформація ISBD :
Дані для цього поля повинні заноситись у формі та послідовності як на документі за визначенніми і правилами  ISBD Область серії. Підполе $z не є елементом даних ISBD. Відповідність між цим полем та ISBD проілюстрована нижче. Текст за ISBD Областю серії  заключений у дужки '( )' які не заносяться до UNIMARC запису.

Примітки до змісту поля. Інформація ISBD

Паралельні дані:
Паралельні дані, наявні у документі, тобто дані надані іншою мовою або графікою визначаються за ISBD використанням знаку “=” у супроводі пробілу на початку будь-якого блоку паралельних даних.  У UNIMARC '= ' є включеним у дані, де вони вимагаються за правилами ISBD, та передують даним у підполі, до якого відносяться.  (EX 3, 6).
Зміст підполя:
Поле використовується тільки для серій, що належать документові, чия назва занесена до поля 200. Якщо запис зроблений для документу, який є серіальним виданням або серією сам по собі, поле 225 використовується тільки в тому разі, якщо серіальне видання або серія в свою чергу входять до серії. Назва каталогізованого серіального видання або серії заносяться до поля 200 (200, EX 3).
Якщо джерело запису не містить назви серії у формі як на документі, ніяких спроб не робиться для створення його від встановленої форми назви серії. Встановлена форма може бути занесена до поля 410 і примітка про назву серії може бути створена від цього поля.
Якщо запис серії містить відомості, які можна визначити як підназву або як назву підсерії, але неможливо визначити, що конкретно вони являють собою, то ці відомості рекомендовано визначати як підполе $e Підзаголовок. Номер та назва частини є єдиним елементом даних за ISBD і у деяких вихідних форматах можуть не розрізнюватись. У цих випадках при конвертації до UNIMARC перевага надається  $i перед $h.
Співвіднесені поля
011 ISSN
ISSN серії, назва якої вміщена в полі 200, заноситься до поля 011. 225 $x відноситься тільки до ISSN назви серіального видання у 225 $a або $i.
410 СЕРІЯ
Встановлена форма назви серії може заноситись до поля 200, вставленого до поля  410.
411 ПІДСЕРІЯ
Встановлена форма назви підсерії може бути занесена до поля 200, вставленого до поля 411.
461 НАБІР
Поле 461 використовується, коли бажано підкреслити зв’язування окремих записів для даних різних рівнів, які потребуються у записах для серіальних видань.
530 КЛЮЧОВА НАЗВА
Якщо серія має ключову назву, ця назва не заноситься до поля 530, тому що це поле містить ключову назву твору, основна назва якого занесена до 200$a. Якщо серія має ключову назву, то вона заноситься до поля 308 ПРИМІТКА ЩОДО СЕРІЇ.
7—БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Якщо точка доступу потребує імені будь-якої персони або назви колективного автора, які занесені до підполя  $f, форма імені як точки доступу заноситься до полів блоку 7—або до полів 7--, вставлених у поля 410 або 411.
Приклади
EX 1
225 0#$aOccasional paper$fBritish Museum$x0412-4815$vno. 33
410 #0$171002$aBritish Museum$12000#$aOccasional papers
EX 2
225 2#$aInternational series in the science of the solid state$vvol. 10
225 1#$aPergamon international library
Xray diffraction topology виходить в двох серіях. Друга серія не використовується як точка доступу, тому
немає встановленої форми, еквівалентної до її назви (значення першого індикатору дорівнює 1)
EX 3
225 2#$aEuropaische Hochschulschriften$hReihe I$iDeutsche Literatur und Germanistik$vBd. 298$d= Publications universitaires européennes$hSérie I$iLangue et littérature allemandes$vvol. 298$d= European university papers$hSeries I$iGerman language and literature$vvol. 298$zfre$zeng
Документ є томом 298 підсерії з паралельним підзаголовком трьома мовами. Назва серії еквівалентна встановленій формі.
На дисплеї має вигляд за ISBD :
(Europaische Hochschulschriften. Reihe I, Deutsche Literatur und Germanistik ; Bd. 298 = Publications universitaires européennes. Série I, Langue et littérature allemandes ; vol. 298 = European university papers. Series I, Germany language and literature ; vol. 298)
EX 4
225 2#$aExperimental biology and medicine$emonographs on interdisciplinary topics$vvol. 6
EX 5
225 2#$aAbhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse$fAkademie der Wissenschaften und der Literatur$vJahrg. 1976, Nr. 3
EX 6
225 0#$aWorld films$iFrance today$i= La France aujourd'hui

230 Область специфіки матеріалу: характеристики електронного ресурсу

Поле містить інформацію про характеристики типу та розміру електронного ресурсу.

ОБОВ'ЯЗКОВЕ для електронних ресурсів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли в одному запису наводяться характеристики більш ніж одного електронного ресурсу.

ІНДИКАТОРИ
Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)

ПІДПОЛЯ
$a Визначення типу та розміру електронного ресурсу.
Підполе містить відомості, які характеризують тип та розмір електронного ресурсу.
Визначення електронного ресурсу ідентифікує тип (вмісту) файла(ів), що складають електронний ресурс, і наводиться мовою бібліографічного запису або мовою каталогізації. Визначення типу електронного ресурсу є обов'язковим.
Розмір електронного ресурсу -це кількость файлів, з яких складаються дані чи програми. За необхідністю можуть додаватися інші характеристики розміру. Специфічні терміни розмірів файлів наводяться мовою каталогізації. Розмір файлів є факультативним.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

ПРИМІТКИ
Поле відповідає Області ISBD(ER) Тип та розмір ресурсу.
Кожне значення розміру наводиться в круглих дужках після визначення типу ресурсу. Кількість файлів, з яких складаються дані чи програми, записується арабськими цифрами. Після наведеної кількості файлів через двокрапку з пробілом (": ") записуються подальші відомості про розмір Для даних може надводитися кількість записів та/або байт. Для програм може наводитися кількість операторів (команд) та/або байт. У запису на електронний ресурс, який складається з декількох частин, для кожної з них можуть наводитися кількість записів та/або байтів або кількість операторів (команд) та/або байтів. Кількісні характеристики ресурсу можуть бути наведені приблизно (приклад 5).

ПОВ'ЯЗАНІ ПОЛЯ
135 Поле кодованих даних: електронні ресурси
Поле містить кодовані дані, пов'язані з електронними ресурсами.

Приклади

ПР 1
230 ##$aКомп'ютерні дані

ПР 2
230 ##$aКомп'ютерна програма (1 файл: 1958 операторів)

ПР 3
230 ##$aКомп'ютерні дані (5 файлів) та програми (15 файлів)

ПР 4
230 ##$aКомп'ютерні дані (3 файла: 800 записів, 3150 байтів) та комп'ютерні дані (7 файлів)

ПР 5
230 ##$aКомп'ютерна програма(2 файла: близько 650 операторів кожний)

ПР 6
230 ##$ Комп'ютерні дані (2 файла: 729 записів кожний) та програми (3 файла: 7260, 3450, 2518 байтів)

3-- Блок приміток

Визначення та призначення полів

Блок включає примітки -у довільній текстовій формі-, уточнюючі і доповнюючі записи,  точки  доступу, будь-які характеристики, що відносяться до оформлення документа або його змісту.

Примітки до змісту полів

Згідно з ISBD (G), область приміток містить будь-яку описову інформацію, що не була наведена в інших областях опису, але вважається важливою. Примітки розширюють бібліографічний опис і можуть мати зв'язки з будь-якими аспектами, що стосуються документа: його оформлення, змісту, зв'язку з іншими виданнями (творами) тощо.

У картковій/дисплейній формі представлення опису примітки групуються таким чином: спочатку  примітки, що відносяться до областей і елементів опису, а потім - до видання в цілому.

Мова приміток:
Примітки наводяться  мовою каталогізіції
Пунктуація:
Пунктуація між окремими полями Блоку 3-- проставляється автоматично у відповідності до правил ISBD :  крапка та тире; крапка. У картковій/дисплейній формі можливе розташування з нової строки.
Загальні примітки:
Поле 300 використовують у двох випадках:

 • для приміток загального характеру, що не можуть бути віднесені до специфічних типів приміток;
 • для приміток, що можуть бути віднесені до однієї зі специфічних приміток, не ідентифікованих відповідним чином у вихідному форматі, або можуть бути віднесені у вихідному форматі до типу приміток, відсутніх у форматі Укрмарк.

Якщо примітка може бути віднесене більш, ніж до однієї категорії (у межах полів 301-315), воно записується в поле з найменшим порядковим номером, починаючи з поля 320- у відповідні поля. Якщо дві примітки можуть бути віднесені до одного типу приміток, вони записуються з повторенням відповідного поля.

Примітки, згенеровані з полів зв'язку:
Примітки можуть генеруватися з даних інших полів запису Укрмарку. Наприклад, з полів зв'язку або полів взаємопов'язаних назв блоку 5--. У цьому випадку примітки не записуються до полів блоку 3--.

300 Загальні примітки

Поле містить примітки до різних характеристик каталогізованого документа або  запису, що відноситься до нього, а саме: примітки до областей і елементів опису, а також примітки до видання в цілому, для яких не передбачені спеціальні поля, визначені в блоці 3--.
Поле 300 містить:

 • Примітки до області специфічних характеристик
 • Примітки про назву оригіналу і (або) видання, з якого зроблений переклад
 • Примітки про джерело основної назви
 • Примітки про назву обкладинки (корешка тощо)
 • Примітки, що містять переклад (транслітерацію) основної назви й т. п.
 • Примітки про назву попереднього видання
 • Примітки про паралельні назви
 • Примітки до відомості, що відносяться до назви
 • Примітки про справжнє ім'я автора, розкритий псевдонім і т. п.
 • Примітки про іншу форму імені автора...
 • Примітки, що містять дані про джерело інформації, з якого запозичене ім'я автора
 • Примітки про різночитання в імені автора
 • Примітки про  наявність/відсутність імені автора на титульному аркуші
 • Примітки, що містить імена авторів (укладачів, редакторів і ін.)
 • Примітки про імена авторів попереднього видання, якщо змінився їхній склад
 • Примітки про історію видання
 • Примітки про видання, з якого зроблений передрук
 • Примітки про помилкові дані про видання
 • Примітки до області вихідних даних
 • Примітки про помилкову нумерацію сторінок
 • Примітки про особливості, пов'язаних з нумерацією сторінок
 • Примітки про наявність загальної нумерації сторінок...
 • Примітки про назву супровідного матеріалу
 • Примітки до області серії
 • Примітки про мову тексту (частини тексту)
 • Примітки про присвяту
 • Інші примітки, що відносяться до областей і елементів бібліографічного опису і до видання в цілому, для яких не передбачені спеціальні поля в блоці 3--.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ за необхідності навести декілька приміток

 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності поля.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

(БЕЛ) Данные записываются в произвольной форме, сокращения не применяются, за исключением слов, относящихся к области издания и количественной характеристики документа. При наличии более одного примечания поле 300 повторяется столько раз, сколько требуется привести примечаний.

(РУС) Данные приводятся в произвольной форме. Если вводится более одного примечания, каждое приводится в соответствующем вхождении в поле 300 в порядке, определенном "Правилами...".

Дані приводяться в довільній формі. Рекомендується уникати скорочень слів, що можуть використовуватися для контекстного пошуку.

При наявності більш однієї примітки, кожна приводиться в повторюваному полі 300 у порядку, визначеному "Правилами составления библиографического описания.".

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

БЛОК ЗВ'ЯЗКУ ЗАПИСІВ

Примітка про історію видання може формуватися з даних полів блоку 4--.

ІНШЕ ВИДАННЯ КАТАЛОГІЗОВАНОГО ДОКУМЕНТА НА АНАЛОГІЧНОМУ НОСІЇ

Примітка про назву попереднього видання може формуватися з даних поля 451.

ОРИГІНАЛ, З ЯКОГО ЗРОБЛЕНА КОПІЯ

Примітка про видання, з якого зроблений передрук, може формуватися з даних поля 455.

ОРИГІНАЛ

Примітка про назву оригіналу і (або) видання, з якого зроблений переклад, може формуватися з даних поля 454.

ПАРАЛЕЛЬНА НАЗВА

Примітка про паралельні назви може формуватися з даних поля 510.

ОБКЛАДИНКИ, СПИНКИ, КОРІНЦЯ, ІНШІ ВАРІАНТИ НАЗВИ

Примітка про назву обкладинки (спинки, корінця) і інші варіанти назви може формуватися з даних полів 512-517.

ПЕРЕВЕДЕНА НАЗВА, СКЛАДЕНА КАТАЛОГІЗАТОРОМ

Примітка, що містить переклад (транслітерацію) основної назви й інших відомостей, може формуватися з даних поля 541.
Див. також інші поля приміток.

Examples
EX 1
300 ##$aSkeleton outline of events contemporary of Lady Margaret Roper (Alexander Alesius) : (1 folded leaf) in pocket
A note on accompanying material.
EX 2
300 ##$aIncludes index
Used when the source format has no equivalent of field 320.
EX 3
300 ##$aContaining details of hunts, including their countries, histories and former Masters of Foxhounds, Harriers, Staghounds, Draghounds, Beagles, Basset Hounds, Otterhounds and Bloodhounds in the United Kingdom and Ireland; hunts of America, the Commonwealth and Europe, results of hound shows, three maps showing boundaries of foxhounds and one of distribution of hare hunts.
EX 4
300 ##$aDrawings executed between 1816 and 1825 are compared with the work of J.M.W. Turner in: George Filbert, his early work / Thomas Johnson. New York : Dow, 1965
A note citing published research based on drawings described in the catalogue record and held by the institution.
EX 5
300 ##$aGift of Leavitt Hunt's daughter, Mrs William E. Patterson, 1947
A provenance note, indicating the donor and former owner of a rare book.

Примеры РУСМАРК
Пример 1
300 ##$aЗагл. и текст на церковнослав. яз.
Пример 2
300 ##$aЗагл. взято из текста
Пример 3
300 ##$aНа обл.:...
Пример 4
300 ##$aПарал. загл. также на фр. яз.
Пример 5
300 ##$aАвт. установлен по 7-му изд.
Пример 6
300 ##$aНа тит. л. ошибочно: 2-е изд.
Пример 7
300 ##$aТекст на одной стороне листа
Пример 8
300 ##$aПосвящается 50-летию Великой Победы
Пример 9.
300 ##$aScale of original ca 1:1,300

Примечание, относящееся к масштабу оригинала картографического документа.

Примеры БЕЛМАРК

Пример 1:
300##$аТекст: русский, белорусский, английский
Пример 2:
300##$aНа обложке автор не указан
Пример 3:
300##$aЗаглавие 1-го издания: Компьютерная алгебра
Пример 4:
300##$aВ выходных данных также: Berlin: Diets; Budapest: Kossuth
Пример 5:
300##$aСтраницы пронумерованы также: 325-540
Заносятся любые уточнения, относящиеся к физическим характеристикам, которые нельзя записать в поле 215
Пример 6:
300##$aНа корешке заглавие серии: Joker book
Пример 7:
300##$аНа титульном листе ошибочно: 3-е издание
Пример 8:
300##$aКнига-"перевертыш"
Пример 9:
300##$aИздано на средства автора
Пример 10:
2001#$аТайна
300##$аЖурнал сброшюрован вместе с журналом «Секрет»
Пример 11:
1010#$deng
2001#$аИзвестия Белорусской инженерной академии
300##$аРезюме: английский
Пример 12:
2001#$aЖурнал прикладной спектроскопии
300##$aПереводится на английский язык издательством Plenum Publishing Corporation (США)

301 Примітки, що відносяться до ідентифікаційних номерів

Поле містить примітки до будь-якого ідентифікаційного номера, що є на документі або в записі.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ  
За необхідності наведення більш однієї примітки, кожне з них записується в повторюване поле 301.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності поля.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Поле може бути використане для приміток, що відносяться до будь-яких ідентифікаційних номерів, що приведені на документі або відомо, що вони йому привласнені Може використовуватися також для запису приміток до номера, якщо він не може бути занесений в одне з полів від 010 до 040.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

0--БЛОК ИДЕНТИФІКАЦІЇ

У випадку, коли дані поля приміток можуть бути введені в поля блоку 0--, переважніше використовувати Блок ідентифікації.

Examples
EX 1
301 ##$a"DOE/EIA0031/2".
A technical report number appearing on the title page of the item.
EX 2
301 ##$aIncorrectly cited as BL R&D Report 5657

A new series of library and information research reports is published, the first of which is The online public library (LIR Report 1) by A.J. Convey, A. Pearce and A.J. Wood, previously listed as BL R&D Report 5657

Примеры (Белмарк)
Пример 1:
Волович–Григорьева,З.И.
Международный опыт реформирования собственности / Волович-Григорьева З.И.; Бел. гос. ун-т (БГУ). – Мн., 1998.
Депонирована в БелИСА 13.11.98, № Д 199880.
nam 0
021##$aby$b№Д 199880$5БелИСА
2001#$aМеждународный опыт реформирования собственности$fВолович–Григорьева З.И.$gБелорусский государственный университет (БГУ)
301##$aДепонирована в БелИСА 13.11.98, № Д 199880

302 Примітки, що відносяться до кодованої інформації

Поле містить примітки до елементів даних, представлених у полях блоку 1--

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ  
За необхідності наведення більш однієї примітки, кожне з них записується в повторюване поле 302.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$aТекст примітки.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності поля.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

У багатьох випадках замість поля 302 можуть використовуватися спеціалізовані поля приміток.

Поле не призначене для виведення інформації в карточно-дисплейній формі. При виборі полів, що необхідно заповнити, наприклад: примітки про періодичність (серіальні видання)- (326 або 302), про мову- (300 або 302) і т. п., необхідно керуватися тим, чи повинна дана примітка з'явитися на картці.
Поле необхідно заповнювати незважаючи на  наявність  тієї ж інформації в закодованому  виді в полях 1-- блоку.


СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

1--БЛОК КОДОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Дані, записані в Блоці кодованої інформації в кодованому виді, приводяться в полі 302 у довільній текстовій формі з уточненнями або без них.

Примеры (Белмарк)
Пример 1:
2001#$aЛиза
302##$aСведения о периодичности журнала приведены в издании «Каталог 98. Газеты и журналы стран СНГ и дальнего зарубежья»

303 Примітки, що відносяться до описової інформації

Поле містить примітки, що відносяться  до опису документа.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ  
За необхідності наведення більш однієї примітки, кожне з них записується в повторюване поле 303.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності полючи.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Якщо примітки більш відповідають якому-небудь специфічному полю приміток,  доцільніше використання цих полів замість поля 303 (Див. співвіднесені поля).

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:
304 Примітки, що відносяться до назви і відомостей про відповідальність
305 Примітки, що відносяться до відомостей  про видання і бібліографічну історію
306 Примітки, що відносяться до публікації, умов розповсюдження
308 Примітки, що відносяться до серії
310 Примітки, що відносяться до палітурки та умов  придбання
Доцільніше використання цих полів замість поля 303.

Examples
EX 1
303 ##$aWith a card listing abbreviations and symbols
An accompanying material note.
EX 2
303 ##$aIncludes advertising matter
An informal contents note.

Пример 1( Белмарк)
303 ## $aИмеется два титульных листа на рус. и лат. яз.
Пример 2:
303 ## $aОглавление части 1 помещено в конце части 2.
Пример 3:
303 ## $aТекст параллельно на рус. и лат. яз.
Пример 4:
303 ## $aОглавление помещено в конце издания. После оглавления слова: Finis partis tertiae
Пример 5:
303 ##$аЗаглавие и текст парал. на рус. и пол. яз.

304 Примітки, що відносяться до назви і відомостей про відповідальність

Поле  містить примітки, що відносяться до назви та/або відомостей про відповідальність, занесених до поля 200.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ  
За необхідності наведення більш однієї примітки, кожне з них записується в повторюване поле 304.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ за наявності поля.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Поле містить примітки, що відносяться до назви та/або відомостей про відповідальність. Примітки можуть уточнювати джерело бібліографічних даних про назву або містити додаткові слова, опущені в назві при описі. Крім того, поле може містити коментарі або доповнення до відомостей про відповідальність.

Наприклад, якщо необхідно, відповідно до правил каталогізації, скоротити в описі дані про відповідальність, що містять більш, ніж три прізвища, прізвища, які не занесені до поля 200, можуть бути занесені в поле 304 (Приклад 7).
Можуть також бути записані паралельні назви та відомості про відповідальність, які не занесені до поля 200 -Назва та відомості  про відповідальність.  Правил, що визначають пунктуацію даного поля, немає. Однак рекомендується, по можливості, використовувати пунктуацію ISBD.

Взаимосвязанные поля

305 Примітки, що відносяться до відомостей про видання і бібліографічну історію
Поле 305 використовується для уточнення  більш ранніх і більш пізніх видань/перевидань, пов'язаних із назвою, занесеною до поля 200.
312 Примітки, що відносяться до взаємопов’язаних назв
Поле 312 використовується для уточнення взаємопов’язаної назви (наприклад, примітка про іншу назву, зазначену на документі або уніфіковану назву).
314 Примітки, що відносяться до відомостей про інтелектуальну відповідальність
Поле 314 використовується для приміток,  що відносяться до відомостей про інтелектуальну відповідальність та не занесених до поля 200.

Examples
EX 1
304 ##$aVol.2 has title: Air Force colours
An item entitled US Air Force colours is in two volumes. Volume 2 is entitled Air Force colours.
EX 2
200 1#$aWho did/done it$ea crime reader for students of English$fCarlos A.Yoico, L.A. Morse
304 ##$aThe word 'done' in the title is crossed out.
On the title page appear the words "Who did done it".
EX 3
304 ##$aCover title
The title proper is taken from the cover.
EX 4
304 ##$aWritten by F.G. Cockman as if by Horace Mann
A document has on its title page the text: Midland engineman by Horace Mann edited by F.G. Cockman. The document is known to have been written in the words of F.G. Cockman who consulted and rewrote the account of Horace Mann.
EX 5
304 ##$aParallel title: Les sйquestrйs d'Altona
A practice of the agency preparing the record is to include parallel titles proper as notes rather than entering them in the descriptive area. (Compare field 312, EX 3.)
EX 6
304 ##$aPt. l / by George Lee Haskins -- Pt.2 / by Herbert A. Johnson
The record is of volume 2 of History of the Supreme Court of the United States. The document is in two parts, each with its own statement of responsibility. This example makes use of ISBD punctuation.
EX 7
200 l#$aPhilosophy and literary criticism$fedited by F.R. Leavis [et al.]
304 ##$aEdited by F.R. Leavis, A.C. Quine, A. Kenny and R. Quirk
The cataloguing rules do not permit the inclusion of more than one name in the statement of responsibility when there are more than three names of persons responsible on the item. The names are entered in a note.
Примеры Белмарк:
Пример 1:
304 ##$аАвтор установлен по автогр. на экз. РНБ
Пример 2:
304 ##$аВ конце посвящения: перевел коллежский асессор Иван Иванов

305 Примітки про видання та бібліографічну історію

Поле містить примітку про видання та бібліографічну історію документа

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить примітки про видання/перевидання каталогізованого документа або про твори, пов’язані з документом, якщо у запису відсутні відповідні поля 4—БЛОКУ ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ.

Текст примітку може включати попередні назви монографій та серіальних видань, які можуть бути взяті безпосередньо з документа.

Правил пунктуації для цього поля не існує. Але рекомендується, щоб цитування з інших джерел, було наведене за пунктуацією ISBD (EX 1, 3). Безпосереднє цитування з тексту каталогів


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

300 ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ
Як альтернатива до поля 305 може використовуватися поле 300. Проте для приміток про бібліографічну історію рекомендується використання поля 305.

311 ПРИМІТКИ ЩОДО ПОЛІВ ЗВ’ЯЗКУ
Поле 311 використовується для приміток про бібліографічну історію щодо полів зв’язку.

4-- БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ
Певні примітки про бібліографічну історію можуть генеруватися з полів блоку 4-- у поле 311.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
305 ##$aV.2. 2nd ed.
Запис монографії у 3- томах. Том 2 єдиний з документа має друге видання.
EX 2
305 ##$aPrevious ed.: 1978
Документ опублікований у 1980. До того був опублікований у 1978 під тією ж назвою.
EX 3
305 ##$aOriginally published: London : Constable, 1957.
EX 4
305 ##$aSupersedes: British history illustrated
Назва British heritage передує British history illustrated. У запису UNIMARC відсутнє еквівалентне 4—поле. Тому поле 311 не використовується.
EX 5
305 ##$a"A tentative draft for experimental use, not yet approved by the Committee on Administrative Practice" -Pref .
Примітка взята з самого документа. Примітка взята у лапки і вказано на її джерело.
EX 6
305 ##$a 'Five of the stories were published in the compiler's "T'ai-wan pen-ti tso-chia tuan-p'ien hsiao-shuo hsun", published in 1972'- CIP data
Примітка взята з CIP, тому джерело даних уточнюється.

306 Примітки щодо публікації, розповсюдження тощо

Поле містить примітку щодо публікації, розповсюдження, тощо документа.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить дані щодо публікації, розповсюдження документа, які не заносяться до поля 210 ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ.

За необхідності створення декількох приміток, кожна з них заноситься до повторюваного поля 306.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

210 ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО
Деякі правила каталогізації виносять відомості про розповсюджувача та друкаря до області приміток (EX 1). В цьому випадку може використовуватись поле 306.

620 МІСЦЕ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ
Місце публікації, розповсюдження тощо у формі точки доступу заноситься до поля 620.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
306 ##$aThe imprint is false; printed by Ruddiman on the evidence of the ornaments (Друк фальшивий. Надруковано Рудіменом , виходячи з орнаментів)
EX 2
306 ##$aImprint in volume 3: Tring : Lion Press (Друк 3-го тому тритомного твору відрізняється від друку двох попередніх томів)
The imprint in volume 3 of a three-volume work differs from that of the two earlier volumes.

307 Примітки щодо кількісної/фізичної характеристики

Поле містить примітки про кількісні та фізичні характеристики документа

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить дані, що стосуються фізичних характеристик документа, які не були занесені до поля 215 КІЛЬКІСНА/ФІЗІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

За необхідності створення декількох приміток, кожна з них заноситься до повторюваного поля 305.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

215 КІЛЬКІСНА/ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Дані про кількісну та фізичну характеристику у формалізованому виді записуються до поля 215.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
307 ##$aContains slide set in pocket (Містить набір слайдів у кишеньці)
EX 2
307 ##$aIn slip case
EX 3
307 ##$aText on lining papers (Текст на лінованому папері)
EX 4
307 ##$aSignatures: A-G8, H4
The signatures of an early printed book. (Сігнатури раніше надрукованої книги)
EX 5
307 ##$aPrinted on acid-free paper. (Надруковано безкислотному папері)

308 Примітки щодо серій

Поле містить примітки щодо серії, частиною якої є документ, або про серію, у якій документ видавався раніше.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить примітки про серію, частиною якої є каталогізований документ.

За необхідності створення декількох приміток, кожна з них заноситься до повторюваного поля 308.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

225 СЕРІЇ
Назва серії заноситься до поля 225. Будь-яка примітка про це заноситься до поля 308.

410 СЕРІЇ
Примітка може бути створена за допомогою відповідного поля зв’язку 410 СЕРІЯ.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
308 ##$aPts 1 and 2 in series: African perspective
(Запис зроблений для багатотомної монографії у 4- частинах, з яких частина1 та 2 є частинами серії.) A record is made for a multi-volume monograph in four parts of which parts 1 and 2 only are in a series.
EX 2
308 ##$aOriginally issued in series: Environmental science series (Попередньо видавалось у серії…..)
EX 3
308 ##$aEach issue individually numbered in series (Кожен випуск серії має індивідуальний номер)

310 Примітки щодо оправи та умов придбання

Поле містить примітку про будь-які характеристики оправи або умови придбання.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить примітку про вид оправи та умови придбання документа. За необхідності створення декількох приміток, кожна з них заноситься до повторюваного полр які призначені для занесення відомостей про оправу та умови придбання. Рекомендується ці дані записувати до визначених підполів поля 010, якщо запис має один або більше ISBN, тому що у багатьох випадках кожний ISBN відповідає документу в певній оправі або з певною ціною чи умовами придбання. Якщо ISBN відсутній, ця інформація заноситься до поля 310.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
310 ##$aAlso available in special edition of 50 numbered copies signed by the author. (Також доступно у спеціальному виданні 50 нумерованих екземплярів з автографом автора)
EX 2
310 ##$aAvailable only to subscribers (Доступно тільки для передплатників)
EX 3
310 ##$aBound in modern vellum (Переплетено у сучасний пергамент)
EX 4
310 ##$aClassified (Класифіковано)
Примітка про обмеження доступу до документа.

311 Примітки щодо полів зв'язку

Поле містить примітку щодо одного з полів зв’язку.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить примітку про дані полів 4-- БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ. Дані полів блоку 4-- можуть використовуватись для автоматичної генерації примітки. Якщо примітка, яка генерується з цих даних, неадекватно відображає вид зв’язку з документом, до якого відноситься поле, вона формулюється каталогізатором і заноситься до поля 311. Наприклад, визначення специфічних зв’язків між каталогізованим документом та іншим документом, які заносяться до поля 488.

За необхідності створення декількох приміток, кожна з них заноситься до повторюваного поля 311.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

300 ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ
Поле 300 може використовуватись замість поля 311, проте для приміток, пов’язаних з даними у полях зв’язку, або для приміток відносно документа, до якого створено зв’язок, рекомендується використовувати поле 311.

305 ПРИМІТКА ЩОДО ВИДАННЯ ТА БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІСТОРІЇ    
Поле містить примітки про бібліографічну історію, які не пов’язані з полями зв’язку.

327 ПРИМІТКИ ПРО ЗМІСТ
Поле використовується для приміток про зміст документа, якщо у запису відсутні поля блоку 4--.

4-- БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ
Якщо примітка складається каталогізатором, індикатор 2 відповідного поля/полів блоку 4—має значення 0; якщо індикатор 2 має значення 1, примітка в полі 311 генерується автоматично.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
311 ##$a'Produced in conjunction with the "Bloodstock breeders' annual.".'
488 #0$12001#$aBloodstock breeders' annual
OR
488 #0$tBloodstock breeders' annual
На документі The stallion review повідомляється 'Видано разом з the Bloodstock дного зв’язку , тому що спеціальна примітка не може згенеруватись від поля 488. Примітка переписана з документа в цьому прикладі.

312 Примітки щодо співвіднесених назв

Поле містить примітку щодо назви твору, яка надана на документі, відмінну від основної назви або паралельної основної назви.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить примітки відносно будь-якої назви, яка надана на документі і відрізняється від основної назви, основної паралельної назви, або відносно назви, під якою твір широко відомий. (Наприклад, назва обкладинки, назва на додатковому титульному аркуші, колонтитул, назва на корінці тощо).

За необхідності створення декількох приміток, кожна з них заноситься до повторюваного поля 312.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

304 ПРИМІТКИ ЩОДО НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Поле 304 використовується для приміток, що відносяться до головної назви твору. Воно може використовуватись для примітки до паралельної назви, коли вона (назва) є частиною Області назви та відомостей про відповідальність.

305 ПРИМІТКИ ЩОДО ВИДАННЯ ТА БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІСТОРІЇ
Поле 305 використовується для приміток про назви видання/перевидання співвіднесених творів, які не повинні заноситись до поля 312.

5-- БЛОК СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ
Блок використовується для запису співвіднесеної назви у формі точки доступу. Якщо потрібно занести примітку про будь-яку з цих назв, вона записується до поля 312. Примітки про паралельні назви можуть заноситись до полів 304 або 312, залежно від того, чи включені вони до Області про назву та відомості про відповідальність.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
200 l#$aAchieving changes$ea reports$fprepared by the West Virginia Advisory Committee to the U.S. Commission on Civil Rights.
312 ##$aSubtitle on cover: A report on the 1978 West Virginia Statewide Leadership Conference on Civil Rights.
Підназва, надана на обкладинці, а не на титульному аркуші.
EX 2
312 ##$aCommonly known as the Guinea catalog.
540 1#$aGuinea catalog
Загальновідома назва цього разу не надана на документі.
EX 3
312 ##$aSecond title page has title: Transfert de l'information
Паралельна назва надається за межами головного джерела інформації. (Compare field 304, EX 5.)

313 Примітки щодо предметного доступу

Поле містить примітку про предметний доступ до каталогізованого документа.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле може включати визначення предметних покажчиків або класифікацій, застосованих при класифікації документа, а також будь-яких інших способів, якими здійснюється предметний контроль за доступом до інформації.

За необхідності створення декількох приміток, кожна з них заноситься до повторюваного поля 313.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

321 ПРИМІТКА ПРО ОКРЕМО ВИДАНІ ПОКАЖЧИКИ, РЕФЕРАТИ, ПОСИЛАННЯ
Поле може використовуватися для запису відомостей про покажчики, в яких є посилання на твір, деякі з них можуть бути предметними. Проте, якщо обов’язкова примітка стосується лише предметного доступу, вона записується у поле 313.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
313 ##$aMain sequence classified by D.D.C. Subject indexing according to PRECIS leading to classified sequence.
Запис для British national bibliography.
EX 2
313 ##$aDocument bears UDC no. 002/050+778.14+001.4
Офіціальному стандарту присвоєний індекс УДК, який відображає предмет документу.

314 Примітки щодо інтелектуальної відповідальності

Поле містить примітку щодо інтелектуальної відповідальності за твір.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Примітки, які стосуються інтелектуальної відповідальності за документ, відмінні від приміток щодо відомостей про відповідальність у полі 304. Поле включає примітки про осіб або колективних авторів, які мають інтелектуальа 'f5 заноситься до повторюваного поля 314.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

304 ПРИМІТКИ ЩОДО НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
При створенні приміток про дані у відомостях про відповідальність перевага надається полю 304 перед полем 314.

7-- БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Примітка щодо даних полів цього блоку записується до поля 314. Багато правил каталогізації вимагають, щоб будь-яка точка доступу до документа була згадана у примітках, якщо вона не присутня ні в якому іншому місці опису документа. Поле 314 може використовуватись для подібних приміток.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
314 ##$a'Sponsored by the Environmental Mutagen Society'
Ця інформація не присутня у полі 200. .
EX 2
314 ##$aCompiled by Samuel French Ltd.
EX 3
314 ##$aDesigned and compiled by the Publication Relations Unit, Melbourne
EX 4
314 ##$aText by Denise Hooker
EX 5
314 ##$aCompiled by J.W. Jolliffe
EX 6
314 ##$aCommissioned by the Royal Australian College of Surgeons

315 Примітки щодо специфічних характеристик матеріалу або типу публікації

Поле містить примітку щодо специфічної характеристики матеріалу. Наприклад, дані, що відносяться тільки до одного типу матеріалу.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Примітки про специфічну характеристику матеріалу, наприклад, такі як масштаб карт, нумерація серіальних видань, повинні заноситись до поля 315.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ:

206, 207, 208, 230 Області специфічних характеристик матеріалу
До поля 315 не записується інформація, яку можна занести до більш спеціальних полів. Наприклад, відомості про масштаб картографічних матеріалів або нумерацію серіальних видань потрібно відповідно заносити до полів 206 або 207. За необхідності створення декількох приміток, кожна з них заноситься до повторюваного поля 315.


 • ПРИКЛАДИ

EX l
305 ##$aSuspended 1939-1945
Примітка щодо нумерації серіалу пояснює, чому нумерація і дати не збігаються.
EX 2
315 ##$aScale of original ca 1:1,300
Примітка відноситься до масштабу оригіналу картографічного твору.

316 Примітки щодо каталогізованого примірника

Поле містить примітку щодо каталогізованого примірника старовинної монографічної публікації (антикварної). Вона пов’язана з елементом Області приміток ISBD(A) Примітки щодо каталогізованого примірника.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 317 ПРИМІТКИ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ. Поле містить примітку щодо походження документа, приміром, екслібриси, автографи автора та/або власника, печатки тощо.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

ФАКУЛЬТАИВНЕНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$5 Організація, до якої додається поле. Кодована форма назви організації, до якої додається поле. Оскільки не існує міжнародно узгоджених кодів для назв організацій, рекомендуються до використання коди з USMARC Code List for Organizations, які містять коди багатьох неамериканських бібліотечних агентств. В інших випадках, може бути застосованим повна назва агентства чи національний код. Якщо в установі зберігається більше одного примірника, підполе $5 може також містити розстановочний шифр після двокрапки.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 316 НАЯВНЕ В ЗАПИСІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ПРИМІТКИ

Передбачається, що запис складається для ідеального примірника. Тим не менш, у цьому полі приміток наводяться такі характеристики каталогізованого примірника, як відсутні аркуші, характеристики примірника, палітурка, нумеровані примірники видання, рукописні нотатки на титульному аркуші чи маргіналіях, переплетені аркуші, документи тощо. Для багатьох старовинних публікацій важко встановити, чи поширюються характеристик одного примірника на усі інші примірники. Код організації, якої стосується примітка щодо каталогізованого примірника, записується до підполя $5.

317 Примітки щодо походження

Поле містить примітку щодо походження документа. Головним чином використовується для старовинних монографічних публікацій (антикварних). Примітка пов’язана з елементом Області приміток ISBD(A) Примітки щодо каталогізованого примірника.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 316 ПРИМІТКИ ЩОДО КАТАЛОГІЗОВАНОГО ПРИМІРНИКА. Це поле містить примітку, пов’язану з характеристиками примірника старовинної монографічної публікації, такими як відсутні аркуші, характеристики примірника, палітурка, нумеровані примірники видання, рукописні нотатки на титульному аркуші чи маргіналіях, переплетені аркуші, документи тощо.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки
ФАКУЛЬТАИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

$5 Організація, до якої додається поле. Кодована форма назви організації, до якої додається поле. Оскільки не існує міжнародно узгоджених кодів для назв організацій, рекомендуються до використання коди з USMARC Code List for Organizations, які містять коди багатьох неамериканських бібліотечних агентств. В інших випадках, може бути застосованим повна назва агентства чи національний код. Якщо в установі зберігається більше одного примірника, підполе $5 може також містити розстановочний шифр після двокрапки.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 316 НАЯВНЕ В ЗАПИСІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні


 • ПРИМІТКИ

Передбачається, що запис складається для ідеального примірника. Тим не менш, у цьому полі приміток про походження примірник описується у формі, в якій він зустрічається в книзі, тобто екслібриси, автографи автора та/або власника, печатки тощо. Код організації, якої стосується примітка щодо каталогізованого примірника, записується до підполя $5.

318 Примітки щодо поводження з примірником

Поле застосовується для запису інформації щодо збереження та поводження. Загалом, використовується для монографічних стародруків.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 141 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МОНОГРАФІЧНІ СТАРОДРУКИ — СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМІРНИКА. Поле містить кодовані дані фіксованої довжини, пов’язані зі специфічними властивостями примірника монографічного стародруку.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Поводження
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Ідентифікація поводження. Код чи визначення, призначені ідентифікувати специфічне поводження або ідентифікувати його у зв’язку з часом поводження, наприклад, код проекту.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Час поводження. Код поводження в ISO форматі (рік, місяць (коли це можливо), день (коли це можливо))
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Інтервал поводження. Підполе використовується, коли час не може бути вираженим у вигляді дати, приміром, закінчення академічного терміну чи кожних п’яти років
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Робота з непередбачуваними обставинами. Підполе використовується, коли час пов’язано з непередбачуваною подією, наприклад, після отримання
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Авторизація. Підполе містить текст або посилання до правила тощо, котре керує роботою
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Повноваження. Підполе містить ім’я особи, установи чи посаду або посадові обов’язки в установі, на котру або в яку переходить відповідальність за роботу.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$i Метод роботи. Підполе описує технологію виконання роботи
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Місце роботи. Підполе описує місце проведення роботи
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$k Виконавець роботи. Підполе містить ім’я особи чи установи, котра виконує роботу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$l Статус. Підполе містить умови чи стан описуваних матеріалів, які деколи, проте не завжди є результатом роботи
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Межі роботи. Підполе використовується, коли робота торкалася тільки частини документа
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$o Тип одиниці. Підполе використовується, коли робота торкалася тільки частини документа
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$p Примітка, не призначена для друку. Підполе містить примітки щодо роботи чи документа, які передбачається не відображати на дисплеї для широкого загалу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$r Примітка, призначена для друку. Підполе містить примітки щодо роботи чи документа, які передбачається відображати на дисплеї для широкого загалу
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Організація, до якої додається поле. Кодована форма назви організації, до якої додається поле. Оскільки не існує міжнародно узгоджених кодів для назв організацій, рекомендуються до використання коди з USMARC Code List for Organizations, які містять коди багатьох неамериканських бібліотечних агентств. В інших випадках, може бути застосованим повна назва агентства чи національний код. Якщо в установі зберігається більше одного примірника, підполе $5 може також містити розстановочний шифр після двокрапки.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 318 наявне в записі за винятком випадків, коли примірник було ліквідовано
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Передбачено, коли запис створено для ідеальної копії. Тим не менш, у цьому полі приміток наводиться інформація щодо збереження та поводження з реальним каталогізованим примірником. Код організації, до якої додається поле примітки щодо поводження з примірником, записується до підполя $5.

320 Примітка про наявність бібліографії/покажчиків

Поле містить примітку, яка вказує, що у документі наявні бібліографія або покажчик, і в деяких випадках включає пагінацію.

ФАКУЛЬТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Примітка заноситься у довільній формі.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

105 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КНИГИ

110 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ
Ці поля містять коди, які визначають, що документ містить бібліографічні списки або покажчики, та описують умови придбання покажчиків серіальних видань, які забезпечуються видавцем.

321 ПРИМІТКА ПРО ВИДАНІ ОКРЕМО ПОКАЖЧИКИ, РЕФЕРАТИ, ПОСИЛАННЯ
Примітка, щодо бібліографії та / або покажчиків, виданих окремо, в яких є посилання на каталогізований документ.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
320 ##$aBibliography: p. 210
EX 2
320 ##$aIncludes bibliographical references
EX 3
320 ##$aConsists mostly of bibliographies
EX 4
320 ##$aBibliography: p.299-306. Index
EX 5
320 ##$aIndex published separately every December
A serial with a regular index provided as part of the subscription.

321 Примітка про видані окремо покажчики, реферати, посилання

Поле містить примітку, яка вказує на відображення у виданих окремо покажчиках посилань на каталогізований документ. Для рідкісних матеріалів поле може містити короткі посилання до бібліографії, каталогу тощо, в яких документ було цитовано або описано.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ якщо цитується більш одного джерела


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Обсяг цитування
Визначає широту опису каталогізованого документа, який знаходиться у документі, що містить посилання.

# Інформація відсутня.
Інформація у формі довільного тексту або не вимагає вступної фрази (EX 1).

0 Обсяг реферування та індексування.
Інформація у полі визначає обсяг обробки документа службами реферування / індексування. (EX 2, 3). Повинна виводитись константа дисплейного відображення / друку, еквівалентна: “Проіндексовано у…”

1 Цитування в бібліографії, каталозі.
Інформація у полі визначає зовнішні джерела, в яких згадується каталогізований документ (EX 4). Повинна виводитись константа дисплейного відображення / друку, еквівалентна: «Посилання:»

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Примітка про покажчики, реферати, посилання. Найменування зовнішнього джерела, в якому каталогізований документ процитовано або проіндексовано.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Дати обсягу. Період часу, протягом якого в зовнішньому джерелі прореферовано або проіндексовано зміст каталогізованого документа.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання ISSN. ISSN виданого окремо джерела, в якому є посилання на документ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Примітки в цьому полі можуть бути структуровані (EX 2, 3, 4) або записуватись у довільній формі (EX 1). ISSN вводиться до підполя $x без абревіатури "ISSN".


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ:

313 ПРИМІТКИ ЩОДО ТЕМАТИЧНОГО ДОСТУПУ    
Загальні примітки щодо тематичного доступу до документа записуються до поля 313.

320 ПРИМІТКА ПРО НАЯВНІСТЬ БІБЛІОГРАФІЇ / ПОКАЖЧИКІВ
Примітки про наявність у документі бібліографії / покажчиків.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
321 ##$aFor a list of contents see Heyer. Historical sets, collected editions and manuals of music
A set of musical scores described in an external publication.
EX 2
321 0#$aEducation index,$bl966-$x0013-1385
A serial that has been indexed in its entirety by an external indexing service from 1966 to date.
EX 3
321 0#$aApplied science and technology index$x0003-6986
321 0#$aBiography index$x0006-3053
321 0#$aChemical abstracts$x0009-2258
321 0#$aIndex medicus$x0019-3879
321 0#$aInternational packaging abstracts$x0260-7409
321 0#$aReaders' guide to periodical literature$x0034-0464
A serial that has been indexed by a number of indexing and abstracting services.
EX 4
321 1#$aReuss, E. Bib. Novi. Testamenti Graeci, p.35
321 1#$aRudolphi, E.C. Froschauer, 336
321 1#$aDarlow & Moule, II, p.586
A rare

322 Примітки щодо переліку учасників підготовки матеріалу до випуску (проекційні та відеоматеріали і звукозаписи)

Поле містить імена осіб і організацій, інших, ніж склад виконавців, які брали участь у художньому чи технічному виконанні роботи.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП: 200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Коли особи чи організації, котрі брали участь у художньому чи технічному виконанні роботи, наводяться в полі 200, заповнення поля 322 не є обов’язковим (див. примітку до 7-- блоку).

323 ПРИМІТКИ ЩОДО СКЛАДУ ВИКОНАВЦІВ. Поле містить відомості щодо виконавців, виконавських колективів та ін.

7— БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Багато каталогізаційних кодів вимагають уточнення точок доступу в примітках, у разі, коли вони більше ніде не зустрічаються в описі документа. Саме для таких приміток і використовується поле 322.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Термін «Перелік учасників підготовки матеріалу до випуску» не повинен уводитися, оскільки передбачається його автоматична генерація під час виводу примітки. Коли вихідний формат не робить такого розрізнення між примітками щодо склад виконавців та примітками щодо учасників підготовки матеріалу щодо випуску як UNIMARC, поле 322 застосовується для обох.

323 Примітки щодо складу виконавців (проекційні та відеоматеріали і звукозаписи)

Поле містить імена виконавців головних ролей, акторів, осіб, які читають текст від автора, радіо- та телеведучих та ін. для проекційних і відеоматеріалів та імена учасників, виконавців і виконавських колективів і засобів виконання для звукозаписів.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної учасників, виконавців та ін.

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП: 200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Коли виконавці чи виконавські колективи наводяться в полі 200, заповнення поля 323 не є обов’язковим (див. примітку до блоку 7-- нижче).

322 ПРИМІТКИ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ УЧАСНИКІВ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛУ ДО ВИПУСКУ. Поле містить відомості щодо осіб і організацій, відмінних від виконавців, виконавських колективів та ін.

7— БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Багато каталогізаційних кодів вимагають уточнення точок доступу в примітках, у разі, коли вони більше ніде не зустрічаються в описі документа. Саме для таких приміток і використовується поле 323.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Коли вихідний формат не робить такого розрізнення між примітками щодо склад виконавців та примітками щодо учасників підготовки матеріалу щодо випуску як UNIMARC, надається перевага застосуванню поля 322 для обох замість поля 300 ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ.

324 Примітка про версію оригіналу (факсіміле)

Поле містить примітку, яка визначає, що дане видання документа є відтворенням, тобто факсіміле або мікроформою документа, і включає бібліографічне посилання до оригіналу документа (тів). Решта запису описує відтворення.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки.

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Примітка зазвичай включає такі слова, як: факсиміле, мікроформа тощо або їх еквіваленти іншими мовами. Рекомендовано будь-які посилання до оригіналу заносити за пунктуацією ISBD (EX 1).


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

305 ПРИМІТКИ ЩОДО ВИДАННЯ ТА БІБЛІОГРАФІЧНУ ІСТОРІЮ
Примітки, які визначають оригінал факсимільного видання, повинні заноситись до поля 324, не до поля 305.

325 ПРИМІТКА ПРО ВІДТВОРЕННЯ
Примітка, яка надає деталі відтворення, коли каталогізований документ розглядається як оригінал.

455 ВІДТВОРЕНО З…
Поле містить опис оригіналу або посилання на запис, що описує оригінал.

456 ВІДТВОРЕНО ЯК
Поле містить опис відтворення, або посилання на запис, що описує відтворення.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
324 ##$aFacsimile reprint of: 1797 ed. originally published as 'The complaint and the consolation, or, Night thoughts', London : Richard Edwards, 1797
EX 2
324 ##$aMicroform reproduction of: Mithridates, or, Mr. Newmans essay on development its own confutation, London : W.J.Cleaver, 1846.
EX 3
200 1#$aNSBLes NSEйcrivains franзais devant le cinйma$evisualitй et problиmes d'йcriture dans le roman franзais contemporain entre 1925 et 1966$fJeanne-Marie Clerc
210 ##$aParis$cBibliothиque Nationale$d1989$eParis$gBibliothиque Nationale, Centre de Sablй
215 ##$a33 microfiches$cargentique$d105 x 148 mm
324 ##$aEd. microfiche: [S.l.] : [s.n.], 1983


 • ІСТОРІЯ

До 1994 це поле також містило примітки про те, що документ містить відтворення/факсиміле. Такі примітки відтепер заносяться до поля 307 ПРИМІТКИ ЩОДО ФІЗИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

325 Примітки щодо відтворення

Поле містить примітку, що документ на руках є відтворенням документа, описаного в записі. Інша частина запису описує оригінал.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

305 ПРИМІТКИ ЩОДО ВИДАННЯ ТА БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІСТОРІЇ. При занесені приміток про оригінал факсимільного видання перевага надається полю 324

324 ПРИМІТКА ЩОДО ОРИГІНАЛЬНОЇ ВЕРСІЇ. Примітка надає відомості про оригінал документу (документів), копії яких каталогізуються у основному тексті запису.

455 ВІДТВОРЕНО З. Поле містить опис оригіналу чи зв’язок з записом, у якому описано оригінал.

456 ВІДТВОРЕНО ЯК. Поле містить опис відтворення чи зв’язок з записом, у якому описано відтворений документ.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить відомості про ті деталі, котрі відрізняють документ на руках від оригіналу. Рекомендується, щоб усі відомості про оригінал наводилися з використання пунктуації ISBD.

332 Бажана форма посилання для матеріалів, що оброблюються

Поле містить посилання для матеріалів, відображених у запису, у формі, бажаній при організації збереження фондів або складачами запису.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Бажана форма посилання

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Константа для дисплейного відображення або друку, яка може використовуватись разом з полем: “Посилатися на…”


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
332 ##$aCabinet of American Illustration (Library of Congress Prints and Photographs Division)
The citation for a collection of American illustrations in the form preferred by the Library of Congress, the holding institution.
EX 2
332 ##$aJennings M. Kent and Richard G. Niemi. Youthparent socialization panel study, 1965-1973. Ann Arbor, Mich. : InterUniversity Consortium for Political and Social Research, 1981
The citation for a machine-readable data file in the form preferred by the originators.

333 Примітка про читацьке призначення

Поле містить інформацію про користувачів або читацьке призначення описуваного матеріалу.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Разом з полем може використовуватись константа для дисплейного відображення або друку: “Читацьке призначення”


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

100 ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ. Код цільового призначення (позиції символів 17-19).
Позиції символів містять коди, що визначають певні типи читацького призначення


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
333 ##$aFor remedial reading programmes
A note made in the record for a set of flash cards.
EX 2
333 ##$aMPAA rating: R
A note made in the record for a motion picture indicating that it has been given a restricted rating.
EX 3
333 ##$aProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists, and others who have a professional interest in analyzing spatial data
A note made in the record for a machine-readable file.
EX 4
333 ##$a'Catholic paper for the Slovaks in Cleveland, Ohio, and vicinity'
A note, quoted from the item, in the record for a newspaper.

334 Примітки про нагороди

Поле містить інформацію про нагороди, які були присуджені каталогізованому документу

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з нагород


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки про нагороду
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Назва нагороди
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Рік присудження нагороди
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Країна присудження нагороди
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ: відсутні

336 Примітки про тип електронного ресурсу

Поле містить інформацію про тип електронного ресурсу, яка наводиться у текстовій формі додатково до кодів у полі 135 ($a / 1 Визначник специфіки матеріалу). В це поле також може бути занесена уточнуюча інформація щодо змісту ресурсу, така як форма або жанр текстового матеріалу (наприклад, біографія, словники, покажчики тощо).
Поле відповідає ISBD(ER): Область приміток про тип та розмір ресурсу.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки. Не повторюється.


 • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Разом з цим полем (для друкованого / дисплейного надання) може використовуватися текстова константа  "Тип ресурсу :".

Для формування приміток щодо загального визначення  електронного ресурсу рекомендується використовувати ГОСТ 7.83 — 2001. Электронные издания: Основные виды и выходные сведения: Межгосударственный стандарт / СИБИД. — Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2002. (див. Додадок ХХ).


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

135 Поле кодовані даних: електронні ресурси


 • ПРИКЛАДИ

Пр.1
336 ##$aЧислові дані (сумарна статистика)
Пр.2
336 ##$aТекст (Законодавчі звіти та збірки законів)

337 Примітки про системні вимоги (електронні ресурси)

Поле використовується для запису технічних характеристик електронного ресурсу, таких як наявність або відсутність певних видів кодування або фізичних характеристик ресурсу (наприклад, щільність записування на носії, фактори блокирування тощо). Для програмного забезпечення можуть бути записані такі дані, як мова програмування, перелік програмних параметрів, вимог до комп'ютеру (наприклад, виробник комп'ютера та модель, операційна система, вимоги до пам'яти тощо), вимоги до периферійного обладнання (наприклад, типи пристроїв, кількість терміналів, або інших периферійних пристроїв, підтримка програмного забезпечення або комунікаційного обладнання).
Поле відповідає ISBD(ER): Примітки до системних вимог.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ Зазвичай дані беруться з характеристик, наданих на упаковці або в супровідних документах.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст примітки. Не повторюється.


 • ПРИКЛАДИ

Пр.1
337 ##$aДані у розширеному наборі символів ASCCI

Пр.2
337 ##$aНаписано на FORTRAN H із 1.5К ресурсом ....

Пр3.
337 ##$aOperates on IBM 360 and 370 under OS SVS and OSMVS with 9K of internal memory

Пр.4
337 ##$aRequires IBM 2740 terminal with special narrow platen and form feeding features

Пр.5
337 ##$aХарактеристики диску: Диск однобічний. Подвійної плотності,

Пр.6.
337 ##$aСистемні вимоги: IBM PC, 64K, із кольоровою картою, одним дисководом. Рекомендовано кольоровий монітор.

Пр7.
337 ##$aМодель -?використання-: Онлайнове відео або -термінальний  телетайп-, або із малий комп'ютер спеціального призначення (наприклад, PDP 8).

345 Примітка про відомості щодо комплектування

Поле може містити ім’я та адресу видавця, розповсюджувача, або інші джерела комплектування. Поле може включати визначення фізичного носія та умови доступу для каталогізованого документа, або примітки про різні фізичні формати версії документа

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Адреса та джерело комплектування / передплати. Найменування та / або адреса джерела комплектування документа, включаючи адресу передплати.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
Підполе не використовується, якщо адреса видавця співпадає з занесеною у поле 210 ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО.

$b Stock number Обліковий номер?? Реєстраційний номер документа / Номер реєстрації??? Номер замовлення. Номер, який надається документу, для полегшення його розповсюдження.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
Підполе не використовується, якщо цим номером є ISBN або ISSN.

$c Фізичний носій. Фізичний носій/носії, на яких документ є доступним.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX 3).

$d Умови придбання. Ціна документа.
ПОВTОРЮЄТЬСЯ


 • СПІВВІДНЕСЕНІ ПОЛЯ

210 ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО
Поле містить ім’я / найменування, а в деяких випадках адресу видавця.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
345 ##$aU.S. Bureau of the Census$bC CPS 68 003
The source for acquisition and order number of a computer file.
EX 2
345 ##$aFreytag, Berndt und Artaria$bBestellNr. 5406
The publisher and order number for a map.
EX 3
345 ##$aNational Technical Information Service$bPB-363547$cpaper copy$d$4.00 $cmicrofiche$d$3.00
The document distribution service, order number, available physical media, and prices for a technical report.
EX 4
210 ##$aWashington, D.C.$b1649 K ST., NW, Washington, 20065$cWider Opportunities for Women$dl979 printing, c1975
345 ##$aWider Opportunities for Women, 1649 K St., NW, Washington, D.C. 20065.
The full name and address of the publisher are given in both the 210 and the 345 field.
EX 5
210 ##$aToronto$cThe Chapter$dl975-1976
345 ##$aMultiple Sclerosis Society, Metropolitan Toronto Chapter, 13a Bloor St. West, Toronto, Ont. M5S lN5, Canada
The full name and address of the publisher, when the information was given in abbreviated form in the 210 field.

4-- Блок зв'язку записів

Структура полів зв’язку записів

Ця структура застосовується для всіх полів зв’язку записів 4 - - блоку

410 Серії
411 Підсерії
421 Додаток
422 Джерело додатку, або  Видання, до якого належить додаток
423 Видано з…( під одною обкладинкою)
430 Продовжується
436 Утворено злиттям …, …, та …
440 Продовжене під…
446 Поділилося на …, …, та …
447 Злилося з … та …, щоб утворити …
448 Повернулось до
451 Інше видання на тому ж носії
452 Інше видання на іншому носії
453 Перекладено як
454 Переклад з
455 Репродукція (відтворення) з
456 Репродуковано як
461 Набір
462 Піднабір
463 Фізична одиниця
464 Складова частина фізичної одиниці (Аналітична одиниця)
470 Документ, що є предметом огляду
481 Також переплетений в цьому томі
482 Переплетено з
488 Інші взаємопов’язані твори

Визначення та огляд полів

Мета створення Укрмарку - реалізація обміну бібліографічними даними машиночитаної форми. Важливим є узгодженість Укрмарку з іншими МАРК-форматами: інакше конвертування до Укрмарку та з нього є надто складним або навіть неможливим.

Тому техніку вставлених полів було доповнено технікою використання стандартних підполів. Структура записів агентств відображає, яку техніку пов’язування полів запису було застосовано.

Якщо є можливість вибору, агентство має зважити переваги техніки вставлених полів, яка дозволяє зробити записи повнішими, хоча і більш складними, перед технікою стандартних підполів, яка легша для застосування.

Відомості про наявність пов’язаних полів, яка техніка пов’язування  застосована, разом із приміткою про тип змісту у таких пов’язаних полях, повинні подаватись у документації, що супроводжує обмінні записи. Про деталі див. Додаток К.

В межах Розділу Полів Пов’язаних Записів обидва методи описані у послідовності: (А) техніка вставлених полів, та (В) техніка стандартних підполів. Усі приклади ілюструють обидва методи.

Кожне поле пов’язаного запису  буде містити підполя, що ідентифікують документ, до якого був створений зв’язок. Дані в цьому полі повинні бути достатніми, щоб ідентифікувати запис для документа, до якого створений зв’язок, або якщо запису немає, ідентифікувати сам документ.

Нижче наводиться перелік полів зв’язку, відповідно до типів записів:

Серії, додатки і т. і.
410 Серії
411 Підсерії
421 Додатки
422 Видання, до якого належить додаток
423 Видано з…

Передуючі записи

Наступні записи

430 Продовжується

431 Продовжується в частково

432 Заміщує

433 Заміщує в частково

434 Поглинуте

435 Поглинене в частково

436 Утворене злиттям

437 Відокремилось від

 

440 Продовжене під

441 Продовжене частково

442 Заміщене

443 Заміщено частково

444 Поглинуте

445 Поглинуте частково

446 Поділилося на

447 Злито з  ХХХХ, щоб утворити

448 Змінилося на


Інші видання
451 Інше видання на тому ж носії
452 Інше видання на іншому носії
454 Переклад з
455 Репродукція з
456 Репродуковано як.

Рівні
461 Рівень набору
462 Рівень піднабору
463 Рівень фізичної одиниці
464 Складова частина фізичної одиниці (Аналітична одиниця)

Інші
470 Документ, що є предметом огляду
481 Також переплетено з цим томом
482 Переплетено з . . .
488 Інші співвіднесені твори


ФАКУЛЬТАТИВНІ

ПОВТОРЮЮТЬСЯ. Будь-яка кількість пов’язаних полів може буди включена до запису.

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

311 ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВ’ЯЗУВАНИХ ПОЛІВ.
Поле 311 може бути використаним для відображення будь-яких відношень зв’язку, які визначаються в данім блоці, якщо потрібна примітка не може бути згенерована з 4 - - поля. Якщо використовується поле 311, індикатор 2 відповідного поля 4 - - складає 0.


 • ПРИМІТКИ:

Для певних категорій пов’язаних полів (особливо 46 - Рівень пов’язаних полів) можуть бути обмеження до характеру створення зв’язків. Деталі подані в Примітках до змісту поля цих полів.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: індикатор примітки

Другий індикатор визначає чи буде агентство, яке розповсюджує запис, використовувати дані цього поля, щоб зробити примітку для друку, або для інших подавань запису. Якщо примітка не потребується, то значення індикатору дорівнює 0. Різновиди приміток, які можуть бути створені, з використанням цих даних, наведені у прикладах. Коли запис є представленим на екрані, специфічна мітка поля може бути переведена у текстову форму, що точно описує відношення документа, до якого був створений зв’язок, та документа, який каталогізується: точне текстове формулювання залежить від практики агентства, що одержує запис.

0 - Не робити примітку
1 - Робити примітку


 • (А) ПІДПОЛЯ: Техніка вставлених полів

$1 Дані, які пов’язуються. Кожне підполе $1 містить дані поля разом з міткою, індикаторами та кодами підполів.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного вставленого поля


 • ПРИМІТКИ (техніка вставлених полів):

Кожне поле, до якого створюється зв’язок форматується за схемою:

Індикатори:

Визначник підполя

Дані підполя

Визначник підполя

Дані підполя

 

F / T

#0 чи #1

$1

Вставлені:
мітка, індикатори та підполя

$1

Вставлені: мітка, індикатори та підполя

……

 


Рекомендовано, щоб вставлені поля заносилися у числовій послідовності міток в межах кожного поля. У випадку вставленого поля 001, яке не має ні індикаторів ні визначників підполів, дані підполя складають лише мітку та номер (Приклад 1).

Якщо пов’язуване поле містить контрольний номер запису, цей запис включається до того ж файлу з метою розповсюдження.  Пов’язані поля, які зконструйовано з полів повного запису повинні містити скопійовані дані, що вимагаються за наявності:

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
500 УНІФІКОВАНА НАЗВА
АБО (якщо поле 500 відсутнє у запису)
200$a Основна назва
7 - - Первинна інтелектуальна відповідальність (за наявності)
206 Область специфіки матеріалів: Картографічні матеріали - Математичні дані
Наступні поля можуть бути включені:
010 ISBN
011 ISSN
040 CODEN
101 Мова твору
102 Країна публікації або виробництва
123 Поле кодованих даних: Картографічні матеріали – Математичні дані
130 Поле кодованих даних: Мікроформи. - Фізичні властивості
200$a Основна назва (за наявності поля 500)
200$f Перші відомості про відповідальність
200$h Номер розділу або частини
200$i Назва розділу або частини
200$v Визначення тому
205 Відомості про видання
210 Публікація, розповсюдження, тощо
215 Фізичний опис
225 Серії
510 Паралельна основна назва
530 Ключова назва
856$u URL

У деяких випадках ці необов’язкові поля можуть знадобитися, для ідентифікації документа, наприклад 210 Публікація тощо для  45 - Інші видання

Не рекомендовано включення полів, яаі не входять до переліку.

Пов’язані поля не конструюються з повного запису, якщо документ, до якого створюється зв’язок, відсутній. Вони повинні містити сформульовані самостійно дані, достатні для ідентифікації документа, до якого створюється зв’язок.

Щонайменше пов’язані поля повинні містити перелічені вище дані, за винятком ідентифікатору запису.


(В) ПІДПОЛЯ: Техніка стандартних підполів

$a Автор. Ім’я особи, колективу або родини з первинною інтелектуальною відповідальністю відносно документа, з яким створюється зв’язок. Якщо зміст $a складає більш ніж одне підполе, застосовується стандартна пунктуація (ЕХ.6).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$c Місце публікації. Зміст підполя 210$a документа, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$d Дата публікації. Зміст підполя 210$d документа, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Відомості про видання. Зміст підполя 205$a документу, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер розділу або частини. Зміст підполя $h, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Назва розділу або частини. Зміст підполя $i, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500)  документа, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$p Фізичний опис. Зміст підполя 215$a документу, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$t Назва. Зміст підполів що відносяться до: 200 Назва, 225 Назва серії, або 500 Уніфікована назва документу, з яким створюється зв’язок. Для серіального видання, це підполе може містити зміст поля 530 Ключова назва. Коли зміст складає більше ніж одне підполе, має використовуватись стандартна пунктуація (ЕХ 6).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$u URL. Зміст підполя 856$u запису, який є джерелом підполів $a та $t в цьому полі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ. (488, ЕХ.4)

$v Номер тому. Елемент(-и) (номер, розташування в документі), що передають відношення між поточним документом, та документом, до якого сворюється зв’язок. Прикладом таких елементів є 200$h та 225$v.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN. Зміст підполя  011$a документу, до якого створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$y Міжнародний стандартний книжковий номер - ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер – ISMN. Зміст підполів 010$a або 013$a документу, до якого створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z CODEN. Зміст підполя 040$a документа, до якого створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$0 Ідентифікатор бібліографічного запису. Зміст поля 001 документа, до якого створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису. Зміст підполя $3, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$5 Установа в якій поле застосовано. Зміст підполя $5, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

Якщо на документ, до якого створюється зв’язок, немає запису, дані в цьому полі створюються так, якби цей документ був каталогізований.

Якщо пов’язуване поле містить контрольний номер запису, до якого створений зв’язок, цей запис повинен бути включеним до того ж самого файлу з метою розповсюдження.

Порядок підполів не має значення. Але рекомендовано, щоб підполе $0 було першим, а послідовність була постійною в межах бази даних.


 • ПРИКЛАДИ

ЕХ 1А: Техніка вставлених полів

461 #0$100177-10346$12000#$aCountries of Europe$vvol. 2

Компоненти полів:

#0 Індикатори для поля 461
$1 Ідентифікатор підполя
001 Мітка вставленого поля
77-10346 Дані поля 001
$1 Ідентифікатор підполя
200 Мітка вставленого поля
#0 Індикатори вставленого поля 200
$a Ідентифікатор підполя для поля 200
Countries of Europe     Дані підполя $a поля 200
$v дентифікатор підполя для поля 200
vol. 2     Дані підполя $v поля 200

ЕХ 1В: Техніка стандартних підполів

461 #0$077-10346$tCountries of Europe$vvol. 2

Цей приклад ілюструє зв’язок створений від окремимого тому до багатотомної монографії, що знаходиться на рівні набору. Документ, що каталогізується - т.2 є одною фізичною одиницею набору. Запис для набору повинен бути присутнім в тому ж самому файлі і мати свій ідентифікатор запису:
77-10346. Агентство, що створює запис не робить примітку відносно набору в запису для окремого тому, який каталогізується, і тому значення індикатора 2 складає 0. Щоб створити точку доступу з цього поля, буде необхідно знайти запис, до якого відноситься поле 001. Точка доступу згенерована з запису до якого це поле входить у вигляді:
Countries of Europe, vol.2

EX 2A: Техніка вставлених полів

422 #1$12001#$aWorld of knowledge

EX 2B: Техніка стандартних підполів

422 #1$tWorld of knowledge

Серіальне видання World of knowledge має щорічний додаток з назвою World of knowledge annual. У запису до World of knowledge annual потрібна примітка для визначння цього зв’язку. Формат джерела записує цю інформацію створенням зв’язку з документом World of knowledge шляхом вміщення бібліографічної назви до поля 422 ДЖЕРЕЛО ДОДАТКУ. Примітка створена від цього поля читається як:
Додаток до: World of knowledge

EX 3A: Техніка вставлених полів

430 #1$1001RI976423$1011##$a0199-4797$15301#$aLigand quarterly

EX 3B: Техніка стандартних підполів

430 #1$0RI976423$x0199-4797$tLigand quarterly

Серіальне видання з ключовою назвою Journal of clinical immunoassay продовжує Ligand quarterly, що має ISSN 0199-4797. У запису для Journal of clinical immunoassay створюється зв’язок з попереднею назвою з використанням ключової назви та ІSSN для ідентифікації. Запис для цього серіального видання необов’язково знаходиться у тому ж файлі. Примітка згенерована з цього поля читається як:
Продовжує: Ligand quarterly. ISSN 0199-4797
або, коли примітка згенерована з французькомовної бази даних:
Fait suite à: Ligand quarterly. ISSN 0199-4797

EX 4A: Техніка вставлених полів

311 ##$aIncludes alternate issues of Mythprint. ISSN 0146-9347
423 #0$1011##$a0146-9347$12001# $aMythprint

EX 4B: Техніка стандартних підполів

311 ##$aIncludes alternate issues of Mythprint. ISSN 0146-9347
423 #0$x0146-9347$tMythprint

Примітка, яка не може бути автоматично згенерована з поля зв’язку 423 вміщена до поля приміток 311. Індикатор 2 дорівнює 0. Примітка не є вставленою до поля 423.

EX 5A: Техніка вставлених полів

200 1#$aIm Auftrag des Königs$edie gefährlichen Abenteuer des Quentin Durward$fWalter Scott$gmit einem Nachwort von Traude Dienel$g[Bearbeitung einer Übersetzung von Oelkers aus dem Jahre 1831]
454 #1$150010$aQuentin Durward
700 #1$aScott,$cSir$bWalter,$f1771-1832

EX 5B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aIm Auftrag des Königs$edie gefährlichen Abenteuer des Quentin Durward$fWalter Scott$gmit einem Nachwort von Traude Dienel$g[Bearbeitung einer Übersetzung von Oelkers aus dem Jahre 1831]
454 #1tQuentin Durward
700 #1$aScott,$cSir$bWalter,$f1771-1832

Im Auftrag des Königs є перекладом Quentin Durward.В.Скотта Запис для цього твору необов’язково буде знаходитись в тому ж файлі. Переклад каталогізується під оригінальним ім’ям автора, тому агентство вважає непотрібним включати його до поля 454. Примітка згенерована з цього поля читається як:
Переклад : Quentin Durward

EX 6A: Техніка вставлених полів

200 1#$aVariations on a theme of Bartók$efor string quartet$fMalcolm Lipkin
311 ##$aVariations on Bartók's Concertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1
488 #0$1700#1$aBartók,$bBéla,$f1881-1945$150010$aConcertos,$rviola, orchestra,$nop.posth. $hMovement 1
700 #1$aLipkin,$bMalcolm

EX 6B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aVariations on a theme of Bartók$efor string quartet$fMalcolm Lipkin
311 ##$aVariations on Bartók's Concertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1
488 #0$aBartók, Béla, 1881-1945$tConcertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1
700 #1$aLipkin,$bMalcolm

Примітка, яка не може бути автоматично згенерована з пов’язуючого поля 488 вміщена в поле приміток 311. Індикатор 2 поля 488 дорівнює 0.

410 Серії

Деталізація наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4—СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле застосовується для створення зв’язку між документом що каталогізується та серією, до якої він належить.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

225 Серії
Поле 225 використовується для запису даних щодо серії Області Серії за ISBD як подано на документі. Поле 410 використовується для створення форми точки доступу для серійних записів. Коли форма точки доступу є ідентичною наведеній у полі 225, це визначається першим індикатором поля  225. У всіх випадках установлена форма заносяться до поля 410.

461 НАБІР
Якщо використовуються ієрархічні зв’зки 46 -, висхідний зв’язок до серій може визначатися через поле 461.

462 ПІДНАБІР
Якщо використовуються ієрархічні зв’зки 46 -, висхідний зв’язок до підсерій може визначатися через поле 462.


 • ПРИМІТКИ

Поле 410 містить висхідний зв’язок до серій, якщо каталогізований документ є серіальним виданням. Якщо висхідний зв’язок потребується одночасно для серії та її підсерії, поле 410 може повторюватися для створення посилань на кожну з них, вищий рівень передує нижчому. Як альтернатива, зв’язок може створюватися через поле 461 НАБІР для серій та поле 462 ПІДНАБІР для підсерій, якщо структура запису вимагає пов’язування окремих записів у порядку ієрархії.

Значення індикатору для цього поля показує, чи повинна бути згенерована примітка з цього поля, яка не містить інформацію про існування або генерацію відомостей  про серію (поле 225).


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
225 0#$aLetters from China
410 #0$12001#$aLetters from China$1700#1$aStrong,$bAnna Louise,$f1885-1970

EX 1B: Техніка стандартних підполів
225 0#$aLetters from China
410 #0$tLetters from China$aStrong, Anna Louise, 1885-1970
Каталогізований документ належить серії до якої повинна бути створена точка доступу. Відомості про серію на документі та записані у поле 225 відрізняються від форми назви серії як точки доступу. Поле 410 містить цю форму. Жодної примітки не друкується з поля 410.

EX 2A: Техніка вставлених полів
225 2#$aCambridge Greek and Latin classics
410 #0$12001#$aCambridge Greek and Latin classics

EX 2B: Техніка стандартних підполів
225 2#$aCambridge Greek and Latin classics
410 #0$tCambridge Greek and Latin classics

Каталогізований документ належить серії, до якої за правилами каталогізації повинна бути створена точка доступу. Форма запису у полі 225 такаж сама як стала (авторитетна) форма у полі 410.

411 Підсерії

Деталізація наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ

Поле використовується для зв’язку між каталогізованими серіальними виданнями (серіями) та підсеріями, які до них належать.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

410 СЕРІЇ
Поле 411 визначає низхідний зв’язок від серії до підсерій. Якщо каталогізований документ є підсерією та вимагається висхідний зв’язок до серії, використовується поле 410.

462 ПІДНАБІР
Якщо використовуються ієрархічні зв’язки 46 -, підсерії можуть пов’язуватися з серіями через поле 462.


 • ПРИМІТКИ

Поле використовується тільки в записах для серіальних видань (серій) для визначення низхідного зв’язку до підсерії, яка є частиною серії, назва якої записана у полі 200.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
411 #1$12001#$aEngineering series$12250#$hA

EX 1B: Техніка стандартних підполів
411 #1$tEngineering series$hA
Каталогізований документ є серіальним виданням Copper information яке має підсерію Engineering series

421 Додаток

Деталізація наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим документом та іншим документом, який є його додатком.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

422 ДЖЕРЕЛО ДОДАТКУ
Поле 422 використовується для відображення  відносин між документами, визначених у полі 421.


 • ПРИМІТКИ

Поле використовується у записах як серіальних, так і монографічних видань для створення зв’язку до додатку.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
421 #1$1011##$a0332-561X$15301#$aSymbolae Osloensis. Fasciculi suppletorii

EX 1B: Техніка стандартних підполів
421 #1$x0332-561X$tSymbolae Osloensis. Fasciculi suppletorii
Серіальне видання Symbolae Osloensis має серіальний додаток Fasciculi suppletorii.

422 Видання, до якого належить додаток

Деталізація наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим додатком та виданням, до якого він належить.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

421 ДОДАТОК
Поле 421 використовується для відображення  відносин між документами, визначених у полі 422.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#$aGirl annual ...
422 #1$15301#$aGirl$b(London)

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aGirl annual ...
422 #1$tGirl (London)

Тижневий журнал Girl має додатковий щорічник Girl annual. Запис для Girl annual містить зв’язок до джерела додатку: Girl.

Примітка, згенерована з даних поля 422, повинна мати вигляд на дисплеї:

Додаток до: Girl (London)

Наступний приклад використання цього поля – EX 2 4 - - БЛОКУ ПОВ’ЯЗАНИХ ПОЛІВ

423 Видано з…

Деталізація наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ

Поле використовується для створення зв’язку між документом, який є об’єктом каталогізації, та іншими документами, які видано разом з першим. Наприклад, декілька різних творів, виданих під однією обкладинкою, збірка без загальної назви.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного наступного твору.


 • ПРИМІТКИ

Коли один документ видається сумісно з іншим, це не означає, що який-небудь з них підпорядковується іншому, як у випадку відносин додатку та його джерела.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#Transport public
423 #1$1011##$a0249-6143$15300#$aAction transport

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#Transport public
423 #1$x0249-6143$tAction transport
Це пов’язане поле знаходиться у запису для  Transport public тому що Transport public та Action transport видані сумісно.

EX 2A: Техніка вставлених полів
200 1#$aFemmes$d= Women$aHombres$d= Men$fPaul Verlaine$g translated by Alastair Elliot
423 #0$12001#$aHombres$15101#$aMen$1700#1$aVerlaine$bPaul
510 1#$aWomen

EX 2B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aFemmes$d= Women$aHombres$d= Men$fPaul Verlaine$g translated by Alastair Elliot
423 #0$tHombres$aVerlaine, Paul
510 1#$aWomen
Книжка з двома творами, але без загальної назви має паралельні назви для кожного з творів. Паралельна назва для першої основної назви надається у полі 510.  Інші назви надаються у полі 423 ВИДАНО З .     З поля 423 примітка не генерується, оскільки деталі вже надані в основному полі 200.

EX 3
Див. поле 200, EX 12.
Наступний приклад використання цього поля наводиться у прикладі EX 4 блоку 4 - -БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ.

430 Продовжується

430 ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

431 ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЧАСТКОВО

434 ПОГЛИНУТЕ

435 ПОГЛИНУТЕ ЧАСТКОВО

437 ВІДОКРЕМИЛОСЬ ВІД…

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Наведені вище поля використовуються для створення зв’язку між каталогізованим серіальним виданням та його попередньою назвою. Полям 431-437 при використанні віддається перевага перед полем 430, якщо потрібно підкреслити відношення передування. Якщо агентство використовує поля наведені вище, то їх потрібно відрізняти наступним чином:

Продовжується: нова назва заміщує попередню без зміни нумерації.
Заміщує: нова назва заміщує попередню і нумерація попередньої назви не продовжується.
Поглинуте: серіальне видання існувало до того як було поглинуте іншим серіальним виданням і продовжується з власною нумерацією.
Відокремилося від: нова назва була раніше частиною назви, яка продовжує існувати.


ФАКУЛЬТАТИВНІ

ПОВТОРЮЮТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

44 - ПОЛЯ ПЕРЕДУЮЧИХ ЗАПИСІВ
Поля 440-445 використовуються для відображення взаємних відносин, визначених у полях 430-435.

520 ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА (СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ)
Використовується, якщо прийнятою практикою є записувати серіальне видання під його останньою назвою з додатковими записами під попередніми назвами. Не повинно використовуватися, коли наявні поля 430-448.


 • ПРИМІТКИ

ISDS використовує ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЧАСТКОВО замість ВІДОКРЕМИЛОСЯ ВІД.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#$aKesteven chronicle ...
205 ##$aFosse Way ed.
430 #1$12001#$aLincolnshire chronicle$1205##$aNorth Kesteven ed.

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aKesteven chronicle ...
205 ##$aFosse Way ed.
430 #1$tLincolnshire chronicle$eNorth Kesteven ed.

The North Kesteven видання Lincolnshire chronicle міняє своє ім’я на Kesteven chronicle, Fosse Way edition. Від запису для Kesteven chronicle, може бути виведена на дисплей примітка:
Продовжує: Lincolnshire chronicle. North Kesteven ed.

EX 2A: Техніка вставлених полів
431 #1$15301#$aTransport policies and programmes - Hertfordshire County Council
530 1#$aPublic transport plan - Hertfordshire County Council

EX 2B: Техніка стандартних підполів
431 #1$tTransport policies and programmes - Hertfordshire County Council
530 1#$aPublic transport plan - Hertfordshire County Council

EX 3A: Техніка вставлених полів
200 1#$aWhat hi-fi?
432 #1$15300#$aPopular hi-fi

EX 3B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aWhat hi-fi?
432 #1$tPopular hi-fi

What hi-fi? передує Popular hi-fi.

EX 4A: Техніка вставлених полів
530 1#$aMotor transport$b(London)
434 #1$15300#$aBus & coach

EX 4B: Техніка стандартних підполів
530 1#$aMotor transport$b(London)
434 #1$tBus & coach

Motor transport поглинуло Bus & coach.

EX 5A: Техніка вставлених полів
200 1#$aJeugboekengids
437 #1$12001#$aBoekengids

EX 5B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aJeugboekengids
437 #1$tBoekengids

Jeugboekengids було спочатку частиною Boekengids а зараз публікується окремо. Від запису може бути виведена на дисплей примітка:
Відокремилося від: Boekengids

Від відповідного поля 441 у запису для Boekengids, на дисплей може бути виведена примітка:
Продовжено частково: Jeugboekengids

Наступний приклад використання поля 430 надається як EX 3 у 4 - - БЛОКУ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

436 Утворене злиттям ..., ..., та ...

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим серіальним виданням та двома або більше серіальними виданнями, які передували йому і утворили його своїм злиттям.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного з попередніх серіальних видань, які злились.

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

434 ПОГЛИНУТЕ
Якщо при злитті двох або більше серіальних видань, новоутворене продовжується під назвою одного з попередніх, поле 434 використовується у запису для серіального видання, назва якого не змінилася.

447 ЗЛИТЕ З ... ТА ... ЩОБ УТВОРИТИ ...
Поле 447 використовується у запису одного з попередніх серіальних видань, яке було поглинуте злиттям.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#$aArchivio e Rassegna italiana di Ottalmologia
436 #1$12001#$aArchivio di Ottalmologia
436 #1$12001#$aRassegna italiana di Ottalmologia

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aArchivio e Rassegna italiana di Ottalmologia
436 #1$tArchivio di Ottalmologia
436 #1$tRassegna italiana di Ottalmologia

Archivio di Ottalmologia та Rassegna italiana di Ottalmologia злились та утворили Archivio e Rassegna italiana di Ottalmologia.

440 Продовжено як

440 ПРОДОВЖЕНО ЯК

441 ПРОДОВЖЕНО ЧАСТКОВО

444 ТЕ, ЩО ПОГЛИНУЛО

445 ТЕ, ЩО ПОГЛИНУЛО ЧАСТКОВО

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Наведені вище поля використовуються для створення зв’язку між каталогізованим серіальним виданням та його наступною назвою. Використанню полів 441-445 надається перевага перед 440, якщо бажано визначити відношення наступності. Якщо агентство використовує поля наведені вище, то їх потрібно відрізняти таким чином:

Продовжене як: нова назва заміщує попередню назву без зміни нумерації;

Те, що поглинає: каталогізоване серіальне видання припинило існування але продовжується серіальним виданням, на яке створене посилання у полі 444 або 445, незважаючи на те, що воно продовжує свою попередню нумерацію.


ФАКУЛЬТАТИВНІ

ПОВТОРЮЮТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

43 - Поля передуючих записів
Поля 430-435 використовуються для відображення взаємних відносин, визначених у полях 440-445.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#$aNSBLa NSErecherche aéronautique
440 #1$1011##$a00341223$15301#$aNSBLa NSErecherche aérospatiale

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aNSBLa NSErecherche aéronautique
440 #1$x00341223$tNSBLa NSErecherche aérospatiale

Серіальне видання La recherche aéronautique припинило існування та продовжене серіальним виданням La recherche aérospatiale. 'La' позначено як несортований символ в обох випадках. З поля 440 може бути згенерована примітка:
Продовжено: La recherche aérospatiale

EX 2A: Техніка вставлених полів
200 1#$aNew transport technology
444 #1$15300#$aHoverfoil news

EX 2B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aNew transport technology
444 #1$tHoverfoil news

Публікація, яка припиняється, New transport technology була поглинута Hoverfoil news.

446 Поділилося на .., ..., та ...

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим серіальним виданням і двома чи більше іншими серіальними виданнями, які утворилися внаслідок його поділу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ: для кожного новоутвореного серіального видання.

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

434 ПОГЛИНУТЕ
Якщо серіальне видання поділяється на два або більше видань, але його назву зберігає одне з наступних серіальних видань, поле 434 використовується у запису для серіального видання, чия назва не змінилася, для створення зв’язку з серіальним виданням, яке було поглинуте і назва якого більше не існує.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
530 1#$aGazette - East Central State of Nigeria
446 #1$15301#$aOfficial gazette - Anambra State of Nigeria
446 #1$15301#$aOfficial gazette - Imo State of Nigeria

EX 1B: Техніка стандартних підполів
530 1#$aGazette - East Central State of Nigeria
446 #1$tOfficial gazette - Anambra State of Nigeria
446 #1$tOfficial gazette - Imo State of Nigeria

У запису для газети Gazette - East Central State of Nigeria, може бути створена примітка:
Поділилася на: Official gazette - Anambra State of Nigeria та Official gazette - Imo State of Nigeria

447 Злито з ... та ... щоб утворити ...

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим серіальним виданням та іншими серіальними виданнями, з якими воно злилося, та виданням яке утворилось внаслідок злиття.
 


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ: Останнім в переліку повторюваних 447 полів наводиться поле зв’язку з виданням, яке утворилось внаслідок злиття.

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

434 ПОГЛИНУТЕ
Якщо каталогізований документ зливається з одним або кількома і утворює нове серіальне видання, яке має ту ж саму назву, у запису для нього повинно бути наявним поле 434 яке містить посилання до кожної з поглинутих назв і поле 447 не використовується.

444 ТЕ, ЩО ПОГЛИНУЛО
Якщо каталогізований документ зливається з одним або кількома і утворює нове серіальне видання, яке має назву одного з поглинутих видань, у запису для нього повинно бути наявним поле 444, яке містить посилання до назви, що продовжується, і поле 447 не використовується.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
530 1#$aPulpit preaching
447 #1$15301#$aPulpit digest
447 #1$15301#$aNew pulpit digest$1011##$a0145-7969

EX 1B: Техніка стандартних підполів
530 1#$aPulpit preaching
447 #1$tPulpit digest
447 #1$tNew pulpit digest$x0145-7969

Серіальне видання Pulpit preaching злилося з Pulpit digest і утворило New pulpit digest. Зв’язок між записами був утворений за допомогою ключової назви.

EX 2A: Техніка вставлених полів
500 11$aAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals.$iGeology and geography series.
447 #1$150011$aAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. $iMetallurgy.
447 #1$150011$aAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals.$iMining series.
447 #1$150011$aCommunist Chinese scientific abstracts.

EX 2B: Техніка стандартних підполів
500 11$aAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals.$iGeology and geography series.
447 #1$tAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Metallurgy.
447 #1$tAbstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Mining series.
447 #1$tCommunist Chinese scientific abstracts.

Серіальне видання Abstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Geology and geography series злилося з Abstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Metallurgy та Abstracts pertaining to Communist China in Soviet abstracts journals. Mining series щоб утворити Communist Chinese scientific abstracts. Зв’язок між записами був створений за допомогою уніфікованих назв.

448 Повернулося до попередньої назви

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим серіальним виданням та серіальним виданням, яке одночасно передує йому і є наступним. Це трапляється, коли серіальне видання змінює свою назву, а потім знов повертається до попередньої. Поле має бути наявним у запису для проміжної назви.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#$aJack and Jill with Harold Hare
448 #1$12001#$aJack and Jill

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aJack and Jill with Harold Hare
448 #1$tJack and Jill
Jack and Jill змінило свою назву на Jack and Jill with Harold Hare, до того як повернулося до своєї попередньої назви title Jack and Jill. Ці поля наявні у запису для Jack and Jill with Harold Hare.

451 Інше видання на тому ж носії

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим документом та його іншим виданням або версією на тому ж носії. Наприклад, друковане видання іншою мовою.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

452 ІНШЕ ВИДАННЯ НА ІНШОМУ НОСІЇ
Поле 452 виявляє зв’язок між різними виданнями або версіями каталогізованого документа, незважаючи на те, що ці видання на різних носіях. Наприклад, каталогізований документ є друкованою книгою, а інше видання є мікроформою.


 • ПРИМІТКИ

Поле може використовуватися для створення зв’язку між різними виданнями монографій (EX 2) та серіальних видань (EX 1).


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#$aCamera
451 #0$1011##$a0373-9740$15301#$aCamera$b(Édition française)
451 #0$1011##$a0366-7073$15301#$aCamera$b(English edition)

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aCamera
451 #0$x0373-9740$tCamera (Édition française)
451 #0$x0366-7073$tCamera (English edition)

Серіальне видання Camera видається трьома мовами. У запису для німецького видання створений зв’язок до англійського та французького видань за допомогою повторюваного поля 451, яке включає ISSN та ключову назву кожного.

EX 2A: Техніка вставлених полів
200 1#$aPrefaces to the experience of literature...
305 ##$aOriginally published: New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1979
451 #0$1001BLN6956090$12001#$aPrefaces to the experience of literature$1210##$aNew York$cHarcourt Brace Jovanovich$d1979 he

EX 2B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aPrefaces to the experience of literature...
305 ##$aOriginally published: New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1979
451 #0$0BLN6956090$tPrefaces to the experience of literature$cNew York$d1979

Зв’язок створюється до записів попередніх видань документів, якщо вони вже існують у базі даних, незважаючи на те, що запис також включає примітку про бібліографічну історію. Таким чином немає необхідності генерувати примітку від поля 451. BLN6956090 є ідентифікатором запису попереднього видання.

452 Інше видання на іншому носії

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим документом та іншим виданням або версією цього документу на іншому носії. Наприклад, видання друкованої книги у вигляді мікроформи.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

451 ІНШЕ ВИДАННЯ НА ТОМУ Ж НОСІЇ
Поле 451 виявляє зв’язки між різними виданнями або версіями каталогізованого документа, незважаючи на те, що вони на однаковому носії.


ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
500 11$aSIGCAPH newsletter
452 #0$150011$aSIGCAPH newsletter$bBraille text

EX 1B: Техніка стандартних підполів
500 11$aSIGCAPH newsletter
452 #0$tSIGCAPH newsletter (Braille text)

Серіальне видання видане нормальним друком та друком Брайля. Обидва каталогізовані як окремі записи.

EX 2A: Техніка вставлених полів
500 11$aWater pollution research journal of Canada
452 #0$150011$aWater pollution research journal of Canada$n(Microfiche ed.)
452 #0$150011$aWater pollution research journal of Canada$n(Microfilm ed.)

EX 2B: Техніка стандартних підполів
500 11$aWater pollution research journal of Canada
452 #0$tWater pollution research journal of Canada (Microfiche ed.)
452 #0$tWater pollution research journal of Canada (Microfilm ed.)

Серіальне видання у друкованій формі , як мікрофіша та як мікрофільм, кожна з форм каталогізована як окремий запис. Зв’язок між записами створений за допомогою уніфікованої назви.

453 Перекладено як

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим документом та його перекладом.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

454 ПЕРЕКЛАД З
Поле 454 використовується для відображення відношень, визначених у полі 453. Може використовуватись у запису перекладу для створення зв’язку з оригіналом.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
200 1#$aPodniataia tselina ...
453 #1$1001B78-17841$12001#$aHarvest on the Don$1700#1$aSholokov$bMikhail
700 #1$aSholokov$bMikhail

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aPodniataia tselina ...
453 #1$0B78-17841$tHarvest on the Don$aSholokov, Mikhail
700 #1$aSholokov$bMikhail
В запису документа російською мовою наявне поле 453, від якого може бути згенерована примітка: “Перекладено як”.

454 Перекладено з…

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим документом, який є перекладом, і його оригіналом.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

453 ПЕРЕКЛАДЕНО ЯК
Поле 453 використовується для відображення відношень, визначених у полі 454. Може використовуватись у запису оригіналу для створення зв’язку з перекладом.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A: Техніка вставлених полів
200 1#$aAutomatic inspection systems for industry ...
454 #1$12001#$aIntelligente Messsysteme zur Automatisierung technischer Prozesse$1210##$aDortmund$cDOK$d1981$1700#1$ aBretschi$bJurgen

EX 1B: Техніка стандартних підполів
200 1#$aAutomatic inspection systems for industry ...
454 #1$tIntelligente Messsysteme zur Automatisierung technischer Prozesse$cDortmund $d1981$aBretschi, Jurgen

Automatic inspection systems for industry є перекладом Intelligente Messsysteme zur Automatisierung technischer Prozesse. Оригінал не присутній у базі даних, але поле 454 вміщує достатньо даних для створення повного посилання.

455 Відтворено з…

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле містить опис оригіналу або посилання на запис, що описує оригінал.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

324 ПРИМІТКА ПРО ОРИГІНАЛЬНУ ВЕРСІЮ
Примітка надає деталі оригіналу, якщо каталогізований документ є відтворенням.

452 ІНШЕ ВИДАННЯ НА ІНШОМУ НОСІЇ
Поле 452 зазвичай використовується для декількох одночасних видань.

456 ВІДТВОРЕНО ЯК …
Поле 456 використовується для відображення відношень, визначених у полі 455.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
455 #1$100183-010711

EX 1B Техніка стандартних підполів
455 #1$083-010711

Оригінал був каталогізований у запису з Ідентифікатором Запису 83-010711. База даних надає доступ до всіх інших полів цього запису, тому деталізація не потрібна. Але цього недостатньо для цілей обміну.

456 Відтворено як

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле містить опис відтворення або посилання на запис, що описує відтворення.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ: для кожної з форм відтворення.

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

325 ПРИМІТКА ПРО ВІДТВОРЕННЯ
Примітка надає деталізацію про відтворення. Може використовуватися замість поля 456 коли поля 4 - - не застосовуються.

452 ІНШЕ ВИДАННЯ НА ІНШОМУ НОСІЇ
Поле 452 зазвичай використовується для декількох одночасних видань.

455 ВІДТВОРЕНО
Поле 455 використовується для відображення відносин, визначених у полі 456.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
456 #1$10011033666$1130##$adafa###aaca$150010$aThéorie des peines et des récompenses$bMicroform$e1811$1210##Cambridge$cChadwyck-Healey Ltd$d1988$1215##$a1 reel$d35 mm$12252#$aThe Nineteenth Century$iGeneral Collection$vN.1.1.18$1700#1$aBentham$bJeremy$f1748-1832

EX 1B Техніка стандартних підполів
456 #1$01033666 $tThéorie des peines et des récompenses [Microform] : 1811$cCambridge$d1988$sThe Nineteenth Century. General Collection$vN.1.1.18$aBentham, Jeremy, 1748-1832

У полі зв’язку надана інформація, притаманна саме цьому відтворенню, тому 4 - - поле обов’язкове.

461 Набір

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Набором є група фізично окремих документів, які визначаються загальною назвою. Він включає серіальні видання, штучно утворені збірки, що є окремою одиницею збереження, та багатотомні монографії.

Поле використовується для визначення ієрархічно пов’язаних документів на рівні набору. Документ, з яким створюється зв’язок, займає рівень набору, а запис, який містить це поле займає рівень піднабору, або окремої фізичної одиниці.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:


 • ПРИМІТКИ

Поле використовується, коли потребується пов’язування окремих записів для даних різних рівнів. Зв’язок створюється для документу на рівні набору.
Зв’язок утворений від окремої фізичної одиниці або піднабору завжди є висхідним.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$12001#$aFleetbooks$vno.7

EX 1B Техніка стандартних підполів
200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$tFleetbooks$vno.7
Монографія Buses of the East Midlands є частиною монографічної серії. В запису монографії є поле, яке пов’язує його з серією, що має назву Fleetbooks як це зазначено в назві документа. Цей документ є номером 7 у серії. Зверніть увагу на використання підполя $v у вставленому полі 200: хоча воно є вставленим для визначення монографічної серії, воно є специфічним для монографії.
Наступний приклад використання цього поля показаний як ПРИКЛАД 1 у 4 - - БЛОЦІ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ(ПОСИЛКОВИХ) ЗАПИСІВ.

462 Піднабір

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Піднабір є групою фізично окремих документів, які визначаються загальною назвою і являють собою розділ набору.

Поле використовується для визначення ієрархічних зв’язків документів на рівні піднабору. Документ, з яким створюється зв’язок знаходиться на рівні піднабору, а запис, який містить це поле, займає рівень окремої фізичної одиниці, піднабору або набору.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:


 • ПРИМІТКИ

Поле використовується коли потребується пов’язування окремих записів для даних різних рівнів. Зв’язок створюється для  документа на рівні піднабору.
Поле 462 взагалі повинно використовуватися у запису для окремої фізичної одиниці або піднабору для створення висхідного зв’язку з піднабором вищого рівня. Єдиним низхідним зв’язком поля  462 може бути зв’язок набору з піднабором. Набір є вищим рівнем ієрархії, тому зв’язок має бути низхідним.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
462 #1$100101431811$1011##$a0143-1811$11010#$aeng$1102##$aGB$12001#$aGuide to wordprocessing systems$1210##$aLondon$cComputer Guides$d1979-
EX 1B Техніка стандартних підполів
462 #1$001431811$x0143-1811$tGuide to wordprocessing systems$cLondon$d1979-
Низхідний зв’язок створено від серії до одної з належних їй підсерій. Через те, що запис існує як у базі даних, так і в обміннім файлі, надаються контрольний номер (0143-1811) та факультативні деталі.

EX 2A Техніка вставлених полів
462 #1$1011##$a0267-6079$15301#$aIrish literary studies
530 1#$aIAS AIL-Japan series
EX 2B Техніка стандартних підполів
462 #1$x0267-6079$tIrish literary studies
530 1#$aIAS AIL-Japan series
Висхідний зв’язок створений від підсерії, що стосується англо-ірландської літератури в Японії до серії, що відноситься до англо-ірландської літератури в цілому.

463 Окрема фізична одиниця

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Окрема фізична одиниця є одним окремим документом-об’єктом бібліографічного опису
Поле використовується для визначення ієрархічного зв’язку документів на рівні окремої фізичної одиниці. Запис, з яким створено зв’язок займає рівень окремої фізичної одиниці, а запис, який містить це поле займає рівень аналітичної одиниці, піднабору або набору.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:


 • ПРИМІТКИ

Це поле використовується коли потребується пов’язування окремих записів для даних різних рівнів. Зв’язок створюється для документа на рівні окремої фізичної одиниці

Поле 463 взагалі повинно використовуватись у запису для аналітичної одиниці при створенні висхідного зв’язку  між аналітичним документом та окремою фізичною одиницею що його вміщує. Набір (вищий ієрархічний рівень) може мати низхідний зв’язок до окремої фізичної одиниці з використанням поля 463.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
463 #1$12001#$aNature$vvol. 60, no. 28
EX 1B Техніка стандартних підполів
463 #1$tNature$vvol. 60, no. 28
Висхідний зв’язок утворений від статті  до випуску серіального видання, в якому вона опублікована. Випуск серіального видання займає рівень окремої фізичної одиниці.

464 Аналітична одиниця

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Аналітична одиниця це бібліографічний документ, який є частиною головного документа фізично пов’язаною з ним.
Поле використовується для визначення ієрархічного зв’язку документів на рівні аналітичної одиниці. Запис, від якого створений зв’язок, займає рівень аналітичної одиниці, а запис, який містить це поле займає рівень окремої фізичної одиниці.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:


 • ПРИМІТКИ

Поле використовується, коли потребується пов’язування окремих записів  даних різних рівнів. Зв’язок створюється для документа на рівні аналітичної одиниці.
До аналітичної одиниці може бути створений лише низхідний зв’язок. У записах для аналітичної одиниці повинні створюватися тільки висхідні зв’язки.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
464 #1$1001B781001$12001#$aPeople serving people$fby Judy A. Poseley$1700#1$aPoseley$bJudy A.
464 #1$1001B781002$12001#$aVoices of Minnesota politicians

EX 1B Техніка стандартних підполів
464 #1$0B781001$tPeople serving people / by Judy A. Poseley$aPoseley, Judy A.
464 #1$0B781002$tVoices of Minnesota politicians
Зв’язок створений від мультимедійного документа, що має назву Minnesota politics and government до двох??? з авторів. Вони розміщені на одній обмінній стрічці, тому надаються контрольні номери

470 Документ, що є предметом огляду/рецензії

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим документом, що є оглядом/рецензією, та записом для документу, що є предметом огляду/рецензії


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:


 • ПРИМІТКИ

Поле використовується у записах аналітичних одиниць для створення зв’язку з документом, що є предметом огляду.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
200 1#$aISBD(PM)$ethe pros and cons of the new edition$fby Tony Reed
470 ##$10013598109857$12001#$aISBD(PM)$1205##$a2nd rev. ed.
EX 1B Техніка стандартних підполів
200 1#$aISBD(PM)$ethe pros and cons of the new edition$fby Tony Reed
470 ##$03598109857$tISBD(PM)$e2nd rev. ed.

Зв’язок створений від огляду “ISBD для друкованої музики” до запису самого документа.

481 Також переплетено в цьому томі

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле містить опис інших документів, які не є видані окремо від першого документу та   переплетені у штучно створену збірку. Поле використовується переважно для стародруків.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

316 ПРИМІТКА ВІДНОСНО ОКРЕМОГО ПРИМІРНИКА
Поле містить примітку відносно окремого примірника стародруку. Наприклад, про недостатні сторінки, характеристики примірника, палітурку, нумерацію примірника у виданні, рукописні примітки та маргіналії тощо.

482 ПЕРЕПЛЕТЕНО З
Поле містить опис документа, який переплетений першим у штучно створеній збірці.
Зазвичай використовується для стародруків..


 • ПРИМІТКИ

Поле містить зв’язок між першим документом у штучно створеній збірці та кожним наступним документом цієї збірки.

Поле може містити Ідентифікатор Запису повного опису іншого документа, переплетеного у штучно створену збірку та/або дані цього документа.

Значення індикатору для цього поля визначає , чи потрібно генерувати примітку для стародруків в полі 316.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
481 #1$100129121993001$12000#$aTheoria generalis aequationum omnium graduum novis illustrata formalis ac iuxta principia sublimioris calculi finitorum deducta$fautore p. Dominico Martinovics$5CiZaNSB: R IIF-8º - 1133 privez1$1210##$aBudae$d1780

EX 1B Техніка стандартних підполів
481 #1$029121993001$tTheoria generalis aequationum omnium graduum novis illustrata formalis ac iuxta principia sublimioris calculi finitorum deducta /autore p. Dominico Martinovics$5CiZaNSB: R IIF-8º - 1133 privez1$cBudae$d1780

EX 2A Техніка вставлених полів
481 #1$100127121993002$12000#$aCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris... a nobili Hungaro$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez1$1210##$aPestini$d1810
481 #1$100127121993003$12000#$aQuis nunc aggressor est? Au Austria, au Gallia?$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez2$1210##$a[S.1.]$d1805
481 #1$100127121993004$12000#$aInstututio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni Hungariae...$fGeorg. Kovachich, Senquiciensis$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez 3$1210##$aPestini$cTypis M. Trattner$d[s.a.]

EX 2B Техніка стандартних підполів
481 #1$027121993002$tCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris... a nobili Hungaro$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez1$cPestini$d1810
481 #1$027121993003$tQuis nunc aggressor est? Au Austria, au Gallia?$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez2$c[S.1.]$d1805
481 #1$027121993004$tInstututio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni Hungariae... / Georg. Kovachich, Senquiciensis$5CiZaNSB: R IIF-8º-1597 privez 3$cPestini$d[s.a.]

Три документа переплетені з Marcellus Daniel's Assertiones ex universa theologia у штучно утвореній збірці (конволюті). Визначник індикатору 1 у полі 481 показує, що від цього поля повинна бути згенерована примітка 316. Див. також прикл. 1 та 3 поля 482.

482 Переплетено з

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле містить опис документа, який переплетено першим у штучно створеній збірці, тобто виданого окремо від інших документів збірки. Використовується переважно для стародруків.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ якщо примірники документа, описаного у запису, переплетені більш ніж в одну штучно створену збірку, перші документи яких мають різні ідентифікатори запису.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

316 ПРИМІТКА ВІДНОСНО ОКРЕМОГО ПРИМІРНИКА
Поле містить примітку відносно окремого примірника стародруку. Наприклад, про недостатні сторінки, характеристики примірника, палітурку, нумерацію примірника у виданні, рукописні примітки та маргіналії тощо.

481 ТАКОЖ ПЕРЕПЛЕТЕНО В ЦЬОМУ ТОМІ
Поле містить опис інших документів, переплетених у штучно створену збірку. Використовується зазвичай для стародруків.


 • ПРИМІТКИ

Поле містить зв’язки, створені від кожного документа після першого у штучно створеній збірці до першого

Поле містить Ідентифікатор Запису, в якому знаходиться повний опис  документа, переплетеного першим,  та/або дані про нього.. Значення  індикатору для цього поля визначає , чи потрібно генерувати примітку для стародруків в полі 316.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
200 1#$aCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris... a nobili Hungaro
210 ##$aPestini$c[s.n.]$d1810
482 #1$100127121993001$12000#$aAssertiones ex universa theologia, quas...$fmense Junio publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -1597$1210##$a[S.1.$cs.n.$ds.a.]
EX 1B Техніка стандартних підполів
200 1#$aCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris... a nobili Hungaro
210 ##$aPestini$c[s.n.]$d1810
482 #1$027121993001$tAssertiones ex universa theologia, quas... / mense Junio publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -1597$c[S.1.$ds.a.]

EX 2A Техніка вставлених полів
200 1#$aQuis nunc aggressor est? Au Austria, au Gallia?
210 ##$a[S.1.]$$c[s.n.]d1805
482 #1$100127121993001$12000#$aAssertiones ex universa theologia, quas...$fmense Junio publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8є -1597$1210##$a[S.1.$cs.n.$ds.a.]
EX 2B Техніка стандартних підполів
200 1#$aQuis nunc aggressor est? Au Austria, au Gallia?
210 ##$a[S.1.]$$c[s.n.]d1805
482 #1$0127121993001$tAssertiones ex universa theologia, quas... / mense Junio publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -1597$c[S.1.$ds.a.]

EX 3A Техніка вставлених полів
200 1#$aInstitutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni Hungariae...$fGeorg. Kovachich, Senquiciensis
210 ##$aPestini$cTypis M. Trattner$d[s.a.]
482 #1$100127121993001$12000#$aAssertiones ex universa theologia, quas...$fmense Junio publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -1597$1210##$a[S.1.$cs.n.$ds.a.]
EX 3B Техніка стандартних підполів
200 1#$aInstitutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni Hungariae...$fGeorg. Kovachich, Senquiciensis
210 ##$aPestini$cTypis M. Trattner$d[s.a.]
482 #1$027121993001$tAssertiones ex universa theologia, quas... / mense Junio publice propugnandas suscepit Marcellus Daniel...$5CiZaNSB: R IIF-8º -1597$c[S.1.$ds.a.]

488 Інший співвіднесений твір

Деталізація наведена нижче надається додатково до загальної частини, що знаходиться на початку блоку 4 - - СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ.

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим документом та іншим документом, якщо специфічні співвідношення між ними не визначаються ніяким іншим полем блоку 4--, або не можуть бути визначеними.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

311 ПРИМІТКА ВІДНОСНО ПОЛІВ ЗВ’ЯЗКУ
Від поля 488 не генерується  жодних приміток, тому будь-яка примітка про відношення каталогізованого документа, на яке є посилання у полі 488, вміщується до поля 311.


 • ПРИМІТКИ

Поле 488 не використовується для генерування примітки, тому що характер зв’язку не визначений.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1A Техніка вставлених полів
311 ##$a Facsimile reprint of: 1st ed. Garden City, N.Y. : Doubleday, Doran, 1933
488 #0$12001#$aFast one$1700#1$aCain$bPaul
EX 1B Техніка стандартних підполів
311 ##$a Facsimile reprint of: 1st ed. Garden City, N.Y. : Doubleday, Doran, 1933
488 #0$tFast one$aCain, Paul
Факсиміле репринту, що має назву Fast one: a novel має примітку. Додатково створюється зв’язок у запису для репринту до попереднього твору з метою створити додатковий запис автор/назва для оригінальної назви  Fast one. Попередній запис відсутній у базі даних, тому автор та назва вміщені разом до одного поля.

EX 2A Техніка вставлених полів
488 #0$150010$aBible$iO.T$iPsalms
EX 2B Техніка стандартних підполів
488 #0$tBible. O.T.Psalms
Точка доступу до уніфікованої назви від формату джерела, в якому не визначено характеристику відношень між документами, як того вимагає UNIMARC.

EX 3A Техніка вставлених полів
311 ##$aDrawings executed between 1816 and 1825 are compared with the work of J.M.W. Turner in: George Filbert, his early work / Thomas Johnson. New York: Dow, 1965
488 #0$12001#$aGeorge Filbert, his early work$1210##$aNew York$cDow$d1965 $1700#1$aJohnson$bThomas
EX 3B Техніка стандартних підполів
311 ##$aDrawings executed between 1816 and 1825 are compared with the work of J.M.W. Turner in: George Filbert, his early work / Thomas Johnson. New York: Dow, 1965
488 #0$tGeorge Filbert, his early work$cNew York$d1965$aJohnson, Thomas
Посилання до дослідницької публікації, яка базується на малюнках, описаних у каталожнім записі, і зберігаються установою.

EX 4A Техніка вставлених полів
200 1#$aUNIMARC manual bibliographic format
311 ##$aConcise version: UNIMARC concise bibliographic format. URLs: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/concise.htm and http://ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise.htm
488 #0$12001#$aUNIMARC concise bibliographic format$18564#$uhttp://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/concise.htm$18564#$uhttp://ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise.htm
EX 4B Техніка стандартних підполів
200 1#$aUNIMARC manual bibliographic format
311 ##$aConcise version: UNIMARC concise bibliographic format. URLs: http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/concise.htm and http://ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise.htm
488 #0$tUNIMARC concise bibliographic format$uhttp://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/concise.htm$uhttp://ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise.htm

5-- Блок співвіднесених назв

Блок містить назви, відмінні від основної назви, що відносяться до каталогізованого документа та зазвичай присутні на документі. Визначаються наступні поля:

Уніфіковані форми назв

500 Уніфікована форма назви
501 Загальна уніфікована назва
503 Уніфікований обумовлений заголовок

Варіанти назв

510 Паралельна основна назва
512 Назва обкладинки
513 Назва на додатковому титульному аркуші
514 Назва на першій сторінці тексту
515 Назва на колонтитулі
516 Назва на корінці
517 Інші варіанти назви
518 Назва сучасною орфографією

Інші співвіднесені назви

520 Попередня назва (Серіальні видання)
530 Ключова назва (Серіальні видання)
531 Скорочена назва (Серіальні видання)
532 Розширена назва
540 Додаткова назва застосована каталогізатором
541 Перекладена назва складена каталогізатором
545 Назва розділу

Індикатори

У багатьох  полях співвіднесених назв перший індикатор вказує на значущість назви. Індикатор визначає, що назва має бути використана для створення самостійної точки доступу( або додаткового запису). Якщо самостійна точка доступу генерується з полів блоку 5--, перший індикатор приймає значення 1. Якщо точка доступу не створюється, значенням першого індикатору є 0. Цей індикатор не має відношення до бажаності створення точок доступу автор/назва, або приміток з даних поля. Кожний з цих випадків використання даних є вибором агентства, яке отримує запис, незалежно від значення першого індикатора.

Підполя

Використання підполів визначено в кожному окремому полі. Поля від 510 до 545 можуть використовувати будь-яке з підполів поля 500.

Примітки до змісту поля

Точки доступу та примітки:
Назви у 5- - блоці використовуються для створення точок доступу до назви та автора/назви додатково до основної назви у 200 $a. Якщо перший індикатор у полі 200 має значення 1, ця форма назви не повторюється у полях блоку 5- -.

Зміст поля співвіднесеної назви може використовуватись для створення точок доступу та генерації приміток Різновиди приміток, які можуть бути створені, з використанням цих даних, наведені у прикладах. Коли запис є представленим на екрані, мітка поля може бути переведена у текстову форму, яка точно визначає форму назви. Точне текстове формулювання залежить від практики агентства, що одержує запис.

Пов’язані записи:
Назви блоку 5- - не створюють зв’язку з іншими записами, вони є альтернативними формами назв, які асоціюються з каталогізованим документом. Але поле блоку 5- - може бути вставленим до поля блоку 4- - додатково або замість основної назви (200$a) бібліографічної одиниці, до якої було створено зв’язок. Див. EX 3 у вступі до 4—БЛОК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ для вставленої ключової назви.

Пунктуація:
Пунктуація у полях блоку 5- - заноситься відповідно до практики каталогізації.
Будь які символи, що не сортуються, на початку назви можуть випускатися.

Паралельний варіант назви:
Паралельні варіанти назв записуються через повторення відповідного поля варіанту назви. Підполе $z може використовуватись в полях 510-541 для визначення мови назви в цьому полі.

Інші варіанти назв:
До поля 517 записуються варіанти назв, які не можуть бути занесені до полів 510-516.

Документи з більш ніж одною основною назвою:
Якщо документ складається з кількох творів і не має загальної назви, наступні назви творів не трактуються як інші варіанти назв, а заносяться до поля 423, яке включає 200$a, до якого вони відносні. Як приклад див. 423 ВИДАНО З…(EX 2).

500 Уніфікована форма назви

Визначення поля

Поле містить форму назви, вибрану бібліографічним агентством, під якою твір з різними варіантами назви ідентифікується з метою каталогізації . Щоб зробити форму назви унікальною, до неї можуть надаватись додаткові елементи. Уніфікована форма  назви може бути заголовком основного запису, або це може міститись у основному запису під ім’ям особи чи найменуванням колективного автора.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор Значущості Назви
0 Уніфікована форма назви незначуща
Точка доступу не створюється  (EX 1).
1 Уніфікована форма назви значуща
Точка доступу  створюється  (EX 2).

Індикатор 2: Індикатор Заголовку Основного Запису
Визначає, що уніфікована форма  назви є заголовком основного опису, тобто заголовок основного запису не є авторським (не має полів блоку 7--)
0 Назва не використовується як заголовок
Уніфікована форма назви не є заголовком основного опису, але додаткова точка доступу може бути створена для неї, як визначено Індикатором 1 (EX 1, 2).
1 Назва є заголовком основного опису
Основним заголовком опису документа є уніфікована назва (EX 3). У будь-якому випадку, якщо уніфікована форма назви є заголовком основного запису (Індикатор 2 = 1), вона повинна вважатися значущою для створення самостійної точки доступу.


 • Підполя

$a Уніфікована форма назви
Назва, під якою твір відомий, без уточнень, або згадки про будь-яку частину. Підполе має бути присутнім, якщо використовується поле 500. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа
Текст про матеріал носія в цілому. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер розділу або частини
Номер частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви (EX 2). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної підпорядкованої частини (EX 17).

$i Найменування розділу або частини
Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви
(EX 3,4,14,15). ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної підпорядкованої частини  (EX 3, 18).

$j Підрозділ форми твору
Опис підполя знаходиться перед описом підполя

$k Дата публікації
Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ . Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)
Стандартна фраза, що додається  до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (EX 7, 9). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)
Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (EX 2, 3, 5, 7). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ . Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (EX 5).

$n Змішана інформація
Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (EX 8). ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX 6, 9).

$q Версія ( або дата версії)
Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$r Засоби виконання (для музичних творів)
Інструментовка тощо надана в документі (EX 12, 13, 16). ). ПОВТОРЮЄТЬСЯ  

$s Числове визначення  музичних творів
Номер, привласнений  для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(EX 12-14). ПОВТОРЮЄТЬСЯ .

$u Ключ  музичних творів
Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (EX 12). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ .

$v Визначення тому
Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку 4--  (EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку 4--. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)
Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (EX 16). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми твору
Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу . Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x Тематичний (предметний) підрозділ
Термін доданий до назви, коли вона використана  як  предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку . Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$y Географічний підрозділ
Термін доданий до назви, коли вона використана  як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку. Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Хронологічний підрозділ
Термін доданий до назви, коли вона використана  як предметний заголовок для визначення періоду часу, пов’язаного з темою, представленою у предметному заголовку. Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$2 Код системи
Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики . Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису
Контрольний номер авторитетного запису для заголовку. Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Уніфікована форма назви має заноситись відповідно до правил агентства, яке складає запис.  Уніфіковані назви, які є заголовком основного опису, наприклад у описах анонімних класичних творів, являють собою суттєву частину запису і повинні брати участь в обміні, тому що вони можуть бути єдиною точкою доступу. Інші уніфіковані назви, які ніколи не використовуються як заголовки основного запису, менш значущі, але рекомендовано включати їх до обмінних записів.

Кожні правила каталогізації надають перевагу своїм формам заголовків, які залежать від традицій та мови каталогізації. Хоча не існує єдиних міжнародних стандартів, наступні документи, опубліковані IFLA International Office for UBC є кроком в цьому напрямку.

Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures. London : IFLA/UBC, 1978. ISBN: 0-903043-15-7

List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church. 2nd ed. rev. London : IFLA/UBC, 1981. ISBN: 0-903043-35-1

Деякі правило каталогізації  вимагають використання уніфікованих заголовків (заголовки форми) для договорів. законів, протоколів тощо. Вони також мають бути розміщені у полі UNIMARC 500 і розглядатись як уніфіковані назви. Будь-які дані про пов’язані з ними дати та місцевості заносяться до $n Змішана інформація (EX 6, 9).


 • Співвіднесені поля

501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА НАЗВА
Загальна уніфікована назва використовується виключно для угрупування разом творів одного автора, такого як зібрання творів.

503 УНІФІКОВАНИЙ ЗАГОЛОВОК
Уніфіковані заголовки завжди використовуються як заголовки основних описів творів, які не мають авторів з первинною відповідальністю за правилами каталогізації, що визначають форми заголовків для конференцій, виставок, ювілейних видань тощо, коли вони не розглядаються як колективні автори.


 • Приклади

EX 1
200 1#$aNSBThe NSEGrimani breviary
500 00$aBrevarium
710 02$aCatholic Church
Певні  типи уніфікованих назв призначені тільки для упорядкування записів в межах одного заголовку. Для них не робиться додатковий запис. Наприклад, деякі правила вимагають, щоб усі Breviaries були упорядковані в межах заголовку для церкви під уніфікованою назвою Brevarium. У полі 200  'The' визначений як несортований.

EX 2
200 1#$aIliad, Book XXIV$fHomer$gedited by C.W. Macleod
500 10$aIliad.$hBook 24.$mEnglish
700 #0$aHomer
Назва документа – Книга XXIV Іліади Гомера. Твір записаний під авторством Гомера відповідно до використаних правил каталогізації  Уніфікована назва створена для того, щоб всі примірники Книги 24 були розташовані разом, як під заголовком на Гомера, так і під додатковим описом під назвою.

EX 3
500 11$aBible.$iNew Testament.$iLuke.$mEnglish.$qRevised Standard Version.$k1972
Документ є одною з книг Біблії, Лука, виправлена стандартна версія. Біблія є заголовком основного запису. Тому що є багато різних видань та друків Біблії, зазвичай додають дату публікації уніфікованої назви для кожного для упорядкування.

EX 4
500 10$aCanterbury tales.$iKnight's tale
700 #1$aChaucer,$bGeoffrey,$fd.1400
Переклад на сучасну англійську мову Knight's tale Чосера записано під уніфікованою назвою Canterbury tales. Knight's tale.

EX 5
500 10$aNSBLe NSEmalade imaginaire.$mEnglish & French
700 #0$aMolière,$fl622-1673
Видання Le malade imaginaire Мольєра у формі паралельного тексту, англійський переклад окрім французького оригіналу. У прикладі, 'Le ' позначено як несортований.

EX 6
500 00$aTreaties, etc.$nPrussia,$nl713
710 01$aFrance
711 01$aPrussia$c(Kingdom)
Утрехтська угода може за певними правилами каталогізації бути описана на France, з уніфікованою назвою Treaties, etc. Prussia, 1713.

EX 7
200 #1$aLondoner Skizzen von Boz
500 10$aSketches by Boz.$mGerman.$lSelections
700 #l$aDickens,$bCharles,$fl812-1870
Вибране Ч.Дикенса' Sketches by Boz перекладено на німецьку під заголовком Londoner Skizzen von Boz.

EX 8
500 11$aGenesis$n(Anglo-Saxon poem)
Уніфікована назва англо-саксонської поеми Genesis має бути відрізнена від Genesis, книги Біблії.

EX 9
500 10$aTreaties,etc.$nPoland,$n1948 Mar. 2.$lProtocols, etc.,$nl95l Mar. 6
710 0l$aUnited Kingdom
Уніфікована назва для угод потребує відповідно використаним правилам каталогізації підзаголовку (підназви) форми 'Protocols, etc.'

EX 10
410 #0$150010$aRecent research in the music of the classical era,$vv.
1718$1011##$a0147-00 86
Поле 500 є вставленим до блоку 4--  тому, що каталогізований документ належить до серії. Агентство складає до всіх серій додаткові записи, вважаючи їх різновидом уніфікованих назв.

EX 11
Для іншого використання поля 500 у 4—блоку див. інші приклади блоку 4--.

EX 12
500 10$aConcertos$roboes(2), string orchestra$sop.9, no.3$uF major
Твір має як номер опусу, так і номер в межах опусу. Обидва занесені до одного підполя  $s

EX 13
500 10$aConcertos,$rviolin, orchestra$s(1938)
Чисельним визначенням твору є дата.

EX 14
500 10$aAlbum für die Jugend.$sOp. 68, Nr. 2.$iSoldatenmarsch
Твір має номер іі назву.

EX 15
500 10$aAida$iCéleste Aida
Частина має лише назву.

EX 16
500 10$aConcertos$rbassoon, string orchestra$warr
Твір є аранжировкоюThe piece is an arrangement.

EX 17
500 10$aPièces de violes.$h4e livre.$h23e partie.$h80.$iArabesque

EX 18
500 10$aOpus musicum.$iCantiones sacrae.$ EX 18
500 10$aOpus musicum.$iO vos
omnes

501 Типова назва

Поле містить типові назви для зведення творів одного автора.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: Індикатор виду типової  назви.  Індикатор поділяє типові назви на три види.
0 Повне зібрання творів
1 Вибрані твори/зібрання творів.
2 Вибране: збірки за жанром, уривки з творів тощо.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Типова назва
Термін, використаний для зведення творів одного типу. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Загальне визначення матеріалу?
Текст загального визначення  матеріалу. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Типова підназва
Наступний термін або терміни, використані для підрозділу типової назви (EX 1, 4). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми
Опис цього підполя можна знайти нижче (перед $x)

$k Дата публікації
Дата документа, коли вона  додається до типової назви для подальшого підрозділу. (EX 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Мова (якщо є частиною заголовку)
Мова документа, як частина типової назви з метою угрупування документів  одною мовою. (EX 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$r Засоби виконання музичних творів
Інструментовка тощо, зазначена в документі (EX 3). ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$s Порядкове визначення  музичного твору
Номер, що надається для розрізнення творів. Номер може бути серійним, номером опусу або номером тематичного покажчика, чи датою, використаною як номер. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$u Ключ  музичного твору
Назва музичного ключа, використана як частина типової назви. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$w Відомості про аранжування  музичного твору
Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням. (EX 4). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Підрозділ форми
Термін, доданий до предметного заголовку, для подальшої специфікації виду або жанру матеріалу.  Підполе використовується, коли поле 501 є включеним до 604 ІМ”Я ТА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. у полі 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x Тематичний підрозділ
Термін, доданий до назви, коли використовується як предметний заголовок (як заголовок предметної рубрики), для подальшого визначення тематики, яку представляє заголовок предметної рубрики. Використовується лише, коли поле 501 є включеним до 604 ІМ”Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ  ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$y Географічний підрозділ
Термін, доданий до назви, використаної як заголовок предметної рубрики, для визначення місцевості по відношенню до предмету, який представляє заголовок предметної рубрики. Підполе використовується, коли поле 501 є включеним до 604.ІМ”Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Хронологічний підрозділ
Термін, доданий до назви, яка використовується як заголовок предметної рубрики для визначенні періоду часу по відношенню до предмету, який представляє заголовок предметної рубрики. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604  ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$2 Код системи
Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої походить заголовок предметної рубрики. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604  ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Приклади див. поле 604. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису
Номер авторитетного запису для заголовку. Підполе використовується тільки у випадку, якщо поле 501 є вставним до поля 604  ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Використання загальних типових назв в бібліографічному описі документа в основному є практикою окремих бібліотек для внутрішніх потреб (наприклад, для використання електронного каталогу в якості  алфавітного). Проте  записи з типовими назвами можуть бути предметом обміну, якщо вони сконструйовані відповідно до правил каталогізації та практики агентства, що створює запис.


 • Співвіднесені поля

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ
Поле 500 використовується для наявних різночитань назв з метою угрупування разом усіх  записів для того  ж самого твору. Поле 501 використовується для угрупування  подібних типів творів або зібрань одного автора.


 • Приклади

EX 1
501 2 #$aPlays$eSelections
Документ має назву Plays of Oscar Wilde але записаний під колективною уніфікованою назвою Plays. Selections.

EX 2
501 0 #$aWorks.$mRussian.$k1975
В окремому зібранні, яке має значну кількість документів Шекспіра, всі повні зібрання творів згруповані разом, поділені за мовною ознакою, а в подальшому впорядковані за датою публікації. Документ, який є повним зібрання творів російською мовою, опублікований у 1975, буде мати загальний заголовок опису (правила каталогізації використовують для заголовку термін “Твори” для повного зібрання творів)

EX 3
501 2#$aSonatas$rpiano

EX 4
200 1#$aThree fugues for guitar trio
501 2#$aKeyboard music$eSelections$warr.
Загальна уніфікована назва  для трьох фуг Баха для клавішних, що аранжована для гітарного тріо.

503 Уніфікований умовний заголовок

Поле містить уніфікований умовний заголовок, який використовується за необхідності зібрати разом твори однакової форми або типу.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: індикатор значущості уніфікованого умовного заголовку
0 Уніфікований умовний заголовок не є значущим
Точка доступу не створюється
1 Уніфікований умовний заголовок значущий
Точка доступу створюється

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Основний уніфікований умовний заголовок
Форма заголовку за певними правилами каталогізації.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Підзаголовок уніфікованого умовного заголовку (EX. 3)
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$d Опис підполя див. нижче після  $j

$e Прізвище особи
Прізвище або родове ім’я особи, пов’язане з основним уніфікованим умовним заголовком (EX 2).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$fІ Ім’я особи
Ім’я особи (перше), коли використане підполе $e або особисте ім’я у разі, коли особа записується під особистим ім’ям, наприклад, королі, папи, святі (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Визначник персонального імені
Будь-який додаток до імені у підполі $e та/або $f, яке не утворює пов’язаної частини самого імені, включаючи епітети імені . Всі  титули заносяться разом до одного підполя і розділяються прийнятою пунктуацією. (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Назва частини
Назва частини твору, якій надано уніфікований умовний заголовок (EX 5).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Рік
Рік, що використовується для розрізнення заголовків форми (EX 3, 4).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$d Місяць і день
Місяць і день року, який занесений до підполя $j (EX 4). Фіксованої довжини, 4 символи.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$k Нумерація (Арабська)
Будь-який номер у формі арабських цифр, наданий уніфікованому умовному заголовку (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$l Нумерація (Римська)
Будь-який номер у формі римських цифр, наданий уніфікованому умовному заголовку.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$m Місцевість
Місцевість, визначена в уніфікованому умовному заголовку. (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$n Установа у місцевості
Установа, надана в уніфікованому умовному заголовку (EX 1).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Уніфіковані умовні заголовки завжди використовуються як заголовки основних описів творів, які на мають авторів з первинною відповідальністю за правилами каталогізації, що визначають форми заголовків для конференцій, виставок, ювілейних видань тощо, коли вони не розглядаються як колективні автори за принципами каталогізації, визначеними на Міжнародній конференції з принципів каталогізації (Париж, 1961): Багатосторонні міжнародні угоди та конвенції  і деякі інші категорії видань, що виходять з нехарактерними назвами, можуть бути описані під однаковим умовним заголовком, що відображає форму твору.


 • Співвіднесені поля

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ
Уніфіковані форми назви співвідносяться з уніфікованими умовними заголовками, але елемент запису уніфікованої форми назви завжди базується на назві твору, тоді як уніфікований умовний заголовок є скоріше терміном, ніж назвою

501 ТИПОВА НАЗВА
Типова назва використовується для зведення творів одного автора.


 • Приклади

EX 1
503 l#$aExposition$fNapoléon$kler$hempereur des Français$mParis$nGrand-Palais
Умовний уніфікований заголовок для виставки.

EX 2
503 l#$aMélanges$eMenéndez-Pidal
Уніфікований умовний заголовок для ювілейного видання.

EX 3
503 0#$aLoi$bRecueil$jl892-l967
Умовний уніфікований заголовок для зібрання законів.

EX 4
503 0#$aVertrag$jl973$d1005
Умовний заголовок форми для угоди.

EX 5
503 1#$aFestschrift$eMiéville,$fHenri$iHommage à Henri Miéville
Уніфікований умовний заголовок для ювілейної збірки.

510 Основна паралельна назва

Поле містить паралельну назву (основну назву іншою мовою або графікою), для якої бажано створення примітки або точки доступу.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної паралельної назви.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості паралельної назви
0 Паралельна назва не значуща
Точка доступу не створюється.
1 Паралельна назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Паралельна назва
Основна назва документа іншою мовою або графікою за виключенням будь-якої іншої інформації до назви цією мовою або графікою. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інша інформація щодо назви
Підназви та інші відомості щодо назви, які підпорядковані паралельній назві в $a та потребуються як частина точки доступу або примітка. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер частини
Нумерований розділ або частина документа, з загальною основною назвою та назвою підрозділу, що  відносяться до паралельної назви у  $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини
Найменування розділу або частини документів, які ідентифікуються основною назвою та назвою підрозділу і відносяться до паралельної назви у  $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Том без індивідуальної назви або дати, які є визначенням тому, пов’язані з паралельною назвою
Частина багатотомного документа або серіального видання. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$n Різна інформація
Текстовий коментар до одного з підполів з відповідним розташуванням у запису для відображення у вигляді примітки. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви
Ідентифікує мову паралельної назви. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для паралельних назв на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Поле повинно використовуватися для паралельної назви, до якої створюється примітка, або від якої потрібно зробити точку доступу. Якщо індикатор 1 має значення одиниці , дані мають бути занесені у формі точки доступу.


 • Співвіднесені поля

200 $d НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПАРАЛЕЛЬНА ОСНОВНА НАЗВА.
Якщо до 200$d дані заносяться як надано на документі, то до поля 510 вони заносяться у формі точки доступу.

304 ПРИМІТКИ ЩОДО НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Примітка про паралельну назву або примітка, що об’єднує паралельну назву з приміткою про неї, якщо назва  не записується у полі 200$d, вона  заноситься до поля 304 з відповідним текстовим коментарем.

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ
Якщо паралельна назва записується до поля 200$d, примітка про характер паралельної назви заноситься до поля 312.

541 НАЗВА, ПЕРЕКЛАДЕНА КАТАЛОГІЗАТОРОМ. Паралельні назви визначаються як нзви іншими мовами, які знаходяться на документі. Якщо назва іншою мовою на документі не знаходиться, але перекладена каталогізатором чи її переклад взятий з іншого джерела, вона має записуватися до поля 541.


 • Examples

EX 1
200 l#$aResúmenes sobre población en América Latina$fPrograma de información sobre Población en America Latina$d= Latin American population abstracts$fLatin American Population Information Program$zeng
510 l#$aLatin American population abstracts$zeng
Серіальне видання Resúmenes sobre población en America Latina має паралельну назву Latin American population abstracts. Обидва занесені до поля 200 для забезпечення опису документа, але для забезпечення додаткового запису на основну назву англійською мовою англійська назва повторюється у полі 510.
EX 2
200 l#$aInformation transfer
510 l#$aTransfert de l'information$zfre
Точка доступу буде генеруватися з  підполя 510 $a і з цього ж підполя може створюватися  наступна примітка:
Паралельна назва: Transfert de l'information

512 Назва обкладинки

Поле містить назву, зазначену на обкладинці документа, коли вона  відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви обкладинки
0 Назва обкладинки не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва обкладинки значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Може використовуватись будь-яке підполе, що входить до поля 510. Зазвичай передбачається використання підполів:

$a Назва обкладинки
Назва як подано на обкладинці документа без будь-якої іншої інформації щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви обкладинки
Підназви та інша інформація щодо назви обкладинки. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви обкладинки
Ідентифікує мову назви обкладинки. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви обкладинки на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить текст назви обкладинки може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
512 l#$aWoods and trees of the Amazon basin
Назва з титульного аркушу книги Woods of the Amazon basin. Назва на обкладинці Woods and trees of the Amazon basin, яка потребує точки доступу.

EX 2
512 l#$aCity of Coventry archaeology and development$n(paperback version)
Coventry archaeology and redevelopment  опубліковано у твердій та паперовій обкладинці і запис включає дані про обидві. Версія у паперовій обкладинці  City of Coventry archaeology and development. На дисплеї відображаються дані з поля 512:
Назва обкладинки: City of Coventry archaeology and development (paperback version)

EX 3
512 l#$aChemical age yearbook$n(varies slightly)$jl957-
З 1957 до сьогодні серіальне видання мало назву обкладинки  Chemical age yearbook хоча воно злегка варіювалось.

513 Назва додаткового титульного аркуша

Поле містить назву, зазначену на додатковому титульному аркуші, коли вона  відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви додаткового титульного аркуша
0 Назва додаткового титульного аркуша не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва додаткового титульного аркуша значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Будь-яке підполе, що входить до поля 510 може використовуватись:

$a Назва додаткового титульного аркуша
Назва як на додатковому титульному аркуші документа без інших відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви додаткового титульного аркуша
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається на додатковому титульному аркуші і вміщена до підполя $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер частини
Нумерація розділу або частини для документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та відноситься до назви на додатковому титульному аркуші, що записана до $a. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини
Найменування частини документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та розташовуються на додатковому титульному аркуші. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви додаткового титульного аркуша
Ідентифікує мову назви додаткового титульного аруша. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви додаткового титульного аркуша на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить текст назви додаткового титульного аркуша може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
513 l#$aNSBDas NSEheutige Bibliothekarsamt in Deutschland$zger
Документ має два титульних аркуша рівного статусу німецькою та англійською мовою. Оскільки титульний аркуш англійською мовою взятий як основне джерело інформації, зроблено додатковий запис на німецьку назву як на назву додаткового титульного аркушу. "Das" помічено як несортований символ. Як альтернатива слово може бути опущено повністю.

514 Назва перед текстом

Поле містить назву, зазначену на початку першої сторінки тексту, коли вона  відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви перед текстом
0 Назва перед текстом не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва перед текстом значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Назва перед текстом
Назва, надана на початку першої сторінки тексту без інших  відомостей щодо назви або про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається  перед текстом. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви обкладинки
Ідентифікує мову назви перед текстом. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви перед текстом на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить назву перед текстом  може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
200 l#$Pacific
514 0#$Pacific and its wonders
Назва Pacific , що надрукована на початку першої сторінки серіального видання супроводжується текстом  'and its wonders' , що формує назву перед текстом  Pacific and its wonders.

515 Назва колонтитулу

Поле містить назву, яка зазначена в колонтитулі, коли вона відрізняється від основної назви у полі 200$a і заслуговує на створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви колонтитулу
0 Назва колонтитулу не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва колонтитулу значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використані будь-які підполя поля 510:

$a Назва колонтитулу
Назва, яка вміщується зверху або знизу сторінки документа. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви колонтитулу
Ідентифікує мову назви колонтитулу. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви колонтитулу на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що містить назву колонтитулу  може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
515 0#$aCAD/CAM
Основною назвою є Computer aided design and computer aided manufacture. Назва колонтитулу заноситься лише для генерації примітки. Тому значення першого індикатору дорівнює 0.

516 Назва на спинці

Поле містить назву, надану на спинці документа, коли вона відрізняється від основної назви у полі 200$a і заслуговує на створення точки доступу або примітки.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви на спинці
0 Назва на спинці не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва на спинці значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Назва на спинці
Назва, надана на спинці документа без інших відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається  у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви на спинці
Ідентифікує мову назви на спинці. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви на спинці на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Співвіднесені поля

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка про назву на спинці  може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
516 l#$aNSBThe NSEcomplete guide to selecting plays
Книга The guide to selecting plays for performance на спинці має назву The complete guide to selecting plays. Для неї робиться додатковий запис і примітка. "The " помічено як несортований символ. Альтернативно артикль може бути випущений взагалі.

517 Інші варіанти назв

Поле містить будь-який інший варіант назв, який не визначений у полях 510, 516 або 518. Наприклад, назва на обкладинці швидкозшивача, шмуцтитулі, суперобкладинці, футлярі, неповна назва. Коли у вихідному форматі спеціально не ідентифікуються назви, які заносяться до полів 510-516, або 518, ці назви можуть заноситись до поля 517.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості інших варіантів назв
0 Інший варіант назви не значущий.
Точка доступу не створюється.
1 Інший варіант назви значущий.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Інший варіант назви
Інший варіант назви без відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Інші відомості щодо назви
Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається  у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова інших варіантів назв
Ідентифікує мову інших варіантівназв. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для інших варіантів назв на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Якщо потребується примітка про визначення джерела цієї назви, вона заноситься до поля 312. Поле 517 для генерації примітки не використовується.


 • Співвіднесені поля

510-516  ВАРІАНТИ НАЗВ
Перевага надається використанню полів 510-516, коли джерело запису забезпечує  інформацію для ідентифікації  різновидів назв.

312 ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
Примітка, що визначає джерело варіанту назви,  може альтернативно бути занесена до поля 312.


 • Приклади

EX 1
517 1#$aScotland
312 ##$aBinder's title: Scotland
Точка доступу може генеруватися від поля 517, а примітка від поля 312.

EX 2
517 l#$aGregorian chants from Hungary
312 ##$aTitle on case: Gregorian chants from Hungary
Основна назва на титульнім аркуші документа, вміщеного до футляру: Magyar Gregorianum. Назва на футлярі: Gregorian chants from Hungary.

EX 3
200 1#$aComputing engineering index
312 ##$aAlso known as: COMPENDEX
517 1#$aCOMPENDEX
Покажчик також відомий під акронімом.

518 Форма назви сучасною орфографією

Визначення поля

Поле містить назву або окремі слова з назви, або будь-який варіант назви документа, які наводяться сучасною орфографією, якщо ті, що наявні на документі, є надто архаїчними, щоб записуватись як примітка або точка доступу. Поле використовується зазвичай для стародруків.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор форми назви
0 Форма назви з окремих слів сучасною орфографією не є значущою
Точка доступу не створюється.
Можливе використання для пошуку (EX 3).
1 Повна форма назви сучасною орфографією є значущою
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Можуть бути використані будь-які підполя наведені у полі 510, але зазвичай використовується лише одне підполе:

$a Основна назва, варіант назви або уніфікована форма назви сучасною орфографією, або окремі слова з них
Основна назва, варіант назви або уніфікована форма назва чи окремі слова з назви документа, які повторені сучасною орфографією без додаткових відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність. ОБОВ’ЯЗКОВЕ. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Поле використовується тільки у випадку, якщо назва/назви документа  подані у надто архаїчному написанні, щоб бути записаними як точка доступу або примітка.
Якщо зміст поля 518 повністю ідентичний до змісту поля 500$a поле 518 не застосовується.


 • Співвіднесені поля

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Поле містить основну назву, записану в архаїчному написанні.

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ
Поле містить назву, під якою твір, що має різні варіанти назв, ідентифікується з метою каталогізації.

510-517 ВАРІАНТИ НАЗВИ ДОКУМЕНТА


 • Приклади

EX 1
200 l#$aIzvarsita gliubav i napochom nemila i nesrichna smart Pirema i Tisbe
518 l#$aIzvarsita ljubav i napokom nemila i nesricna smart

EX 2
200 l#$aPistule, i Evanyelya
518 1#$aPistule i evandelja

EX 3
200 1#$aNSBThe NSEDescription of the Countrey of Aphrique ...
518 1#$aNSBThe NSEdescription of the country of Africa ...

EX 4
200 1#$aUmbständliche Beurtheyling der Frage, ob das Erd-Beben zu Lissabonn der Ausdruck des Zornes Gottes sey
518 0#$aUmständliche Beurteilung Erdbeben Lissabon sei
Окремі слова з основної назви, повторені сучасною орфографією.

EX 5
200 1#$aNSBIl NSECavaliero della Croce Rossa, o la Leggenda della Sanità :$epoema i dodici canti ;$fdall'inglese di Edmundo Spenser recato in verso italiano, detto ottava rima, da T.J. Mathias.
500 10$aNSBThe NSEshepheardes calender$mItalian
518 1#$aNSBThe NSEshepherd's calendar
Аутентична назва старою орфографією була використана як уніфікована назва; тим не менш, сучасна форма уніфікованої назви записана до поля 518.

EX 6
200 1#$aDeffense des droits du roy catholique Charles II
518 1#$aDéfense des droits du roi catholique Charles II

EX 7
200 1#$aNSBLes NSEavantures extravagantes du courtizan grotesque
518 1#$aNSBLes NSEaventures extravagantes du courtisan grotesque
Отрывок из ISBD(А) про графику( разд.0.7 ).:
The description of publications appearing in scriptsІ other than that used by the bibliographic agency may, if necessary, be transliterated or transcribed without brackets into the script used by the agency.= В описании публикаций, имеющих графику, отличную от той, которую использует библиографирующее агентство, может при необходимости применяться транслитерация или транскрипция (не фонетическая а в смысле »перенаписание»-НВ) без скобок в графику, которую использует агентство.  
When the script is not in current use or is otherwise not available a suitable alternative script should be used, for example, Cyrillic (civil) for Cyrillic (Church Slavonic).= Когда графика вышла из употребления или невозможно ее корректное отображение, используетс подходящая альернативная графика, например гражданская кириллица, вместо кириллицы церковнославянской)

520 Попередня назва (серіальні видання)

Поле містить попередню назву серіального  видання, яке на момент каталогізування має іншу назву. Поле використовується, коли серіальне видання під його різними назвами вважається єдиним бібліографічним документом. Таким чином, тільки один запис підтримується у базі даних з основною назвою, що відповідає сучасній. Попередні назви в цьому випадку вважаються за альтернативні назви для документу в цілому.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості попередньої назви
0 Попередня назва не значуща
Точка доступу під попередньою назвою не створюється
1 Попередня назва значуща
Точка доступу під попередньою назвою створюється

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Попередня основна назва
Попередня основна назва серіального видання. ОБОВ’ЯЗКОВЕ. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви та інші відомості щодо назви, що підпорядковуються попередній основній назві  у $a. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Нумерація частини (підсерії)
Нумерація частини серіального видання, якщо воно поділене на підсерії. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини (підсерії)
Найменування частини серіального видання, коли воно поділене на підсерії. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Томи або дати попередньої назви
Діапазон томів і т.п. попередньої назви та/або  діапазон дат. (EX 1). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$n Текстовий коментар стосовно змісту підполів
Текстовий коментар до одного з підполів з відповідним розташуванням у запису. Підполе використовується, головним чином,  для  відображення тексту примітки. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x ISSN попередньої назви
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова попередньої назви
Ідентифікує мову попередньої назви. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для попередньої назви на мовах, які не бажані в  базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • Примітки до змісту поля

Поле повторюється для кожної попередньої назви, до якої робиться додатковий запис. Підполя $a, $e, $h та $i відповідні до таких же підполів поля 200. Але $a (основна попередня назва) може бути заміщене ключовою назвою попередньої назви, якщо це бажано. ISSN кожної попередньої назви має бути включеним, якщо це можливо.


 • Співвіднесені поля

43- поля попередніх записів
Ці поля зв’язку використовуються для попередніх назв серіального видання, коли агентство каталогізації розглядає кожен фрагмент серіального видання під різними назвами окремими бібліографічними документами та каталогізує кожну назву в окремому записі.


 • Приклади

EX 1
200 l#$aClaimants unite ...
520 1#$aClaimants newspaper.$jIssue nos. 1 (summer 1974)-5 (autumn 1975)
520 1#$aNSBThe NSEclaimant, and Claimants newspaper.$jIssue no. 6 (1976)
Серіальне видання Claimants newspaper продовжується після 5-го випуску під назвою The Claimant and Claimant's newspaper , під якою було видано лише один випуск – 6-й. Він, в свою чергу, стає Claimants unite, і зберігає поточну нумерацію випусків під номером 7. Запис, створений для останнього варіанту назви Claimants unite вміщує записування для кожної попередньої назви.

530 Ключова назва (серіальні видання)

Поле містить ключову назву, що є унікальною і надається серіальним виданням  Міжнародною системою серіальних даних (ISDS).


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ. Оскільки була б логічною наявність однієї ключової назви в одному записі, відміни у практиці агентств, що готують записи та ISDS можуть  мати як результат дві або більше ключові назви у одному записі на серіальні видання.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор основної назви
Цей індикатор визначає, чи співпадає ключова назва із основною назвою у полі 200$a. (EX 2, 3, 4).
0 Ключова назва співпадає з основною назвою
1 Ключова назва відрізняється від основної назви

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Ключова назва
Ключова назва без додавання будь-якого уточнення. Для типових назв до неї включене ім’я організації з первинною інтелектуальною відповідальністю, яке відокремлюється  пробілом – дефіс – пробілом  (EX 3,4). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Уточнення
Будь-яке уточнення, додане  до ключової назви, з метою відрізнення її від інших серіальних видань з однаковими назвами. (EX 2, 4).  За практикою  ISDS уточнення заключене у круглі дужки. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$j Том або дата, пов’язані з ключовою назвою
Поле використовується, коли запис містить більш ніж одну ключову назву, яка надавалась діапазонам томів та/або  дат на протязі існування періодичного видання. Дані розрізнюють періоди, протягом яких застосовувалась відповідна ключова назва. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$v Визначення тому
Підполе використовується для визначення окремої частини документа (тому, випуску або сторінок, якщо це прийнято), яка відноситься до іншого документа. Підполе використовується тільки у випадках, коли воно є вставним до полів зв’язку блоку 4--. Воно в подальшому визначає частину пов’язаного документа, яка визначає характер зв’язку, зазначений міткою блоку 4--. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Дані до підполів $a, $b, та $j заносяться відповідно до рекомендацій , що містяться у ISDS manual (1983). Ключова назва встановлюється Центром ISSN, який є відповідальним за реєстрування серіальних видань. Ключова назва виводиться з інформації в назві, що наявна в публікації на момент реєстрування. Оскільки лише Центр ISSN може встановити ключову назву, будь-яке інше агентство, що готує запис, може записувати ключову назву тільки в тому разі, коли вона наявна на документі, або якщо її перевірено у Центрі ISSN  Будь-яка інша назва за визначенням не є ключовою. За подальшою інформацією щодо ключових назв звертайтеся до Центру ISSN.


 • Співвіднесені поля

011 ISSN
Згідно правил ISDS ключова назва документа нерозривно пов’язана з його ISSN та обидва мають заноситися до запису, коли це можливо.

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Назва як подано на документі заноситься до поля 200.


 • Приклади

Наступні приклади ключових назв у полі 530 супроводжуються їх представленням у дисплейній формі. У прикладах 2, 3, та 4 перший індикатор дорівнює 1 тому, що ключова назва відрізняється від основної назви.

EX 1
530 0#$aScientific American
Scientific American

EX 2
530 l#$aNSBLa NSECiencia y la tecnica$b(Barcelona. 1936)
La Ciencia y la tecnica (Barcelona. 1936)
Ключовою  назвою є  "Ciencia y la tecnica...".

EX 3
530 l#$aAnnual accounts -  Welsh Water Authority
Annual accounts -  Welsh Water Authority

EX 4
530 1#$aBulletin -  Canadian Association of Medical Records Librarians$b(1944)
Bulletin -  Canadian Association of Medical Records Librarians (1944)

531 Скорочена ключова назва (серальні видання)

Поле містить скорочену форму ключової назви, що сконструйована у відповідності до правил, які підготовлені  International ISSN Centre та базуються на ISO 4.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ за тих же обставин як поле 530.


 • Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

$a Скорочена ключова назва
Скорочена ключова назва без будь-якої додаткової інформації. Для типових назв вона включає найменування установи, що видає документ, яке супроводжується пробілом – дефіс – пробілом. (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Уточнення
Будь-яке уточнення, додане  для розрізнення ключових назв, які без нього сприймаються як ідентичні. Уточнення може бути скороченим або ні. Відповідно до практики ISDS уточнення наводиться у круглих дужках. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$v Визначення тому
Підполе використовується для визначення самостійної частини документа (тому, випуску або сторінок, якщо ними позначена нумерація), яка відноситься до іншого документа. Підполе використовується лише у разі, коли поле є вставним до 4—блоку пов’ язаних полів. Воно в подальшому визначає частину пов’язаного документа, яка має характер зв’язку позначений міткою блоку 4-- . (Наприклад, номер тому серії, який має власну назву і на який складається самостійний запис).  НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Скорочена форма ключової назви складається відповідно до правил. підготовлених International ISSN Centre. Вона (скорочена форма) також підтримується через Liste d'abréviations de mots des titres de publications en série = List of serial title word abbreviations. Paris: ISDS International Centre, 1985. ISBN: 2-904938-02-8. Цей список складається зі скорочених ключових назв і може бути розширеним  International ISSN Centre, зазвичай на вимогу місцевого ISSN центру.
До цього поля включається лише ключова назва, скорочена за рекомендаціями ISDS.


 • Співвіднесені поля

530 КЛЮЧОВА НАЗВА


 • Приклади

EX 1
531 ##$aMedicina. Supl.$b(B.Aires)

EX 2
531 ##$aRockfeller Brothers Fund annu. rep.

EX 3
531 ##$aAnn. Univ. Cathol. Louvain

EX 4
531 ##$aJ. phys.$b(Paris)
531 ##$aJ. phys.$b(Lond.)
Це випадок, коли два журнали мають різні ключові назви, але однакову скорочену назву. Уточнення додається до скороченої ключової назви, але воно не потрібне до самої ключової назви як такої.
Ключові назви: Journal de physique
Journal of physics

532 Розширена назва

Поле містить назву   у розширеній (розкритій) формі, яка вимагається як додатковий запис або примітка, тому що  основна назва або ключова назва містить  абревіатури, скорочення,  цифри або символи, які спричиняють проблеми при сортуванні та  можуть бути невірно представлені при виводі.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості розширеної назви
0 Розширена назва не значуща
Точка доступу не створюється.
1 Розширена назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: індикатор типу розширення
Визначає підставу необхідності для розширення назви.  В позиції індикаторів використовуються наступні значення:
0 Абревіатури. Розширення відбувається шляхом розкриття початкових літер  відповідними повними словами. (EX 3).
1 Цифрові значення. Розширення відбувається шляхом написання цифр повними словами. (EX 6).
2 Скорочення. Розширення відбувається шляхом написання повних слів замість скорочених (EX 1, 2).
3 Інші символи. Наприклад, символ, що не належить до кириличного або латинського алфавіту. Застосовується будь-яке інше розширення, таке як заміна символу на текст. (EX 4, 5), Напр., '&' замінюється на 'and' або 'et'.
Якщо наявна комбінація умов скорочення, вибирається значення вищого рівня. Якщо конкретна підстава необхідності розширення невідома, використовується значення 3.


 • Підполя

$a Розширена назва
Повний текст розширеної назви. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова назви
Підполе визначає мову розширеної назви. Див. Додаток А: Список кодів мов (EX 5). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

За певних обставин ISSN вимагає, щоб ключова назва з і скороченнями була розширена. Така назва заноситься до поля 532 (EX 2, 3, 4, 5, 6).


 • Співвіднесені поля

200 $a НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, Основна назва
530 КЛЮЧОВА НАЗВА


 • Приклади

EX 1
532 12$aSaint Mirren Football Club centenary brochure
Основна назва документа, записана до поля 200: St. Mirren F.C. centenary brochure. Скорочення у назві розкриті у полі 532 для створення більш корисної точки доступу.

EX 2
532 12$aTechnical bulletin South Dakota University Agricultural Experiment Station
Назва: TB South Dakota University. Agricultural Experiment Station.

EX 3
532 10$aInstitute of Electrical and Electronics Engineers transactions on aerospace and electronic systems.
Назва: IEEE transactions on aerospace and electronic systems.

EX 4
532 13$aThirty-seven design and environment projects
Назва: 37 design & environment projects починається з числа та містить символ &. Варіант назви записується зі значенням другого індикатору 3, яке визначає розширення символів і т. і. повніше, ніж значення 2.

EX 5
532 13$aUn plus un$zfre
Назва: 1+1. Вона французькою мовою, тому числа та символи розширені французькою.

EX 6
532 11$aFive ways
Назва: 5 ways.

540 Додаткова назва, надана каталогізатором

Визначення поля

Поле містить сталу(поширену) або популярну назву, що не є назвою документу і не вважається уніфікованою назвою. Вона може використовуватися як точка доступу, похідна від основної назви.


Наявність

Факультативне. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви
Визначає, чи буде додана назва розглядатися як незалежна точка доступу , тобто чи буде створена точка доступу або додатковий запис для неї.
0 Додана назва не значуща
Точка доступу  не створюється.
1 Додана назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполе

$a Додаткова назва
Текст додаткової назви, що надана каталогізатором. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Поле містить назву, що не надана на документі: вона надається каталогізатором для використання як додаткового запису. Це може бути назва, під якою твір є широко відомим, хоча вона не є уніфікованою назвою. Деякі агентства вміщують такі назви до авторитетних файлів як посилання і не створюють точок доступу від них у бібліографічнім записі.


 • Співвіднесені поля

500 УНІФІКОВАНА НАЗВА
Поле 500 використовується для стандартних уніфікованих назв, які зазвичай пропонуються правилами каталогізації і не повинні заноситися до поля 540.

541 НАЗВА, ПЕРЕКЛАДЕНА КАТАЛОГІЗАТОРОМ
Поле 541 повинне використовуватися для перекладу назви документа, що надається каталогізатором.


 • Приклади

EX 1
540 1#$aParis principles
Документ Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October 1961 широко відомий як Paris principles.

541 Перекладена назва, надана каталогізатором

Поле містить переклад одної з назв, що наявні на документі, зроблений каталогізатором.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви
Визначає, чи буде перекладена назва розглядатись як незалежна точка доступу, тобто чи буде створена точка доступу або додатковий запис для неї.
0 Перекладена назва не  значуща
Точка доступу не створюється.
1 Перекладена назва значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл(не визначено)


 • Підполя

$a Перекладена назва
Основна назва без будь-яких інших відомостей про назву у перекладі. (EX 3). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Інші відомості щодо назви
Підназви та інші відомості щодо назви у перекладі, що є підпорядкованими перекладеній назві (EX 2). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Нумерація частини
Нумерація розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменуванням та найменуванням підрозділу з перекладом або без перекладу їх назви. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Найменування частини
Найменування розділу або частини документів, що ідентифікуються загальним найменування та найменуванням підрозділу. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z Мова перекладеної назви
Підполе визначає мову перекладеної назви. Див. Додаток А: Список кодів мов. НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Примітки до змісту поля

Поле використовується тільки для назв, які було перекладено каталогізатором або переклад був взятий з будь-якого джерела, крім документа, до якого було прикладено правила каталогізації. Перекладені назви, які  вимагаються деякими правилами каталогізації, зазвичай вважаються за уніфіковані назви і записуються до поля 500. Підполя мають ті ж значення, що підполя поля 200.


 • Співвіднесені поля

200 НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Назва, на якій базується переклад, завжди повинна бути наявною у полі 200. На додаток перекладена назва, наявна на самому документі, має заноситися до 200 $d, паралельна назва в полі приміток, якщо вона не є головним джерелом інформації.

500 УНІФІКОВАНА НАЗВА
Поле 500 містить будь-які перекладені назви, які вимагаються як уніфіковані назви правилами каталогізації.

510 ПАРАЛЕЛЬНА ОСНОВНА НАЗВА
Назва іншою мовою на самому документі записується до поля 510, якщо вона потребує створення точки доступу.


 • Приклади

EX 1
200 1#$aNSBDer NSESpiegel
541 1#$aNSBThe NSEMirror$zeng
Титульний аркуш читається як  Der Spiegel.

EX 2
200 1#$aNSBDie NSEZentralafrikanische Zoll- und Wirtschaftsunion$eIntegrationswirkungen bei Ländern im Frühstadium der industriellen Entwicklung$fR.J. Langhammer
541 1#$aNSBThe NSECentral African Customs and Economic Union$eintegration effects in countries in the early stage of industrial development$zeng
Титульний аркуш читається як Die Zentralafrikanische Zoll- und Wirtschaftsunion: Integrationswirkungen bei Ländern im Frühstadium der industriellen Entwicklung / R.J. Langhammer.

EX 3
200 1#$aNSBDe NSErol van de universiteit bij de ontwikkeling van een Land
541 1#$aRole of universities in national development$zeng
Агентство перекладає всі назви іншими мовами на англійську, випускаючи усі початкові несортовані символи, наприклад "The". Титульний аркуш читається як De rol van de universiteit bij de ontwikkeling van een Land.

545 Назва розділу

Поле містить назву загального розділу, в якому знаходиться каталогізована аналітична одиниця.


Наявність

ФАКУЛЬТАТИВНЕ. ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви
Перший індикатор визначає, чи буде назва розділу розглядатися як самостійна точка доступу, тобто чи буде створюватися для неї точка доступу (або додатковий запис).
0 Назва розділу незначуща
Точка доступу не створюється.
1 Назва розділу значуща
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • Підполя

Може застосовуватися будь-яке підполе з зазначених у полі 510, але на практиці, використовується лише:

$a Назва розділу
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • Приклади

EX 1
200 1#$aNSBThe NSEScience of eating well
545 0#$aNutrition Letter

6-- Блок визначення тематики

Визначення та призначення полів

Блок містить дані, призначені для розкриття змісту твору. Дані наводяться як у кодованій, так і у текстовій формі відповідно до правил предметизації та класифікації, а також ведення файлів авторитетного контролю. Якщо джерелом даних є загальноприйняті системи предметизації та класифікації, перелік яких наводиться у Додатку G КОДИ СИСТЕМ ПРЕДМЕТИЗАЦІЇ, відповідні поля блоку 6- - мають містити підполе $2. Такі дані можуть брати участь у міжнародному обміні. Якщо джерелом предметних чи класифікаційних даних є локальна система (наприклад, робочі таблиці класифікації бібліотеки, неавторизований переклад рубрик загальноприйнятої системи предметизації тощо), відповідні поля блоку 6- - мають містити підполе $9. Такі поля не призначені для міжнародного обміну, проте можуть використовуватися для обміну в національному інформаційному просторі.

У 6- - блоці визначаються наступні поля:

ПОЛЯ ПРЕДМЕТНИХ ДАНИХ

600 ІМ’Я ОСОБИ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
601 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
602 РОДОВЕ ІМ’Я ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
605 НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
606 НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗІВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА
608 ФОРМА, ЖАНР, ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ПРЕДМЕТНИЙ ЗАГОЛОВОК
610 НЕКОНТРОЛЬОВАНІ ПРЕДМЕТНІ ТЕРМІНИ
615 ПРЕДМЕТНА КАТЕГОРІЯ (ПОПЕРЕДНЄ)
616 ТОВАРНИЙ ЗНАК ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА

ПОЛЯ ДОДАТКОВИХ ТОЧОК ДОСТУПУ

620 МІСЦЕ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ
626 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ: ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
629 ШИФР НАУКОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ

ПОЛЯ АНАЛІЗУ ЗМІСТУ

660 КОД ГЕОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ
661 КОД ПЕРІОДУ ЧАСУ
670 PRECIS

ПОЛЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ДАНИХ

675 УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИІКАЦІЯ
676 ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЬЮЇ
680 КЛАСИФІКАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США
686 ІНДЕКСИ ІНШИХ КЛАСИФІКАЦІЙ

Наявність

Усі поля блоку 6-- є факультативними.

Примітки щодо вмісту полів

Пунктуація вводиться відповідно до вимог джерел предметних або класифікаційних даних.

600 Ім'я особи як предметна рубрика

Поле містить ім’я особи, що використовується як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної факультативною інформацією про предмет, якщо це необхідно.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор форми імені. Індикатор вказує на порядок запису повного імені особи.
0: Запис імені починається з особистого імені (EX. 3, 4)
1: Запис імені починається з прізвища (EX. 1, 2, 5)
пробіл (не визначено): Не можливо визначити, з імені чи прізвища починається запис імені


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент імені, використовуваний як початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент імені, що вноситься до впорядкованих списків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 600 наявне в записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $a відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$b Решта імені, що відрізняється від початкового елементу заголовку рубрики. Частина імені, що залишилася, за умов, що початковим елементом заголовку рубрики є прізвище (EX. 1, 2, 5). Підполе призначено для запису особистих імен, ініціалів та інших іменних атрибутів.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Якщо підполе використовується, треба індикатору 2 надати значення «1».
Структура підполя відповідає структурі підполів $b відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$c Доповнення до імені (крім дат). Будь-які доповнення до імені (крім дат), що не є його невід'ємною частиною, включаючи титули, епітети, посади тощо.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для другого та подальшого наведення додаткової інформації
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $c відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$d Римські цифри. Підполе містить римські цифри, які пов’язуються з іменами римських пап, членів королівських родин, духовних осіб та ін. Якщо епітет (або доповнення до імені) пов’язується з нумерацією, він також може включатися до цього підполя (EX. 4).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Якщо підполе використовується, треба індикатору 2 надати значення «0».
Структура підполя відповідає структурі підполів $d відповідних полів блоку 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$f Дати. Дати, що стосуються імен осіб, разом зі скороченнями або іншими визначеннями цих дат. Усі характеристики типу дати (тобто «мав успіхи», «народився», «помер» тощо) також можуть заноситися до цього підполя у повній або скороченій формі (EX. 5). Сюди заносяться усі дати, які стосуються зазначеної в полі особи.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $f відповідних полів 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$g Розкриття ініціалів особистого імені. Повна форма особистого імені, коли до підполя 600$b занесено ініціали як форма, якій надається перевага, та вимагається також повна форма запису особистого імені.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Структура підполя відповідає структурі підполів $g відповідних полів блоку 7 - - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

$j Підзаголовок форми. Опис цього підполя має розташовуватися перед описом підполя $x.

$p Установа/адреса. Підполе містить відомості про установу, у якій працювала особа під час створення документа
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 600$a для визначення виду документа, жанру твору (EX. 2).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, який додається до імені особи для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком. (EX. 2, 3, 5).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, який додається до імені особи для подальшого визначення місця, пов'язаного з даним предметним заголовком. (EX. 3, 5).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, який додається до імені особи для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле призначене для запису предметних рубрик для імен осіб. Їх заголовки структуруються у тій же формі, що й відповідні заголовки 7- - БЛОКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Підполя $a, $b, $c, $d і $f мають ту ж саму форму, що й їх відповідники у полі 700, тому детальне викладення сфери їх застосування та змісту знаходиться саме там.

На відміну від поля 700, дане поле може містити не тільки інформацію щодо імені особи, а й доповнення до імені; як додаткові характеристики можна використати:

 1. формальна підрубрика;
 2. тематична підрубрика;
 3. географічна підрубрика;
 4. хронологічна підрубрика.

Ці додаткові характеристики та порядок їх розташування в записі мають відповідати правилам застосовуваної системи предметизації або тезауруса.

Для зв’язку особистого імені з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕД¬МЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше назва організації, ніж особисте ім’я, використовується поле 601

602 РОДОВЕ ІМ’Я, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше родове ім’я, ніж особисте ім’я, використовується поле 602

604 АВТОР І НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
600 #1$aBurroughs$bEdgar Rice$21c

EX 2
600 #1$aShakespeare$bWilliams$f564-1616$jQuotations$21c

EX 3
600 #0$aJesus Christ$xNativity$21c
600 #0$aJesus Christ$xTrial$21c
The record for Son of God : birth and trial of Jesus containing two subject headings.

EX 4
600 #0$aGustavus$dII Adolphus,$cKing of Sweden$21c

EX 5
600 #1$aEinstein$bAlbert$f1879-1955$xHomes and haunts$yGermany$yBerlin$2lc

601 Найменування колективу як предметна рубрика

Поле містить найменування колективу (організації/установи, заходу), яке є одним з предметів змісту документа, в формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор постійного/тимчасового колективу
Вказує, чи є колектив тимчасовим, чи ні.
0: Постійний колектив
1: Тимчасовий колектив
Якщо неможливо визначити, постійним чи тимчасовим є колектив, позиція індикатора має містити символ заповнення.

Індикатор 2: індикатор форми найменування
0: Найменування в інверсованій формі
Інверсована форма використовується при необхідності формування заголовку під прийнятнішим для пошуку словом.
1: Найменування, що записується під місцем знаходження або адміністративно-територіальною одиницею.
Використовується для найменувань колективів, що відносяться до державних і урядових установ та інших колективів, які записуються під найменуванням їх місцеперебування (EX. 9).
2: Найменування, що записується в прямому порядку
Використовується для інших типів найменувань колективів (EX. 1 8, 10).


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Фрагмент найменування колективу, використовуваний як початковий елемент заголовка рубрики. Та частина найменування, яка вводить його до впорядкованих списків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 601 наявне в записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Підрозділ або найменування, якщо воно записане під місцезнаходженням.

 1. Найменування нижнього рівня ієрархії при найменуванні колективу з ієрархічною структурою;
 2. Найменування тимчасового колективу як підрозділу постійного колективу
 3. Найменування організації, коли воно вводиться, починаючи з місця розташування.

Підполе не допускає наведення додаткової інформації до найменування, складеної каталогізатором, на відміну його від інших колективів, що мають таке ж саме найменування (див. 601$c, 601$g, 601$h).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ у разі наявності понад одного нижнього рівня ієрархії.

$c Доповнення до найменування або уточнення. Будь-які зроблені каталогізатором доповнення до найменування колективу, окрім номера, місця або дати існування тимчасового колективу (EX. 4, 5, 7, 8).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Номер тимчасового колективу та/або номер частини тимчасового колективу. Порядковий номер тимчасового колективу, коли він є частиною нумерованої групи заходів (EX. 10).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Місце знаходження тимчасового колективу. Місце знаходження тимчасового колективу (проведення наради, виставки тощо), якщо воно необхідне як частина заголовку (EX. 10).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати існування тимчасового колективу. Дати проведення заходу (конференції, наради, виставки тощо), якщо вони необхідні як частина заголовку (EX. 10).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$g Інверсований елемент. Будь-яка частина найменування колективу, яка перенесена з початку найменування з метою формування початкового елементу заголовку рубрики.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Частина найменування, що відрізняється від початкового елемента заголовку рубрики й інверсованого елемента. У заголовку з інвертованим елементом — частина найменування, яка наводиться після інверсії.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальна підрубрика. Термін, який додається до предметного заголовку для визначення виду документу, жанру твору (EX. 2, 3).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, що додається до предметного заголовку для додаткової характеристики теми (EX. 2, 3, 5, 6, 8).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX. 2)

$y Географічна підрубрика. Термін, який додається до предметного заголовку для визначення місця, пов'язаного з даним заголовком (EX. 6).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, що додається до предметного заголовку для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком (EX. 9).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле призначене для запису найменування колективу, який є одним з предметів змісту документу. Заголовки предметних рубрик структуруються в тій же формі, що й заголовки колективів з інтелектуальною відповідальністю. Підполя $a, $b, $c, $d, $e, $f, $g і $h мають ту ж саму форму, що й відповідні їм у полях 710, 711, 712 тому детальне викладення сфери їх застосування та вмісту знаходиться саме там.

На відміну від полів 710, 711, 712 це поле може містити не тільки інформацію щодо найменування колективу, а й доповнення до нього. Як додаткові характеристики можна використати:

 1. формальна підрубрика;
 2. тематична підрубрика;
 3. географічна підрубрика;
 4. хронологічна підрубрика.

Для зв’язку найменування колективу з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 ІМ’Я ОСОБИ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше особисте ім’я, ніж назва організації, використовується поле 600

602 РОДОВЕ ІМ’Я, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є скоріше родове ім’я, ніж назва організації, використовується поле 602

604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.

607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА, ВИКОРИСТОВУВАНА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Політична юрисдикція, представлена географічним іменем, вводиться до поля 607, оскільки вона зустрічається тільки окремо підрозділяється тільки тематичними термінами.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
601 02$aHardy Heating Co Ltd$21c
A subject heading assigned to the record for Hardy Developments Ltd : test and cases in management accounting.

EX 2
601 02$aChurch of England.$xClergy.$jBiography$21c
A subject heading assigned to the record for Charles Lowder and the ritualistic movement (punctuation is retained in the example).

EX 3
601 02$aStrategic Arms Limitation Talks$xJuvenile literature$21c
A subject heading assigned to the record for a book for children entitled The nuclear arms race.

EX 4
601 02$aBeagle Expeditions$c1831-1836$21c
A subject heading assigned to the record for The adventures of Charles Darwin : a story of the Beagle voyage.

EX 5
601 02$aEgba$cAfrican tribe$xHistory$21c
A subject heading assigned to the record for Lugard and the Abeokuta uprising : the demise of Egba independence.

EX 6
601 02$aCatholic Church$yScotland$xGovernment$2 1c
A subject heading assigned to the record for Scotia pontificia: papal letters to Scotland before the Pontificate of Innocent III.

EX 7
601 02$aSpray$cShip$21c
A subject heading assigned to the record for In the wake of the Spray (the qualifier 'Ship' has been added since the name Spray is not distinctive).

EX 8
601 02$aTemplars$cOrder of chivalry$xHistory$21c
A subject heading assigned to the record for The Knights Templar.

EX 9
601 01$aGreat Britain$bManpower Services Commission$z1981-1985$21c
A subject heading assigned to the record for MSC corporate plan 1981, 1982, 1983, 1984, 1985.

EX 10
601 02$aUnited Nations$bConference on the Law of the Sea$d3rd$f1973-1975$eNew York, etc.$21c
A subject heading assigned to the record for documents on the third UN Conference on the Law of the Sea.

602 Родове ім'я як предметна рубрика

Поле містить родинне ім'я, яке використовується як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно. До поля заноситься інформація про родини, династії, роди тощо.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Родинне ім'я у формі точки доступу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 602 наявне в запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати. Дати, пов’язані з родинним іменем, коли у них є потреба, як у частині заголовка (EX. 2).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДАНИХ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальна підрубрика. Термін, який додається до родинного імені для визначення виду документа, жанру твору (EX. 2).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, що додається до родинного імені для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика. Термін, що додається до родинного імені для визначення місця, пов'язаного з даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, що додається до родинного імені для характеристика періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле призначено для запису родинного імені, котре є одним з предметів змісту документу. Заголовки предметних рубрик структуруються в тій же формі, заголовки родинного імені з інтелектуальною відповідальністю.

Дане поле може містити не тільки інформацію щодо імені особи у підполі $a, а й доповнення до імені; як додаткові характеристики можна використати:

 1. формальна підрубрика;
 2. тематична підрубрика;
 3. географічна підрубрика;
 4. хронологічна підрубрика.

Ці додаткові характеристики та порядок їх розташування в записі мають відповідати правилам застосовуваної каталогізаційним агентством системи предметних рубрик.

Для зв’язку родинного імені з назвою твору використовується поле 604 АВТОР І НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 ІМ’Я ОСОБИ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА,

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА,

604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
602 ##$aSwinnerton (Family)$jPeriodicals$21c
A subject heading assigned to a document entitled Swinnerton family history : heraldic and genealogical studies of the Swinnerton family.

EX 2
602 ##$aArchaemenid dynasty,$f559-330 B.C.

604 Автор і назва як предметна рубрика

Поле містить ім'я чи найменування автора та назву твору, які є однією з предметних рубрик для даного документа. Поле структуроване подібно до полів 4-- БЛОК ЗВ'ЯЗКУ ОПИСІВ відповідно до техніки вставлених полів. Поле пов’язує поля 500 або 501 з полями блоку 7- -.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$1 Ім’я чи найменування автора та назва твору, що зв'язуються.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Див. 4-- БЛОК ЗВ'ЯЗКУ ОПИСІВ.


 • ПРИМІТКИ

Поле використовується для запису назви твору, розглядуваного як предметна рубрика, що подається заголовкком автор/назва. Першим пов’язуваним елементом є автор, другим — назва. Назва документа заноситься до включеного поля 500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ або 501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ. Код використовуваної системи предметизації $2 або $9 , номер авторитетного запису $3, будь-яка інша необхідна тематична підрубрика $ј, $x, $y, $z також повинні міститися у включених полях 500 і 501. Ім'я чи найменування автора міститься у включених полях блоку 7- - БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

4-- БЛОК ЗВ'ЯЗКУ ОПИСІВ

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

600 ІМ’Я ОСОБИ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА,

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА,

602 РОДОВЕ ІМ’Я, ВИКОРИСТОВУВАНЕ ЯК РЕДМЕТНА РУБРИКА,

605 НАЗВА, ВИКОРИСТОВУВАНА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.     
Коли ім’я особи, найменування організації, родове ім’я чи сама назва є предметною рубрикою, використовуються відповідні поля.

7- - БЛОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
604 ##$1700#1$aBeethoven,$bLudwig van,$f1770-1827.$150000$aSymphonies, $sno. 5, op. 67,
$uC minor$2lc

EX 2
604 ##$1700#0$aOvid$f43B.C.-17 or 18.$4070$150001$aMetamorphoses$hLiber 2$2lc

EX 3
604 ##$171001$aUnited States.$150010$aConstitution.$h1st Amendment.$21c

EX 4
604 ##$1700#1$aCervantes Saavedra$bMiguel de$f1547-1616$150001$aDon Quixote$jIllustrations$21c

605 Назва як предметна рубрика

Поле містить назву, яка використовується як предметна рубрика для каталогізованого документа. Назва може стосуватися твору в будь-якій фізичній формі (наприклад, сценарій, радіопрограма тощо).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Заголовок рубрики. Уніфікована форма назви чи загальна уніфікована форма назви.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 605 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$h Номер розділу або частини. Номер частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору назву якого записано в підполе $a (EX. 3).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для частин, які підрозділяються (EX. 3)

$i Назва розділу або частини. Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви чи загальну уніфіковану форму назви, є лише частиною твору, назву якого записано в підполе $a (EX 3).
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для частин, які підрозділяються (EX 3).

$j Формальний підзаголовок. Опис цього підполя має розташовуватися перед описом підполя $x.

$k Дата публікації. Дата публікації документа, якщо її необхідно додати до уніфікованої форми назви для уточнення.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$l Підзаголовок форми (підназва форми). Стандартизована фраза, що додається  до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Мова (як частина предметної рубрики). Мова документа, якщо вона використовується як частина предметної рубрики. Мова документа заноситься до підполя в текстовій формі мовою документа на відміну від поля 101 МОВА документа, куди вона записується в кодованій формі. Якщо документ складений більш ніж однією мовою, то всі мови перелічуються в одному підполі $m.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Змішана інформація. Будь-яка інформація, не призначена для жодного з інших підполів.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Містить загальне позначення матеріалу, що додається до назви (EX. 4, 5)

$q Версія (або дата версії). Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути визначенням або датою створення версії (EX. 6).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$r Засоби виконання (для музичних творів). Інструментовка тощо надана в документі.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$s Числове визначення (для музичних творів). Номер, привласнений композитором або іншими особами для ідентифікації твору. Номер може бути серіальним, опусним або номером у тематичному покажчику чи датою, використовуваною як номер.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$u Ключ (для музичних творів). Музичний ключ, використовуваний як складова частина уніфікованої форми назви.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$w Відомості про аранжування (для музичних творів). Відомості, що музичний твір є аранжуванням.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 605$a для визначення виду документа, жанру твору. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 3, 6, 7)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до назви в 605$a для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком. (EX. 2, 3, 6, 7)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до назви в 605$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до назви в 605$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле зазвичай містить уніфіковану форму назву чи загальну уніфіковану фому назви, оскільки більшість інших назв, використовуваних як предметні рубрики, записуються в поле 604 ІМ'Я ТА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Будь-який анонімний твір, назва якого є предметною рубрикою, заноситься до цього поля.

Докладніша інформація про зміст підполів для уніфікованих назв і заголовків знаходиться в полях 500 і 501. Основна назва, яку потрібно записувати у поле 605$a, супроводжується будь-якою необхідною інформацією про неї.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

500 УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

501 ЗАГАЛЬНА УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ

604 ІМ’Я ТА НАЗВА, ВИКРИСТОВУВАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.
Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
605 ##$aNSBThe NSEreporter$21c
The Library of Congress subject heading assigned to the record for Concerned about the planet : 'The reporter' magazine and American liberation, 1949-1968 by Martin K Doudna.

EX 2
605 ##$aBible$xAbstracting and indexing$21c
A subject heading assigned to a book about abstracting and indexing the Bible. For an item
which is an index see EX 7.

EX 3
605 ##$aBible$iN.T.$iJohn XIIIXVII$jCommentaries$21c
A subject heading assigned to Love revealed : meditations on chapters 13-17 of the Gospel by John by George Bowen.

EX 4
605 ##$aNSBThe NSEArchers$n(Radio program)$21c
A subject heading assigned to a book entitled Forever Ambridge : thirty years of the Archers, dealing with the history of a serialized radio programme.
 

EX 5
605 ##$aEmpire strikes back$n(Motion picture)$21c
A subject heading assigned to the record of Once upon a galaxy : a journal of the making of 'The Empire Strikes back". The cataloguing agency omits leading articles (c.f. EX 4).

EX 6
605 ##$aAngloAmerican cataloguing rules$q2nd ed.$jCongresses$21c
The subject heading refers specifically to a particular edition of the work. The record in which the subject heading occurs is for Seminar on AACR 2 : proceedings of a seminar organised by the Cataloguing and Indexing Group of the Library Association. A topical subdivision is added.

EX 7
605 ##$aVariety$jIndexes$21c

606 Найменування теми як предметна рубрика

Поле містить найменування теми, використовуване як предметна рубрика.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор рівня предмета документа
Перший індикатор використовується для відрізнення головних і другорядних рубрик. Рубрика розглядається як головна (значення «1»), якщо вона відповідає головному аспекту змісту документа. Рубрика, яка відповідає менш значимим аспектам, є другорядною (значення «2»). Значення «0» використовується, коли неможливо прийняти рішення, головною чи другорядною є рубрика.
1 Головна рубрика
2 Другорядна рубрика
0 Рівень рубрики не визначено
# (пробіл) Немає інформації

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Заголовок рубрики. Термін у формі, яку вимагає система предметних заголовків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 606 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 606$a для визначення виду документа, жанру твору. (EX. 6, 7) Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ (EX. 8)

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до предметного заголовку для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 2, 3)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до предметного заголовку для визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 2, 4)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до предметного заголовку для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком в 606$a. (EX. 5)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить дані, що записуються згідно з правилами, прийнятими в застосованій системі предметизації.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Поле 607 використовується замість поля 606, коли предметним заголовком є географічна назва


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
606 ##$aPulmonary artery$xCatheterization$xHandbooks, manuals, etc$21c
606 ##$aHemodynamic monitoring$xHandbooks, manuals, etc$21c
606 ##$aHeart Catheterization$xinstrumentation$xhandbooks$2mesh
606 ##$aHeart Catheterization$xinstrumentation$xnurses' instructions$2mesh
606 ##$aMonitoring, Physiologic$xhandbooks$2mesh
606 ##$aMonitoring, Physiologic$xnurses' instructions$2mesh
Both Library of Congress and Medical subject headings have been assigned to the record for Memory bank for hemodynamic monitoring : the pulmonary artery catheter. The record predates the use of $j for form subdivisions.

EX 2
606 0#$aScaffolding$xSafety measures$21c
606 0#$aConstruction equipment$yGreat Britain$21c
Subject headings assigned to the record for Safety in construction work, scaffolding by the Health and Safety Executive.

EX 3
606 0#$aRadioactivity$xSafety measures$21c

EX 4
606 0#$aTrees$yUnited States$21c

EX 5
606 0#$aArts, Modern$z20th century$21c

EX 6
606 1#$aBiology$xPeriodicals$21c
The item is about periodicals on biology.

EX 7
606 1#$aBiology$jPeriodicals$21c
The item is a periodical on biology.

EX 8
606 0#$aVocal music$jBibliography$jUnion lists$21c

EX 9
606 0# $aХудожньо-ігрове кіно$xІсторія$yУкраїна$z60-70 рр. 20ст.$9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України
Тематична предметна рубрика для документа:
Капельгородська, Нонна Михайлівна.
   Ренесанс вітчізняного кіно: Нотатки сучасниці.- К.: ТОВ "АВДІ", 2002.- 167с.: іл.
ISBN 966-7785-02-5  Щ373(4УКР)62

EX 10
606 0# $aНаукове пізнання$jНавчальні видання для вищої школи $xФілософія $9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України
Предметна рубрика для документа:
Білецький, Ігор Павлович.
   Філософія і методологія наукового пізнання: Конспект лекцій/ Харківський держ. економічний ун-т.- Х.: ХДЕУ, 2001.-104с.
   Ю225 я73-2

607 Географічна назва як предметна рубрика

Поле містить географічну назву, котра використовується як предметна рубрика.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Заголовок рубрики. Географічна назва у формі, яку вимагає використовувана система предметних заголовків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 607 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до предметного заголовку в 607$a для визначення виду документа, жанру твору. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 5, 6)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до географічної назви в 607$a для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до географічної назви в 607$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком. (EX. 5)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до географічної назви в 607$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком. (EX. 1, 2, 4)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Поле містить дані, що записуються згідно з правилами, прийнятими в застосованій системі предметизації.

Коли географічна предметна рубрика складається тільки з заголовку або заголовку, доповненого тематичними підзаголовками, то вона заноситься до поля 607 (EX. 2, 4). Якщо предметна рубрика включає назви підпорядкованих організацій, вона заноситься до поля 601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

601 НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Політичні юрисдикції, що підрозділяються за назвами підпорядкованих організацій, заносяться до поля 601.

660 КОД ГЕОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ. Відомості про регіон, котрому присвячено роботу, в кодованій формі заносять ся до поля 660.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
607 ##$aEurope$xHistory$z476-1492$21c
607 ##$aEurope, Western$xHistory$21c
Geographical subject headings assigned to the record for Froissart's Chronicles.

EX 2
607 ##$aGreat Britain$xPolitics and government$z1660-1714$21c
A geographical subject heading assigned to the record for Macaulay's History of England.

EX 3
607 ##$aExmouth, Eng.$xSocial life and customs$21c
A geographical subject heading assigned to the record for Mrs Beer's house, by Patricia Beer.

EX 4
607 ##$aRome$xPolitics and government$z510-30 B.C.$21c
A geographical subject heading assigned to the record for A short guide to electioneering : Quintus Cicero's 'Commentariolum petitionis'.

EX 5
607 ##$aUnited States$xBoundaries$yCanada$jPeriodicals$21c

EX 6
607 ##$aEurope$jRoad maps$21c

608 Форма, жанр, фізичні характеристики як предметний заголовок

Поле містить термін або терміни, які відображають ôîðìàëü³ îçíàêè êàòàëîã³çîâàíîãî документа (форму, жанр та/або фізичні характеристики).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку. Термін у формі, яку вимагає застосована система предметних заголовків
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 608 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до формального заголовку в 608$a для визначення виду документа, жанру твору, фізичних характеристик. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 6)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до заголовку в 608$a для додаткової характеристики теми, представленої даним заголовком
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до заголовку в 608$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з даним заголовком
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до формального заголовку в 608$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним заголовком
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметного заголовку. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Ідентифікація у кодованій формі системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних заголовків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Організація, до якої застосовується поле. Кодована форма назви установи, до якої застосовується поле. Оскільки не існує єдиного міжнародно прийнятого переліку кодів організацій, рекомендується до використання USMARC Code List for Organization, який містить коди багатьох бібліотек світу. Інакше може бути використано повне найменування агентства чи національний код. Якщо установа зберігає більш ніж один примірник, підполе також має містити шифр зберігання після двокрапки.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

606 НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Поле містить найменування теми як предметної рубрики;


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
608 ##$aEmblem books$yGermany$zl7th century$2rbgenr
A form heading constructed according to Genre terms : thesaurus for use in rare book and special collections cataloging.

EX 2
608 ##$aDictionaries$xFrench$zl8th century$2rbgenr
The item is a French dictionary published in 1770.

EX 3
608 ##$aBritish marble papers (Paper)$yGermany$zl7th century$2rbpap
The term indicating physical characteristics of the item constructed according to Paper terms : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloging.

EX 4
608##$aVellum bindings (Binding)$yItaly$zl6th century$2rbbin

EX 5
608##$aArmorial bindings (Provenance)$2rbprov$5UkCU
The term indicating physical characteristics of the copy in Cambridge University Library.

EX 6
608 ##$aChildren's stories$jPictorial works$21c

EX7
608 ##$aDetective and mystery stories$2gsafd

EX8
608 ## $a $9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України

610 Неконтрольовані предметні терміни

Поле використовується для запису предметних термінів (лексичних одиниць), не запозичених з контрольованих списків предметних заголовків (Додаток G) та національних локальних систем.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: індикатор рівня предметного терміна
Перший індикатор використовується для відрізнення головних і другорядних предметних термінів. Предметний термін розглядається як головний (значення «1»), якщо він відповідає головному аспекту змісту документа. Предметний термін, який відповідає менш значимим аспектам, є другорядним (значення «2»). Значення «0» використовується, коли неможливо прийняти рішення, головним чи другорядним є предметний термін.
1 Головний предметний термін
2 Другорядний предметний термін
0 Рівень предметного терміна не визначено
# (пробіл) Немає інформації

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Предметний термін.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 610
ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли документу присвоюється більш як один неконтрольований предметний термін.


 • ПРИМІТКИ

Терміни, взяті зі структурованого тематичного тезауруса, повинні кодуватися в полях 600 — 607 у відповідності до системи, зазначеної $2 Код системи чи $9 Визначення локальної системи.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 — 607 поля предметних рубрик


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
610 1#$afuel cells$amolten carbonate$apower

EX 2
610 1#$amicrographics$aCOM$adata capture$acomputer-assisted retrieval

EX 3
610 2#$aKing, Donald W.$aWilliams, James G.$aNetworks, Topology$aPublic corporation

EX 4
610 1#$aCorporation for Open Systems$aOSI

615 Предметна категорія вищого рівня (тимчасове)

Поле містить предметну категорію вищого рівня в кодованій та/або текстовій формі.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Текст елемента предметної категорій. Термін у формі, котру вимагає застосована система предметних категорій. (EX. 3, 4)
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 615
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Текст підрозділу предметної категорії. Термін, що додається до предметної категорії для додаткової характеристики предметної категорії в 615$a.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$n Код предметної категорій. Предметна категорія в кодованій формі (EX. 1, 2, 4)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$m Код підрозділу предметної категорії. Підрозділ предметної категорії в кодованій формі (EX. 2)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних категорій.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

600 — 607 поля предметних рубрик


 • ПРИМІТКИ

Поле може містити дані, введені відповідно до вимог застосовуваної системи предметних категорій. У ньому може знаходитися предметна категорія як у текстовій або кодованій формі, так і у текстовій і кодованій формі одночасно.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
615 ##$nK800$2agris

EX 2
615 ##$nZ1$m.630$2mesh

EX 3
615 ##$aFuture$2liv

EX 4
615 ##$aComputer programming and software$n7372

616 Товарний знак як предметна рубрика

Поле містить знак для товарів і послуг (торговельна марка, товарний знак), використовуваний як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку рубрики. Найменування товарного знаку у формі, яку вимагає застосована система предметних заголовків
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 616 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати. Юридичні дати права дії товарного знаку (наприклад, в Україні право на товарний знак надається на термін від 6 місяців до 20 років залежно від умов реєстрації товарного знаку).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 616 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Характеристики. До підполя заноситься клас товару чи послуги відповідно до використаної класифікації товарних знаків
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 616 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до найменування товарного знаку в 616$a для визначення виду товару чи послуги.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематична підрубрика. Термін, що додається до найменування товарного знаку в 616$a для додаткової характеристики теми, представленої даним товарним знаком
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічна підрубрика. Термін, що додається до найменування товарного знаку в 616$a для уточнення місця, пов'язаного з даним товарним знаком, наприклад, місця виготовлення товару (коростенська порцеляна) чи географічне зазначення виготовлення товару (миргородська мінеральна вода, розлита у Києві, Миргороді або іншому місці)
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічна підрубрика. Термін, що додається до найменування товарного знаку в 616$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним товарним знаком
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
ОБОВЗКОВЕ для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Знак для товарів і послуг – це позначення, за допомогою якого споживач може відрізнити товари виготовлені одним виробником від однорідних товарів (тобто товарів того ж виду, які мають одну й ту ж саму видову назву) вироблених іншим виробником: наприклад, горілку Гетьман від горілки Немирів. Характерно, що одним і тим же товарним знаком можуть бути позначені зовсім різні за призначенням та природою товари. Наприклад, позначення Гетьман можна зустріти не тільки на пляшці з горілкою, але і на коробці цукерок.

Власник товарного знаку може втратити право на нього, якщо він стає родовою назвою, наприклад, аспірин, нейлон тощо.

Ознакою товарного знаку є загальноприйнятий в світі символ ®, використання якого свідчить про додаткові властивості товару (послуги), зокрема, про його особливий, фірмовий статус, притаманний товарам високої якості.

Знаки товарів і послуг класифікуються відповідно до міжнародно прийнятих систем класифікацій, наприклад USPTO або Nice Agreement, котра складається з 34 класів товарів (1 34) та 11 класів послуг (35 45).

620 Місце як точка доступу

Поле містить місце видання, виробництва тощо у формі точки доступу. Може включати найменування країни, області/штату/провінції, округу/графства або міста.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)
 


 • ПІДПОЛЯ

$a Країна
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Автономна республіка/область/штат/провінція тощо
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Рфйон/графство/округ/повіт тощо
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$d Місто
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі заголовків. (EX. 1)
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Зміст поля може мати ієрархічну форму (наприклад, країна, область і місто) або не мати її (приміром, місто), що залежить від практики агентства.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
620 ##$398-8685$aUnited States$bAlabama$dMontgomery
An item published in the city of Montgomery, Alabama. The field is in hierarchical form. There is a record for Montgomery in the authorities file, with an 001 of 98-8685.

EX 2
620 ##$dRoma
An item published in Rome. The field is in non-hierarchical form.

EX 3
620 ##aUnited States$bVirginia$cPrince William County$dHaymarket
An item published in Haymarket, Virginia. The field is in hierarchical form. County is also recorded.

626 Технічні характеристики як точка доступу: електронні ресурси

ВИЙШЛО З УЖИТКУ: ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПОЛЕ 337 З КОНТРОЛЬОВАНИМ СЛОВНИКОМ.

Поле містить точки доступу для типів комп'ютерів, операційних систем забезпечення та мов програмування, використовуваних для електронних ресурсів. Точки доступу можуть застосовуватися при on-line-доступі або для вибору і класифікації записів при створенні друкованих покажчиків.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Марка та модель комп'ютера. Тип комп'ютера, на якому працює програмне забезпечення.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Мова програмування. Мова програмування, на якій створене програмне забезпечення.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Операційна система. Найменування та версія операційної системи, в середовищі якої працює програмне забезпечення.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИКЛАДИ

EX1
626 ##$aIBM PC$bPascal$cDOS 1.1
An access point for a microcomputer software program intended to run on an IBM PC under DOS operating system version 1.1; it was written in the Pascal programming language.

EX2
626 ##$aApple II$cDOS 3.3
An access point for a microcomputer software program intended to run on an Apple II computer under DOS operating system version 3.3.

629 Шифр/найменування наукової спеціальності як точка доступу

Шифр/найменування номенклатури спеціальності наукових працівників для дисертацій і авторефератів дисертацій з зазначенням країни захисту.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли на документі наявні декілька шифрів


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Шифр/найменування наукової спеціальності
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Учений ступінь. Заноситься інформація на здобуття якого ступеня подано дисертацію з зазначенням спеціальності без скорочень, наприклад «доктор історичних наук»
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Назва країни, де було подано дисертацію на здобуття вченого ступеню
ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі шифрів наукових спеціальностей
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Дисертації, захищені в Україні, та їх автореферати можуть мати тільки один шифр наукової спеціальності.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
690 ##$a04.00.01$bкандидат геологічних наук$cУкраїна
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук (в Україні).

EX 2
690 ##$a12.03.00$bкандидат юридических наук$cКазахстан
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (в Казахстані).

660 Код географічного регіону

Поле містить позначення регіону в кодованій формі згідно з переліком кодів географічних регіонів Бібліотеки Конгресу США.
Код географічного регіону привласнюється твору, коли його зміст має географічну орієнтацію.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного зазначеного регіону


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Код. Код географічного регіону. Перелік кодів див. Додаток D. Коди регіонів.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 660
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Коди регіонів розроблені в Бібліотеці Конгресу США з метою полегшення пошуку записів згідно з географічною ознакою.

Схема кодування складається з 7 рядкових літер та/або дефісів, і, в разі необхідності, надає можливість аналізу структурної ієрархії географічних та адміністративних назв.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

607 ГЕОГРАФІЧНА НАЗВА ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Код географічного регіону не замінює географічну назву, що використовується як предметна рубрика, але може включатися в запис як доповнення до неї.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
660 ##$an-us-md
A geographic area code for a book entitled Crabs in the United States, concentrating on the state of Maryland.

EX 2
660 ##$ae-gx--
A geographic area code for a book entitled Popular songs of working-class culture relating to Germany.

EX 3
660 ##$aa-np---
A geographic area code for a book entitled Buddha and Buddhism about Buddhism in Nepal.

EX 4
660 ##$an-uso--
660 ##$an-usm--
Geographic area codes for a book entitled Collection of steamboat records relating to steamboats operating in the Ohio and Mississippi Valleys concentrating on both the Ohio and Mississippi rivers. Field 660 is repeated for code for each river.

EX 5
660 ##$an-us---
660 ##$ae-fr---
660 ##$aa-ja---
Geographic area codes for a book entitled Comparative studies of national libraries relating to the United States, France, and Japan. Field 660 is repeated for each region.

661 Код періоду часу

Поле містить позначення періоду часу в кодованій формі, так званий Код хронологічного охоплення (перелік див . у Додатку E).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного періоду часу, якщо зміст твору стосується декількох різних періодів.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Код періоду часу. Складається з 4-х абеткових символів.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності поля 661
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

За умов відсутності єдиної міжнародно прийнятої системи кодування періоду часу використовується схема, застосовувана у форматі MARC21 (див. Додаток E).

Код не використовується для доісторичних дат, тобто геологічних ер.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

122 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ПЕРІОД ЧАСУ, ОХОПЛЮВАНИЙ ДОКУМЕНТОМ. Поле містить позначення періоду часу, охоплюваного змістом документу. До нього заносяться більш деталізовані дані (наприклад, точна дата і час події).


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
661 ##$aw3x0
661 ##$ad5d3
The codes (the 19th century and Greek eras) for "The Victorians and Ancient Greece" by Richard Jenkyns.

EX 2
661 ##$ad6d6
The codes for ca 300 B.C. As only one date is involved, the code is repeated to create the four characters.

EX 3
661 ##$ax-x-
The codes for a book on the 20th century.

670 PRECIS

Поле використовується для предметних індексних даних, побудованих відповідно Preserved Context Index System (PRECIS).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$b Номер індикатора предмета. Номер індикатора предмета (Subject Indicator Number (SIN)) — це номер фіксованої довжини, який закінчується кінцевою контрольною цифрою, обчисленою за модулем 11. Унікально ідентифікує адресу предметного пакета в файлі.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Рядок. Рядок —це послідовність термінів предметного покажчика, кожному з яких передує код, який визначає, як вона має з’являтися в генерованих комп’ютером записах в друкованих покажчиках, COM*  вихідних даних, карткових каталогах тощо.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Код індикатора посилання. Код індикатора посилання (Reference Indicator Number (RIN)) — це число фіксованої довжини, яке закінчується кінцевою контрольною цифрою, обчисленою за модулем 11. Він ідентифікує адресу терміна в підтримуваному комп’ютером тезаурусі, використовуваному як вихідний для конструювання посилань див. і див. також у друкованому покажчику.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Мова терміна. Трьохсимвольний код мови терміна, застосованого в рядку. Перелік кодів див. Додаток A.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Набір даних PRECIS складається з рядка та RIN, які ідентифікуються за допомогою SIN і визначають предметний пакет. Використання даних для генерації записів друкованих покажчиків залежить від особливої можливості програмного забезпечення підтримувати кодові маніпуляції відповідно до визначеного набору правил.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
670 ##$b0479322$c*z11030*atimber*z21030*adamage*vby*wto*z31030*atermites $e0236536$e0236551$zeng


*COM (computer output microfilm) — комп’ютерний мікрофільм

675 Універсальна десяткова класифікація

Поле містить індекс класифікації, привласнений документу відповідно до Універсальної десяткової класифікації із зазначенням використаного видання УДК.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс. Індекс класу відповідно до використаної таблиці УДК.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 675
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$v Видання. Номер використаного видання УДК
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності в записі поля 675.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Мова видання. Код мови використаного видання УДК. Перелік кодів див. Додаток  A.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за умов наявності в записі поля 675.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
675 ##$a633.13-155 (410) "18"$v4$zeng
The class number constructed from the schedules of the 4th English edition of UDC for Machinery for harvesting oats in Great Britain in the 19th century.

EX 2
675 ##$a681.3.04.071.8:025.3:05:07$v4$zeng
The class number constructed for Data elements essential to the interchange of serials records.

676 Десяткова класифікація Дьюї (DDC)

Поле містить класифікаційний індекс, привласнений документу відповідно до Десяткової класифікації Дьюї (ДКД).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс. Індекс, взятий з таблиць ДКД. Основні знаки вказуються символом «/»
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 676
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$v Видання. Номер використаного видання ДКД. Символ "a" додається до номера для указання на скорочене видання.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 676
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Мова видання. Код мови використаного видання ДКД. Перелік кодів див. Додаток  A.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 676
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Підполе може бути використане тільки у тих випадках, коли версія-переклад має розбіжності з вихідним виданням, тобто коли окремі частини таблиць було перероблено з метою врахування місцевих вимог.

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Індекс може містити як основні знаки (які вказують на міжнародно погоджені пункти), помічені символом «/», так і додані до них альтернативні варіанти (призначені для розкриття аспектів, які не мають відповідних індексів у стандартних англомовних виданнях ДКД), котрі при міжнародному обміні можуть бути зрізаними. Індекс не має розширюватися за рахунок включення книжкового знака індивідуального документа.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
676 ##$a943.0840924$v19
The class number for a book entitled Kaiser Wilhelm II : new interpretations, a collection of biographical essays on Wilhelm II, Emperor of Germany, 1890-1917. The item is classified according to the nineteenth edition of the schedules.

EX 2
676 ##$a823.912$v19
The class number for a book entitled Paddington at the station, a children's storybook. The item is classified according to the nineteenth edition of the Dewey Decimal Classification schedules.

EX 3
676 ##$a823/.912$v19
The class number for the same work where the agency uses prime marks.

EX 4
676 ##$a001.64/092/2$v19
A class number for a book entitled "Computer pioneers".

EX 5
676 ##$aA823/.2$v19
The class number for a book of Australian fiction of the period 1890-1945. The use of A823.2 to distinguish it from 823.2 (which indicates British fiction of the period 1400-1558) is allowed by the schedules.

EX 6
676 ##$a629.132$v13a
A class number for a book entitled Pilot's weather: the commonsense approach to meteorology. The item is classified according to the 13th Abridged edition. The 21st, full, edition would class the book at 629.1324.

EX 7
676 ##$a944/.0252$v21$zfre
A class number from the French 21st edition for a book on France at the time of Philip le Bon. The main edition has no subdivisions of 944 beyond 025 (Period of the House of Valois); the French edition has a number for each monarch.

680 Класифікація бібліотеки Конгресу США

Поле містить класифікаційний індекс, присвоєний документу згідно з таблицями класифікації Бібліотеки Конгресу США з факультативним додаванням книжкового знака з метою точної ідентифікації кожної окремої книги у фондах агентства, що здійснює каталогізацію.ЛАСИФІКАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Класифікаційний індекс. Індекс, взятий з таблиць класифікації Бібліотеки Конгресу США.
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 680.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Книжковий знак. Індивідуальний книжковий номер, використовуваний каталогізаційним агентством.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИМІТКИ

Індекс Бібліотеки Конгресу може використовуватися будь-яким агентством, яке має відповідні таблиці класифікації.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
680 ##$aQL737.C27C723$b.I74
The class number for A proposed delineation of critical grizzly bear habitat in the Yellowstone region : a monograph presented at the Fourth International Conference on Bear Research and Management. A book number has been added.

EX 2
680 ##$aPZ8.3.A6A6
The class number for The adventures of Egbert the Easter egg by Richard Willard Armour.

686 Індекси інших класифікацій

Поле містить індекс з класифікаційних систем, які не використовуються у світовому масштабі, але являють собою поширені друковані таблиці, наприклад, ББК, ГАСНТИ тощо (перелік таких систем див. у Додатку G). Індекси локальних (тобто тих, які не наведені в Додатку G) заносяться до цього поля з обов’язковим заповненням підполя $9.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Індекс класифікації. Індекс класифікації, взятий з класифікаційних схем
ОБОВ’ЯЗОВЕ за умов наявності в записі поля 686.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$b Книжковий знак. Індивідуальний книжковий знак, який присвоюється документу каталогізаційним агентством.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Класифікаційний підрозділ. Поділ класифікаційного індексу, взятий зі схеми класифікації.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Код класифікаційної схеми, використаної для формулювання індексу. Перелік систем див. у Додатку G.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом класифікаційного індексу. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер класифікаційного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі класифікаційних даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
686 ##$aW1$bRE359$2usnlm
A U.S. National Library of Medicine class number.

EX 2
686 ##$a281.9$bC81A$2usnal
A U.S. National Agricultural Library class number.

7-- Блок інтелектуальної відповідальності

Визначення і область дії блоку

Цей блок містить імена осіб і корпорацій, які мають будь-яку форму інтелектуальної відповідальності за створення  документа (об’єкта, який описується). Інтелектуальна відповідальність розповсюджується на особові, родові імена, установи,  пов’язані з документом, включаючи видавців, якщо для них вимагається точка доступу. Визначення полів:

Особисті імена

700 Особисте ім’я - Первісна  інтелектуальна відповідальність
701 Особисте ім’я - Альтернативна інтелектуальна відповідальність
702 Особисте ім’я - Вторинна  інтелектуальна відповідальність

Колективний автор та тимчасовий колективний автор

710 Назва колективного автора  - Первісна  інтелектуальна відповідальність
711 Назва колективного автора  - Альтернативна інтелектуальна відповідальність
712 Назва колективного автора  - Вторинна  інтелектуальна відповідальність

Родові імена

720 Родове ім’я - Первісна  інтелектуальна відповідальність
721 Родове ім’я - Альтернативна інтелектуальна відповідальність
722 Родове ім’я - Вторинна  інтелектуальна відповідальність

Коментарі відносно змісту поля

Одна особа, установа або родина може бути вибрана, як така, що має первісну інтелектуальну відповідальність. У деяких правилах каталогізування це зветься основний опис. Вважається, що будь-які інші особові, родові імена, установи, які мають рівну інтелектуальну відповідальність вважаються такими, що мають статус альтернативної інтелектуальної відповідальності. Якщо певні правила каталогізування не підтримують принцип основного опису, всі особові, родові імена, установи, які мають рівну інтелектуальну відповідальність отримують статус альтернативної інтелектуальної відповідальності. Особові, родові імена, установи, які мають іншу відповідальність (наприклад, редактори, перекладачі, ілюстратори, тощо) отримують статус  вторинної інтелектуальної відповідальності. Якщо не можливо визначити будь-який рівень відповідальності, усі імена отримують статус альтернативних.

Основний опис під назвою:
У записах, каталогізованих відповідно до правил, які визнають таку концепцію основного запису, коли для документа ні ім’я особи, ні назва установи не визнаються як такі, що мають первинну відповідальність, допускається, що основний опис складається під назвою. Точки доступу для осіб або установ, пов’язаних з документом, подаються у відповідних полях про альтернативну або вторинну відповідальність.  Наприклад, численні співавтори, які виключають створення авторського основного опису, відповідно до деяких правил каталогізування,  повинні  бути розглянути, як такі, що мають альтернативну відповідальність; тоді як редактор документа (який описується під назвою за деякими правилами каталогізування) має вторинну відповідальність. Коли основний опис складено під назвою, основна назва  має  міститися у полі 500, якщо воно наявне, або в полі 200.

700 Особисте ім'я - первинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить ім’я* особи з первинною інтелектуальною відповідальностю за твір у формі точки доступу,  за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.

*Ім’я -умовне поняття, яке включає прізвище, ініціали або особисте ім’я (імена); прізвище та ім’я по батькові; псевдонім, особисте ім’я або прізвисько в якості прізвища.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ
Воно не може бути наявним  в  записі з заповненим полем 710 НАЗВА КОЛЕКТИВНОГО АВТОРА - ПЕРВІСНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  або полем 720 РОДОВЕ ІМЯ - ПЕРВІСНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, оскільки запис може мати тільки одну точку доступу з первісною інтелектуальною відповідальністю. Якщо принцип основного опису під заголовком не застосовується в правилах каталогізування або у вихідному форматі воно відсутнє, це поле не заповнюється: використовується поле 701 для всіх особистих заголовків (дивіться Пов’язані поля).

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор форми імені
Цей індикатор визначає, чи ім’я вводиться під першим наведеним ім’ям (особисте ім'я) в прямому порядку,  або, під прізвищем, родовим ім’ям або еквівалентом, зазвичай з інверсією (EX 5).
0 Ім’я, яке вводиться під особистим ім'ям у прямому порядку
1 Ім’я, яке вводиться під прізвищем (фамільним, родовим, тощо)


 • Підполя

$a Початковий елемент вводу. Частина імені, яка використовується, як початковий пошуковий елемент в заголовку  (частина імені, під якою ім’я  вноситься до упорядкованих списків).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 700 наявне в записі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу. Остатня частина імені, яка використовується тоді, коли початковим елементом вводу  є прізвище або родове ім’я (EX 1-11, 14). Воно містить власні імена та інші привласнені імена. Коли вокористовується це підполе, індикатор форми імені повинен дорівнювати 1, якщо це підполе використовується.  Розширення ініціалів має  вводитися до $g.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$c Доповнення до імені окрім дат. Будь-які доповнення до імен (окрім дати), які не є складовоюу частиною імені. Містить  титули,  епітети, відомості про спеціальність, сферу діяльності або посаду, слова "отець", "син", "молодший", старший" тощо (EX 6, 7, 8, 12, 15, 16).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для іншого або наступного випадку таких доповнень (EX 8, 16).

$d Римські цифри. Римські цифри, які пов’язані з  іменами Римських пап, членів королівських сімей і церковнослужителів (EX 12), або при наявності нумерації, пов'язаної з  епітетами  (EX 17). Індикатор форми імені повинен дорівнювати 0,  використанні підполя.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$fДати. Дати, які приєднуються до імен разом зі словами, що визначають їх зміст (тобто, епоха, "жив", "народився", "помер") у повній або  скороченій формі   (EX 15).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$g Розкриття ініціалів власного імені. Повна форма імені, коли вона відома,а ініціали занесені у підполе  $b(EX 2).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$p Службові відомості про особу.  Це підполе містить відомості про місце роботи особи під час, коли твір було підготовлено (найменування організації/установи, адресу) (EX 18), адресу електронної пошти.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер авторитетного запису для заголовка (EX 3).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$4 Код відношення. Код використовується, щоб визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ (автор, композитор тощо). Список кодів  міститься в Додатку C.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ПРИМІТКИ

Форма:
Форма імені в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю, які застосовуються агентством, що відповідає за підготовку запису. Дати можуть бути введені відповідно до різних календарних обчислень.

Вибір підполів:
При конвертуванні запису до UNIMARC не завжди зрозуміло, які піделементи імені у вихідному форматі відповідають тим чи іншим підполям UNIMARC. Ці примітки призначені, щоб надати загальні рекомендації, але вони не є вичерпними.
Необхідно підкреслити, що імена, зформовані у відповідності до різних правил каталогізування, або походять з різних авторитетних файлів, що базуються на таких саме правилах, не завжди можуть бути коректно переданими з файла до файла та у тій самій послідовності.

It is necessary to be aware that names formed according to different cataloguing rules, or even originating from different authority files based on the same rules  will not always inter-file correctly in one sequence.

Стандартні правила, що встановлені UNIMARC , забезпечують тільки схему ідентифікації певних елементів даних. Єдиним засобом визначення відмінностей між Початковим елементом вводу ($a), Частиною імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу ($b), Доповненнями до імені окрім дати ($c) є аналіз їхнього використання. Перший елемент вводу - це слово, під яким опис буде впорядковано в електронному каталозі. Інформація, яка міститься у підполі $b є другим елементом  впорядкування в електронному каталозі. Третій елемент, Доповнення до імені інші окрім дат, використовується як третій  елемент впорядкування, або може у деяких випадках ігноруватися для цілей впорядкування, особливо, коли вони передують Частині імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу.

Якщо родові імена починаються зі службової частини мови (наприклад, з частки, прийменника) вона буде розміщена на початку підполя $a. Якщо ім’я вводиться під наступним  після прийменника елементом,  прийменник зазвичай буде розміщено наприкінці імені. У такому випадку прийменник рекомендується  вносити у підполе $b Частини імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу (EX 9, 10, 11). Адреси, епітети або уточнюючі дані щодо імен , які додаються каталогізатором, мають бути внесеними до підполя  $c.

Пунктуація
Стандарти щодо пуктуації у цьому полі відсутні. Однак, рекомендується зберігати пунктуацію вих.дного формата. У вихідному форматі, де пунктуація відсутня, але автоматично проставляється  за допомогою алгоритмів, згенерованих на основі аналізу підполів, рекомендується включати до запису UNIMARC ту пунктуацію, яка призначена для виводу на дисплей.

Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі UNIMARC має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агенства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Подробиці мають бути включеними в документацію, яка супроводжує стрічки обміну (Дивись Додаток К).


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.
Дані в поле 200 записуються, якщо вони присутні у документі. Ім'я особи, яка наведена в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність щодо документа буде введена у 700 у формі необхідній  для точки доступу.

701 ОСОБИСТЕ ІМ'Я - АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЬ. Якщо інші особи,  що мають рівну або альтернативну інтелектуальну відповідальність відносно особи, яка зазначена в полі 700, поле 701 використовується, щоб зформувати необхідні точки доступу для них. Це застосовується тоді, коли документи написані ' Glenn L. Jenkins, Adelbert M. Knevel, Frank E. Di Gangi',  або за умовами певних правил каталогізування, коли доповнюючий текст і ілюстрації, наприклад,  фотографії і супровідний текст є об’єктами відповідальності  різних осіб. Одна чи друга особа з рівною відповідальністю буде занесена до поля 700, інші до поля 701, без будь-якого зазначення, що ім’я особи, занесене до поля  701 має меншу відповідальність щодо документа, ніж те, що занесено до поля 700. За правилами каталогізування, які не додержуються принципу "основного опису" під заголовком, особи з первинною відповідальністю,  заносяться до поля 701, а  поле 700 не використовується.

702 ОСОБИСТЕ ІМ'Я - ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Якщо наявні особи з меншою інтелектуальною відповідальністю, ніж зазначено у 700,  вони мають бути занесеними до поля 702.


 • Examples

EX 1
700 #l$aBenson,$bRowland S.
Форма точки доступу імені: Benson, Rowland S.

EX 2
700 #1$aLawrence$bD.H
700 #1$aLawrence$bDavid Herbert
700 #1$aLawrence$bD.H.$gDavid Herbert
Приклади ілюструють різне заповнення поля 700 різними агентствами у залежності від варіантів форми точки доступу: Lawrence, D.H. or Lawrence, David Herbert or Lawrence, D.H. (David Herbert). Такі варіанти є результатом застосування різних правил каталогізування для заголовків. У третьому прикладі наведено круглі дужки для розрізнення переважної форми ініціалів та повної форми.
The variations result from the application of different cataloguing rules for headings. The third example above includes parentheses to distinguish between the preferred form of the forenames and the full form.

EX 3
700 #1$3014678$aBridges-Webb,$bCharles$3014678
Charles Bridges-Webb (написане через дефіс ім’я) занесено під Bridges-Webb. Номер в авторитетному файлі 014678.

EX 4
700 #l$aDay Lewis,$bCecil
C. Day Lewis - складне прізвище без дефіса. За правилами каталогізування ім’я занесено як: Day Lewis, Cecil.

EX 5
700 #0$aMao Tse Tung
700 #l$aMao,$bTse Tung
Китайські імена у нормальному використанні  (не при каталогізації) записуються починая з першого родового імені. Це впливає на різність обробки за різними правилами каталогізування. Mao Tse-Tung (одна можлива передача імені романським алфавітом) може бути занесено за одними правилами каталогізування як: Mao Tse-Tung; за іншими - Mao, Tse-Tung. Це тому, що одні правила вважають, що пунктуація, у даному випадку поділяюча кома  ','  показує розділення між родовим ім’ям та наданими іменами; інші вважають, що кома визначає інверсію від звичайної форми та її необхідно опускати, оскільки інверсія не потрібна.
Зазначимо, що коли ім’я заноситься у прямому порядку, іншими словами, під першим іменем  та повне ім’я заноситься у відповідне підполе, другий індикатор, Індикатор форми імені, дорівнює 0. Однак, якщо перший елемент розглядається як прізвище, за аналогією обробки східних прізвищ, то другий індикатор дорівнює одиниці.

EX 6
700 #1$aStanhope,$cLady$bHester
Автор має  титул, що наводиться перед іменем відповідно до використовуваних правил каталогізування.
An author has a title which comes before the given names according to the cataloguing code used. The order of subfields is retained, as always in UNIMARC.

EX 7
700 #1$aParker,$bTheodore$c(Spirit)
Правила каталогізування у форматі-джерелі обумовлюють, що епітети використовуються за певних умов: Parker, Theodore (Spirit).
The cataloguing code of the source format stipulates that epithets be used under certain circumstances:
Parker, Theodore (Spirit).

EX 8
700 #1$aArundel,$bPhilip Howard,$cEarl of,$cSaint
Особа має два окремих титула; вони заносяться до окремих підполів. У відповідності до правил каталогізування 'Arundel' є першим елементов вводу.
An individual has two separate titles; they are entered in separate subfields. According to the cataloguing code used, 'Arundel' is the entry element.

EX 9
700 #1$aBergh,$bGeorge van der
Опис у каталозі: Bergh, George van der. У залежності від префікса, деякі імена  заносяться під префіксом, інші - ні.
Entry in catalogue: Bergh, George van der. Depending on the prefix, names are sometimes entered under the prefix, at other times not.

EX 10
700 #1$aLa Fontaine Verwey$bHerman de
Опис у каталозі: La Fontaine Verwey, Herman de
Entry in catalogue: La Fontaine Verwey, Herman de

EX 11
700 #1$aDu Perron,$bE.
Опис у каталозі: Du Perron, E.
Entry in catalogue: Du Perron, E.

EX 12
700 #0$aVittorio Emmanuele$dII,$cre d'Italia
Монархи заносяться під їх власними іменами за більшістю правил каталогізування.
Monarchs are entered under their given names in the majority of cataloguing rules.

EX 13
700 #0$aPan Painter
700 #0$aJackie
Pseudonyms sometimes consist of a phrase or other appellation that does not contain a real name and are then usually entered in direct order.

EX 14
700 #1$aOrwell,$bGeorge
700 #1$aOther,$bA.N.
Pseudonyms having the appearance of a forename, forenames or initials, and a surname are according to most cataloguing codes entered under the pseudo-surname.

EX 15
700 #0$aJoannes,$cDiaconus,$ffl.1226-1240
An example of the name of a medieval person consisting only of a given name. An epithet and date are added.

EX 16
700 #0$aAlexandra,$cEmpress,$cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia
Two epithets are separately identified in the source format. This distinction should be carried over into UNIMARC.

EX 17
700 #0$aJohn$dII Comnenus,$cEmperor of the East

EX 18
700 #1$aBrown$bB.F.$pChemistry Dept., Harvard University

701 Ім'я особи - альтернативна інтелектуальна відповідальність

Поле містить ім’я особи з альтернативною інтелектуальною відповідальністю за твір (другий, третій індивідуальні автори) у формі точки доступу. Якщо авторів більше трьох, або правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, усі імена осіб з первинною інтелектуальною відповідальністю, заносяться до поля 701, а поле 700 не використовується.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ, якщо має бути створена точка доступу на ім’я особи з альтернативною інтелектуальною відповідальністю

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з осіб з альтернативною інтелектуальною відповідальністю


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 700.

Підполя
Підполя такі ж як і в полі 700.

Примітки до змісту поля
Примітки такі ж як і в полі 700.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші відомості про відповідальність. Дані до поля 200 записуються у формі як на документі. Коли наявні два або три імені у перших відомостях про відповідальність, то наступні після першого імені є імена осіб з альтернативною інтелектуальною відповідальністю, які заносяться до поля 701 у формі точки доступу.

700 ІМ’Я ОСОБИ – ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Коли поле 701 використовується тільки для імен осіб, що мають альтернативну інтелектуальну відповідальність, поле 700, або зрідка 710, повинні бути присутні. Якщо поле 701 використовується тому, що правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, то поле 700 не використовується.

702 ІМ’Я ОСОБИ – ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Особи, що мають меншу інтелектуальну відповідальність по відношенню до осіб, занесених у полях 700 та 701, записуються до поля 702.


 • Приклади

The form of the data in the examples under field 700 applies equally here.

EX 1
700 #1$aNewton,$bClive R. (Primary)
701 #1$aParker,$bR.S (Alternative)
The above is an example including an instance of a person with alternative intellectual responsibility. The statement of responsibility on the title page is 'by Clive R. Newton and Robert S. Parker'. The established form for Robert S. Parker is Parker, R.S.

702 Ім'я особи - вторинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить ім’я особи з вторинною інтелектуальною відповідальністю за твір  у формі точки доступу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ для створення точка доступу на ім’я особи з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 700.


 • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і у полі 700 з додатковим підполем 5.
$5 Установа-утримувач примірника
Назва  в кодованій або повній формі установи-утримувача примірника твору (найчастіше використовується для стародруків). Доки не існує міжнародно визнаних кодів організацій, рекомендовано застосовувати USMARC Code List for Organizations, який містить більшість бібліотечних агетств. У підполі після двокрапки необхідно зазначати ознаки ідентифікації примірника (шифр зберігання з поміткою номера примірника тощо). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ПРИМІТКИ

Такі ж самі як для поля 700.
У більшості правил каталогізації наявність осіб зі вторинною відповідальністю не обов’язково передбачає у запису наявність осіб з первинною  інтелектуальною відповідальністю. Таким чином, поле 702 може використовуватись без наявності полів 700, 701, 710, 711.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші відомості про відповідальність та Наступні відомості про відповідальність. Дані до поля 200 заносяться у формі як на документі. Ім’я особи, занесеної до $f або $g зі вторинною інтелектуальною відповідальністю за документ (якщо такі є), записується до поля 702 у формі точки доступу.

700  ІМ’Я ОСОБИ – ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЬ. Ім’я першої особи з первинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 700. Імена осіб зі вторинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 702.

701  ІМ’Я ОСОБИ – АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЬ. Альтернативну інтелектуальну відповідальність мають друга або наступна особа з первинною відповідальністю. Якщо правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком або вихідний формат не дає чіткого розрізнення  ступеня відповідальності, всі імена персон  мають бути записаними до поля 701.


 • ПРИКЛАДИ

Форма наведення даних для поля 702 такаж сама як для поля 700.

EX 1
702 #1$aIrvin$bThomas Francis$4440
The name of a person with secondary intellectual responsibility including a relator code that he is an illustrator.

EX 2
702 #1$aCunningham$bArthur$4110$5Uk: X.200/175
Binder of a British Library copy, pressmark X.200/175.

EX 3
702 #1$aSkrlec$bNikola$4390$5CiZaNSB: L III H13
702 #1$aKusevic$bJosip$4390$5CiZaNSB: L III H13
Book with book-plate by Nikola Skrlec (a former owner) is part of the Kusevic's Library now stored in the National and University Library, Zagreb.

EX 4
317 ##$aRukopisni ex libris: 'Velimir Gaj 1873'. Iz knjiznice Ljudevita Gaja$5CiZaNSB IIC-8º -75
702 #1$aGaj$bVelimir$4390$5CiZaNSB: IIC-8º -75
702 #1$aGaj$bLjudevit$4390$5CiZaNSB: IIC-8º -75
Velimir Gaj inherited his father's, Ljudevit Gaj's, Library which he later sold to the present owner, National and University Library, Zagreb. The Library is known after his father's name.
A further example of the use of this field appears as EX 5 of the 317 field.

710 Найменування колективу - первинна інтелектуальна відповідальність

Це поле містить найменування колективу з первинною інтелектуальною відповідальностю за твір (колективний автор) у формі точки доступу, за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ за необхідності створення заголовку колективного автора.
В одному запису не можуть бути одночасно наявними  поля 700  ІМ’Я ОСОБИ -  ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,  710 НАЙМЕНУ-ВАННЯ  КОЛЕКТИВУ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЬ, 720 РОДОВЕ ІМЯ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Запис може мати тільки одну точку доступу з первинною інтелектуальною відповідальністю. Якщо в деяких правилах каталогізації принцип основного опису під заголовком не застосовується або у вихідному форматі воно відсутнє,  поле 710 не використовується, а   для всіх заголовків колективного автора заповнюється поле 711 (дивіться Пов’язані поля).

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: постійного/тимчасового колективу

Перший індикатор визначає чи є колективний автор тимчасовим. Колективний автор включає конфереції, симпозіуми, семінари тощо. Якщо найменування тимчасового колективу є частиною постійного колективу, то воно розглядається як найменування постійного колективу (наприклад, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Конференція професорсько-викладацького складу (17; 1975; Київ)

0 Постійний колектив (організація)
1 Тимчасовий колектив (захід)
Якщо неможливо визначити тимчасовим чи постійним є колектив, то позиція індикатора має містити символ-заповнення.

Індикатор 2: індикатор форми найменування колективу

0 Найменування в інверсованій формі
Інверсована форма використовується, якщо найменування колективів починається з ініціалів або власного імені щодо імені особи, або числівника, якщо найменування колективів мають індивідуальну назву, що міститься у лапках.
1 Інверсоване найменування, занесене під адміністративно-територіальною одиницею
Використовується для найменувань організацій, що належать до органів державної влади, а також усіх колективів, які заносяться під назвою місцезнаходження (EX 3, 5, 6, 7, 15, 17).
2 Найменування заноситься у прямому порядку
Використовується  для всіх інших видів найменувань колективів.


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку. Частина найменування колективу, яка використовується, як початковий пошуковий елемент в заголовку  (частина найменування, під якою воно вноситься до упорядкованих списків).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 710 наявне в запису.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$b Структурний підрозділ. Найменування нижчого рівня, якщо заголовок має ієрархічну структуру або частина найменування колективу, якщо воно заноситься під назвою місцезнаходження (EX 2-6, 13, 15).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного найменування нижчого  рівня в ієрархії (EX 3, 4, 5).

$c Ідентифікаційні ознаки. Доповнення до найменування колективу (географічні назви, дати, номери) за винятком порядкового номера, дати та місця проведення тимчасового заходу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з ідентифікуючих ознак.

$d Порядковий номер заходу або його частини. Заноситься арабськими цифрами без нарощування закінчення (EX 12-14).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Місце проведення  заходу. (EX 11-14).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$f Дата проведення заходу. (EX 11-14).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$g Інверсований елемент. Будь-яка частина найменування колективного автора перенесена з початку найменування (ініціали, ім’я та по батькові, записані після прізвища (EX 9, 10, 14)
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини. У заголовку з інверсованим елементом частина найменування наступна за інверсією (EX 9, 10, 14).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$p Адреса. (EX 17).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер авторитетного запису для заголовка (EX 12).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$4 Код відношення. Код використовується для визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ. Список кодів  міститься в Додатку C.  
ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ПРИМІТКИ

Форма найменування в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю. Ці примітки призначені, щоб надати загальні  рекомендації, але вони не є вичерпними.

Пунктуація
Стандарти щодо пуктуації у цьому полі відсутні. Однак, рекомендується зберігати пунктуацію вихідного формата. У вихідному форматі, де пунктуація відсутня, але автоматично проставляється  за допомогою алгоритмів, згенерованих на основі аналізу підполів, рекомендується включати до запису Укрмарк ту пунктуацію, яка призначена для виводу на дисплей. Круглі дужки заносяться на початку або наприкінці одного або групи підполів.

Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі Укрмарк має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агентства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Подробиці мають бути включеними в документацію, яка супроводжує стрічки обміну (Дивись Додаток К).


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.
Дані в поле 200 записуються, як на документі. Найменування установи, яка наведена в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність щодо документа буде введена у 710 у формі  точки доступу.

711 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ - АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Колектив може мати альтернативну інтелектуальну відповідальність водночас з колективом з первинною інтелектуальною відповідальністю, зафіксованою у полі 710. У цьому випадку викорстовується поле 711, оскільки  поле 710 не повторюється.

712 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ - ВТОРИННА ІНТЕЛЕК-ТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Колектив може мати вторинну інтелектуальну відповідальність, якщо бібліографічний запис складено під назвою або заголовком індивідуального автора.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
710 02$aLight Railway Transport League
Unnamed members of an organisation called The Light Railway Transport League wrote a book entitled Johannesburg tramways, and, according to the cataloguing rules, the organisation has primary intellectual responsibility for the work. The cataloguing code used generally stipulates the removal of initial articles from all corporate body headings.

EX 2
710 02$aBell and Howell.$bMicro Photo Division
A division within the organisation Bell and Howell is entitled Micro Photo Division.

EX 3
710 02$aUnited States.$bFarm Credit Administration.$bPublic Affairs Division.
The division responsible for the document is a subordinate body of a subordinate body.

EX 4
710 02$aAslib.$bComputer Applications Group.$bAcquisition, Cataloguing and Circulation Working Party
A working party of a group which is responsible to an organisation requires three levels.

EX 5
710 01$aNew South Wales.$bDepartment of Education.$bDivision of Research and Planning
A government body preceded by the name of the state (province) in the form specified in the cataloguing code.

EX 6
710 01$aEssex$c(County).$bAdvisory Unit for Computer Education
A local government body has a qualification indicating the level of government of the body.

EX 7
710 01$aGermany.$c(Democratic Republic)
Certain cataloguing codes prescribe qualifiers for names of countries where ambiguity might arise.

EX 8
710 02$aNational Conference of Catholic Bishops$c(United States)
A qualifier consisting of place name may be entered in order to distinguish between organisations of the same name in different countries.

EX 9
710 02$aHugh Wilson and Lewis Womersley$c(Firm)
710 00$aWilson$g(Hugh)$hand Lewis Womersley$c(Firm)
The above give examples of both direct order and indirect order for corporate names. Certain cataloguing codes invert the names of corporate bodies which begin with the name of a person. The part of the name which is placed after the 'surname' element is entered in $g and the rest of the name of the body which followed the 'surname' in direct order is entered in $h.

EX 10
710 02$aE.A. Gibson Shipbrokers
710 00$aGibson$g(E.A.)$hShipbrokers
Another example of both direct and indirect order.

EX 11
710 12$aNASECODE II$c(Conference)$f(1981 :$eTrinity College, Dublin)
Names of conferences are entered as headings in a formalised form. On the title page: 'proceedings of the NASECODE II conference held at Trinity College Dublin from 17th to 19th June 1981'. Conference is added as a qualifier to explain the term NASECODE II. The subfields are entered in the order required by the cataloguing rules. First indicator is set to 1.

EX 12
710 12$aWorld Airports Conference,$d5th,$eLondon,$f1976$3CRNO4586
When the conference has a number which is not part of the name (compare EX 11 above), it may be included as part of the formalised heading. An authority record number is present.

EX 13
710 02$aReading University Agricultural Club$bAnnual Conference$d(11th :$f1977 :$eUniversity of Reading)
If a conference is closely associated with a corporate body, many cataloguing codes stipulate that it be entered as a subordinate body to that corporate body, and therefore indicator position 1 is 0.

EX 14
710 10$aRichards$g(A.N.)$hSymposium $d(17th :$f1975 : $eKing of Prussia, Pa.)
710 12$aA.N. Richards Symposium$d(17th :$f1975 :$eKing of Prussia, Pa.)
Where the name of a conference begins with a personal name it may be formulated in the same way as in EX 9 and 10. The above shows two ways of entering a conference that begins with a personal name. The name may be inverted or not, according to the cataloguing rules followed.

EX 15
710 01$aCalifornia.$bUniversity
A university entered under its place.

EX 16
710 02$aMaria Teresa$c(Ship)
The name of a ship with a qualification in order to convey that it is a corporate body.

EX 17
710 01$aUnited States.$bNational Technical Information Service.$p5202 Port Royal Road,
Springfield, VA 22161

711 Найменування колективу - альтернативна інтелектуальна відповідальність

Це поле містить найменування колективу з альтернативною інтелектуальною відповідальностю за твір (колективний автор) у формі точки доступу. Поле заповнюється водночас з полем 720.


ФАКУЛЬТАТИВЕ. Використовується для створення точки доступу найменування колективу з альтернативною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного з найменувань з альтернативною інтелектуальною відповідальністю


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 710.


 • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і в полі 710.


 • ПРИМІТКИ

Примітки такі ж як і в полі 710.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.
Дані в поле 200 записуються, як на документі. Коли наявні два або три найменування у перших відомостях про відповідальність, то наступні після першого найменування є найменування колективів з альтернативною інтелектуальною відповідальністю, які заносяться до полів 711 у формі точки доступу.

710 НАЗВА КОЛЕКТИВУ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Коли поле 711 використовується тільки для найменувань колективів, що мають альтернативну інтелектуальну відповідальність, поле 710, або зрідка 700, повинні бути присутні. Якщо поле 711 використовується тому, що правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, то поле 710 не використовується.

712 НАЗВА КОЛЕКТИВУ - ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Колективи, що мають інтелектуальну відповідальність за твір, але не є колективними авторами, занесеними до полів 710 та 711, записуються до поля 712.


 • ПРИКЛАДИ

The form of the data in the examples under field 710 applies equally here.

EX 1
710 01$aPennsylvania.$bState University.$bDept. of Agricultural Economics and Rural Sociology
711 01$aPennsylvania.$bAgricultural Experiment Station, University Park
The corporate bodies have joint responsibility for a serial. The name appearing second is coded as alternative.

712 Найменування колективу - вторинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить найменування колективу з вторинною інтелектуальною відповідальністю за твір  у формі точки доступу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ,  якщо має бути створена точка доступу на найменування колективу з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 710.


 • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і у полі 710 з додатковим підполем 5.
$5 Установа-утримувач примірника
Найменування  в кодованій або повній формі установи-утримувача примірника твору (найчастіше використовується для стародруків). Доки не існує міжнародно визнаних кодів організацій, рекомендовано застосовувати USMARC Code List for Organizations, який містить більшість бібліотечних агентств. У підполі після двокрапки необхідно зазначати ознаки ідентифікації примірника (шифр зберігання з поміткою номера примірника тощо). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ПРИМІТКИ

Такі ж самі як для поля 710.
Поле використовується стосовно колективів, які не є колективними авторами, наприклад, друкарень, видавництв, попередніх установ-власників тощо, пов’язаних з виробництвом та історією окремих томів, екземплярів. Підполе $5, код установи, в якій застосовується поле, використовується тільки тоді, коли є важливими фізичні характеристики окремого  екземпляру. Зазвичай використовується для стародруків.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші відомості про відповідальність та Наступні відомості про відповідальність. Дані до поля 200 заносяться у формі як на документі. Найменування колективів, занесені до $f або $g зі вторинною інтелектуальною відповідальністю за документ (якщо такі є), записуються до поля 712 у формі точки доступу.

710  НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ – ПЕРВИННА ІНТЕЛЕК-ТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.  Найменування першого колективу, зазначеного на титульному аркуші, з первинною інтелектуальною відповідальністю заноситься до поля 710. Найменування колективів зі вторинною інтелектуальною відповідальністю заносяться до поля 712.

711 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ – АЛЬТЕРНАТИВНА   ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Альтернативну інтелектуальну відповідальність мають другий або наступний колектив з первинною відповідальністю. Якщо правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком або вихідний формат не дає чіткого розрізнення  ступеня відповідальності, всі найменування колективів  мають бути записаними до поля 711.

317 ПРИМІТКИ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ПРИМІРНИКА.

899 ДАНІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПРИМІРНИКІВ.
Шифри усіх примірників документа, що каталогізується та їх інвентарні номери наводяться у полі 899.
У полі 712  наводяться шифри та інвентарні момери тільки тих примірників, до яких належить найменування установи, яке міститься у полі.


 • ПРИКЛАДИ

Форма наведення даних для поля 712 такаж сама як для поля 710. Нижче наведені приклади для колективних авторів з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

EX 1
712 02$aIEA Coal Research
On title page: Coal research projects, United Kingdom, London, IEA Coal Research. IEA Coal Research is given as publisher, but clearly has a certain degree of intellectual responsibility for the item.

EX 2
712 02$aNacionalna i sveuèiliљna biblioteka$bKnjigoveznica$5CiZaNSB: R IV-4º -5b
This copy of J. W. Valvasor's Crain, 1689 was rebound in the Binding Department of the National and University Library, Zagreb, on 23/05/91.

716 Торгова марка

Поле містить найменування торгової марки у формі точки доступу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку/точки доступу. найменування торгової марки у формі точки доступу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 716 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Дати. Юридичні дати права дії торгової марки.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$c Характеристики. Характеристики торгової марки
ФАКУЛЬТАТИВНЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$4 Код відношення. Код використовується для визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ. Список кодів  міститься в Додатку C.  
ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

720 Родове ім'я - первинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить родове ім’я з первинною інтелектуальною відповідальностю за твір (заголовок родового імені) у формі точки доступу,  за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ. Використовується  за необхідності створення заголовку родового імені. В одному запису не можуть бути одночасно наявними  поля 700  ІМ’Я ОСОБИ -  ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,  710 НАЙМЕНУ-ВАННЯ  КОЛЕКТИВУ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЬ, 720 РОДОВЕ ІМЯ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Запис може мати тільки один заголовок з первинною інтелектуальною відповідальністю. Якщо в деяких правилах каталогізації принцип основного опису під заголовком не застосовується або у вихідному форматі воно відсутнє,  поле 720 не використовується, а   для всіх заголовків родового імені заповнюється поле 721 (дивіться Пов’язані поля).

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатор1: пробіл (не визначено)

Індикатор2: пробіл (не визначено)


 • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку/точки доступу. Родове ім’я у формі точки доступу.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 710 наявне в запису (EX 3).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$f Дати. Дати щодо родових імен, якщо вони потрібні як частина заголовку.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер авторитетного запису для заголовка.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$4 Код відношення. Код використовується для визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ. Список кодів  міститься в Додатку C.  
ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ПРИМІТКИ

Форма найменування в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю. Ці примітки призначені, щоб надати загальні  рекомендації, але вони не є вичерпними.

Усі дані, що складають заголовок (крім дат), заносяться до $a. Будь-які ідентифікаційні ознаки заносяться у круглих дужках для відокремлення його від імені.

Пунктуація.
Вимоги до пуктуації у цьому полі відсутні. Пунктуація, яка єскладовою змісту підполя, заноситься каталогізатором згідно з правилами (дужки, коми, дефіси). Приклади…
Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі Укрмарк має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агентства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Пояснення щодо пуктуації мають бути включеними в документацію, яка супроводжує обмінні записи (Дивись Додаток К).


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.
Дані в поле 200 записуються, як на документі. Родове ім’я, що наведено в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність за твір має бути занесено до поля 720 у формі  точки доступу.

721 РОДОВЕ ІМ’Я - АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Родове ім’я може мати альтернативну інтелектуальну відповідальність водночас з родовим іменем з первинною інтелектуальною відповідальністю, зафіксованою у полі 720. У цьому випадку використовується поле 721, оскільки  поле 720 не повторюється.

722 РОДОВЕ ІМ’Я - ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Родове ім’я може мати вторинну інтелектуальну відповідальність.


 • ПРИКЛАДИ

EX 1
720 ##$aCecil (family)

EX 2
720 ##$aBuchanan (clan)

EX 3
720 ##$aShah dynasty,$f1768-

721 Родове ім'я - альтернативна інтелектуальна відповідальність

Поле містить родове ім’я з альтернативною інтелектуальною відповідальностю за твір у формі точки доступу. Поле заповнюється водночас з полем 720. Якщо родових імен більше трьох, або правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, усі родові імена  з первинною інтелектуальною відповідальністю, заносяться до поля 721, а поле 720 не використовується.


ФАКУЛЬТАТИВЕ. Використовується для створення точки доступу родового імені з альтернативною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного з родових імен з альтернативною інтелектуальною відповідальністю.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 720.


 • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і в полі 720.


 • ПРИМІТКИ

Примітки такі ж як і в полі 720.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.
Дані в поле 200 записуються, як на документі. Коли наявні два або більше родових імені у перших відомостях про відповідальність, то наступні після першого імені є родовими іменами з альтернативною інтелектуальною відповідальністю, які заносяться до полів 721 у формі точки доступу.

720 РОДОВЕ ІМ’Я - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Коли поле 721 використовується тільки для родових імен, що мають альтернативну інтелектуальну відповідальність, поле 720, або зрідка 700, повинні бути присутні. Якщо поле 721 використовується тому, що правила каталогізації не визнають принципу основного опису під заголовком, то поле 720 не використовується.

722 РОДОВЕ ІМ’Я - ВТОРИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Родові імена, що мають інтелектуальну відповідальність за твір, але не є  авторами, занесеними до полів 720 та 721, записуються до поля 722.


 • ПРИКЛАДИ

Дивись приклади до поля 720.

722 Родове ім'я - вторинна інтелектуальна відповідальність

Поле містить родове ім’я з вторинною інтелектуальною відповідальністю за твір у формі точки доступу.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ. Використовується  для створення точки доступу на родове ім’я з вторинною інтелектуальною відповідальністю.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ІНДИКАТОРИ

Індикатори такі ж як і для поля 720.


 • ПІДПОЛЯ

Підполя такі ж як і у полі 720 з додатковим підполем 5.
$5 Установа-утримувач примірника
Найменування  в кодованій або повній формі установи-утримувача примірника твору (найчастіше використовується для стародруків). Доки не існує міжнародно визнаних кодів організацій, рекомендовано застосовувати USMARC Code List for Organizations, який містить більшість бібліотечних агетств. У підполі після двокрапки необхідно зазначати ознаки ідентифікації примірника (шифр зберігання з поміткою номера примірника тощо). НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.


 • ПРИМІТКИ

Такі ж самі як для поля 720.
Підполе $5, код установи, в якій застосовується поле, використовується тільки тоді, коли є важливими фізичні характеристики окремого  екземпляру. Зазвичай використовується для стародруків.


 • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП

200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші відомості про відповідальність та Наступні відомості про відповідальність. Дані до поля 200 заносяться у формі як на документі. Родові імена, занесені до $f або $g зі вторинною інтелектуальною відпові